Katedra farmakognózie a botaniky

Personálne obsadenie

Vedúca katedry: doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Pracovníci katedry:
doc. RNDr. Milan Žemlička, CSc.
RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD. (MD)
PharmDr. Slavomír Kurhajec

THP:
Adriana Kováčová (MD), zastupuje Estera Katreniaková
Mgr. Michaela Romanovová - laborant

Externí pracovníci katedry:
Doc. PharmDr. Karel Šmejkal PhD., VFU Brno
Doc. PharmDr. Renáta Kubínová, PhD., VFU Brno
PharmDr. Alice Navrátilová PhD., VFU Brno
Mgr. Markéta Gazdová, VFU Brno