Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, trh a kvalita potravín a produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

Výzva pre doktorandov – Projekt č. SK06-01-003

 

Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016

 

Informácie o zmene poplatkov za ŠD

 

POZOR!!!
Prihlasovanie sa na ubytovanie pre nový AR 2015/2016

Podávanie  žiadostí  v  AIS  je  možné  v  období  od 15. 4. 2015 do 15. 5. 2015. Študenti, ktorí sa neprihlásia v tomto termíne, strácajú nárok na ubytovanie. Prihlášky po termíne nebudú akceptované.
(odkaz na stránky ŠD)