Verejné obstarávania

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
16.04.2012 IKT - nízka hodnota - Výzva na predloženie ponúk
22.04.2010 Výročná správa o činnosti UVLF v KE za rok 2009
16.09.2009 Výzva - dodávka digestorov
16.09.2009 Výzva - dodávka laboratórnych stolov
13.07.2009 Výzva - dodávka počítačových zostáv, notebookov, multifunkčných zariadení a dataprojektora - INFEKTZOON
17.04.2012 Výzva - poistenie
18.06.2009 Výzva - Stavebný dozor pre stavebné práce projektu INFEKTZOON
03.08.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKTZOON
15.07.2009 Výzva - vývesné tabule alebo príslušenstvo - INFEKZOON
19.05.2009 Výzva - Zabezpečenie procesu monitoringu projektu
14.08.2009 Výzva - zariadenia súvisiace s počítačmi - INFEKTZOON
16.10.2009 Výzva k súťaži - Stavebná údržba
11.11.2009 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky - Dodávka a montáž okien - ŠD Podhradová 11A a13B
09.03.2011 Výzva k súťaži na zadanie podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác
24.11.2009 Výzva na poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
21.03.2011 Výzva na predkladanie ponúk - Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov univerzity
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A02 - antacidá, antiulceróza a antiflatulenciá
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A07 - antidiaroiká, črevné antiinfektíva a antiflogistiká = ATC
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - A10 - antidiabetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antihemoroidiká na lokálne použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - Antikoncepčné prípravky
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C02 - Antihypertenzíva
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C03 - diuretiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C07 - betablokátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - C08 - blokátory kalciového kanála
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D - dermatologiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D05 -antipsoriatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - D06 - antibiotiká a achemoterapeutiká v dermatológii
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - J - Antiinfektíva na systémové použitie
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - L - antineoplastiká a aimunomodulátory
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - M01 - antiflogistiká a antireumatiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N - centrálna nervová sústava
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N02 Analgetiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - N03 - antiepileptiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - P01 - antiprotozoiká
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R - Respiračný systém
02.08.2011 Výzva na predkladanie ponúk - tovary - R06 - antihistaminiká na systémové použitie
01.02.2010 Výzva na predkladanie ponúk na záložné zdroje
02.02.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky
07.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - stolový lyofilizátor
27.04.2010 Výzva na predloženie cenovej ponuky - Zdravotnícka technológia
23.11.2009 Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodávku informačných tabúľ
24.01.2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky na výrobu a tlač informačných brožúr
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Manažér monitoringu a finančný manažér
22.02.2011 Výzva na predloženie ponuky - Publicita
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér monitoringu a expertízy a posudky týkajúce sa monitoringu a hodnotenia
28.07.2009 Výzva na súťaž - Manažér publicity
28.07.2009 Výzva na súťaž - Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach
26.10.2009 Výzva na súťaž - Technický dozor investora
20.10.2009 Výzva na súťaž - zhotovenie PD