Dokumenty UVLF - Vnútorné predpisy a smernice

Dátum Dokumentzoradiť zostupne
16.11.2012 Študijný poriadok UVLF v Košiciach, Harmonogram štúdia a učebné plány, Organizačná štruktúra
16.11.2012 Študijný program BKaP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program CanHip - profil absolventa
23.09.2016 Študijný program doktoranda
16.11.2012 Študijný program Farmácia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program HP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program kynológia - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program PZZaOZP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program TaKP - profil absolventa
16.11.2012 Študijný program VVL - profil absolventa
17.09.2012 Study guide 2012-2013
15.02.2016 Study guidelines 2015-2016 JSP
26.06.2012 Study programme of general veterinary medicine
27.04.2018 Súhlas so spracovaním osobných údajov
10.09.2013 Súhlas so spracovaním osobných údajov platný od 1.7.2013
25.06.2012 Summer school in Wildlife managment
25.06.2012 Summer School of Food Hygiene 2012
25.06.2012 Summer School of Food Hygiene 2012 - application form
18.04.2013 Súťaž - Nauč ma o prírode
26.11.2010 Súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku
13.04.2015 ŠVOČ - 58. ročník - Program
13.04.2015 ŠVOČ - 58. ročník - Zborník
19.12.2016 ŠVOČ 60. - oznam
03.04.2017 ŠVOČ 60. - program
03.04.2017 ŠVOČ 60. - zbornik
03.04.2018 ŠVOČ 61. - oznam
13.04.2018 ŠVOČ 61. - program
04.05.2018 ŠVOČ 61. - správa
19.04.2018 ŠVOČ 61. - zbornik
26.06.2012 Taxa laborum IPL
01.03.2013 Telesná výchova - rozvrh - LS 2012/2013
09.06.2014 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015 - update 16.04.2014
11.05.2015 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016
25.08.2016 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2016/2017
11.04.2017 Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2017/2018
10.07.2015 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia / Chémia 2015 - 2016
21.06.2016 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia / Chémia 2016 - 2017
21.06.2012 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Biológia 2011 - 2012
21.06.2012 Témy k prijímaciemu konaniu z predmetu Chémia 2011 - 2012
14.09.2015 Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na ak. rok 2015/16 na UVLF v Košiciach
12.09.2016 Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na ak. rok 2016/17 na UVLF v Košiciach
19.09.2017 Témy rigoróznych prác v študijnom odbore farmácia na ak. rok 2017/18 na UVLF v Košiciach
25.06.2012 Termíny podávania žiadosti o štipendium CEEPUS
11.04.2017 The admission procedure at the UVMP in Košice for study in the third level of higher education in daily and external form in the academic year 2017/2018
20.06.2018 The admission procedure at the UVMP in Košice for study in the third level of higher education in daily and external form in the AY 2018-19
14.04.2016 The admission procedure at the UVMP in Košice for study in the third level of higher education in daily and external form in academic year 2016-17
15.02.2016 Thesis hard cover template - UVMP - 2015-2016
15.02.2016 Thesis hard cover template - UVMP - 2015-2016 (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis hard cover template UVMP GVM (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis hard cover template UVMP GVM (for MS Word)
17.03.2014 Thesis template - UVMP - 2013-2014
15.02.2016 Thesis template - UVMP - 2015-2016
15.02.2016 Thesis template - UVMP - 2015-2016 (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis template UVMP GVM (for MS Word 97-2003)
02.12.2016 Thesis template UVMP GVM (for MS Word)
16.04.2015 Tibor Maliar - Maria Kovarova - posudok
16.04.2015 Tibor Maliar - Peter Javorsky - posudok
17.03.2016 Tibor Maliar - Vyhláška
16.04.2015 Tibor Maliar - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 03. 07. 2014
16.04.2015 Tibor Maliar - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 14. 11. 2013
16.04.2015 Tibor Maliar - Výpis zo záznamu zo zasadnutia Vedeckej rady UVLF 15. 04. 2014
17.03.2016 Tibor Maliar - Zákon
04.02.2014 Timetable for the academic year 2013/2014 summer semester
15.02.2016 Timetables for the academic year 2015-2016 summer semester - Foreign Students
19.10.2015 Timetables for the academic year 2015-2016 winter semester - Foreign Students
03.02.2017 Timetables for the academic year 2016-2017 summer semester - Foreign Students
16.09.2016 Timetables for the academic year 2016-2017 winter semester - 6 GVM, BSc
24.10.2016 Timetables for the academic year 2016-2017 winter semester - Foreign Students
07.02.2018 Timetables for the academic year 2017-2018 summer semester - Foreign Students
21.09.2017 Timetables for the academic year 2017-2018 winter semester - Foreign Students
31.01.2013 Tlač a väzba bakalárskych/diplomových prác
08.12.2016 Transfer conditions
28.06.2012 Tutor review
12.02.2018 TV - Predbežný rozvrh hodín
23.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - 1.ročník
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - farmácia
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - K a BKaP
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - PGŠ
20.08.2012 Ubytovanie ŠD 2012 - 2013 - VVL a HP
03.02.2016 Uchádzači o štúdium so špecifickými potrebami
16.05.2013 Učiteľ odborných predmetov v kynológii - Spojená škola Ivanka pri Dunaji
20.07.2012 ujs 4mvk pozvanka sk
20.07.2012 ujs 4mvk prihlaska sk
20.07.2012 ujs 4mvk sablona sk pokyny na pisanie prispevku
26.07.2013 University of Veterinary Medicine Vienna - positions
20.01.2016 University open days calendar 2016
09.12.2016 University open days calendar 2017
27.07.2015 Univerzálna žiadosť CKM
29.05.2013 Upozornenie - Uznávanie štúdia po návrate z mobility
28.06.2012 Useful information for students
13.06.2012 Usmernenie č. 1 2010
05.09.2013 Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1.9.2013
05.08.2014 Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1.9.2014
30.07.2015 Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1.9.2015
08.08.2016 Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1.9.2015 ar.2016-2017
09.08.2017 Usmernenie pre žiadateľov o sociálne štipendiá podľa nových predpisov platných od 1.9.2015 ar.2017-2018
13.07.2018 Úvod do štúdia a výrobná prax ŠP VVL a HP
24.07.2012 Úvod do štúdia a výrobná prax študentov ŠP VVL na ak. r. 2014/15
21.06.2016 Úvod do štúdia a výrobná prax študentov ŠP VVL na ak. r. 2016/17
13.07.2018 Úvod do štúdia pre I. stupeň a ŠP farmácia

Stránky