Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
12.11.2013 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2013
31.10.2014 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2014
27.10.2015 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2015
24.10.2016 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 10/2016
22.11.2017 Výzvy na predkladanie projektových návrhov 11/2017
16.07.2012 Vzdelavací projekt 1.2.02
23.11.2012 Vzor NPS testu pre uchádzačov
22.01.2013 Vzor obalu záverečnej práce
21.11.2013 Web - BUC 2013/2014
21.04.2015 Wild Vets Application form
21.04.2015 Wild Vets Information booklet
21.04.2015 Wild Vets Programme Brochure
09.01.2015 WORKSHOP – pre študentov CANHIP a Kynológia
27.07.2015 Základné informácie o ISIC preukaze - 072015
08.04.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 21032016
15.06.2015 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach - 25052015
10.07.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 15052017
15.02.2018 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 18122017
23.01.2017 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 19122016
10.11.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 26092016
25.07.2016 Zápisnica zo zasadnutia Správnej rady UVLF v Košiciach - 30.05.2016
12.02.2013 Zatvárenie Hornádu 6.10 - kanoistika
20.06.2012 Záverečná správa o opakovanej návšteve univerzity
02.03.2015 Zbierame PET vrchnáčiky
25.06.2012 Zborník 55. ročník ŠVK SVOC
16.04.2013 Zborník 56. ŠVOČ 2013
07.04.2014 Zborník abstraktov 57.SVOČ
26.06.2012 Zdravotné poistovne v SR
05.06.2017 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (PhD.)
12.08.2015 Žiadosť o prerušenie rigorózneho konania
01.02.2018 Žiadosť o prerušenie štúdia
30.07.2015 Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
27.06.2012 Žiadosť o priznanie-prehodnotenie sociálneho štipendia
11.03.2016 Žiadosť pre doktoranda alebo študenta III. stupňa
23.09.2016 Žiadosť pre doktoranda – všeobecná
28.09.2015 Žiadosť študenta
23.09.2016 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
03.07.2013 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
02.12.2014 Žiadosť študenta o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
03.02.2016 Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami
10.06.2013 Zita Faixová - Mária Mareková - posudok
22.03.2013 Zita Faixová - Mikuláš Levkut - posudok
18.03.2013 Zita Faixová - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
10.06.2013 Zita Faixová - Peter Javorský - posudok
18.03.2013 Zita Faixová - Pozvánka na inauguračnú prednášku
18.03.2013 Zita Faixová - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF
27.06.2012 Zloženie odborových komisií
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 1
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 2
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 3
12.11.2013 Zmluva o odbornej lekárenskej praxi študentov 14.7.2014
18.11.2013 Zmluva o výkone odbornej stáže / praxe študenta 14.7.2014
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna F
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna VVL,HP,K
02.05.2013 Zoonózy 2013 - pozvánka
02.05.2013 Zoonózy 2013 - registračný formulár
17.07.2017 Zoznam akreditovaných študijných programov pre 3. stupeň vš. vzdelávania na UVLF v Košiciach
27.10.2014 Zoznam kandidátov na voľbu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019
26.06.2012 Zoznam skratiek odbornosti lekárov
13.03.2013 Zoznam študentov schválených KPMSPBDNAR 2013/2014
25.06.2012 Zoznam UVLF v Kosicach AJ
25.06.2012 Zoznam UVLF v Kosicach SJ
21.06.2012 Zoznam veterinárnych lekárov
10.09.2013 ZSSK - Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov VŠ v ak.r. 2013/2014
02.11.2014 Zuzana Sefcikova
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Peter Chrenek - posudok
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Pozvánka na inauguračnú prednášku
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Viera Cigánková - posudok
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Viliam Donič - posudok
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 11. 4. 2013
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2012
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2013
20.05.2016 Zuzana Vitkova - Vyhláška
20.05.2016 Zuzana Vitkova - Zákon
16.07.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1.02
16.07.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1.03
12.11.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1/04
23.06.2014 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1/05

Stránky