60. ročník Študentskej vedeckej konferencie

Začiatok konferencie: 
streda, apríl 5, 2017

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach usporiada 60. ročník Študentskej vedeckej konferencie - ŠVOČ 5. apríla 2017 v Košiciach.

60. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ V akademickom roku 2016/2017 je konferencia určená na prezentáciu výsledkov vedeckej a odborenej práce študentov vysokých škôl v piatich sekciách

1. Farmaceutická sekcia
2. Predklinická sekcia
3. Klinická sekcia
4. Sekcia hygiena potravín a životného prostredia
5. Sekcia bakalárskeho štúdia.

Oznam

Program

Zborník