Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

     Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike v oblasti vysokoškolského vzdelávania vo veterinárnej medicíne a jednou z dvoch inštitúcií poskytujúcich vzdelávanie v oblasti farmácie. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v nasledovných akreditovaných študijných programoch 1., 2. a spojeného 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania - kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, trh a kvalita potravín, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín a farmácia. Okrem toho poskytuje vzdelanie aj v 15 akreditovaných študijných programoch 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania.