Aktuality

Stanovisko SRK k Programovému vyhláseniu vlády SR

Stanovisko Slovenskej rektorskej konferencie k Programovému vyhláseniu vlády SR prijaté na mimoriadnom zasadnutí konanom 20. 4. 2016 v Nitre

Slovenská rektorská konferencia, orgán reprezentácie vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, sa oboznámila s návrhom Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 – 2020 a oceňuje záujem vlády SR o zvyšovanie kvality a rozvoj slovenského školstva a vedy.  

Rektorka UVLF medzi nominovanými na Slovenku roka 2016 - Aktualizované

Rektorku UVLF v Košiciach prof. MVDr. Janu Mojžišovú, PhD., nominovali na Slovenku roka

   Rektorka UVLF v Košiciach prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., bola nominovaná na Slovenku roka v kategórii Veda a výskum čitateľskej ankety Slovenka roka. Anketa je organizovaná týždenníkom Slovenka v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska a Slovenským národným divadlom.

Výhodné balíky vstupeniek pre zamestnancov a študentov na ART FILM FEST 2016

Vážení zamestnanci a študenti univerzity!

   Začiatkom tohto leta sa Košice stanú mestom najznámejšieho filmového festivalu na Slovensku – Art Film Festu. Toto významné kultúrne podujatie má za cieľ priblížiť návštevníkom to najlepšie z domácej i medzinárodnej filmovej tvorby a podporiť záujem o kvalitnú kinematografiu.

Vyjadrenie UVLF v Košiciach k výsledkom komplexnej akreditácie

    V rámci komplexnej akreditácie bola Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach ako monofakultná univerzita  hodnotená podľa oblastí výskumu – chémia, chemická technológia a biotechnológie; vedy o živej prírode; lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy; veterinárske vedy. Dve z týchto oblastí boli hodnotené veľmi pozitívne, v ďalších dvoch nám boli vytknuté nedostatky, ktoré ovplyvnili celkový výsledok.

Stránky