Aktuality

Oznam Kliniky malých zvierat o zmene ordinačných hodín počas sviatkov.

KMZ bude v období od 18.12.2017 do 2.1.2017 vrátane fungovať podľa nasledovných ordinačných hodín:

-          V dňoch pracovného pokoja a sviatkov bude služba na KMZ zabezpečená veterinárnym lekárom od 8,00 – 12,00 hod. V čase od 12,00 – 8,00 bude pohotovostná služba zabezpečená veterinárnym lekárom po telefóne.

Oznam firmy Gastromila

Vážení stravníci,

v stredu 20. septembra 2017 začíname vydávať obedy v jedálni ŠD Cesta pod Hradovou 11. 

Vaše obedy si môžete objednať na dotykových displejoch pred jedálňou v areáli univerzity alebo online na http://webkredit.uvlf.sk/webkredit/.
V prípade, že nemáte online prístupy, personál jedálne vám ich vie na počkanie vygenerovať pri pokladni.

Bez nutnosti objednávania vopred si viete zakúpiť:

Menu 5 (Vyprážaný syr)
Menu 6 (Vyprážaný rezeň)

Menu 8 (Pizza) 

Európska asociácia farmaceutických fakúlt (EAFP) vyhlásila grant v oblasti výskumu a vzdelávania

EAFP Grants

During the last EAFP General Assembly held in Helsinki, the Partnership for Faculty Education and Research Grant was announced.

For 2017, two grants will be awarded.

Deadline for submission: 30 June 2017

Please visit http://eafponline.eu/grants/ for more information.

Spolupráca troch slovenských univerzít s ukrajinskými partnermi bola ocenená čestnými titulmi

V dňoch 23. až 25. mája 2017 sa prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., rektorka Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, a prof. Ing. Rudolf  Kropil, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene, spoločne zúčastnili na pracovnej ceste na Ukrajine, ktorú  na pozvanie Ukrajinského vedecko-edukačného konzorcia a Vinickej národnej poľnohospodárskej univerzity  sprostredkovala SPU v Nitre.

Stránky