Katedra biológie a genetiky

Doktorandi

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

MVDr. Elena Hatalová
MVDr. Jana Kalinová
MVDr. Petra Kandráčová (rod. Ravaszová) - MD
Mgr. Radka Eckerová
MVDr. Adam Raček

Ústav genetiky

MVDr. Simona Kováčová