Katedra farmakológie a toxikológie

Študijné predmety

Ústav farmakológie

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo:
Farmakológia, farmácia a farmakoterapeutiká: 5. a 6. semester
Klinická farmakológia: 10. semester

Študijný program Hygiena potravín:
Farmakológia: 5. a 6. semester
Farmácia a terapeutiká: 7. semester
Klinická farmakológia: 10. semester

Študijný program Farmácia:
Veterinárske liečivá: 8. semester
Veterinárska farmakológia: 7. semester

Študijný program general veterinary medicine – v anglickom jazyku:
Pharmacology: 5. a 6. semester v 6-ročnom študijnom programe
Pharmacology: 3. a 4. semester v post-bakalárskom študijnom programe
Pharmacology: 1. a 2. semester v post-bakalárskom študijnom programe v spojenom študijnom programe Animal Science
Pharmacy and Therapeutics: 5. semester v 6-ročnom študijnom programe
Pharmacy and Therapeutics: 3. semester v post-bakalárskom študijnom programe
Introduction to Pharmacology: 3. ročník v spoločnom študijnom programe "Bachelor in Animal Science"

Ústav toxikológie

Študijný program Všeobecné veterinásrke lekárstvo:
Toxikológia: 6. semester
Základy vedeckej práce: 3. semester
Ekotoxikológia: 7. semester

Študijný program Hygiena potravín:
Toxikológia: 5. semester
Základy vedeckej práce: 3. semester

Študijný program Farmácia:
Toxikológia: 5. semester

Študijný program bezpečnosť krmív a potravín:
Analýza kontaminantov v krmivách a potravinách: 4. semester

Študijný program general veterinary medicine – v anglickom jazyku:
Toxicology: 5. semester v 6-ročnom študijnom programe
Toxicology: 3. semester v post-bakalárskom študijnom programe
Ecotoxicology: 6. semester v 6-ročnom študijnom programe
Ecotoxicology: 4. semester v post-bakalárskom študijnom programe

Ústav humánnej a klinickej farmakológie

Študijný program farmácia:
Povinný predmet Farmakológia: 6. a 7. semester
Povinný predmet Klinická farmakológia a farmakoterapia: 8. semester
Povinne voliteľný predmet Voľné radikály a antioxidanty: 5. Semester
Povinne voliteľný predmet Fytofarmaká: 6. semester
Povinne voliteľný predmet Liečivá aplikované počas tehotenstva a laktácie: 7. semester

Študijný program Vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
Povinne voliteľný predmet Prvá pomoc – EXF a DF: 4. Semester