Jazdecký areál

Cenník

Platnosť od 1.1.2013

Starostlivosť o teplokrvného koňa v majetku UVLF / mesiac € 211,40
Starostlivosť o cudzieho teplokrvného koňa / mesiac € 211,40
Starostlivosť o cudzieho teplokrvného koňa / mesiac € 243,11
Starostlivosť o poníka (hucul) v majetku UVLF / mesiac € 146,00
Starostlivosť o cudzieho poníka (hucul) / mesiac € 146,00
Starostlivosť o poníka (hucul) v majetku UVLF / mesiac 24h/7 dní kôň vo výbehu € 100,00
Starostlivosť o cudzieho poníka (hucul) / mesiac 24h/7 dní kôň vo výbehu € 100,00
Výučba jazdenia na veľkom koni / 1 vyuč. hodina (45 min.) € 14,00
Výučba jazdenia na malom koni / 1 vyuč. hodina (45 min.) € 12,00
Vozenie na koni v kroku (skupinové akcie) / 1 hod. / 1 kôň € 25,00
Jazda na koči so záprahom – štartovné +1 hod. €290,00
Jazda na koči so záprahom – každá ďalšiu začatá hodina € 33,00
Služby poskytované s užívaním haly / hod. individ. vstup € 10,00
Služby poskytované s užívaním haly / hod. celá hala € 40,00

Pozn.: Pri vození na koni a jazde na koči v prípade potreby transportu koňa, resp. záprahu s koňmi v cene nie je započítaná doprava. Túto službu JA UVLF zabezpečuje len sprostredkovane.

Prenájom boxu / mesiac (vrátane dane z nehnuteľnosti a alikvotnej časti amortizácie budovy) len v kombinácii s inými službami € 66,39 + DPH
Dlhodobý prenájom koňa / rok za podmienky úhrady všetkých nákladov spojených so starostlivosťou o koňa nájomcom € 1.- + DPH
Parkovné v priestoroch JA / rok, v kombinácii s inými službami € 150,00 + DPH
Parkovné v priestoroch JA / rok, bez kombinácie s inými službami € 200,00 + DPH