FINANČNÁ PODPORA PRE AKADEMICKÚ KNIŽNICU UVLF V KOŠICIACH

FINANČNÁ PODPORA PRE AKADEMICKÚ KNIŽNICU UVLF V KOŠICIACH

Fond na podporu umenia na základe žiadosti o finančnú podporu v rámci výzvy č. 8/2016 rozhodol, že finančne podporí akademickú knižnicu  Ústav vedeckých informácii a knižnica   UVLF  v  Košiciach.

Fond na podporu umenia na základe žiadosti pod názvom  „Kniha - zdroj múdrosti a vedomostí“  rozhodol, že finančne podporí akademickú knižnicu a to sumou 6.000,00.- eur na akvizíciu knižničného fondu.  Hlavným cieľom  projektu je nákup odbornej literatúry pre úzko špecializovaný knižničný fond  a  prispieť tak širokou ponukou kvalitnej  literatúry k zvýšeniu úrovne vzdelávania.

Veríme, že realizácia tohto projektu bude prínosom pre všetkých používateľov knižnice a zároveň nám umožní tráviť viac času spolu!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Archív: 
0