Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
02.03.2015 Zbierame PET vrchnáčiky
25.06.2012 Zborník 55. ročník ŠVK SVOC
16.04.2013 Zborník 56. ŠVOČ 2013
07.04.2014 Zborník abstraktov 57.SVOČ
26.06.2012 Zdravotné poistovne v SR
05.06.2017 Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (PhD.)
12.08.2015 Žiadosť o prerušenie rigorózneho konania
01.02.2018 Žiadosť o prerušenie štúdia
30.07.2015 Žiadosť o priznanie sociálneho štipendia
27.06.2012 Žiadosť o priznanie-prehodnotenie sociálneho štipendia
11.03.2016 Žiadosť pre doktoranda alebo študenta III. stupňa
23.09.2016 Žiadosť pre doktoranda – všeobecná
28.09.2015 Žiadosť študenta
23.09.2016 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
03.07.2013 Žiadosť študenta o uznanie skúšok
02.12.2014 Žiadosť študenta o zaradenie do evidencie študentov so špecifickými potrebami
03.02.2016 Žiadosť uchádzača so špecifickými potrebami
10.06.2013 Zita Faixová - Mária Mareková - posudok
22.03.2013 Zita Faixová - Mikuláš Levkut - posudok
18.03.2013 Zita Faixová - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
10.06.2013 Zita Faixová - Peter Javorský - posudok
18.03.2013 Zita Faixová - Pozvánka na inauguračnú prednášku
18.03.2013 Zita Faixová - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF
27.06.2012 Zloženie odborových komisií
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 1
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 2
27.08.2013 Zmena termínov obhajob dizertačných prác 3
12.11.2013 Zmluva o odbornej lekárenskej praxi študentov 14.7.2014
18.11.2013 Zmluva o výkone odbornej stáže / praxe študenta 14.7.2014
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna F
30.06.2017 Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta - univerzálna VVL,HP,K
02.05.2013 Zoonózy 2013 - pozvánka
02.05.2013 Zoonózy 2013 - registračný formulár
17.07.2017 Zoznam akreditovaných študijných programov pre 3. stupeň vš. vzdelávania na UVLF v Košiciach
27.10.2014 Zoznam kandidátov na voľbu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2015 - 2019
26.06.2012 Zoznam skratiek odbornosti lekárov
13.03.2013 Zoznam študentov schválených KPMSPBDNAR 2013/2014
25.06.2012 Zoznam UVLF v Kosicach AJ
25.06.2012 Zoznam UVLF v Kosicach SJ
21.06.2012 Zoznam veterinárnych lekárov
10.09.2013 ZSSK - Poskytovanie zľavneného cestovného pre študentov VŠ v ak.r. 2013/2014
02.11.2014 Zuzana Sefcikova
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Oznam o inauguračnej prednáške - denník Pravda
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Peter Chrenek - posudok
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Pozvánka na inauguračnú prednášku
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Viera Cigánková - posudok
07.06.2013 Zuzana Ševčíková - Viliam Donič - posudok
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 11. 4. 2013
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2012
30.10.2014 Zuzana Ševčíková - Výpis so záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 3. 7. 2013
20.05.2016 Zuzana Vitkova - Vyhláška
20.05.2016 Zuzana Vitkova - Zákon
16.07.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1.02
16.07.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1.03
12.11.2012 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1/04
23.06.2014 Zvýšenie kvality vzdelávania IKT 5.1/05

Stránky