Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, trh a kvalita potravín a produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

 

Výsledky prijímacieho konania na akademický rok 2014/2015

 

Uchádzači, ktorí boli alebo sú evidovanými študentmi UVLF v Košiciach, sa v elektronickej prihláške prihlasujú loginom a heslom tak ako sa prihlasovali do riadneho AIS. V prípade, že heslo stratilo dobu platnosti alebo si ho už nepamätajú, oznámia to cez elektronickú prihlášku – „zabudol som heslo“.

 

O pridelení (nepridelení) ubytovania v ŠD UVLF pre akademický rok 2014/2015 získa študent informáciu v systéme AIS (akceptovaná/neakceptovaná žiadosť)!

Informácie o zmene poplatkov za ŠD

 

Oznamujeme študentom UVLF v Košiciach s prideleným ubytovaním v Študentských domovoch UVLF v Košiciach, že v prípade neubytovania sa študenta v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok, je študent povinný najneskôr v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok oznámiť riaditeľovi ŠD UVLF v Košiciach (ubytovacie oddelenie) záujem alebo nezáujem s prideleným ubytovaním.
Ak tak nebude oznámené, študent stráca právo nárokovať si na ubytovanie podľa pôvodnej zostavy.

 

Info ohľadom ubytovania sa pre uchádzačov