Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie

Publikačná činnosť

2016
AFD  Višňanský, M.: HTA a personalizovaná medicína. In Farmakoekonomika a lieková politika, 2016, roč. 12, č. 1-2, s. 47-49, ISSN 1336-7021.

AFG  Fedorová, M., Brudňáková, M.,Styková, E., Pistl, J., Reiffová, K., Nemcová, R.: Vplyv laktobacilových produktov na tvorbu biofilmov u patogénnych baktérií. In ČSSM. 27. kongres Československé společnosti mikrobiologické „Mikroorganismy na prahu 21. století“, 7. – 9. 9. 2016, Praha : Program a abstrakty. 1. vyd. - Praha : Československá společnost mikrobiologická, 2016, s. 119, ISBN 978-80-270-0136-1.

AFG  Fedorová, M., Banasová, M., Marcinčáková, D.: Probiotiká vo veterinárnej medicíne. In Česko-slovenské farmakologické dny. 66. Česko-slovenské farmakologické dny, 13.-15.9.2016, Brno : Sborník abstrakt. 1. vyd. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016. ISBN 978-80-260-9782-2, online, S. 39. Dostupné na internete: <http://media.wix.com/ugd/32214d_feeb9330820c4be990d7467501daaab8.pdf>.

AFG  Marcinčáková, D., Csank, T., Falis, M., Fedorová, M. Legáth, J.: Zinok a poškodenie obličiek. In Česko-slovenské farmakologické dny. 66. Česko-slovenské farmakologické dny, 13.-15.9.2016, Brno : Sborník abstrakt. 1. vyd. - Brno : Farmakologický ústav LF MU, 2016, online, S. 99-100, ISBN 978-80-260-9782-2. Dostupné na internete: <http://media.wix.com/ugd/32214d_feeb9330820c4be990d7467501daaab8.pdf>.

AFG  Brudňáková, M., et al.: Optimization of culture conditions for maximum production of exopolysaccharides by Lactobacillus reuteri. In Zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Między nami jest chemia... : 59. zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, 19–23 IX 2016, Poznań. 1. vyd. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Hipiatryczne, 2016. ISBN 978-83-60988-23-7, s. 4.

AFG  Višňanský, M., Kababiková, D.: Impact of the international reference pricing on access to standard therapy drugs for asthma and COPD. In ISPOR Annual European Congress Research Abstracts. Value In Health. - 2016, vol. 19, č. 7, s. A560, ISSN 1098-3015.

AFG  Višňanský, M.: InternationalrReference pricing across EU. In ISPOR Annual European Congress Research Abstracts. Value In Health. - 2016. ISSN 1098-3015.

AFH  Jusko, M.: Nežiadúce účinky liečiv ovplyvňujúcich CNS u starších pacientov - kazuistiky v lekárenskej praxi. In Riešenie farmakoterapeutických problémov liekov ovplyvňujúcich CNS. konferencia. Farmaceutický obzor. - 2016, roč. 85, č. 2, s. 38, ISSN 0014-8172.

BDF  Fedorová, M., Suchovič, R., Takáč, L.: Lieky s obsahom OPL II. skupiny. In Lekárnické listy, 2016, roč. 18, č. 1, s. 26-29, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Pavlíková, V.: Lieky siroty (orphan lieky) pomáhajú v liečbe zriedkavých ochorení. In Lekárnické listy, 2016, roč. 18, č. 2, s. 24-26, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Pavlíková, V.: Orphan lieky na Slovensku. In Lekárnické listy, 2016, roč. 18, č. 3, s. 30-33, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Suchovič, R., Bošanská, D.: Registrované nekategorizované lieky s obsahom OPL II. skupiny. In Lekárnické listy, 2016, roč. 18, č. 5, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Krajčovič, P.: 21. sympózium z dejín farmácie. In Lekárnické listy, 2016, roč. 18, č. 11, s. 34-37, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Banásová, M., Marcinčáková, D.: Probiotiká určené pre psy a mačky. In Lekárnické listy, 2016, roč. 18, č. 7-8, s. 40-41, ISSN 1335-5821.

BDF  Bartunek, A.: Dejiny slovenského lekárnictva: K nálezu, obsahu a pôvodu cestovateľskej lekárničky M. R. Štefánika. In Lekárnik, 2016, roč. 21, č. 7, s. 54-58, ISSN 1335-924X.

BDF  Bartunek, A.: Dejiny slovenského lekárnictva: Náš učiteľ Václav Rusek. In Lekárnik, 2016, roč. 21, č. 6, s. 64-68, ISSN 1335-924X.

BDF  Bartunek, A.: Vývoj slovenskej farmaceutickej periodickej tlače po roku 1918. In Lekárnik, 2016, roč. 21, č. 8, s. 40-47, ISSN 1335-924X.

BDF  Bartunek, A.: Vývoj slovenskej farmaceutickej periodickej tlače po roku 1918, II. časť. In Lekárnik, 2016, roč. 21, č. 9, s. 46-54, ISSN 1335-924X.

BDF  Bartunek, A.: Vývoj slovenskej farmaceutickej periodickej tlače po roku 1918, III. časť. In Lekárnik, 2016, roč. 21, č. 10, s. 60-70, ISSN 1335-924X.

BDF  Bartunek, A.: Vývoj slovenskej farmaceutickej periodickej tlače po roku 1918, IV. časť. In Lekárnik, 2016, roč. 21, č. 11, s. 56-65, ISSN 1335-924X.

BDF  Jusko, M.: Riziká a nežiaduce účinky pri liečbe psoriázy u vybraných skupín pacientov. In Praktické lekárnictvo, 2016, roč. 6, č. 3, s. 96-98, ISSN 1338-3132.

BDF  SUCHOVIČ, Radoslav - FEDOROVÁ, Monika - VÁCZI, Peter. Liečba chronickej zápchy prukalopridom. In Lekárnické listy, 2016, roč. 18, č. 7-8, s. 28-29, ISSN 1335-5821.

BFA  Prokeš, M., Ondrejková, A. Korytár, Ľ., Ondrejka, R., Süli, J., Fedorová, M.: Post-exposure vaccination of rabies in humans in Slovakia. In National Symposium on Zoonoses Research. National Symposium on Zoonoses Research 2016, Berlin : Program and Abstracts. 1. vyd. - Berlin : Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen, 2016, s. 185.

BFB  Kolář, J.: Lekárnik vo svetle dejín. In Zemplínske Lekárnické Dni. 14. Zemplínske lekárnické dni, 23.-24. september 2016, Trebišov : Memoriál doc. J. Seginka. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2016, s. 18.

BFB  Suchovič, R., Fedorová, M.: História Košických lekárni. In Zemplínske Lekárnické Dni. 14. Zemplínske lekárnické dni, 23.-24. september 2016, Trebišov : Memoriál doc. J. Seginka. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská lekárnická komora, 2016, s. 24-25.

2015
ADM  Čábyová, Ľ., Krajčovič, P., Fedorová, M,: The effect of media channels on sales of over-the-counter drugs and food supplements. European Journal of Science and Theology, 2015, vol. 11, č. 6, s. 5-14, ISSN 1842-8517.

AFG  Fedorová, M., Pirník, Z., Marcinčáková, D., Pistl, J., Rychnavská, D.: Probiotické kmene ako súčasť výživových doplnkov používaných v lekárenskej praxi v Slovenskej republike v rokoch 2013 - 2014. Sborník abstraktů: 65. Farmakologické dni, 16.-18.09.2015, Praha.

AFG  Ágh, T., Inotai, A., Szilberhorn, L., Culig, J., Višňanský, M., Kaló, Z., Petrova, G.: A novel method for calculating medication adherence to poly-pharmacotherapy by linking general practice prescribing data and pharmacy dispensing records. Value in Health, 2015, Vol. 18, Issue 7, p. A737, ISSN 1098-3015.

BDF  Eckerová, R., Toropilová, D., Fedorová, M., Tomko, M., Toropila, M.: Grifola frondosa – Maitake. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 12, s. 30-31, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M, Uhrinová, M.: B55 Leišmanióza. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 10, s. 30-31, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Pistl, J.: Vitamín K. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 3, s. 16-17, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Gajdoš, M.: Chia (Salvia hispanica L.). Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 5, s. 30-34, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Rychnavská, D.: Vírusový zápal pľúc. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 1, s. 24-25, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Ondoviková, L.: Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 2, s. 24-26, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., - Reváková, J.: Akútny zápal nosohltana - Nasopharyngitis acuta - nádcha. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 3, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Kozejová, J.: Infekcie herpetickým vírusom (herpes simplex - plazivec jednoduchý). Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 4, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Rusiňáková, R.: Infekcie vyvolané kliešťami - MKCH 10. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 5, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Čarnecká, H.: W57 Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom/článkonožcami. Lekárnické listy, 2015, roč. 17, č. 6, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

2014
AAB  Tamer, F., Eftimová, J., Burdová, A.: Interakcie ľubovníka bodkovaného. Rec. Martin Višňanský, Marcel Jusko. 1. vydanie. Košice : UVLF, 2014. 45 s. [3,10AH]. ISBN 978-80-8077-446-2.

BDF  Fedorová, M., Janurová, C.: B77 Askaridóza (Askarióza). Lekárnické listy, 2014, roč. 16, č. 6, s. 24-25, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Tamer, F., Košč, J.: C18 Zhubný nádor hrubého čreva. Lekárnické listy, 2014, roč. 16, č. 7-8, s. 24-29, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Pistl, J.: Probiotiká, prebiotiká, fekálna mikrobiálna terapia a nešpecifické črevné zápaly. Prakt. lekarn., 2014; 4(4): 103-105, ISSN 1338-3132.

BDF  Tamer, F., Čigašová, M.: A 46 Ruža - Erysipelas. Lekárnické listy, 2014, roč. 16, č. 1, s. 24-26, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Dvorščáková, Z.: D83 Bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť. Lekárnické listy, 2014, roč. 16, č. 4, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Krivjanský, J.: M50. Poruchy krčných medzistavcových platničiek. Lekárnické listy, 2014, roč. 16, č. 3, s. 24-26, ISSN 1335-5821.

BFB  Tamer, F.: Interakcia Ľubovníka bodkovaného s niektorými liečivami. Liečivé rastliny a ich využitie v terapeutickej praxi. International conference on medicinal plants and their use in therapeutic practice, Ľubovnianske kúpele, May 14-16 2014 : Zborník súhrnov. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská farmaceutická spoločnosť, 2014, s. 48.

BFB  Tamer, F.: Anatomicko-terapeuticko-chemická klasifikácia fytofarmák a možnosti jej využitia v lekárenskej praxi. Liečivé rastliny a ich využitie v terapeutickej praxi. International conference on medicinal plants and their use in therapeutic practice, Ľubovnianske kúpele, May 14-16 2014 : Zborník súhrnov. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská farmaceutická spoločnosť, 2014, s. 22.

2013
AEG  Tomekova, K., Tomek, D., Bielik, J., Visnansky, M.: Patient Reported Outcomes with Multiple Sclerosis in Slovakia. In: Value in health, 7 (16): A598, 2013, Poster abstract.

BDF  Fedorová, M., Vajsová, I.: I84 Hemoroidy. Lekárnické listy, 2013, roč. 14, č. 1, s. 24-29, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Horňák, M.: B50 - B54 Malária. Lekárnické listy, 2013, roč. 15, č. 10, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

ACB  Pirník, Z., Fedorová, M., Kolesárová, M., Linková, A.: ÚVOD DO KLINICKEJ FARMAKOLÓGIE LIEČIV OVPLYVŇUJÚCICH ČINNOSŤ CENTRÁLNEJ NERVOVEJ SÚSTAVY (I): PSYCHOFARMAKÁ. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, 2013. ISBN 978-80-8077-397-7.

BDF  Kožárová, M., Tamer, F.: Divý kašeľ – Pertussis. Lekárnické listy, 2013, roč. 14, č. 2, s. 26-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Megyesi, Š., Tamer, F.: Akné (acne). Lekárnické listy, 2013, roč. 14, č. 3, s. 24-28, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F.: Balážová, CP.: Alopécie (L60 – L66.9, Q84.0). Lekárnické listy, 2013, roč. 14, č. 4, s. 24-28, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Rohaľová, V.: Uštipnutie hmyzom. X23.  KONTAKT SO SRŠŇAMI, OSAMI A VČELAMI. Lekárnické listy, 2013, roč. 14, č. 6, s. 24-28, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Kandričáková, V.: Atopická dermatitida. Lekárnické listy, 2013, roč. 14. č. 7-8, s. 28-30, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Lučivjanská, K.: N.80 ENDOMETRIÓZA. Lekárnické listy, 2013, roč. 14, č. 11, s. 24-26, ISSN 1335-5821.

BDF  Jusko, M.: Starostlivosť lekárnika o pacientov s diabetom . Prakt. lekárn., 2013; 3(2): 69-71, ISSN 1338-3132.

BDF  Tamer, F., Czappová, B.: A42 Aktinomykotické infekcie. Lekárnické listy, 2013, roč. 14, č. 12, s. 24-25, ISSN 1335-5821.

2012
BDF  Tamer, F., Hozzová, P.: Kardiomyopatie. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č12, s. 10-13, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Stracenská, N.: FLUOMIZIN 10mg 6. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 1, s. 26-28, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Stracenská, N.: BILAHIST (OMARIT) * POLINOSIS. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 3, s. 30-33, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Stracenská, N.: TOBI Podhaler/Cystická fibróza postihujúca prevažne dýchacie cesty. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 5, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Baffiová, M.: Alzheimerova choroba. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 7, s. 24-29, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Petriková, R.: B35. Dermatofytózy. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 8, s. 26-30, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Turóciová, A.: Ankylozujúca spondylitída. Spondylitis ankylosans M45. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 9, s. 26-31, ISSN 1335-5821.

BDF  Tamer, F., Vašková, M.: Syndróm dráždivého čreva. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 11, s. 24-27, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Tamer, F.: VICTRELIS INCIVO Hepatitída. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 6, s. 24-29, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Tamer, F.: GILENYA Sclerosis multiplex. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 2, s. 26-30, ISSN 1335-5821.

BDF  Fedorová, M., Tamer, F.: BENLYSTA Systémový lupus erythematosus. Lekárnické listy, 2012, roč. 13, č. 4, s. 28-32, ISSN 1335-5821.

BDF  Hozzová, P., Tamer, F.: Kardiomyopatie. Lekárnické listy, 2012, roč. 12, č. 12, s. 26-29, ISSN 1335-5821.

BDF  Jusko, M.: Nežiaduce účinky nesteroidových antiflogistík na gastrointestinálny trakt. Prakt. lekárn., 2012, 2(3): 120-122, ISSN 1338-3132.

Ďalšie
AFG  Tomek, D., Visnansky, M., Marusakova, E.: HTA Principles Inclusion in New European Union Member States. In: Value in health, 7 (15): A319, 2012, Poster abstract PHP171.

AFG  Visnansky, M., Mesaros, S.: Patient Self-Testing of Oral Anticoagulation Therapy by CoaguChek® XS System. Rapid Health Technology Assessment in Slovak Health Care Environment. In: Value in health, 7 (14): A257-A258, 2011, Poster abstract PMD75.

AFH  Višňanský, M., Tomek, D.: Potenciál výskumu a medzinárodnej spolupráce zameraných na bezpečnosť pacienta. Štandardy a merania ako faktor bezpečnosti pacienta. In: 5. Medzinárodná konferencia o liekovej politike, Bratislava, 2011. Zborník.

AFC  Višňanský, M.: Impact of the latest drug policies in Slovakia on individual stakeholders. ISPOR Forum on Alternative implicationsa of ecpnomic crisis on healthcare in Central and Eastern Europe: An opportunity to improve decisions or strenghten cost-containment measures? In: ISPOR Int Pharmacoecon Conference, Madrid, Španielsko, 11.2011.

BDF  Jusko, M., Vertfeinová, J., Stankovičová, T.: Vplyv veku na elektrickú aktivitu srdca u normotenzných a hypertenzných potkanov | [The effect of age on electrical activity of heart in normotensive and hypertensive rats]. Farmaceuticky Obzor, 2011, 80, 2, 45-50. IF okolo 0,1.

AFC  Višňanský, M.: Hodnotenie zdravotníckych technológií a "guidelines". In: 2. Národní konference o doporučených postupech, Olomouc, Česká republika, 2010. Zborník.

AFC  Višňanský, M.: Benefits and Barriers of HTA / Pharmacoeconomics Implementation in decision-making process. Snapshot from Slovakia. In: ISPOR HTA Council, Praha, Česká republika, 2010. Zborník.

AFC  Višňanský, M.: Key Stakeholders for Local Pharmacoeconomics Studies and their Contribution to Overall Success. A Lack of Local Effectiveness, Cost and Epidemiological Data: What are the options for conducting pharmacoeconomic studies in Central and Eastern Europe? In: ISPOR Int Pharmacoecon Conference, Educational Symposium, Praha, Česká republika, 11.2010.

AFG  Kralova, E., Stankovicova, T., Pekarova, M., Jusko M. et al.: Comparison of the heart function of rats with various family history of hypertension. Conference: 17th European Meeting on Hypertension, Milan, ITALY, JUN 15-19, 2007, JOURNAL OF HYPERTENSION, 2007, 25, 2, 391-391. Impakt faktor: 3,8.
Citované v: Djordjevic, J., Jasnic, N., Vujovic, P. et al.: Distinct and combined effects of acute immobilization and chronic isolation stress on MAO activity and antioxidative protection in the heart of normotensive and spontaneously hypertensive rats. JOURNAL OF ANIMAL PHYSIOLOGY AND ANIMAL NUTRITION, 2012, 96, 1, 58-65.

AFG  Stankovicova, T., Kral'ova, E., Jusko, M., et al.: Effect of chronic Social stress on the heart function in rats . 30th Annual Scientific Meeting of the International-Society-Heart-Research, Canberra, AUSTRALIA, AUG 04-07, 2006, JOURNAL OF MOLECULAR AND CELLULAR CARDIOLOGY, 41, 4,  734-734. Impakt faktor 5,148.

BDF  Kuzelova, M., Mladonicka, M., Sperglova, L., Stankovic, M., Jusko, M., Dubnickova, M., Bukovsky, M., (...), Seginko, J.: Modified lipid A influences ischemic-reperfusion injury of the rat heart at both in vitro and in vivo conditions. Farmaceuticky Obzor, 2005, 74 (9-10): 251-256.
Citované v: Dubničková, M., Řezanka, T., Koščová, H.: Adaptive changes in fatty acids of E. coli strains exposed to a quaternary ammonium salt and an amine oxide. Folia Microbiologica, 2006, 51 (5): 371-374.

AFD  Višňanský, M.: Marketing Strategy in the Pharmaceutical Industry: Issues, Trends, Options. In: The 6th International Conference on Global Business and Economic Development, Bratislava, 11.2001. Zborník.

AFD  Višňanský, M.: Možnosti implementácie marketingu v špecifických podmienkach farmaceutického priemyslu. In: The 1st International Science Conference EDAMBA, Nové Zámky, 04.2000. Zborník.