Katedra mikrobiológie a imunológie

Publikačná činnosť

Zoznam publikačnej činnosti

Pracovisko: UVLMAI - Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Katedra mikrobiológie a imunológie, UVLMAIIM - Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Katedra mikrobiológie a imunológie. Ústav imunológie, UVLMAIMG - Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach. Katedra mikrobiológie a imunológie. Ústav mikrobiológie a gnotobiológie
Rok vydania: 2007-2015

 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01           ŠNIRC, Július - SOKOL, Jozef - SEGINKO, Jozef - HERA, Alfred - KOVÁČ, Gabriel - KOTTFEROVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - KOZÁK, Marián - KOŽÁROVÁ, Ivona - KYSEĽOVÁ, Jana - LEGÁTH, Jaroslav - NAGY, Oskar - PILIPČINEC, Emil - PISTL, Juraj - REICHEL, Peter - SEIDEL, Herbert - ŠUTIAK, Václav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VASIĽ, Milan. Klinická veterinárna farmakológia. Rec. Augustín Buš, Rudolf Cabadaj, Ján Kyselovič. 1. vyd. Martin : Neografia, 2007. 1182 s. ISBN 978-80-88892-75-5.

AAB02           LEVKUT, Mikuláš - OMRAN, Emhmad Abduslam - AL-DAWEK, Ahmed M. - AL-GARIB, S.O. - ALGRIANY, O.A. - FAIX, Štefan - FAIXOVÁ, Zita - HERICH, Róbert - HAMID, M.A. - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUTOVÁ, Mária - MARCIN, Andrej - MICHLOVIČOVÁ, G. - PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - STROMPFOVÁ, Viola - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Prevention and Control of Salmonellosis. Rec. Eva Dudríková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 142 s. ISBN 978-80-8077-097-6.

AAB03           LEVKUT, Mikuláš - PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - FAIXOVÁ, Zita - ALBRECHT, Elke - ALMÁŠIOVÁ, Viera - BOŘUTOVÁ, Radka - CIGÁNKOVÁ, Viera - CSANK, Tomáš - ČOBANOVÁ, Klaudia - DANIELOVIČ, Igor - DEMETEROVÁ, Mária - FAIX, Štefan - CHRASTINOVÁ, Ľubica - SOROČINOVÁ, Jana - HECL, Ján - HOLOVSKÁ, Katarína - HRABOVSKÝ, Marián - HÚSKA, Miroslav - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - LAUKOVÁ, Andrea - LENG, Ľubomír - LENHARDT, Ľudovít - LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - MAKOVÁ, Zuzana - MARCIN, Andrej - MICHLOVIČOVÁ, Gabriela - PIEŠOVÁ, Elena - PLACHÁ, Iveta - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - POLLÁKOVÁ, Jana - PORVAZ, Pavol - REICHEL, Peter - SCHWEIGEL, Monika - SLAMINKOVÁ, Zuzana - KARAFFOVÁ, Viera - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, Renáta - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ŠOLTYSOVÁ, Božena - TAKÁČOVÁ, Jana - ŽITŇAN, Rudolf. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. Rec. Eva Dudríková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. 85 s. ISBN 978-80-8077-129-4.

AAB04           PISTL, Juraj - NOVÁK, Michal - PILIPČINEC, Emil - KONTSEKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BHIDE, Mangesh Ramesh - NEMCOVÁ, Radomíra - PRČINA, M. - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KIŠOVÁ, Lucia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - POLLÁKOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - CSANK, Tomáš - HAJDUČKOVÁ, Vanda - HRIČÍNOVÁ, Monika - KOVÁČECH, Branislav - ŽILKA, Norbert. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat : Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do výchovno-vzdelávacieho procesu humánnych a veterinárnych lekárov a farmaceutov. Rec. Lýdia Čisláková, Jana Mojžišová. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. 207 s. ISBN 978-80-8077-144-7.

AAB05           LEVKUTOVÁ, Mária. Patogenéza vírusových nádorových chorôb hovädzieho dobytka. Rec. Juraj Pistl, Pavol Dubinský, Lýdia Čisláková. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. 66 s. ISBN 978-80-8077-130-0.

AAB06           BLAHOVEC, Ján - KOSTECKÁ, Zuzana. Proteázy a ich inhibítory v larvách múch. Možnosti terapeutického využitia. Rec. Juraj Pistl, Juraj Guzy. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 84 s. ISBN 978-80-89271-28-3.

AAB07           ŠIMKO, Štefan. Sneť slezinová na Slovensku včera a dnes. Rec. Emil Pilipčinec, Peter Korim. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. 136 s. ISBN 978-80-8083-739-4.

AAB08           BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh - DOLINSKÁ, Saskia - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia. Nové trendy vo využívaní bioinformatických analýz v genomike a proteomike. Rec. Ľudmila Tkáčiková, Erik Dorko, Branislav Kováčech. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 175 s. ISBN 978-80-8077-321-2.

AAB09           KOČIŠOVÁ, Alica. Dvojkrídly hmyz (Diptera) a choroby ním prenášané v 21. storočí v meniacom sa ekosystéme Európy. Rec. Juraj Pistl, Jozef Bíreš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 78 s. ISBN 978-80-8077-403-5.

AAB10           TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VELČICKÁ, Gertrúda. Hodnotenie rizika najzávažnejších chorôb včiel a možnosti ich prevencie. Rec. Radomíra Nemcová, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 88 s. ISBN 978-80-8077-437-0.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - LEGÁTH, Jaroslav - ŠUTIAK, Václav. Health and environmental risks of the fungicide and biocide dichlofluanid /A Review/. In DE COSTA, Paul - BEZERRA, Peter. Fungicides: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. - New York : Nova Science Pub Inc, 2009. ISBN 978-1606-926-31-4, s. 121-146.

ABC02           BOMBA, Alojz - NEMCOVÁ, Radomíra - STROJNÝ, Ladislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Probiotics for Farm Animals. In LAHTINEN, Sampo et al. Lactic Acid Bacteria. 4. vyd. - Boca Raton : CRC PRESS, 2012. ISBN 978-14398-3677-4, s. 633-670.

ABC03           MAŽENSKÝ, Dávid - DANKO, Ján - PILIPČINEC, Emil - PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka. Variations in Origin of Arteries Supplying the Brain in Rabbit and their Impact on Total Cerebral Ischemia. In BALESTRINO, Maurizio. Advances in the Preclinical Study of Ischemic Stroke. 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0290-8, online, S. 65-82 [1,20 AH].

ABC04           GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Differences in the development of the small intestine between gnotobiotic and conventionally bred piglets. In BRZOZOWSKI, Thomas. New Advances in the Basic and Clinical Gastroenterology. 1. vyd. - Rijeka, 2012 : InTech. ISBN 978-953-51-0521-3, online, S. 375-414.

ABC05           PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. It Takes Two to Tango: Protein-Protein Interactions in the Translocation of Pathogens Across. In MONTENEGRO, Pedro A. - JUÁREZ, Stefanee M. The Blood-Brain Barrier: New Research. 1. vyd. - New York : Nova Science Publisher, 2012. ISBN 978-1-62100-766-1, s. 79-116. Dostupné na internete: <https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=29667>.

ABC06           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PETROVOVÁ, Eva - BINKOWSKI, Lukasz J. Pesticide risks and benefits. In PETROVOVÁ, Eva - STAWARZ, Robert - GREŃ, Agnieszka. Bendiocarb : Pesticide exposure and toxicity in animals. 1. vyd. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2013. ISBN 978-83-7271-840-7, s. 7-36.

ABC07           PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PETROVOVÁ, Eva. Carbamate insecticide bendiocarb. In PETROVOVÁ, Eva - STAWARZ, Robert - GREŃ, Agnieszka. Bendiocarb : Pesticide exposure and toxicity in animals. 1. vyd. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2013. ISBN 978-83-7271-840-7, s. 37-55 [1,14AH].

ABC08           VLACHAKIS, Dimitrios - BENCÚROVÁ, Elena - PAPANGELOPOULOS, Nikitas - KOSSIDA, Sophia. Current state-of-the-art molecular dynamics methods and applications. In DONEV, Rossen. Advances in Protein Chemistry and Structural Biology : Volume 94. 1. vyd. - New York : Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-800168-4. ISSN 1876-1623, s. 269-313.

ABC09            KOVALKOVIČOVÁ, Natália – PISTL, Juraj – POLLÁKOVÁ, Jana – CSANK,  Tomáš – LEGÁTH, Jaroslav. Effect of chlorpyrifos on proliferative activity of various cell cultures. In MAYES Caitlin. Chlorpyrifos: Toxicological properties, uses and effects on human health and the environment. - New York : Nova Science Pub Inc, 2015. ISBN 978-1-63482-111-7, s39-86.

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01           BHIDE, Mangesh Ramesh. Lymská borelióza. In PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 1-36.

ABD02           HOLODA, Emil - HRIČÍNOVÁ, Monika - PILIPČINEC, Emil - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Diagnostika znakov virulencie patogénnych mikroorganizmov : Genetická modifikácia mikroorganizmov. In PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 1-60.

ABD03           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Probiotiká a naturálne látky v prevencii a liečbe infekčných ochorení zvierat. In PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 3-77.

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           LEVKUTOVÁ, Mária - PAULÍK, Štefan - BAJOVÁ, Viera - BENÍŠEK, Zdenek - BUGARSKÝ, Andrej - ČÍŽEK, Milan - DEMETEROVÁ, Mária - ĎUREČKO, Rastislav - HERICH, Róbert - KOKINČÁKOVÁ, Tatiana - KORIM, Peter - LEVKUT, Mikuláš - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ONDREJKA, Róbert - ONDREJKOVÁ, Anna - PILIPČINEC, Emil - SALADIOVÁ, Danka - SMRČO, Peter - ŠVICKÝ, Emil - ŠVRČEK, Štefan. Infekčné choroby hydiny a ich diferenciálna diagnostika. Rec. Ján Pleva, Zuzana Ševčíková. 1. vyd. Prešov : M&M vydavateľstvo, 2007. 283 s. ISBN 978-80-88950-20-2.

ACB02           MOJŽIŠOVÁ, Jana - DORKO, Erik. Testové otázky z epizootológie a epidemiológie. 2. časť. Rec. Emil Pilipčinec, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 89 s. ISBN 978-80-8077-086-0.

ACB03           MOJŽIŠOVÁ, Jana - DORKO, Erik. Testové otázky z epizootológie a epidemiológie. 1. časť. Rec. Emil Pilipčinec, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 100 s. ISBN 978-80-8077-085-3.

ACB04           ŠKARDOVÁ, Ildikó - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ŠKARDA, Jozef - VRABEC, Vladimír - SESZTÁKOVÁ, Edina. A Clinical Approach to Diseases in Selected Exotics and Fur Animals : Part 1: Selected Small Mammals. Rec. Juraj Pistl, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 192 s. ISBN 978-80-8077-118-8.

ACB05           DORKO, Erik - BARANOVÁ, Zuzana - DUBINSKÝ, Pavol - PISTL, Juraj - ANTOLOVÁ, Daniela - BETÁKOVÁ, V. - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HANZELOVÁ, V. - HROMADOVÁ, Ivica - HURNÍKOVÁ, Zuzana - KINČEKOVÁ, J. - LEVKUTOVÁ, Mária - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MITERPÁKOVÁ, Martina - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDRISKA, František - REITEROVÁ, Katarína - ŠPAKULOVÁ, Marta - ŠTEFANČÍKOVÁ, M. - TURČEKOVÁ, Daniela - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VÁRADY, Marián. Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy : Vírusové a parazitárne zoonózy. Gustáv Čatár, Marián Kozák, Peter Kabát, Kvetoslava Rimarová. 1. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2009. 367 s. ISBN 978-80-89284-32-0.

ACB06           DORKO, Erik - BARANOVÁ, Zuzana - DUBINSKÝ, Pavol - PISTL, Juraj - BHIDE, Mangesh Ramesh - BOROŠ, Erich - LEVKUTOVÁ, Mária - PARALIČOVÁ, Zuzana - PILIPČINEC, Emil - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - SCHRÉTER, I. - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - TRÁVNIČEK, Milan. Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy : Bakteriálne a mykotické zoonózy. Rec. Gustáv Čatár, Marián Kozák, Peter Kabát, Kvetoslava Rimarová. 1. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2009. 370 s. ISBN 978-80-89284-31-3.

ACB07           PISTL, Juraj - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil. Špeciálna virológia. Rec. J. Pastorek, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. 108 s. ISBN 978-80-8077-163-8.

ACB08           HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil. Všeobecná mikrobiológia. Rec. Erik Dorko, Andrej Godány. 1. vyd. Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8077-164-5.

ACB09           LETKOVÁ, Valéria - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - HALÁNOVÁ, Monika - HURNÍKOVÁ, Zuzana - GOLDOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Alica - LECOVÁ, Lenka - MAJOR, Peter - VÁRADY, Marián. Základy parazitológie III : Laboratórna diagnostika [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010. 110 s. ISBN 978-80-8077-205-5.

ACB10           SOKOLOVÁ, Júlia - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil - HOLODA, Emil - HORVÁTH, Alexander - SOKOL, Jozef. Laboratórna technika II.. Rec. Peter Reichel, Dionýz Máté, Eva Dudriková. 1. vyd. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2007. 255 s. ISBN 80-89248-11-X.

ACB11           ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - VARGOVÁ, Milada - SASÁKOVÁ, Naďa - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - GREGOVÁ, Gabriela. Basics of Ecology : Textbook. Rec. Emil Holoda, Katarína Beňová. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2012. 65 s. ISBN 978-80-8077-154-6.

ACB12           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - KOŠČOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil - KULICH, Pavel. Veterinárna virológia. Rec. Mária Levkutová, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 273 s. ISBN 978-80-8077-327-4.

ACB13           LEVKUTOVÁ, Mária - GOLDOVÁ, Mária - ČÍŽEK, Milan - HURNÍKOVÁ, Zuzana - JACKOVÁ, Anna - KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria - MANDELÍK, René - MOJŽIŠOVÁ, Jana - MOJŽIŠ, Martin - ONDREJKA, Róbert - ONDREJKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj - PROKEŠ, Marián - SMRČO, Peter - VOJTEK, Boris. Infekčné a parazitárne choroby nervového systému zvierat a človeka : I. diel: Bakteriálne, mykotické a parazitárne choroby. Rec. Lýdia Čisláková, Katarína Reiterová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 175 s. ISBN 978-80-8077-339-7.

ACB14           LEVKUTOVÁ, Mária - GOLDOVÁ, Mária - ČÍŽEK, Milan - HURNÍKOVÁ, Zuzana - JACKOVÁ, Anna - KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria - MANDELÍK, René - MOJŽIŠOVÁ, Jana - MOJŽIŠ, Martin - ONDREJKA, Róbert - ONDREJKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj - PROKEŠ, Marián - SMRČO, Peter - VOJTEK, Boris. Infekčné a parazitárne choroby nervového systému zvierat a človeka : II. diel: Vírusové a priónové choroby. Rec. Lýdia Čisláková, Katarína Reiterová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 251 s. ISBN 978-80-8077-340-3.

ACB15           TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Honey Bee Pathology : Handbook for students of General veterinarymedicine study branch graduate. Rec. Peter Popelka, Lenka Košuthová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 72 s. ISBN 978-80-8077-341-0.

ACB16           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - KOŠČOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil - KULICH, Pavel. Veterinary virology. Rec. Mária Levkutová, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8077-441-7.

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - VALOCKÝ, Igor. The development of microflora and production of short-chain fatty acids in the digestive tract of suckled piglets and replacer-fed piglets. In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0005-9366, 2008, roč. 121, č. 3-4, s. 121-131. (0.812 - IF2008).

ADC02           DORKO, Erik - KALINOVÁ, Zuzana - WEISSOVÁ, Tatiana - PILIPČINEC, Emil. Seroprevalence of antibodies to Coxiella burnetii among employees of the Veterinary University in Kosice, eastern Slovakia. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2008, roč. 15, č. 1, s. 119-124. (1.443 - IF2008).

ADC03           BHIDE, Mangesh Ramesh - YILMAZ, Zeki - GOLCU, Esin - TORUN, Serkan - MIKULA, Ivan. Seroprevalence of anti-Borrelia burgdorferi antibodies in dogs and horses in Turkey. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2008, roč. 15, č. 1, s. 85-90. (1.443 - IF2008).

ADC04           GARCIA-ESTEBAN, Coral - GIL, Horacio - RODRÍGUEZ-VARGAS, Manuela - GERRIKAGOITIA, Xeider - BARANDIKA, Jesse - ESCUDERO, Raquel - JADO, Isabel - GARCÍA-AMIL, Cristina - BARRAL, Marta - GARCÍA-PÉREZ, Ana L. - BHIDE, Mangesh Ramesh - ANDA, Pedro. Molecular method for Bartonella species identification in clinical and environmental samples. In Journal of clinical microbiology. ISSN 0095-1137, 2008, vol. 46, č. 2, s. 776-779. (3.945 - IF2008).

ADC05           ESCUDERO, Raquel - TOLEDO, Álvaro M. - GIL, Horacio - KOVÁCSOVÁ, Katarina - RODRÍGUEZ-VARGAS, Manuela - JADO, Isabel - GARCÍA-AMIL, Cristina - LOBO, Bruno - BHIDE, Mangesh Ramesh - ANDA, Pedro. Molecular method for discrimination between Francisella tularensis and Francisella-like endosymbionts. In Journal of clinical microbiology. ISSN 0095-1137, 2008, vol. 46, č. 9, s. 3139-3143. (3.945 - IF2008).

ADC06           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rastislav - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Novel mutations in the toll like receptor genes cause hyporesponsiveness to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection. In BMC Genetics. ISSN 1471-2156, 2009, vol. 10, article number 21. (2.230 - IF2009).

ADC07           DORKO, Erik - KALINOVÁ, Zuzana - PILIPČINEC, Emil. Seroprevalence of Coxiella burnetti antibodies among students of the Faculty of Medicine in Košice (Slovakia). In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2008, vol. 53, č. 6, s. 563-568. (1.172 - IF2008).

ADC08           PISTL, Juraj - VLASÁKOVÁ, Michaela - JACKOVÁ, Anna - POLLÁKOVÁ, Jana - LEVKUT, Mikuláš - VILČEK, Štefan. First evidence of Porcine Circovirus 2 (PCV2) in Slovakia. In Deutsche Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0314-6593, 2009, vol. 116, č. 1, s. 19-23. (0.523 - IF2009).

ADC09           LEVKUT, Mikuláš - PISTL, Juraj - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, Renáta - KOKINČÁKOVÁ, Tatiana. Antimicrobial activity of Enterococcus faecium EF 55 against Salmonella enteritidis in chicks. In Acta Veterinaria Hungarica. ISSN 0236-6290, 2009, vol. 57, č. 1, s. 13-24. (0.642 - IF2009).

ADC10           MAŠLANKOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Pheno- and genotyping of Staphylococcus aureus isolates of sheep origin. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2009, vol. 78, č. 2, s. 345-352. (0.403 - IF2009).                   

ADC11           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - ŽITŇAN, Rudolf - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HLUCHÝ, Marián - HÚSKA, Miroslav. Postnatal morphological development and production of short-chain fatty acids in the digestive tract of gnotobiotic piglets. In Veterinární medicína. ISSN 0375-8427, 2009, vol. 54, č. 4, s. 156–168. (0.644 - IF2009)

ADC12           NAĎ, Pavel - PISTL, Juraj - SKALICKÁ, Magdaléna - KORÉNEKOVÁ, Beáta - DEMETEROVÁ, Mária - BINDAS, Ľubor - MAĽA, Pavel. Effect of oral cadmium and zinc application on leukocytes biological activity in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0005-9366, 2009, vol. 122, č. 9-10, s. 364-369. (0.972 - IF2009).

ADC13           DEMETEROVÁ, Mária - MARIŠČÁKOVÁ, Renáta - PISTL, Juraj - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. The effect of the probiotic strain Enterococcus faecium DSM 7134 in combination with natural humic substances on performance and health of broiler chickens. In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0005-9366, 2009, vol. 122, č. 9/10, s. 370-377. (0.972 - IF2009).                   

ADC14           BUGOŠ, Ondrej - BHIDE, Mangesh Ramesh - ŽILKA, Norbert. Beyond the Rat Models of Human Neurodegenerative Disorders. In Cellular and Molecular Neurobiology. ISSN 0272-4340, 2009, vol. 29, č. 6-7, s. 859-869. (2.107 - IF2009)

ADC15           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - CHAKURKAR, Eaknath - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Toll-like receptors TLR1, TLR2 and TLR4 gene mutations and natural resistance to Mycobacterium avium subsp paratuberculosis infection in cattle. In Veterinary Immunology and Immunopathology. ISSN 0165-2427, 2009, vol. 128, č. 4, s.  381-388. (1.963 - IF2009)            

ADC16           ŽILKA, Norbert - STOŽICKÁ, Zuzana - KOVÁČ, Andrej - PILIPČINEC, Emil - BUGOŠ, Ondrej - NOVÁK, Michal. Human misfolded truncated tau protein promotes activation of microglia and leukocyte infiltration in the transgenic rat model of tauopathy. In Journal of Neuroimmunology. ISSN 0165-5728, 2009, vol. 209, č. 1-2, s. 16-25. (2.841 - IF2009).

ADC17           PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁČ, Andrej. Pathogen translocation across the blood-brain barrier. In FEMS immunology and medical microbiology. ISSN 0928-8244, 2009, vol. 57, č. 3, s. 203-213. (2.335 - IF2009).                   

ADC18           HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Prion protein gene polymorphism in healthy and BSE-affected Slovak cattle. In Journal of Applied Genetics. ISSN 1234-1983, 2009, vol. 50, č. 4, s. 371-374. (1.324 - IF2009).                   

ADC19           LEVKUT, Mikuláš - MARCIN, Andrej - LENHARDT, Ľudovít - PORVAZ, Pavol - REVAJOVÁ, Viera - ŠOLTYSOVÁ, Božena - BLANÁR, Ján - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - PISTL, Juraj. Effect of Sage Extract on Alkaline Phosphatase, Enterocyte Proliferative Activity and Growth Performance in Chickens. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2010, vol. 79, č. 2, s. 177-183. (0.534 - IF2010)

ADC20           SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - BHIDE, Mangesh Ramesh - DUDRIKOVÁ, Eva - TRÁVNIČEK, Milan. Genotypic Characterization of Coagulase-negative Staphylococci Isolated from Sheep Milk in Slovakia. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2010, vol. 79, č. 2, s. 269-276. (0.534 - IF2010).

ADC21           GIOIA, Gloria - LECOVÁ, Lenka - GENCHI, Marco - FERRI, Emanuele - GENCHI, Claudio - MORTARINO, Michele. Highly sensitive multiplex PCR for simultaneous detection and discrimination of Dirofilaria immitis and Dirofilaria repens in canine peripheral blood. In Veterinary parasitology. ISSN 0304-4017, 2010, vol. 172, č. 1-2, s. 160-163. (2.331 - IF2010).

ADC22           HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Multiplex PCR assay for detection of Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida and Haemophilus parasuis in lungs of pigs from a slaughterhouse pigs. In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2010, vol. 55, č. 6, s. 635-640. (0.977 - IF2010).

ADC23           REVAJOVÁ, Viera - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš - MARCIN, Andrej - LEVKUTOVÁ, Mária. Influence of oregano and salvia extracts on lymphocyte subpopulation and functional activity of blood phagocytes and lymphocytes in chickens. In Food and Agricultural Immunology. ISSN 0954-0105, 2010, vol. 21, č. 4, s. 307-316. (0.633 - IF2010).

ADC24           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - PASTOREKOVÁ, Silvia - MIKULA, Ivan, jr. Characterization of ovine TLR7 and TLR8 protein coding regions, detection of mutations and Maedi Visna virus infection. In Veterinary Immunology and Immunopathology. ISSN 0165-2427, 2010, vol. 138, č. 1-2, s. 51-59. (2.176 - IF2010).

ADC25           LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - KARAFFOVÁ, Viera - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUTOVÁ, Mária - STROMPFOVÁ, Viola - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. Leukocytic responses and intestinal mucin dynamics of broilers protected with Enterococcus faecium EF55 and challenged with Salmonella Enteritidis. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2012, vol. 93, č. 1, s. 195-201. (1.774 - IF2012).                   

ADC26           NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - PISTL, Juraj. The effect of supplementation of flax-seed oil on interaction of Lactobacillus plantarum - Biocenol™ LP96 and Escherichia coli O8:K88ab:H9 in the gut of germ-free piglets. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2012, vol. 93, č. 1, s. 39-41. (1.774 - IF2012).

ADC27           BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. An insight into the ligand-receptor interactions involved in the translocation of pathogens across blood-brain barrier. In FEMS immunology and medical microbiology. ISSN 0928-8244, 2011, vol. 63, č. 3, s. 297-318. (2.441 - IF2011).

ADC28           DORKO, Erik - RIMAROVÁ, Kvetoslava - PILIPČINEC, Emil - TRÁVNIČEK, Milan. Prevalence of Coxiella burnetii antibodies in wild ruminants in Kavečany zoo, Košice, Eastern Slovakia. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2009, vol. 16, č. 2, s. 321-324. (1.538 - IF2009).

ADC29           DORKO, Erik - PILIPČINEC, Emil - RIMAROVÁ, Kvetoslava - KOSTOVČIKOVÁ, Jana. Serological study of Q fever in sheep in the territory of Eastern Slovakia. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2010, vol. 17, č. 2, s. 323-325. (1.062 - IF2010).

ADC30           BUJDOŠOVÁ, Zuzana - GYÖRYOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HUDECOVÁ, Daniela - KOVÁŘOVÁ, Jana. Thermoanalytical investigation and biological properties of zinc(II) 4-chloro- and 5-chlorosalicylates with N-donor ligands. In Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry. ISSN 1388-6150, 2012, vol. 110, č. 1, s. 167-176. (1.982 - IF2012).

ADC31           PIKNOVÁ - FINDORÁKOVÁ, Lenka - GYÖRYOVÁ, Katarína - HUDECOVÁ, Daniela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOVÁŘOVÁ, Jana - HOMZOVÁ, Katarína - NOUR EL-DIEN, Faten A. Thermal decomposition study and biological characterization of zinc(II) 2-chlorobenzoate complexes with bioactive ligands. In Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry. ISSN 1388-6150, 2013, vol. 111, č. 3, s. 1771-1781. (2.206 - IF2013).

ADC32           KIŠOVÁ, Lucia - ČERŇANSKÁ, Dana - BHIDE, Mangesh Ramesh. Comparative study of binding of ovine complement factor H with different Borrelia genospecies. In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2012, vol. 57, č. 2, s. 123-128. (0.791 - IF2012).

ADC33           MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Development of simple and rapid elution methods for proteins from various affinity beads for their direct MALDI-TOF downstream application. In Journal of Proteomics. ISSN 1874-3919, 2012, vol. 75, č. 14, s. 4529-4535. (4.088 - IF2012).                   

ADC34           STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAUKOVÁ, Andrea. Experimental addition of Eleutherococcus senticosus and probiotic to the canine diet. In Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X, 2012, vol. 7, č. 3, s. 436-447. (0.818 - IF2012).

ADC35           POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - KOČIŠOVÁ, Alica - LEGÁTH, Jaroslav. Evaluation of bendiocarb cytotoxicity in mammalian and insect cell cultures. In Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. ISSN 0360-1234, 2012, vol. 47, č. 6, s. 538-543. (1.211 - IF2012).                   

ADC36           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Effectivity of freeze-dried form of Lactobacillus fermentum AD1-CCM7421 in dogs. In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2012, vol. 57, č. 4, s. 347-350. (0.791 - IF2012).

ADC37           BHIDE, Mangesh Ramesh - BHIDE, Katarína - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - HREŠKO, Stanislav - MUCHA, Rastislav. Variable regions in the sushi domains 6-7 and 19-20 of factor H in animals and human lead to change in the affinity to factor H binding protein of Borrelia. In Journal of Proteomics. ISSN 1874-3919, 2012, vol. 75, č. 14, s. 4520-4528. (4.088 - IF2012).

ADC38           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Variation in the coding region of the prion protein gene in Slovak cattle. In Acta Veterinaria Hungarica. ISSN 0236-6290, 2012, vol. 60, č. 2, s. 233-243. (1.173 - IF2012).

ADC39           ŽILKA, Norbert - KÁŽMÉROVÁ, Zuzana - SANTOSH, Jadhav R. - NERADIL, Peter - MAĎARI, Aladár - OBETKOVÁ, Dominika - BUGOŠ, Ondrej - NOVÁK, Michal. Who fans the flames of Alzheimer's disease brains? Misfolded tau on the crossroad of neurodegenerative and inflammatory pathways. In Journal of Neuroinflammation. ISSN 1742-2094, 2012, vol. 9, č. 1, s. 47-56. (4.351 - IF2012).                   

ADC40           POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - KOČIŠOVÁ, Alica - LEGÁTH, Jaroslav. Use of Cultured Cells of Mammal and Insect Origin to Assess Cytotoxic Effects of the Pesticide Chlorpyrifos. In Polish Journal Of Environmental Studies. ISSN 1230-1485, 2012, vol. 21, č. 4, s. 1001-1006. (0.462 - IF2012).

ADC41           GYURANECZ, Miklós - DÉNES, Béla - HORNOK, Sándor - KOVÁCS, Peter - HORVÁTH, Gabriel - JURKOVICH, Viktor - VARGA, Tamás - HAJTÓS, István - SZABÓ, Réka - MAGYAR, Tibor - VASS, Nóra - HOFMANN-LEHMANN, Regina - ERDÉLYI, Károly - BHIDE, Mangesh Ramesh - DÁN, Ádám. Prevalence of Coxiella burnetii in Hungary: Screening of dairy cows, sheep, commercial milk samples, and ticks. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases. ISSN 1530-3667, 2012, vol. 12, č. 8, s. 650-653. (2.277 - IF2012).

ADC42           ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - PIPOVÁ, Monika - DVOŘÁK, Petr - HRIČÍNOVÁ, Monika - HROMADA, Rudolf - KREMEŇ, Jozef. Passive and active immunity of broiler chickens against Campylobacter jejuni and ways of disease transmission. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2012, vol. 81, č. 2, s. 103-106. (0.393 - IF2012).

ADC43           GYURANECZ, Miklós - REICZIGEL, Jenö - KRISZTALOVICS, Katalin - MONSE, László - SZABÓNÉ, Gabriella Kükedi - SZILÁGYI, Andrásné - SZÉPE, Bálint - MAKRAI, László - MAGYAR, Tibor - BHIDE, Mangesh Ramesh - ERDÉLYI, Károly. Factors influencing emergence of tularemia, Hungary, 1984-2010. In Emerging Infectious Diseases. ISSN 1080-6059, 2012, vol. 18, č. 8, s. 1379-1381. (5.993 - IF2012).                   

ADC44           PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Martin - FAIXOVÁ, Zita - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej - LEVKUT, Mikuláš. The effects of sage extract feed supplementation on biochemical parameters, weight of internal organs and Salmonella counts in chickens. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2012, vol. 93, č. 3, s. 1307-1308. (1.774 - IF2012).

ADC45           DORKO, Erik - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - PILIPČINEC, Emil. Influence of the environment and occupational exposure on the occurrence of Q fever. In Central European Journal of Public Health. ISSN 1210-7778, 2012, vol. 20, č. 3, s. 208-214.                   

ADC46           HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - KARAFFOVÁ, Viera - DEMETEROVÁ, Mária - HREŠKO, Stanislav. The influence of fungal β-glucan on nonspecific immunity in broiler chickS. In Acta Veterinaria Beograd. ISSN 0567-8315, 2012, vol. 62, č. 5-6, s. 511-519. (0.258 - IF2012).

ADC47           WARD, Thomas A. - DUDÁŠOVÁ, Zuzana - SARKAR, Sovan - BHIDE, Mangesh Ramesh - VLASÁKOVÁ, Danuša - CHOVANEC, Miroslav - MCHUGH, Peter J. Components of a Fanconi-Like Pathway Control Pso2-Independent DNA Interstrand Crosslink Repair in Yeast. In PLoS Genetics. ISSN 1553-7404, 2012, vol. 8, č. 8, s. 2884-2884. (8.517 - IF2012).                   

ADC48           CHYTILOVÁ, Mária - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Anti-inflammatory and immunoregulatory effects of flax-seed oil and Lactobacillus plantarum - Biocenol™ LP96 in gnotobiotic pigs challenged with enterotoxigenic Escherichia coli. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2013, vol. 95, č. 1, s. 103-109. (1.511 - IF2013).

ADC49           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Martin - STROMPFOVÁ, Viola - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. Leukocytic response and composition of enteral microbiota in chickens fed a sage extract supplemented diet and infected with Salmonella Enteritidis PT4. In Food and Agricultural Immunology. ISSN 0954-0105, 2013, vol. 24, č. 1, s. 33-45. (0.984 - IF2013).

ADC50           KREIZINGER, Zsuzsa - HORNOK, Sándor - DÁN, Ádám - HREŠKO, Stanislav - MAKRAI, László - MAGYAR, Tibor - BHIDE, Mangesh Ramesh - ERDÉLYI, Károly - HOFMANN-LEHMANN, Regina - GYURANECZ, Miklós. Prevalence of Francisella tularensis and Francisella-Like Endosymbionts in the Tick Population of Hungary and the Genetic Variability of Francisella-Like Agents. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases. ISSN 1530-3667, 2013, vol. 13, č. 3, s. 160-163. (2.531 - IF2013).                  

ADC51           GYURANECZ, Miklós - KREIZINGER, Zsuzsa - HORVÁTH, Gabriel - RÓNAI, Zsuzsanna - DÁN, Ádám - NAGY, Beáta - SZEREDI, Levente - MAKRAI, László - JÁNOSI, Szilárd - HAJTÓS, István - MAGYAR, Tibor - BHIDE, Mangesh Ramesh - ERDÉLYI, Károly - DÉNES, Béla. Natural IS711 insertion causing omp31 gene inactivation in Brucella ovis. In Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. ISSN 1040-6387, 2013, vol. 25, č. 2, s. 234-238. (1.232 - IF2013).

ADC52           SOROČINOVÁ, Jana - REICHEL, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - LEŠKOVÁ, Lenka - SMARŽÍK, Michal - SEIDEL, Herbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír - DOBOLYOVÁ, S. - KOVAČOCYOVÁ, Katarína. Beta-glucan feeding effect on biochemical and immune responses in vaccinated and non-vaccinated piglets against proliferative enteropathy. In Acta veterinaria Brno. - 2013. ISSN 0001-7213, 2013, vol. 82, č. 2, s. 153-159. (0.448 - IF2013).                   

ADC53           STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor - NOVOTNÝ, František - GUBA, Peter. Adherence of bacteria to mucus collected from different parts of the reproductive tract of heifers and cows. In Canadian Journal Of Microbiology. ISSN 0008-4166, 2013, vol. 59, č. 11, s. 720-725. (1.182 - IF2013).

ADC54           HLINKA, Daniel - KAĽATOVÁ, Beata - UHRINOVÁ, Ivana - DOLINSKÁ, Saskia - RUTAROVÁ, J. - ŘEZÁČOVÁ, Jitka - LAZAROVSKÁ, Sonja - DUDÁŠ, Marek. Time-lapse cleavage rating predicts human embryo viability. In Physiological Research. - 2012. ISSN 0862-8408, 2012, roč. 61, č. 5, s. 513-525. (1.531 - IF2012).                   

ADC55           PÖYKKÖ, Heikki - BAČKOR, Martin - BENCÚROVÁ, Elena - MOLCANOVÁ, Viktória - BAČKOROVÁ, Miriam - HYVÄRINEN, Marko. Host use of a specialist lichen-feeder: dealing with lichen secondary metabolites. In Oecologia. ISSN 1432-1939, 2010, vol. 164, č. 2, s. 423-430. (3.517 - IF2010).

ADC56           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - NEMCOVÁ, Radomíra - MOLNÁR, Ladislav - MAĎARI, Aladár - VANÍKOVÁ, Slavomíra - KOŽÁR, Martin. Testing of inhibition activity of essential oils against Paenibacillus larvae – the causative agent of American foulbrood. In Acta veterinaria Brno. - 2014. ISSN 0001-7213, 2014, vol. 83, č. 1, s. 9-12. (0.448 - IF2014).

ADC57           BHIDE, Mangesh Ramesh - NATARAJAN, Satheesh - HREŠKO, Stanislav - AGUILAR-JURADO, Carmen - BENCÚROVÁ, Elena. Rapid in vitro protein synthesis pipeline: a promising tool for cost-effective protein array design. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-206X, 2014, vol. 10, č. 6, s. 1236 - 1245. (3.183 - IF2014).                   

ADC58           STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of Bifidobacterium animalis B/12 administration in healthy dogs. In Anaerobe. ISSN 1075-9964, 2014, vol. 28, č., s. 37-43. (2.364 - IF2014).

ADC59           MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŽÁR, Martin - MOLNÁR, Ladislav - TRBOLOVÁ, Alexandra. Viability and discrimination of avian peripheral blood mononuclear cells and thrombocytes intended for improvement of wound healing in birds. In Acta Veterinaria Hungarica. - 2014. ISSN 0236-6290, 2014, vol. 62, č. 3, s. 334-339. (0.802 - IF2014).

ADC60           CHYTILOVÁ, Mária - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Flax-seed oil and Lactobacillus plantarum supplementation modulate TLR and NF-kappa B gene expression in enterotoxigenic Escherichia coli challenged gnotobiotic pigs. In Acta Veterinaria Hungarica. - 2014. ISSN 0236-6290, 2014, vol. 62, č. 4, s. 463-472. (0.802 - IF2014).

ADC61           BADLÍK, Marián - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - SIHELSKÁ, Zuzana. Prevalence of zoonotic Campylobacter spp. in rectal swabs from dogs in Slovakia: special reference to C. jejuni and C. coli. In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. - 2014. ISSN 0005-9366, 2014, vol. 127, č. 3-4, s. 144-148. (0.931 - IF2014).

ADC62           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - DOMINGUEZ, Miguel A. - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Deciphering the interface between a CD40 receptor and borrelial ligand OspA. In Microbiological Research. ISSN 0944-5013, 2015, vol. 170, č., s. 51-60.

ADC63           ALMEIDA, André M. - BASSOLS, A. - BENDIXEN, Emöke - BHIDE, Mangesh Ramesh - CECILIANI, Fabrizio - CRISTOBAL, S. - ECKERSALL, David - HOLLUNG, K. - LISACEK, F. - MAZZUCCHELLI, G. - MCLAUGHLIN, Mark - MILLER, I. - NALLY, J.E. - PLOWMAN, J. - RENAUT, Jenny - RODRIGUES, Pedro - RONCADA, Paola - STARIC, J. - TURK, Romana. Animal board invited review: Advances in proteomics for animal and food sciences. In Animal. ISSN 1751-7311, 2015, vol. 9, č. 1, s. 1-17.

ADC64           TÓTH, Štefan - JONECOVÁ, Zuzana - KRUŽLIAK, Peter - CICCOCIOPPO, Rachele - NEMCOVÁ, Radomíra. Influence of dietary supplementation with flaxseed and lactobacilli on the cells of local innate immunity response in the jejunal mucosa in piglets after weaning. In Acta Histochemica. ISSN 0065-1281, 2015, vol. 117, č. 2, s. 188 - 195.

ADC65           SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BADLÍK, Marián - PISTL, Juraj. Metabolism of Malassezia spp yeasts. In Chemické listy. ISSN 0009-2770, 2015, vol. 109, č. 1, s. 41 - 44.

ADC66           BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - GYURANECZ, Miklós - MLYNARČÍK, Patrik - MUCHA, Rastislav - VLACHAKIS, Dimitrios - KOSSIDA, Sophia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. Deciphering the protein interaction in adhesion of Francisella tularensis subsp. holarctica to the endothelial cells. In Microbial Pathogenesis. ISSN 0882-4010, 2015, vol. 81, č., s. 6-15.

ADC67           KŠONŽEKOVÁ, Petra - MARIYCHUK, Ruslan - ELIAŠOVÁ, Adriana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - MARCINČÁKOVÁ, Dana - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. In vitro study of biological activities of anthocyanin-rich berry extracts on porcine intestinal epithelial cells. In Journal of the Science of Food and Agriculture. ISSN 0022-5142, 2015, vol., č., s.

ADC68           MUDROŇOVÁ, Dagmar. Flow cytometry as an auxiliary tool for the selection of probiotic bacteria. In Beneficial Microbes. ISSN 1876-2883, 2015, vol., č., s.

ADC69           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - PISTL, Juraj. Analysis of biofilm formation by intestinal lactobacilli. In Canadian Journal Of Microbiology. ISSN 0008-4166, 2015, vol. 61, č. 6, s. 437-446.

ADC70           BENCÚROVÁ, Elena - PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. A rapid and simple pipeline for synthesis of mRNA-ribosome-VHH complexes used in single-domain antibody ribosome display. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-206X, 2015, vol. 11, č. 6, s. 1515-1524.

ADC71           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - ALMEIDA, André M. - SOARES, Renata - BHIDE, Katarína - PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - COELHO, Ana V. - BHIDE, Mangesh Ramesh. Exploitation of complement regulatory proteins by Borrelia and Francisella. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-206X, 2015, vol. 11, č. 6, s. 1684-1695.

ADC72           STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - FARBÁKOVÁ, Jana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎARI, Aladár - LAUKOVÁ, Andrea. Experimental application of Lactobacillus fermentum CCM 7421 in combination with chlorophyllin in dogs. In Applied Microbiology and Biotechnology. ISSN 0175-7598, 2015, vol., č., s.

ADC73           JONECOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - CICCOCIOPPO, Rachele - RODRIGO, Luis - KRUŽLIAK, Peter - NEMCOVÁ, Radomíra. Influence of dietary supplementation with flaxseed and lactobacilli on the mucosal morphology and proliferative cell rate in the jejunal mucosa of piglets after weaning. In International Journal of Experimental Pathology. ISSN 0959-9673, 2015, vol. 96, č.3, s. 163-171. (2.168 - IF2015).

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD01           PISTL, Juraj - KRUPICER, Ivan - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - LEGÁTH, Jaroslav - FALIS, Marcel - POLLÁKOVÁ, Jana - BEŇOVÁ, Katarína - SABO, Rastislav. The effect of chronic lead acetate trihydrate intoxication in Wistar rats on experimental Ascaris suum infestation and immunity. In Helminthologia. ISSN 0440-6605, 2008, roč. 45, č. 2, s.  69-75. (0.443 - IF2008).

                   

ADD02           POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj. Comparative study of various cell lines susceptibility to cytopathic and non-cytopathic strains of Bovine viral diarrhea virus 1 and 2. In Acta Virologica. ISSN 0001-723X, 2009, vol. 53, č. 4, s. 287-289. (0.746 - IF2009).

                   

ADD03           BHIDE, Katarína - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - CIBEREJ, Juraj. Prevalence of porcine circovirus 2 and virus-specific antibodies in wild boars (Sus scrofa) in Slovakia. In Acta Virologica. ISSN 0001-723X, 2014, vol. 58, č. 4, s. 386-388. (1.037 - IF2014).

 

ADD04           FLACHBARTOVÁ, Zuzana - KOVACECH, Branislav. Mortalin – a multipotent chaperone regulating cellular processes ranging from viral infection to neurodegeneration. In Acta Virologica. ISSN 0001-723X, 2013, vol. 57, č. 1, s. 3-15. (1.037 - IF2013).

                   

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           MÁTÉOVÁ, Silvia - ŠÁLY, Ján - TUČKOVÁ, Marta - KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GAÁLOVÁ, Monika - BARANOVÁ, Darina. Effect of probiotics, prebiotics and herbs oil on performance and metabolic parameters of broiler chickens. In Medycyna Weterynaryjna, 2008, vol. 64, č. 3, s. 294-297.

                   

ADE02           TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - HREŠKO, Stanislav. Genotypization of the prp gene of the ruminants. In Journal of Agrobiology. ISSN 1803-4403, 2008, roč. 25, č. 1, s. 109-111.

 

ADE03           ALGHAZAL, Mohamed Ali - ŠUTIAKOVÁ, Irena - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - LEGÁTH, Jaroslav - FALIS, Marcel - PISTL, Juraj - SABO, Rastislav - BEŇOVÁ, Katarína - SABOVÁ, Lucia - VÁCZI, Peter. Induction of micronuclei in rat bone marrow after chronic exposure to lead acetate trihydrate. In Toxicology and Industrial Health. ISSN 0748-2337, 2008, vol. 24, č. 9, s. 587-593. (0.700 - IF2008).

                   

ADE04           BHIDE, Mangesh Ramesh - ŠWIDEREK, Wiesław P. - GRUSZCZYŃSKA, Joanna - MIKULA, Ivan, jr. - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - ŠOLTYS, K. - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Novel marker for ovine mastitis resistance:TLR1, TLR2 and TLR4. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 140.

 

ADE05           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Study of ovine toll like receptor 7 gene. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 165.

 

ADE06           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh. Genetic mutation in organism and microbial infection. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 166.

 

ADE07           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MUCHA, Rastislav - FILIPČÍK, Peter - MIKULA, Ivan. Role of complement factor H in the pathogenesis of Lyme borreliosis. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 157.

 

ADE08           MARCINČÁK, Slavomír - NEMCOVÁ, Radomíra - SOKOL, Jozef - POPELKA, Peter - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ŠVEDOVÁ, Martina. Impact of feeding of flaxseed and probiotics on meat quality and lipid oxidation process in pork during storage. In Slovenian Veterinary Research. ISSN 1580-4003, 2009, vol. 46, č. 1, s. 13-18.

                   

ADE09           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rastislav - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Novel mutations in TLR genes cause hyporesponsiveness to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection. In BMC Genetics. ISSN 1471-2156, 2009, vol. 10, č. 1, s. 1-11. (2.230 - IF2009).

                   

ADE10           BHIDE, Mangesh Ramesh - ESCUDERO, Raquel - CAMAFEITA, Emilio - GIL, Horacio - JADO, Isabel - ANDA, Pedro. Complement factor H binding by different Lyme disease and relapsing fever Borrelia in animals and human. In BMC Research Notes. ISSN 1756-0500, 2009, vol. 2, č. 134, s. 1-8.

                   

ADE11           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - KOVÁČ, Gabriel. Predisposition to diseases and mutations in the genes of imunity system. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 67, č., s. 216.

 

ADE12           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - KIŠOVÁ, Lucia - MIKULA, Ivan. Mutation detection in TLRs associated with viral infection in sheep - TLR7, TLR8 and TLR9. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 37, č., s. 215.

 

ADE13           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - CEPKOVÁ, Martina - MIKULA, Ivan. Mutations in TLR1 - cause hyporesponsiveness to Mycobacterium Avium subsp. Paratuberculosis. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 67, č., s. 215-216.

 

ADE14           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MIKULA, Ivan. Differential gene expression of factor H binding encoding proteins BbCRASP - 1, BgCRASP - 1 and 19 KDA protein in Borrelia. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 67, č., s. 214.

 

ADE15           SIMONOVÁ, Monika - MARCIŇÁKOVÁ, Miroslava - STROMPFOVÁ, Viola - COBANOVÁ, Klaudia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VASILKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of Probiotics Lactobacillus Rhamnosus Gg And New Isolate Enterococcus Faecium Ef2019 (Ccm 7420) On Growth, Blood Parameters, Microbiota And Coccidia Oocysts Excretion In Rabbits. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2008, vol. 3, č. 1, s. 7-14.

                   

ADE16           FIALKOVIČOVÁ, Mária - PISTL, Juraj - MARDZINOVÁ, Silvia - BENKOVÁ, Marta - MOJŽIŠOVÁ, Jana. Thyroglobulin auto antibody in hypothyroid, euthyroid and healthy dogs. In Indian Veterinary Journal. ISSN 0019-6479, 2010, vol.  87, č. 9, s. 922-923.

 

ADE17           BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana. The Synbiotic Effect of Lactobacilli and Flaxseed on Selected Intestinal Microflora and Organic Acid Levels in Weaned Piglets. In Global Research Analysis. ISSN 2277-8160, 2013, vol. 2, č. 10, s. 1-5.

 

ADE18           STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VALOCKÝ, Igor - LAUKOVÁ, Andrea. Bovine vaginal lactobacilli and their adherence to mucus in different phases of the estrous cycle. In African Journal of Microbiology Research. ISSN 1996-0808, 2014, vol. 8, č. 32, s. 3017-3024.

 

ADE19           FILNTISI, Arianna - PAPANGELOPOULOS, Nikitas - BENCÚROVÁ, Elena - KASAMPALIDIS, Ioannis - MATSOPOULOS, George - VLACHAKIS, Dimitrios - KOSSIDA, Sophia. State-of-the-Art Neural Networks Applications in Biology. In International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies. ISSN 2160-9586, 2013, vol. 2, č. 4, s. 63-85.

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj. Fungicide Tolylfluanid as a source of fluoride exposure. In Slovak Journal of Animal Science. ISSN 1337-9984, 2008, vol. 41, č. 1, s. 46-56.

 

ADF02           PULZOVÁ, Lucia - ŠIVIKOVÁ, Katarína. DETECTION OF CHROMOSOMAL DAMAGE AFTER EXPOSURE TO TOLYLFLUANID IN BOVINE PERIPHERAL LYMPHOCYTES in vitro. In Folia veterinaria, 2008, roč. 52, č. 1, s. 10-11.

 

ADF03           NERIAH, Ofer - HRIČÍNOVÁ, Monika - CHOMOVÁ, Zuzana. DETECTION OF FUNGAL PATHOGENS. In Folia veterinaria, 2008, roč. 52, č. 1, s. 7-9.

 

ADF04           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MIKULA, Ivan. Borrelia burgdorferi sensu lato complex and cattla. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. II, s. 230.

 

ADF05           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - MIKULA, Ivan. Mutations in nonspecific immunity receptors -toll-like receptors 7,8 and 9 - associated with maedi visna infection. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. II, s. 236.

 

ADF06           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Impact of mutations in TLR1, TLR2 and TLR4 immunity receptors on susceptibility to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in cattle. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. II, s. 236-237.

 

ADF07           ŠUTIAKOVÁ, Irena - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - LEGÁTH, Jaroslav - PISTL, Juraj - KOVÁČ, Gabriel - ŠUTIAK, Václav - NOVOTNÝ, Jaroslav - VÁCZI, Peter. Effect of subchronic exposure to tolylfluanid on the lactate dehydrogenase activity and its isoenzymes in sheep. In Slovak Journal of Animal Science. ISSN 1335-3683, 2009, roč. 42, suppl 1, s. 104-109.

 

ADF08           ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - NEMCOVÁ, Radomíra - MARCINČÁK, Slavomír. The effect of dietary supplementation of piglets with  polyunsaturated fatty acids and lactobacilli on oxidative stability of pork. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 1, s. 35-36.

 

ADF09           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Analysis of Polymorphisms of Prion Protein Gene in Selected Cattle Breeds. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 1, s. 40-42.

 

ADF10           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. The effect of sage extract and bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF55 on non-specific immunity  of chickens infected with Salmonella enteritidis PT4. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 1, s. 47-49.

 

ADF11           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. THE PREVALENCE OF DIROFILARIA SPP. IN DOMESTICATED AND WILD CARNIVORES IN SLOVAKIA. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 3, s. 160-161.

 

ADF12           MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. The effect of S. enteritidis PT4 and E. Faecium EF55 on chicken intestine mucus production and some haematological parameters. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 3, s. 162-164.

 

ADF13           STACHUROVÁ, Erika - ČERTÍK, Milan - BULECA, Viktor - MARCINČÁK, Slavomír. QUALITY OF PORK MEAT AFTER FEDING LINSEED AND VITAMIN E. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, č. 2, s. 82-84.

 

ADF14           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. PREVALENCE OF DIROFILARIA SPP.  IN DOMESTIC AND FREE LIVING CARNIVORES IN EASTERN SLOVAKIA. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, č. 2, s. 94-95.

 

ADF15           HREŠKO, Stanislav - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. STANDARDISATION OF THE DGGE METHOD FOR PRION PROTEIN GENE POLYMORPHISM ANALYSIS IN CATTLE. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, č. 2, s. 105-106.

 

ADF16           PILIPČINEC, Emil. Role and position of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice in education , scientific research and international coperation. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 5.

 

ADF17           BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. RELEVANT HYGIENE AND TECHNOLOGICAL RISKS (HAZARDS) RELATED TO MILK COMMODITY. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 9.

 

ADF18           DUDRIKOVÁ, Eva - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MAŠLANKOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. EWE’S MILK AS A RAW MATERIAL FOR THE FURTHER PROCESSING FOR HUMAN NUTRITION. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 18.

 

ADF19           LOVAYOVÁ, Viera - BURDOVÁ, Oľga - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. GROWTH OF SELECTED LACTOBACILLI IN CHEESES DURING THEIR RIPENING. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 19.

 

ADF20           LOVAYOVÁ, Viera - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. INFLUENCE OF THE RIPENING ONTO THE GROWTH OF SELECTED  PROBIOTIC CULTURES IN LOW – COOKED CHEESE. In Potravinárstvo. ISSN 1337-0960, 2010, roč. 4, č. 3, s. 40-45.

 

ADF21           FIRMENTOVÁ, Simona - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. The influence of supplementation of probiotic cheese and flax-seed on immune response of piglets. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 2, s. 10-12.

 

ADF22           NAGYOVÁ, Veronika - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Influence of Pterocarya fraxinifolia on adhesion and counts of E. coli in piglet gut. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 2, s. 18-20.

 

ADF23           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Development of application form of probiotic preparation for bees. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 2, s. 51-53.

 

ADF24           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia a charakterizácia C4BP viažúcich proteínov u Borellia burgdorferi. In Klinická imunológia a alergológia. ISSN 1335-0013, 2012, roč. 22, č. 1, s. 33-34.

 

ADF25           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identifikácia domény OspA zodpovednej za väzbu na CD40 pri prechode Borellia do CNS:into the immune-privileged site. In Klinická imunológia a alergológia. ISSN 1335-0013, 2012, roč. 22, č. 1, s. 34.

 

ADF26           MILEK, Michal - LEGÁTH, Jaroslav - PISTL, Juraj. Effects of chemical compounds on cells (A Review). In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 3, s. 26-34.

 

ADF27           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj. IN VIVO TESTING OF THE EFFICACY  OF BEE PROBIOTIC LACTOBACILLI. In Folia veterinaria. - 2012. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 4, s. 14-16.

 

ADF28           KOVAČOCYOVÁ, Katarína - SOROČINOVÁ, Jana - REICHEL, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - LEŠKOVÁ, Lenka - SMARŽÍK, Michal - SEIDEL, Herbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír - DOBOLYOVÁ, S. FEEDING  A FOOD ADDITIVE CONTAINING BETA-GLUCAN AND ITS EFFECTS ON SELECTED IMMUNE  AND ENERGY INDICES IN SOWS AND PIGLETS IN A FIELD EXPERIMENT. In Folia veterinaria. - 2012. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 4, s. 25-30.

 

ADF29           POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef. Izolácia kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií z tráviaceho traktu pstruha dúhového. In Potravinárstvo. ISSN 1337-0960, 2013, vol. 7, special Issue, online, s. 12-16. Dostupné na internete: <http://www.potravinarstvo.com/casopis/>.

 

ADF30           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - ŠUTIAK, Václav. Some food toxic for pets. In Interdisciplinary Toxicology. ISSN 1337-6853, 2009, vol. 2, č. 3, s. 169-176.

                   

ADF31           DOLINSKÁ, Saskia - KUDLÁČKOVÁ, Marica - GINTER, Emil. The prevalence of female obesity in the world and in the Slovak Gypsy women. In Bratislavské lekárske listy. ISSN 0006-9248, 2007, roč. 108, č. 4-5, s. 207-211.

                   

ADF32           GINTER, Emil - ŠIMKO, Vlado - DOLINSKÁ, Saskia. Paradoxes in medicine: An access to new knowledge? In Bratislavské lekárske listy. ISSN 0006-9248, 2009, roč. 110, č. 2, s. 112-115. (0.317 - IF2009).

                   

ADF33           SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - BADLÍK, Marián. LABORATORY DIAGNOSTIC METHODS FOR THE IDENTIFICATION OF MALASSEZIA SPECIES A REVIEW. In Folia veterinaria. - 2013. ISSN 0015-5748, 2013, roč. 57, č. 3-4, s. 135-141.

 

ADF34           BAČA, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - ADAMECHOVÁ, Zuzana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPELKA, Peter - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Profile of fatty acids and lipid oxidation in pork after feeding linseed and vitamin E. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 1, s. 31-36.

 

ADF35           VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - MÁRTONOVÁ, Mária - SIHELSKÁ, Zuzana. Efficacy of antiseptics against the yeast Malassezia pachydermatis. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 1, s. 47-52.

 

ADF36           KUBAŠOVÁ, Ivana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. THE INFLUENCE OF PROBIOTIC LACTOBACILLI AND FLAXSEED ON THE IMMUNE RESPONSE OF WEANED PIGLETS EXPERIMENTALLY INFECTED WITH ENTEROTOXIGENIC E. COLI. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 2, s. 122-126.

 

ADF37           MATEJOVIČ, Adam - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš. HEPATOTOXIC EFFECT OF SELECTED NUTRITIONAL SUBSTANCES AND ANABOLICS USED TO ENHANCE SPORTS PERFORMANCES. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 2, s. 139-142.

 

ADF38           VALENČÁKOVÁ, Alexandra - RAVASZOVÁ, Petra - KALINOVÁ, Jana - DANIŠOVÁ, Oľga - HASAJOVÁ, Antónia. DETECTION OF BLASTOCYSTIS HOMINIS SUBTYPE 3 IN THE BROWN BEAR IN THE SLOVAK REPUBLIC. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 3, s. 175-178.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS

ADM01          KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - DZIADCZYK, Piotr - LEGÁTH, Jaroslav. Proliferation and LDH Leakage in Cell Cultures of Animal and Insect Origin Exposed to Insecticide Endosulfan. In Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. ISSN 1309-2251, 2013, vol. 19, č. 3, s. 433-437. (0.287 - IF2013).

 

ADM02          CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - BHIDE, Katarína - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš. Dynamics of antibody response and viraemia following natural infection of porcine circovirus 2 (PCV-2) in a conventional pig herd. In Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica. ISSN 0903-4641, 2013, vol. 121, č. 12, online, s. 1207-1213. (1.922 - IF2013).

 

ADM03          PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Outer surface proteins of borrelia: Peerless immune evasion tools. In Current Protein and Peptide Science. ISSN 1389-2037, 2014, vol. 15, č. 1, s. 75-88. (2.328 - IF2014).

                   

ADM04          KENJI, Dohi - KRAEMER, Brian C. - ERICKSON, Michelle A. - MCMILLAN, Pamela J. - KOVAC, Andrej - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - HANSEN, Kim M. - SHAH, Gul N. - SHEIBANI, Nader - SALAMEH, Therese - BANKS, William A. Molecular Hydrogen in Drinking Water Protects against Neurodegenerative Changes Induced by Traumatic Brain Injury. In PLoS One. ISSN 1932-6203, 2014, online Vol. 9, č. 9, article number e108034. (3.534 - IF2014).

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. S. enteritidis PT4 a probiotický a bakteriocín - produkujúci kmeň E. faecium EF55 a ich vplyv na tvorbu hlienu v čreve kurčiat. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 35-39.

 

AED02           PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Vplyv salmonelovej infekcie (Salmonella Enteritidis PT4) a extraktu šalvie lekárskej (Salvia Officinalis L.) na tvorbu hlienu v čreve kurčiat. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 40-44.

 

AED03           PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - POLLÁKOVÁ, Jana - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš - CSANK, Tomáš. Ovplyvnenie salmonelovej infekcie kurčiat salmonela - špecifickým (SŠP) a salmonela nešpecifickým (SNŠP) leukocytárnym dialyzátom (LCD). In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 45-50.

 

AED04           REICHEL, Peter - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - PISTL, Juraj - SOROČINOVÁ, Jana - HRABOVSKÝ, Marián - HÚSKA, Miroslav. Štúdium účinku beta-glukánu ako modifikátora biologickej odpovede u ciciakov. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 51-56.

 

AED05           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. Ovplyvnenie nešpecifickej imunity extraktom šalvie a bakteriocín produkujúcim kmeňom Enterococcus Faecium EF55 u kurčiat infikovaných kmeňom Salmonella Enteritidis PT4. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 65-69.

 

AED06           MARCIN, Andrej - LEVKUT, Mikuláš - DANIELOVIČ, Igor - ŠOLTYSOVÁ, Božena - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - PORVAZ, Pavol - HECL, Ján. Water - soluble polysaccharides from Salvia officinalis L. and Enterococcus faecium EF55 possessing modulatory activity on digestive enzymatic activity in the small intestine of layer chickens in the challange trial with Salmonella enteritidis PT4. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 79-83.

 

AED07           TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KŠONŽEKOVÁ, Petra - PORÁČOVÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan - ELIAŠOVÁ, Adriana. Antimicrobial properties of anthocyanin extracts prepared from berries by ethanol and acetone extraction. In GRUĽOVÁ, Daniela. Natural Science, vol. XLII : Biology - Ecology. 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. ISBN 978-80-89561-10-0, s. 81-89.

 

AED08           PORÁČOVÁ, Janka - SEDLÁK, Vincent - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BLAŠČÁKOVÁ, Marta - KOTOSOVÁ, Jana. Antioxidant propertie of extract and juice of Vaccinium corymbosum L. In GRUĽOVÁ, Daniela. Natural Science, vol. XLII : Biology - Ecology. 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. ISBN 978-80-89561-10-0, s. 90-97.

 

AED09           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena. Incidencia akútnych otráv pesticídmi u ľudí a zvierat. In Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. ISBN 978-80-7159-216-7, s. 369-374.

 

AED10           BOBÍKOVÁ, Katarína - HUSÁKOVÁ, Eva - STAŠOVÁ, Dominika - VOČKOVÁ, Ľubomíra. Enterococci in the prevention of salmonellosis. In Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 4-9.

 

AED11           VOČKOVÁ, Ľubomíra. Črevná mikroflóra kurčiat - perpektívy. In Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 78-84.

 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEF01   CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - HREŠKO, Stanislav - PISTL, Juraj - REICHEL, Peter. Beta-glukány ako významné imunomodulačné látky imunitného systému prasiat. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 1-5.

 

AEF02   MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Effect of applications of plant material on the clinical status and immune response in weaning pigs. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 6-11.

 

AEF03   CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Vybrané vírusové choroby diviaka lesného. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 22-25.

 

AEF04   HREŠKO, Stanislav - CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MOJŽIŠ, Martin - PISTL, Juraj. The PrP gene polymorphisms analysis in healthy cattle and BSE cases found in Slovakia. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 38-42.

 

AEF05   HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - SIHELSKÁ, Zuzana - BADLÍK, Marián - PISTL, Juraj. Záchvat Pasteurella multocida vo vzorkách pľúcneho tkaniva u odporážaných ošípaných. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 43-47.

 

AEF06    NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - REIFFOVÁ, Katarína - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BOROVSKÁ, Dana - PISTL, Juraj. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum, maltodextrínu a fruktooligosacharidov na adherenciu E. coli 08:K88ab:H9 na črevnú mukózu a obsah organických kyselín v črevnom obsahu prasiat. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 70-74.

 

AEF07   PIEŠOVÁ, Elena - LEVKUT, Mikuláš - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Účinok diéty s prídavkom šalviového extraktu na množstvo črevného hlienu u kurčiat infikovaných S. enteritidis PT4. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 75-78.

 

AEF08   POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - ANTOŽIOVÁ, Vladimíra. Comparation study of cell cultures sensitivity to bovine viral diarrhea virus 1 and BVDV 2. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 79-82.

 

AEF09   SIHELSKÁ, Zuzana - HOLODA, Emil - HRIČÍNOVÁ, Monika - PISTL, Juraj - BADLÍK, Marián - ČONKOVÁ, Eva - VÁCZI, Peter. Malassezia spp. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 83-86.

 

AEF10   MIKULA, Ivan - PILIPČINEC, Emil - KOVÁČ, Gabriel - MARAČEK, Imrich - LEGÁTH, Jaroslav. Geneticky modifikované organizmy v medicíne. In Riziká a prínosy genetickej modifikácie organizmov. - Nitra : SAPV, 2010, s. 56-66.

 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEG01           BÍREŠ, Jozef - PILIPČINEC, Emil - VASIĽ, Milan - PLIEŠOVSKÝ, Ján. Realization of the Integrated Veterinary Medicine in the Herd Health and Food Animal Production of the Cattle in Slovakia. In Magyar Allatorvosok Lapja. ISSN 0025-004X, 2008, vol. 130, suppl. II, s. 168. (0.088 - IF2008).

 

AEG02           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Ovine toll like receptor7: the whole protein coding region analysis. In Magyar Allatorvosok Lapja. ISSN 0025-004X, 2008, vol. 130, suppl. II, s. 132-133. (0.088 - IF2008).

 

AEG03           ROZHDESTVENSKAYA, Anastasia - ILYASOV, Yu. - MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - TOTOLIAN, Artem A. - DMITRIEV, Alexander V. Inactivation of DNA-binding response regulator SAK189 abrogates beta-antigen expression and affects virulence of Streptococcus agalactiae. In Clinical Microbiology and Infection. ISSN 1198-743X, 2009, roč. 15, suppl. 4, s. P1843. (4.014 - IF2009).

 

AEG04           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan, jr. Single nucleotide polymorphisms (SNP) analysis of bacterial  PAMPs associated with toll-like receptors (TLR1,TLR2 and TLR4) in autochtonous Central European cattle. In Magyar Allatorvosok Lapja. ISSN 0025-004X, 2008, vol. 130, suppl. II, s. 250. (0.088 - IF2008).

 

AEG05           BHIDE, Mangesh Ramesh - RODRÍGUEZ-VARGAS, Manuela - ESCUDERO, Raquel - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - KIŠOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - ANDA, Pedro. Molecular detection and discrimination of Borrelia detected from Ixodes ricinus from Eastern Slovakia. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A23. (2.069 - IF2010).

 

AEG06           KIŠOVÁ, Lucia - ČERŇANSKÁ, Dana - PULZOVÁ, Lucia - ČURLÍK, Ján - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh. Study of binding of pheasant complement factor H sushi domains 19--20 with different Borrelia genospecies. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A23-A24. (2.069 - IF2010).

 

AEG07           MAĎAR, Marián - GYURANECZ, Miklós - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detection of neuroinvasive Francisella in Lepus europaeus. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A24-A25. (2.069 - IF2010).

 

AEG08           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - CHAKURKAR, Eaknath - MIKULA, Ivan - MIKULA, Ivan, jr. Differential sensitivity and specificity in molecular and serological detection of Mycobaterium avium subsp. paratuberculosis. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A25. (2.069 - IF2010).

 

AEG09           PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Neuroinvasive Borrelia garinii interacts with brain microvascular endothelial cells surface proteins to cross blood brain barrier. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A25-A26. (2.069 - IF2010).

 

AEG10           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - KIŠOVÁ, Lucia - MIKULA, Ivan, jr. - MIKULA, Ivan. MUTÁCIE FUNKČNÝCH OBLASTÍ TLR1, TLR2 A TLR4: ICH VPLYV NA VNÍMAVOSŤ VOČI PARATUBERKULÓZE U HOVÄDZIEHO DOBYTKA. In Chemické listy. ISSN 0009-2770, 2010, roč. 104, č. 5, s. 377. (0.620 - IF2010).

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            BÍREŠ, Jozef - PILIPČINEC, Emil - VASIĽ, Milan - PLIEŠOVSKÝ, Ján - HÚSKA, Miroslav. Execution of integrated veterinary medicine in the herd health and food animal production of the cattle in the Slovakia. In Proceedings of the 9th Middle European Buiatrics Congress, Budapest, 6-11 July 2008 : Within the framework of the XXVth Jubilee World Buiatrics Congress. 1. vyd. - Budapest : Hungarian Assoication for Buiatrics, 2008. ISBN 978-963-87942-0-8, s. 298-300.

 

AFC02            KOČIŠOVÁ, Alica - PISTL, Juraj. Hmyzie bunkové kultúry - nové smery v overovaní toxicity pesticídov. In UVL. VIII. konference DDD 2008 Přívorovy dny. 12. - 14. května 2008. - Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, 2008. ISBN 978-80-02-020022-6, 7 s.

                   

AFC03            MARCINČÁK, Slavomír - SOKOL, Jozef - POPELKA, Peter - NEMCOVÁ, Radomíra - ŠVEDOVÁ, Martina - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Vplyv skrmovania ľanového semena na rozkladné zmeny tukov mäsa ošípaných počas mraziarenského skladovania. In VFU. XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno, 12. a 13. listopad 2008. - Brno : VFU, 2008. ISBN 978-80-7305-049-8, s. 144-146.

 

AFC04            FIALKOVIČOVÁ, Mária - PISTL, Juraj - MARDZINOVÁ, Silvia. Measurement of canine zhyreoglobuline autoantibodies TgAA as early diagnostic method of hypothyroid dogs. In Biotechnology 2008, České Budějovice 13.02. - 14. 02. 2008 : Zborník z mezinárodní konference. 1. vyd. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2008. ISBN 80-58645-58-0, s. 47-50.

 

AFC05            KOČIŠOVÁ, Alica - PISTL, Juraj. Nové smery v overovaní toxicity pesticídov. In UVL. VIII. konference DDD 2008 Přívorovy dny. Poďebrady, 12. - 14. května 2008. - Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, 2008, s. 242-248.

                   

AFC06            MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. The effect of infection and probiotic on chicken metabolic parameters. In Animal physiology 2010, Valtice, 27.5. - 28.5.2010 [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-403-7, cD-ROM, S. 214-219.

 

AFC07            PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Effect of sage extract on biochemical and haematological indices in chicken experimentally infected with S. enteritidis PT4. In Animal physiology 2010, Valtice, 27.5. - 28.5.2010 [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-403-7, cD-ROM, S. 317-321.

 

AFC08            HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - KARAFFOVÁ, Viera - DEMETEROVÁ, Mária - LEVKUTOVÁ, Mária - HREŠKO, Stanislav. Effect of beta-glucan from oyster mushroom on some imunology parameters in broiler chicks. In Animal physiology 2010, Valtice, 27.5. - 28.5.2010 [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-403-7, cD-ROM, S. 402-408.

 

AFC09            HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - CSANK, Tomáš - MAĎAR, Marián - CEPKOVÁ, Martina - BHIDE, Mangesh Ramesh. Rapid protein production pipeline in advanced inducible Leishmania tarentolae expression system. In Farm Animal Proteomics, 12 - 13 April 2012, Algarve, Portugal. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. ISBN 978-90-8686-195-8, s. 75-79.

 

AFC10            MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Adhesion of Francisella to endothelial cells is also mediated by OmpA:ICAM-1 interaction. In Farm Animal Proteomics, 12 - 13 April 2012, Algarve, Portugal. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. ISBN 978-90-8686-195-8, s. 94-97.

 

AFC11            POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef. Izolácia kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií z tráviaceho traktu pstruha dúhového. In Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 17. a 18. října 2012. - Brno : VFU, 2012. ISBN 978-80-7305-632-2, [CD-ROM], S. 213-216.

 

AFC12            BADLÍK, Marián - SIHELSKÁ, Zuzana - KOŠČOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj. Diagnostic of the Campylobacter spp. in animals. In 8th International Conference of PHD students, 6 - 10 August 2012, University of Miskolc, Hungary [elektronický zdroj]. - Miskolc : Visegrad Fund, 2012. ISBN 978-963-661-994-7, [CD ROM], S. 1-4.

 

AFC13            POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriana - JAVORSKÝ, Peter. Identifikácia probiotických baktérií izolovaných zo pstruha dúhového. In Lenfeldovy a Höklovy dny. Hygiena a technologie potravin - XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 2. a 3. října 2013 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Brno : VFU, 2013. ISBN 978-80-7305-664-3, [CD-ROM], S. 235-238.

 

AFC14            BHIDE, Katarína - AGUILAR-JURADO, Carmen - ZALDIVAR-LOPEZ, Sara - LÓPEZ-VILLALBA, Ignacio - SÁNCHEZ-MORENO, Manuel - MORENO, Ángela - GARRIDO, Juan José. Proteomic identification of immunogenic proteins in Leishmania infantum. In Farm animal proteomics. Farm animal proteomics 2014, 17-18 November 2014, Milano, Italy : Proceedings of the 5th Management Committee Meeting and 4rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. ISBN 978-90-8686-262-7, s. 115-118.

 

AFC15            BENCÚROVÁ, Elena - VLACHAKIS, Dimitrios - PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - KOSSIDA, Sophia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Computational study of interaction of borrelial ospa with its receptors. In Farm animal proteomics. Farm animal proteomics 2014, 17-18 November 2014, Milano, Italy : Proceedings of the 5th Management Committee Meeting and 4rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. ISBN 978-90-8686-262-7, s. 265-269.

 

AFC16            BHIDE, Mangesh Ramesh - BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana. PilE4 of Francisella alters expression of proteins on the brain endothelium. In Farm animal proteomics. Farm animal proteomics 2014, 17-18 November 2014, Milano, Italy : Proceedings of the 5th Management Committee Meeting and 4rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. ISBN 978-90-8686-262-7, s. 119-122.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01           PILIPČINEC, Emil. Úloha a poslanie UVL v Košiciach v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a medzinárodnej spolupráce. In Štátna veterinárna a potravinová správa SR. HYGIENA ALIMENTORUM XXVIII, Vysoké Tatry, 2. - 4. mája 2007 : Zborník prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov.. 1.vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2007. ISBN 978-80-8077-055-6, s. 15-18.

 

AFD02           JONECOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - VESELÁ, Jarmila - POMFY, Mikuláš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv infekcie E, coli 0149:K88 na histologickú štruktúru sliznice jejuna u gnotobiotických prasiat. In 11. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ Košice 30. mája 2008. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-090-7, s.  66-67.

 

AFD03           VESELÁ, Jarmila - TÓTH, Štefan - JONECOVÁ, Zuzana - POMFY, Mikuláš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Zmeny morfológie sliznice ilea u gnotobiotických prasiat po experimentálnej infekcii E. coli 0149:K88. In 11. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ Košice 30. mája 2008. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-090-7, s.  148-149.

 

AFD04           NAĎ, Pavel - SKALICKÁ, Magdaléna - KORÉNEKOVÁ, Beáta - PISTL, Juraj. Eliminácia toxických účinkov kadmia na produkčné zdravie hydiny esenciálnymi chemickými prvkami. In EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII. Medzinárodná vedecká konferencia, Košice, UVL, 22.-23. apríl 2008. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-084-6, s.  110-114.

                   

AFD05           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Štandardizácia detekcie mutácií v PRP géne oviec v prístroji DNAlysera. In UVL. Vedecké práce doktorandov. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2007. ISBN 978-80-969788-4-7, s. 36-39.

 

AFD06           NAĎ, Pavel - SKALICKÁ, Magdaléna - DEMETEROVÁ, Mária - PISTL, Juraj. Protektívny účinok zinku a selénu voči rizikovým chemickým prvkom hydiny. In SPU. Dni výživy zvierat. Nitra, 19.-20. jún 2008. - Nitra : SPU, 2008. ISBN 978-80-552-0072-9, s. 156-160.

 

AFD07           PILIPČINEC, Emil. Život a dielo Prof. JÁNA LAZARA ( 1928 – 1993). In MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír. Dni výživy a veterinárnej dietetiky VIII [elektronický zdroj]. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-080-8, [CD-ROM], S. 1-4.

 

AFD08           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - BUGARSKÝ, Andrej. Súdne a verejné veterinárske lekárstvo ako súčasť Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. In UVL. Verejné a súdne veterinárske lekárstvo - história a súčasnosť. 6.11.2008. - Košice, 2008 : UVL. ISBN 978-80-8077-112-6, s. 13-15.

 

AFD09           PISTL, Juraj. Sú cirkovírusy hrozbou pre chov ošípaných? In Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat. Nová Veterinária 2008-11. - 12. 10. 2008. - Košice : Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, 2008, s. 48-49.

 

AFD10           KOVÁČ, Gabriel - PILIPČINEC, Emil - MARAČEK, Imrich. Manažment zdravia hospodárskych zvierat. In Produkčné, zdravotné a ekologické aspekty chovu zvierat. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-35-2, s. 38-43.

 

AFD11           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - KOVÁČ, Gabriel. Predispozícia k chorobám potravových zvierat. In Produkčné, zdravotné a ekologické aspekty chovu zvierat. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-35-2, s. 44-52.

 

AFD12           LEGÁTH, Jaroslav - MARAČEK, Imrich - PILIPČINEC, Emil. Výskum a monitoring chronických vplyvov súčasných a perspektívnych pesticídov na produkciu i zdravie úžitkových zvierat a ich environmentu. In Produkčné, zdravotné a ekologické aspekty chovu zvierat. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-35-2, s. 80-85.

 

AFD13           PILIPČINEC, Emil. 60 rokov výučby na Univerzite veterinárskeho lekárskeho  v Košiciach. In UVL. HYGIENA ALIMENTORUM XXX: Produkcia hydiny, vajec, rýb a zveriny v podmienkach spoločného trhu. 13. - 15. mája 2009, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2009. ISBN 978-80-7148-060-0, s. 13-17.

 

AFD14           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - MARCIN, Andrej - REVAJOVÁ, Viera - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - HERICH, Róbert - PISTL, Juraj - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - BLANÁR, Ján - LEVKUT, Mikuláš. Comparing stability of a new Bacteriocin-producing and probiotic strain Enterococcus faecium EF55 in chickens after its applying alone with sage and infected with Salmonella. In UVL. HYGIENA ALIMENTORUM XXX: Produkcia hydiny, vajec, rýb a zveriny v podmienkach spoločného trhu. 13. - 15. mája 2009, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2009. ISBN 978-80-7148-060-0, s. 107-110.

 

AFD15           HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Martin - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie výskytu niektorých polymorfizmov v proteín kódujúcej oblasti priónového proteínu medzi zdravým a BSE postihnutým hovädzím dobytkom. In UVL. Vedecké práce doktorandov. IV. ročník, Košice, 9. september 2009. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2009. ISBN 978-80-968618-4-2, s. 29-32.

 

AFD16           MAĎAR, Marián - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia komplement blokujúcich proteínov Francisella spp. In UVL. Vedecké práce doktorandov. IV. ročník, Košice, 9. september 2009. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2009. ISBN 978-80-968618-4-2, s. 63-65.

 

AFD17           PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomická charakterizácia receptor - ligandov, ktoré umožňujú prestup patogénov cez hematoencefalickú bariéru so zameraním na neuroboreliózu. In UVL. Vedecké práce doktorandov. IV. ročník, Košice, 9. september 2009. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2009. ISBN 978-80-968618-4-2, s. 97-100.

 

AFD18           MARAČEK, Imrich - PILIPČINEC, Emil - LEGÁTH, Jaroslav - KOVÁČ, Gabriel - MIKULA, Ivan - KORIM, Peter. Hlavné smery a priority vedy a výskumu vo veterinárnej medicíne. In Prognóza vývoja slovenského pôdohospodárstva – hlavné smery a priority pôdohospodárskych  vied. Zborník referátov zo sympózia s medzinárodnou účasťou, konaného v rámci 25. Ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2008, Nitra, 1.10.2008. Zborník č. 62.. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-36-9, s. 53-60.

 

AFD19           PILIPČINEC, Emil - LEGÁTH, Jaroslav - KORIM, Peter - KOVÁČ, Gabriel - MARAČEK, Imrich - NAĎ, Pavel. Námety na aplikáciu poznatkov veterinárskej vedy a výskumu pre opatrenia na zmiernenie dosahov krízy na podnikateľský sektor v pôdohospodárstve. In Dosahy finančnej a hospodárskej krízy na pôdohospodárstvo - možnosti riešenia. Zborník z 34. valného zhromaždenia konaného 9. júna 2009 v Nitre. Zborník č. 64. - Nitra : SAPV, 2009. ISBN 978-80-89162-39-0, s. 75-77.

 

AFD20           JACKOVÁ, Anna - VLASÁKOVÁ, Michaela - KOLESÁROVÁ, Mariana - PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan. Výskyt zmiešaných vírusových infekcií v chovoch ošípaných. In ŠVS SR. Škola - veda - prax I. 24.09.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 184-187.

 

AFD21           HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie výskytu 23-bp 12-bp indel polymorfizmu v géne pre priónový proteín u zdravého a BSE-pozitívneho hovädzieho dobytka. In ŠVS SR. Škola - veda - prax I. 24.09.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 193-197.

 

AFD22           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - SCHVALB, P. - FECKANINOVÁ, I. Biotechnologické a naturálne látky v prevencii a liečbe chorôb zvierat - nové probiotické prípravky vyvinuté na UVL v Košiciach. In ŠVS SR. Škola - veda - prax I. 24.09.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 214-218.

 

AFD23           SMRČO, Peter - MOJŽIŠOVÁ, Jana - VOJTEK, Boris - HALADOVÁ, Eva - BEČÁROVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav. Herpesvírusové infekcie a ich vplyv na reprodukciu psov. In Komora veterinárnych lekárov SR. Škola - veda - prax II. 25. - 27. 9. 2009, Kosice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-125-6, s. 175-177.

 

AFD24           PILIPČINEC, Emil - KORIM, Peter - MOJŽIŠOVÁ, Jana - LEGÁTH, Jaroslav - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach - 60. výročie založenia. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-5.

 

AFD25           NEMCOVÁ, Radomíra - GUBA, Peter - HAJDUČKOVÁ, Vanda - LOVAYOVÁ, Viera. Vývoj aplikacnej formy probiotických prípravkov - tvrdý zrejúci syr. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 19-21.

 

AFD26           HOLODA, Emil - HRIČÍNOVÁ, Monika - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - VU-KHAC, Hung - PILIPČINEC, Emil. PCR diagnostika génov virulencie E. coli izolovaných z hnačkujúcich ošípaných. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-4.

 

AFD27           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Ján, jr. - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných - kvalitné a bezpečné potraviny. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-3.

 

AFD28           POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. VPLYV ENVIRONMENTÁLNYCH CHEMICKÝCH LÁTOK NA RASTOVÚ  CHARAKTERISTIKU E.COLI. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 85-89.

 

AFD29           CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj. CHARAKTERISTIKA RASTU STAPHYLOCOCCUS AUREUS PO EXPOZÍCII VYBRANÝM PESTICÍDOM. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 13-17.

 

AFD30           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. PREVALENCIA DIROFILARIA SPP. U DOMÁCICH A VOĽNE ŽIJÚCICH MÄSOŽRAVCOV NA SLOVENSKU. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s 307-311.

 

AFD31           MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. S.enteritidis pt4 a probiotický, bakteriocín-produkujúci kmeň E.faecium ef55 a ich vplyv na tvorbu hlienu v čreve a vybrané hematologické parametre u kurčiat. In Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 323-329.

 

AFD32           PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Ovplyvnenie hrúbky črevného hlienu kurčiat infikovaných Salmonella enteritidis pt4 extraktom šalvie lekárskej. In Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 345-349.

 

AFD33           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA UKAZOVATEĽOV NEŠPECIFICKEJ IMUNITY PRI SALMONELÓZE HYDINY PO APLIKÁCII PROBIOTICKÉHO KMEŇA. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 357-362.

 

AFD34           BURDOVÁ, Oľga - BARANOVÁ, Mária - MAĽA, Pavel - PILIPČINEC, Emil. Integrovaný systém veterinárskej starostlivosti pri znižovaní zdravotného rizika z mlieka. In Kľúčové problémy výživy slovenského obyvateľstva a bezpečnosť potravín. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-37-6, s. 33-38.

 

AFD35           PISTL, Juraj - NOVÁK, Michal - PILIPČINEC, Emil - KONTSEKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BHIDE, Mangesh Ramesh - NEMCOVÁ, Radomíra - PRČINA, M. - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KIŠOVÁ, Lucia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - POLLÁKOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - CSANK, Tomáš - HAJDUČKOVÁ, Vanda - HRIČÍNOVÁ, Monika - KOVÁČECH, Branislav - ŽILKA, Norbert. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-2.

 

AFD36           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. Vplyv fixácie krvných náterov na histochemické farbenie Dirofilaria spp. u psov. In Labudove dni 2009. Vedecká konferencia, Bratislava 23.-24. apríl 2009. - Bratislava : SPS, 2009. ISBN 978-80-970140-7-0, s. 115-116.

 

AFD37           KOVAČOCYOVÁ, Katarína - REICHEL, Peter - PISTL, Juraj - KOVÁČ, Gabriel - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Štúdium  účinku beta-glukánu   ako  modifikátora  biologickej  odpovede  u  ošípaných. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie, Smolenice, 22.-24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 36-41.

 

AFD38           POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - KOČIŠOVÁ, Alica - LEGÁTH, Jaroslav. Evaluation of cytotoxicity of pesticide bendiocarb in mammalian and insect cell culture models. In MŽP SR. Priemyselná toxikológia 2010. 16. - 18. júna 2010, Svit, SR. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie ZSVTS, Toxikologická sekcia, 2010. ISBN 978-80-969710-6-0, s. 356-363.

 

AFD39           PILIPČINEC, Emil. Úloha a postavenie UVLF v Košiciach v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a medzinárodnej spolupráce. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 12-17.

 

AFD40           BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Aktuálne hygienické a technologické riziká z komodity mlieko. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 71-77.

                   

AFD41           DUDRIKOVÁ, Eva - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MAŠLANKOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. Ovčie mlieko ako surovina na ďalšie spracovanie pre výživu ľudí. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 158-162.

 

AFD42           LOVAYOVÁ, Viera - BURDOVÁ, Oľga - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. Rast vybraných Laktobacilov v syroch počas ich zretia. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 177-182.

 

AFD43           REICHEL, Peter - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - SOROČINOVÁ, Jana - HÚSKA, Miroslav - SEIDEL, Herbert - PISTL, Juraj. Vplyv skrmovania beta glukánu počas gravidity a dojčenia na imunitné ukazovatele v krvi prasníc a ich ciciakov. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.  Košice, 3. september 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-194-2, s. 123-126.

 

AFD44           BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra. Vplyv ľanového semena na vybrané morfologické parametre tráviaceho traktu odstavčiat. In Zdravie zvierat a kvalita potravín – AGROKOMPLEX  2010. 19.08. - 22.08.2010, Nitra [elektronický zdroj]. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-193-5, s. 15-19.

 

AFD45           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - PLACHÁ, Iveta - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ČOBANOVÁ, Klaudia - FARBÁKOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. Možnosti využitia rastlinného extraktu Eleutherococcus senticosus pre zdravie psov. In Zdravie a pohoda zvierat. Košice: Medzinárodná vedecká konferencia. Košice, 30. 09. - 01. 10. 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-209-3, s. 74-80.

 

AFD46           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - SUPUKA, Peter. Vplyv kombinácie probiotickej kultúry a PNMK na vybrané biochemické parametre u odstavčiat. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX. 3. september 2010, Košice. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-194-2, s. 6-9.

 

AFD47           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - ŠUTIAK, Václav - PISTL, Juraj - MOYA NO SALVAGO, M.R. - MOLINA LÓPEZ, A.M. Incidencia otráv pesticídmi u ľudí a zvierat v rôznych krajinách sveta (prehľad). In MŽP SR. Priemyselná toxikológia 2010. 16. - 18. júna 2010, Svit, SR. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie ZSVTS, Toxikologická sekcia, 2010. ISBN 978-80-969710-6-0, s. 342-347.

 

AFD48           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj. Výsledky monitoringu výskytu rezíduí pesticídov v rôznych krajinách sveta (prehľad). In Risk factors of food chain  X., Nitra, 13.-14. September 2010. - Nitra : SPU, 2010. ISBN 978-80-552-0436-9, s. 190-195.

 

AFD49           LOVAYOVÁ, Viera - BURDOVÁ, Oľga - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. Rast vybraných probiotických kultúr v syroch s nízkodohrievanou syreninou počas zrenia. In Bezpečnosť a kontrola potravín.  24.-25. marca 2010, Nitra. - Nitra : SPU, 2010. ISBN 978-80-552-0350-8, s. 150-153.

 

AFD50           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - SUPUKA, Peter. Vplyv kombinácie probiotickej kultúry a PNMK na morfometrické parametre u odstavčiat.

 

AFD51           POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - KOŠČOVÁ, Jana. Probiotiká v akvakultúre. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII:  Bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rýb a zveriny, 9. - 11. mája 2012, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií  z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2012. ISBN 978-80-7148-063-1, s. 315-318.

 

AFD52           PILIPČINEC, Emil. Smerovanie UVLF v Košiciach pri vzdelávaní a špecializovaní veterinárnej profesie. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X, Košice, 6. september 2012 : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-282-6, s. 8-12.

 

AFD53           STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia - LAUKOVÁ, Andrea. Lactobacillus fermentum AD1 (CCM 7421) - a new probiotic strain and its use in canine nutrition. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X, Košice, 6. september 2012 : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-282-6, s. 233-237.

 

AFD54           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ŽITŇAN, Rudolf - HAVIAROVÁ, Katarína - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Vplyv aplikácie probiotických mikroorganizmov a ľanového demena na vybrané morfologické parametre tráviaceho traktu u gnotobiotických prasiat po infekcii E.coli O8: K88ab: H9. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X, Košice, 6. september 2012 : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-282-6, s. 288-291.

 

AFD55           LAUKOVÁ, Andrea - HÁDRYOVÁ, Jana - IMRICHOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Enterococcus faecium EM 41 isolate from ostriches and its enterocin. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, suppl. 1, s. 34-36.

 

AFD56           FAIXOVÁ, Zita - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - LAUKOVÁ, Andrea - FAIX, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Effect of dietary probiotic and plant extract supplementation on mucin dynamics in the chicken intestine and on performance of chickens. In Days of animal physiology. Conference. Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, suppl. 2, s. 15-17.

 

AFD57           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj. Testovanie účinnosti v čelích probiotických laktobacilov v in vivo podmienkach. In Vedecké práce doktorandov 2012. VII. ročník, Košice, 10. - 11. september 2012 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-9-7, s. 101-104.

 

AFD58           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. In Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín: AGROKOMPLEX  2012, Nitra  23. - 26.08.2012 : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-283-3, [CD-ROM], S. 46-49.

 

AFD59           PILIPČINEC, Emil. THE GOAL OF THE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN PROVIDING HIGHER EDUCATION  AND IN SPECIALIZATION OF VETERINARY PROFESSION. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, suppl. 3, s. 7-8.

 

AFD60           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - LEGÁTH, Jaroslav. Use of insect Sf21 cells to assess cytotoxic effects of insecticides. In Priemyselná toxikológia 2012 pod záštitou PaeDr. Rudolfa Abraháma primátora mesta SVIT, 20. - 22. júna 2012, Svit, Vysoké Tatry, Slovenská republika : Zborník prednášok z 32. vedeckého sympózia. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. ISBN  978-80-227-3722-7, s. 229-230.

 

AFD61           LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - SZABÓOVÁ, Renáta - STROMPFOVÁ, Viola - CHRENKOVÁ, Mária - ČOBANOVÁ, Klaudia - FORMELOVÁ, Zuzana - IMRICHOVÁ, Jana - HÁDRYOVÁ, Jana - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav - ŽITŇAN, Rudolf. Enterococcus faecium EF55, probiotický kmeň s bakteriocínovou aktivitou a jeho efektivita u brojlerových králikov. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII:  Bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rýb a zveriny, 9. - 11. mája 2012, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií  z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2012. ISBN 978-80-7148-063-1, s. 98-101.

 

AFD62           LAUKOVÁ, Andrea - HÁDRYOVÁ, Jana - IMRICHOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Charakteristika baktericín-produkujúceho kmeňa Enterococcus faecium EM 41, izolátu z trusu pštrosa a jeho bakteriocínu. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII:  Bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rýb a zveriny, 9. - 11. mája 2012, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií  z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2012. ISBN 978-80-7148-063-1, s. 327-330.

 

AFD63           BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - BHIDE, Mangesh Ramesh. PilE4 may contributes in the adhesion of Francisella to brain microvascular endothelial cells. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 99-102.

 

AFD64           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - DOLINSKÁ, Saskia - KOVÁČ, Andrej - DOMINGUEZ, Miguel A. - GARRIDO, Juan José - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification of amino acid residues of OspA of Borrelia involed in binding to CD40 receptor. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 107-111.

 

AFD65           DOLINSKÁ, Saskia - HREŠKO, Stanislav - VINCOVÁ, Miroslava - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - CEPKOVÁ, Martina - BHIDE, Mangesh Ramesh. Trypanosoma brucei brucei binds human complement regulatory protein C4BP. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 132-134.

 

AFD66           PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - CSANK, Tomáš - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. In situ assessment of differential adhesion of neuroinvasive and non-neuroinvasive Borrelia strains to BMECs. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 151-154.

 

AFD67           VINCOVÁ, Miroslava - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - DOLINSKÁ, Saskia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification BMECs receptors interacting with Trypanosoma brucei brucei. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013,  25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 163-166.

 

AFD68           PILIPČINEC, Emil. Úloha a postavenie UVLF v Košiciach v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a medzinárodnej spolupráce. In HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XXXIV:  Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych produktov, 8. - 10. mája 2013, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-334-2, s. 12-17.

 

AFD69           NEMCOVÁ, Radomíra - HÁDRYOVÁ, Jana - RYZNEROVÁ, Dana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - POPPER, Miroslav. Stabilizácia a stimulácia účinku probiotických prípravkov v medicíne a zdravej výžive. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-357-1, [CD-ROM], S. 11-17.

 

AFD70           KŠONŽEKOVÁ, Petra - MARYICHUK, Ruslan - CSANK, Tomáš - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Biologické účinky antokyánov testované v podmienkach in vitro. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-357-1, [CD-ROM], S. 97-101.

 

AFD71           MARCINČÁKOVÁ, Dana - FALIS, Marcel - LEGÁTH, Jaroslav - CSANK, Tomáš - KSONZEKOVÁ, Petra - PISTL, Juraj - MILEK, Michal. Monitoring of selected heavy metals cytotoxicity on xCELLigence real-time cell analyzer. In Industrial Toxicology. Industrial Toxicology 2013, June 19-21, 2013, Svit : Proceedings from 33rd International Symposium. 1. vyd. - Bratislava : STU, 2013. ISBN 978-80-227-3959-7, s. 165-168.

 

AFD72           ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - NEMCOVÁ, Radomíra - MARCINČÁK, Slavomír - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vplyv skrmovania ľanového semena a laktobacilov na kvalitu bravčového mäsa. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. V. vedecká konferencia: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, Nitra, 8. - 9. november 2012 : Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2012. ISBN 978-80-970552-6-4, [CD-ROM], S. 249-252.

 

AFD73           LEGÁTH, Jaroslav - PILIPČINEC, Emil - KOVÁČ, Gabriel - MARAČEK, Imrich. Vedecká a výskumná činnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z pohľadu tvorby podmienok pre ochranu a kontrolu zdravia potravinových druhov zvierat. In Vedecká rozprava SAPV. Vytváranie podmienok pre ochranu a kontrolu zdravia potravinových druhov zvierat, inovácia veterinárnej informatiky, Nitra, 4. december 2012 : Zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej rozpravy 41. valného zhromaždenia členov SAPV. 1. vyd. - Nitra : SAPV, 2013. ISBN 978-80-89162-49-9, s. 7-13.

 

AFD74           ŽITŇAN, Rudolf - BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Vplyv účinku probiotických mikroorganizmov a naturálnych látok na moduláciu črevnej sliznice a zdravie mláďat ošípaných. In Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. Sympózium. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy, 25. - 26. október 2012, Hrádok : XXI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. - Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZS VTS, 2012. ISBN 978-80-970034-4-9, s. 44-47.

 

AFD75           KŠONŽEKOVÁ, Petra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FORBES, Eleanor - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie metód testovania fagocytárnej aktivity vo veterinárskej imunológii. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2012. VII. ročník, Košice, 10. - 11. september 2012 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-9-7, s. 90-93.

 

AFD76           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PETROVOVÁ, Eva. Benefits and hazards of pesticide use (A review). In Industrial Toxicology. Industrial Toxicology 2013, June 19-21, 2013, Svit : Proceedings from 33rd International Symposium. 1. vyd. - Bratislava : STU, 2013. ISBN 978-80-227-3959-7, s. 203-207.

 

AFD77           JONECOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - NEMCOVÁ, Radomíra. Imunohistochemická analýza buniek zápalu v sliznici jejuna po aplikácii laktobacilov a polynenasýtených mastných kyselín u odstavčiat. In Košický morfologický deň. 16. Košický morfologický deň: Mechanizmy vzniku tolerancie vo vybraných orgánoch experimentálnych zvierat, 30. mája 2013, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-017-4, s. 41-44.

 

AFD78           PILIPČINEC, Emil. Smerovanie UVLF v Košiciach pri vzdelávaní a špecializovaní veterinárnej profesie. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI, 2. - 3. 9. 2014, Košice : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-408-0, s. 8-10.

 

AFD79           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - PLACHÁ, Iveta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia. Potenciálne probiotické mikroorganizmy vo výžive psov. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI, 2. - 3. 9. 2014, Košice : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-408-0, s. 183-186.

 

AFD80           POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Dekontaminácia laboratórnych SPF myší a ich využitie v gnotobiotických štúdiách. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 91-94.

 

AFD81           DANIŠOVÁ, Oľga - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HASAJOVÁ, Antónia - KALINOVÁ, Jana. Cryptossporidium Spp. u suis. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 15-17.

 

AFD82           OSOVÁ, Adriana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján - HISIRA, Vladimír - MUDROŇ, Pavol. Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum a hniloba paznechtov. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 338-341.

 

AFD83           MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - KŠONŽEKOVÁ, Petra - FALIS, Marcel - LEGÁTH, Jaroslav - MILEK, Michal - MARCINČÁK, Slavomír - JAKČIOVÁ, Mária. Hepatoprotektívny účinok extraktu Agrimonia eupatoria v terapii infekčných ochorení. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 322-325.

 

AFD84           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum L81 a ľanového oleja na vybrané parametre črevného metabolizmu gnotobiotických ciciakov po infekcii E.coli 08:K88ab:H9. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 181-184.

 

AFD85           POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - SOPKOVÁ, Drahomíra - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna. Synergický efekt Lactobacillus plantarum L81, Lactobacillus fermentum a ľanového semena v prevencii diarhoického syndrómu odstavčiat. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 83-86.

 

AFD86           MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - KUBAŠOVÁ, Ivana - KOŠČOVÁ, Jana - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - POPPER, Miroslav. Využitie probiotických laktobacilov a ľanového semena v prevencii poodstavovej E.coli hnačky prasiat. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 70-72.

 

AFD87           KOŠČOVÁ, Jana - BADLÍK, Marián - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - SIHELSKÁ, Zuzana. Výskyt Campylobacter spp. ako pôvodocov zoonóz izolovaných z rektálnych výterov psov. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 262-265.

 

AFD88           HÁDRYOVÁ, Jana - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - POPPER, Miroslav - NEMCOVÁ, Radomíra. Ovplyvňovanie tvorby biofilmov u vybraných laktobacilov v in vitro podmienkach. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 33-35.

 

AFD89           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. Využitie metodiky fluorescenčnej in situ hybridizácie na histologických rezoch (histo-FISH), určenej pre štúdium tvorby biofilmov v gastrointestinálnom trakte u gnotobiotických zvierat. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 95-97.

 

AFD90           KIMÁKOVÁ, Patrícia - FECKOVÁ, Barbora - HURTUKOVÁ, Lenka - BHIDE, Mangesh Ramesh - SOLÁR, Peter. Potvrdenie interakcie erytropoetínu a jeho receptora v nádorových A2780 a normálnych HUVEC bunkách. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 54-56.

 

AFD91           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - BENCÚROVÁ, Elena - DOLINSKÁ, Saskia - KRÁLIKOVÁ, Ivana - MAJOR, Peter - MOLNÁR, Ladislav - KORYTÁR, Ľuboš - PROKEŠ, Marián - PŘIKRYL, Miroslav - BHIDE, Mangesh Ramesh - PISTL, Juraj. Occurence of West Nile virus in birds and horses from Slovakia : Výskyt západonílskeho vírusu u vtákov a koní na Slovensku. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 41-43.

 

AFD92           KŠONŽEKOVÁ, Petra - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MARYICHUK, Ruslan - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - NEMCOVÁ, Radomíra - LEGÁTH, Jaroslav - PISTL, Juraj. Prírodné látky a ich úloha v ochrane pred poškodením črevného epitelu pri enteroinfekcii. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 279-282.

 

AFD93           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - MAJOR, Peter. Organické a mastné kyseliny v prevencii moru včelieho plodu. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 292-295.

 

AFD94           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj. Toxicita paracetamolu (Prehľad). In Priemyselná toxikológia. Priemyselná toxikológia 2014, 18. - 20. jún 2014, Svit : Zborník príspevkov z 34. medzinárodného vedeckého sympózia. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-227-4181-1, s. 208-215.

 

AFD95           POŠIVÁK, Ján - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - POŠIVÁKOVÁ, Terézia - LAZAR, Gabriel - VALOCKÝ, Igor - NOVOTNÝ, František. Bakteriálna kontaminácia vyplavovacieho média Stenotrophomonas maltophilia a následný vplyv na zisk a kvalitu embryí u oviec. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 350-352.

 

AFD96           MARCINČÁKOVÁ, Dana - FALIS, Marcel - KŠONŽEKOVÁ, Petra - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - LEGÁTH, Jaroslav - MILEK, Michal. Porovnanie cytotoxických in vitro testov po expozícii buniek ťažkými kovmi. In Priemyselná toxikológia. Priemyselná toxikológia 2014, 18. - 20. jún 2014, Svit : Zborník príspevkov z 34. medzinárodného vedeckého sympózia. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-227-4181-1, s. 143-147.

 

AFD97           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj. Štandardizácia metódy mnohofarebnej fluorescenčnej in situ hybridizácie pre detekciu prítomnosti zástupcov rodov Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus a Eubacterium v biologických vzorkách. In Čo nového v mikrobiológii. Čo nového v mikrobiológii, 13.-16.marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník krátkych článkov konferencie mladých mikrobiológov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava, Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-2-3, cD ROM, S. 184-189.

 

AFD98           HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - SLÍŽOVÁ, Magdaléna. Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu biofilmov u laktobacilov. In Čo nového v mikrobiológii. Čo nového v mikrobiológii, 13.-16.marec, Štrbské Pleso : Zborník krátkych článkov konferencie mladých mikrobiológov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava, Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-2-3, cD ROM, S. 41-47.

 

AFD99           STYKOVÁ, Eva - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra. Produkcia organických kyselín vaginálnymi laktobacilmi. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 93-95.

 

AFD100         KOŠČOVÁ, Jana - HURNÍKOVÁ, Zuzana - HURNÍKOVÁ, Júlia. Slúžia mobilné telefóny len na prenos informácií? In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 36-39.

 

AFD101         NEMCOVÁ, Radomíra - HÁDRYOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - POPPER, Miroslav - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Bakteriálne exopolysacharidy môžu zvyšovať perzistenciu laktobacilov v črevnom trakte. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 67-72.

 

AFD102         PILIPČINEC, Emil. ORIENTATION OF THE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY (UVMP) IN KOŠICE IN THE EDUCATION AND IN SPECIALIZATION OF VETERINARY PROFESSION. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky. Folia veterinaria. - 2014. ISBN 978-80-8077-408-0. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, suppl. I, s. 7-9.

 

AFD103         ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - KULICHOVÁ, Lucia - SOPKOVÁ, Drahomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VLČKOVÁ, Radoslava - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Vplyv skrmovania kyslomliečnych baktérii a omega-3 mastných kyselín na prebiehajúcu infekciu u prasiat. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 11-15.

 

AFD104         KORÉNEKOVÁ, Beáta - BRENESSELOVÁ, Martina - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - MAČANGA, Ján - KOŽÁROVÁ, Ivona - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. EFFECTS OF DIETARY PROBIOTICS AND LINSEED SUPPLEMENTATION ON PERFORMANCE OF PIGLETS FROM PROBLEMATIC HERD. In HYGIENA ALIMENTORUM. Folia veterinaria. - 2014. ISBN 978-80-8077-401-1. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, suppl. II, s. 19-21.

 

AFD105         ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Distribúcia laktátdehydrogenázy v tkanivách ošípaných a aplikácia získaných poznatkov vo veterinárnej medicíne. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 5-10.

 

AFD106         SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - PETRILLA, Vladimír. Vplyv suplementácie krmiva probiotikami a ľanovým semenom na metabolizmus lipidov u odstavčiat v problémovom chove. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 83-87.

 

AFD107         KIRÁLY, Ján - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj. Adenovírusová infekcia v súvislosti s obezitou u ľudí. In Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k netradičným rizikovým faktorom obezity. Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k netradičným rizikovým faktorom obezity, Košice, 15. decembra 2014 : Zborník prác z prezentácie čiastkových výsledkov projektu. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-436-3, s. 95-98.

 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

AFE01   STYKOVÁ, Eva - VALOCKÝ, Igor - HÁDRYOVÁ, Jana - BÍLEK, Ján - DUDRIKOVÁ, Katarína - NOVOTNÝ, František. Harmonization of biocenosis in tubular reproductive organs by symbiotic microorganisms. In Current approaches to health and diseases in animals and humans. Current approaches to health and diseases in animals and humans, September 19-20, 2014, Lublin : International conference. 1. vyd. - Lublin : Morpol, 2014. ISBN 978-83-940360-0-3, s. 126.

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01           VILČEK, Štefan - VLASÁKOVÁ, Michaela - JACKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj. Genetic analysis of porcine circovirus type 2 (PCV2) isolates originating from central Europe. In XIV. International congress of virology, 10-15 August 2008, Istanbul. - Istanbul, 2008, vP-420.

 

AFG02           TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KORIM, Peter - RUMANOVSKÁ, Katarína. Lactobacilli as potential probiotics for honey bees. In Diagnosis and control of bee diseases. August 26th and 28th, 2008, Freiburg, Germany. - Germany : CVUA-Freiburg,World organisation for animal health, 2008, s.

 

AFG03           TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - PISTL, Juraj - KORIM, Peter - KUCHÁROVÁ, Karolína - RUMANOVSKÁ, Katarína. Confirmation of the possibility to infect the larvae of bumbiebees (Bombus terrestris) with the Paenibacillus larvae. In Diagnosis and control of bee diseases. August 26th and 28th, 2008. - Freiburg, Germany, 2008.

 

AFG04           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria - KOČIŠOVÁ, Alica - MITERPÁKOVÁ, Martina. Dirofilarizácia psov-prevalencia a druhové zastúpenie na Slovensku. In VIII. české a slovenské parazitologické dny. - České Budějovice : Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 55.

 

AFG05           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - ŠUTIAK, Václav. SOME FOODS TOXIC FOR PETS (A REVIEW). In TOXCON 2009. 14th Interdisciplinary Toxicology Conference Brno June 1-3, 2009. - Brno : SETOX, 2009. ISSN 1337-6853, s. 114.

                   

AFG06           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - VLASÁKOVÁ, Michaela - POLLÁKOVÁ, Jana - JACKOVÁ, Anna - JACKOVÁ, Anna - VILČEK, Štefan. Analysis of occurrence of porcine circovirus type 2 (PCV 2) in PMWS-like pigs from farm in Slovak Republik. In IPVS 2010. 21st International Pig Veterinary Society Congress. Vancouver, Canada July 18-21, 2010. - Vancouver : IPVS - International Pig Veterinary Society, 2010, s. 330.

 

AFG07           FECSKEOVÁ, Lívia - PRISTAŠ, Peter - HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - JAVORSKÝ, Peter - SELIGA, Róbert. A new ColV-type plasmid carrying mercury resistance determinant and its distribution among Escherichia coli swine gut isolates. In Gut Microbiology: New insights into gut microbial ecosystems. June 22 - 25, 2010, Aberdeen. - Paris : INRA, 2010, s. 6.

 

AFG08           MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification of proteins responsible for adhesion of Francisella tulatensis subbsp. holarctica to brain microvascular endothelial cells. In Proteomes, proteomics and biological systems, Prague, 19th - 22nd September 2011. - Praha : Akademie věd, 2011, s. 78.

 

AFG09           PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Adhesion of neuroinvasive Borrelia garinii to brain microvascular endothelial cells is mediated by the interaction between outer surface protein A and CD40. In Proteomes, proteomics and biological systems, Prague, 19th - 22nd September 2011. - Praha : Akademie věd, 2011, s. 80.

 

AFG10           MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomic analysis to reveal molecular basis of adhesion Francisella to endothelial cells. In Farm Animal Proteomics, Glasgow, 31st March - 1st April 2011. - Glasgow : University of Glasgow, 2011. ISBN 978-0-85261-930-8, s. 30.

 

AFG11           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. A differential C4bp binding ability of Borrelia and Francisella strains. In Farm Animal Proteomics, Glasgow, 31st March - 1st April 2011. - Glasgow : University of Glasgow, 2011. ISBN 978-0-85261-930-8, s. 52.

 

AFG12           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Experimental validation of the predicted binding site of outer surface protein A of neuroinvasive Borrelia garinii (strain SKT-7.1) to CD40 of brain microvascular endothelial cells. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 590. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG13           MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Human vitronectin protects Francisella and Borrelia against complement mediated lysis. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 590. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG14           PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - MUCHA, Rastislav - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. OspA:CD40 dyad mediates borrelial crossing of brain microvascular. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 589. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG15           BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Unfolding a secret: Francisella tularensis LVS protein PilE4 interacts with brain microvascular endothelial cells through ICAM-1 molecule. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 627. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG16           MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification of adhesion proteins involved in crossing of blood-brain barrier by Francisella tularensis subsp. holarctica. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 585. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG17           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - HERICH, Róbert - BHIDE, Katarína - LEVKUT, Mikuláš. Natural infection with porcine circovirus 2 (PCV2) in conventional pig herd: dynamics of antibody response and viremia. In IPVS 2012 Korea, June 10 - June 13 2012, Jeju, Korea [elektronický zdroj]. - Jeju : ICC, 2012, online, S. 933.

 

AFG18           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - PISTL, Juraj. Impact of flaxseed and lactobacilli on the gut microflora in weaned pigs. In IPVS 2012 Korea, June 10 - June 13 2012, Jeju, Korea [elektronický zdroj]. - Jeju : ICC, 2012, online, S. 583.

 

AFG19           BHIDE, Mangesh Ramesh. Protein synthesis pipelines for study of protein-protein interactions. In Farm Animal Proteomics, 12 - 13 April 2012, Algarve, Portugal. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. ISBN 978-90-8686-195-8, s. 21-22.

 

AFG20           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. The influence of application of flax-seed oil and probiotics on biochemical blood parameters in gnotobiotic piglets infected by E.colio8: K88AB: H9. In 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, May 8-12, 2012, Thessaloniki, Greece [elektronický zdroj]. - ESPID, 2012, [CD-ROM], S. 46.

 

AFG21           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. The effect of flax-seed oil and Lactobacillus plant on intestinal metabolism in gnotobiotic piglets after infection by Escherichia coli 08:K88AB:H9. In 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, May 8-12, 2012, Thessaloniki, Greece [elektronický zdroj]. - ESPID, 2012, [CD-ROM], S. 47.

 

AFG22           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia - SZABÓOVÁ, Renáta - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika. Experiences with the use of a new canine-derived probiotic strain Lactobacillus fermentum AD1 (CCM 7421) in dogs. In Diet and the Gut Microbiota: New Directions, Helsinki, 2nd-4th May 2012 : The 2nd Workshop of the European Network for Gastrointestinal Health Research (ENGIHR). - Helsinki : European Science Foundation, 2012, s. 13.

 

AFG23           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - REVAJOVÁ, Viera - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - BOMBA, Alojz. Plant additives as an alternative to feed antimicrobials in the prevention of postweaning in pigs. In IPVS 2012 Korea, June 10 - June 13 2012, Jeju, Korea [elektronický zdroj]. - Jeju : ICC, 2012, online, S. 86.

 

AFG24           HREŠKO, Stanislav - CEPKOVÁ, Martina - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Advanced method for recombinant protein synthesis in inducible leischmania expression system. In 15th International Congress on Infectious Diseases, June 13 - 16, 2012, Bangkok, Thailand [elektronický zdroj]. - Brookline : ICID, 2012, online, S. 1.

 

AFG25           PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - CSANK, Tomáš - BHIDE, Mangesh Ramesh. A possible role of ICAM-1 in OspA mediated borrelial adhesion to BMEC surface. In 15th International Congress on Infectious Diseases, June 13 - 16, 2012, Bangkok, Thailand [elektronický zdroj]. - Brookline : ICID, 2012, online, S. 1.

 

AFG26           STAROŇ, Martin - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Prevalence of Nosema apis and Nosema ceranae in Slovak Republic. In European Multicolloquium of Parasitology, Cluj Napoca, Romania, July 25-29 2012 [elektronický zdroj]. - Cluj-Napoca : RISOPRINT, 2012. ISBN 978-973-53-0831-5, online, S. 507.

 

AFG27           LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, Renáta - ČOBANOVÁ, Klaudia - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - IMRICHOVÁ, Jana - HÁDRYOVÁ, Jana - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav - ŽITŇAN, Rudolf. Beneficial effect of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF 55 of non rabbit origin in rabbits. In 4th World Lagomorph Conference, July 23-27, 2012, Vienna, Austria : Proceedings [elektronický zdroj]. - Vienna : BOKU-Reports on Wildlife Research & Game Management, 2012, online, S. 77-78.

 

AFG28           MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - NEMCOVÁ, Radomíra. Využitie probiotických laktobacilov v prevencii moru včelieho plodu. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 86.

 

AFG29           NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HÁDRYOVÁ, Jana. Úloha bakteriálnych exopolysacharidov pri ochrane laktobacilov v podmienkach simulujúcich GIT. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 197.

 

AFG30           CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - KIŠ, Ondrej - CIBEREJ, Juraj. Prevalencia prasacieho cirkovírusu 2 (PCV-2) u diviaka lesného na Slovensku. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstrakty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 179.

                   

AFG31           MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra. Štandardizácia PCR  reakcie pre Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum a Lactobacillus reuteri. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 194.

 

AFG32           OSELSKÝ, Milan - OSELSKÁ, Miroslava - HALÁN, Miloš - PILIPČINEC, Emil - LETKOVÁ, Valéria. Comparison of habitats in Podarcis muralis and Lacerta viridis in selected, regularly monitored areas in Slovakia. In Simposium Internacional de Fauna Salvaj e. VIII. Simposium Internacional de Fauna Salvaje, 31.10. - 3.11. 2013, Leon : Book of abstracts. 1. vyd. - Zamora : WAVES, 2013. ISBN 978-84-6920-318-0, s. 105.

 

AFG33           ČURLÍK, Ján - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - LETKOVÁ, Valéria - PILIPČINEC, Emil - LAZAR, Peter. European bison (Bison bonasus) - a potencial vector of mycobacteriosis. In Simposium Internacional de Fauna Salvaj e. VIII. Simposium Internacional de Fauna Salvaje, 31.10. - 3.11. 2013, Leon : Book of abstracts. 1. vyd. - Zamora : WAVES, 2013. ISBN 978-84-6920-318-0, s. 131.

 

AFG34           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - RYZNEROVÁ, Dana. The use of flow cytometry in the selection of probiotic bacteria. In V4 International Conference Analytical Cytometry. V4 International Conference Analytical Cytometry VII, September 21 - 24 2013, Mikulov : Program and Book of Abstracts. 1. vyd. - Praha : AMCA, 2013. ISBN 978-80-905449-2-5, s. 143-144.

 

AFG35           DOLINSKÁ, Saskia - VINCOVÁ, Miroslava - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Immune evasion of Trypanosoma brucei brucei by acquisition of human complement regular C4BP but not with C1inhibitor. In ItPA. 8th Annual National Conference: Italian Proteomics Association, June 18th - 21st 2013, Padova : Abstract volume. 1. vyd. - Padova : Italian Proteomics Association, 2013. ISBN 978-88-7959-775-3, s. 59.

 

AFG36           BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. PilE4 and OmpA of Francisella tularensis LVS invole in the adhesion to brain microvascular endothelial cells. In ItPA. 8th Annual National Conference: Italian Proteomics Association, June 18th - 21st 2013, Padova : Abstract volume. 1. vyd. - Padova : Italian Proteomics Association, 2013. ISBN 978-88-7959-775-3, s. 58.

 

AFG37           BHIDE, Mangesh Ramesh. Rapid protein synthesis pipelines. In ItPA. 8th Annual National Conference: Italian Proteomics Association, June 18th - 21st 2013, Padova : Abstract volume. 1. vyd. - Padova : Italian Proteomics Association, 2013. ISBN 978-88-7959-775-3, s. 24.

 

AFG38           CHYTILOVÁ, Mária - KŠONŽEKOVÁ, Petra - SOLÁR, Peter - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Štúdium imunomodulačného účinku probiotického kmeňa L. plantarum - Biocenol™ LP96 in vitro. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 181.

 

AFG39           KŠONŽEKOVÁ, Petra - CHYTILOVÁ, Mária - PORÁČOVÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie antibakteriálnych účinkov etanolových extraktov z čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum a čučoriedky obyčajnej (Vaccinium myrtillus). In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 148.

 

AFG40           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - ĎUREJOVÁ, Diana - PISTL, Juraj. Interakcie laktobacilov, éterických olejov a prebiotika voči vybraným patogénom v in vitro podmienkach. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 227.

 

AFG41           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš - HARVAN, Milan. Priebeh virémie a vývoj  protilátkovej odpovede u prasiat pri prirodzenej infekcii prasacím cirkovírusovom 2 (PCV-2). In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 200.

 

AFG42           DORKO, Erik - ZÁKUTNÁ, Ľubica - RIMAROVÁ, Kvetoslava - KIZEK, Peter - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Detekcia protilátok proti vírusu kliešťovej encefalitídy u vybraných skupín populácie. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 136.

 

AFG43           SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - MUDROŇ, Pavol - KIRÁLY, Ján - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Dichelobacter nodosus - jeden z pôvodcov hniloby paznechtov hovädzieho dobytka. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 199.

 

AFG44           KISKOVÁ, Terézia - DEMEČKOVÁ, Vlasta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - MEKKOVÁ, Mária. Nocturnal administration of resveratrol prevents breast cancer initiation in rats. In EACR. European Journal of Cancer. ISSN 0959-8049, 2014, vol. 50, suppl. 5, s. S238. (4.819 - IF2014).

 

AFG45           DEMEČKOVÁ, Vlasta - KISKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - ČULKA, Ľubomír. Prooxidant activity of resveratrol is associated with higher efficacy in breast cancer prevention. In EACR. European Journal of Cancer. ISSN 0959-8049, 2014, vol. 50, suppl., s. S239. (4.819 - IF2014).

 

AFG46           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - DOLINSKÁ, Saskia - BENCÚROVÁ, Elena - PŘIKRYL, Miroslav - KRÁLIKOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj - BHIDE, Mangesh Ramesh. Expression of domain III of protein E of West Nile in pQE-30 UA-mCherry-GFP vector for its in reverse line blot based detection of anti-WNV antibodies. In International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 19 - 19 April 2014, Vienna,Austria : Proceedings. 1. vyd. - Helsinki : ADEO, 2014. ISBN 978-1499240818, s. 133.

 

AFG47           BHIDE, Katarína - MUCHA, Rastislav - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - PULZOVÁ, Lucia - DOLINSKÁ, Saskia - CSANK, Tomáš - BHIDE, Mangesh Ramesh. Red-green screening: Construction of protein expression plasmid for easy recombinant protein production. In International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 19 - 19 April 2014, Vienna,Austria : Proceedings. 1. vyd. - Helsinki : ADEO, 2014. ISBN 978-1499240818, s. 295.

 

AFG48           KŠONŽEKOVÁ, Petra - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MARYICHUK, Ruslan - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - NEMCOVÁ, Radomíra - LEGÁTH, Jaroslav. Protective effect of anthocyanins and lactobacilli on damage of epithelial monolayer induced by enterotoxigenic Escherichia coli. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 114-115.

 

AFG49           POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - SOPKOVÁ, Drahomíra - NEMCOVÁ, Radomíra. The influence of lactobacilli culture and flax-seed on selected biochemical parameters of weaned piglets from problematic breeding. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 141.

 

AFG50           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - CZERWINSKI, J. - HÁDRYOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - NEMCOVÁ, Radomíra. Application of multi-color fluorescence in situ hybridization (FISH) method to simultaneous identification of Bifidobacterium, Lactobacillus and Enterococcus from animal feces. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 153-154.

 

AFG51           HÁDRYOVÁ, Jana - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - NEMCOVÁ, Radomíra. Factors affecting in vitro biofilm formation by selected lactobacilli. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 98.

 

AFG52           MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - CZERWINSKI, J. - HRČKOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. The HISTO-Fish method useful for detection of biofilm in parts of gastrointestinal tract standardized for gnotobiotic animals. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 123-124.

 

AFG53           DORKO, Erik - ZÁKUTNÁ, Ľubica - BARANOVÁ, Zuzana - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Detekcia protilátok proti vírusu kliešťovej encefalitídy. In Kongres klinické mikrobiológie, infekčních nemocí a epidemiologie. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, 17.-19.10.2013, Olomouc : XXI. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 1. vyd. - Zlín : Procházka Bořek - Produkce, 2013. ISBN 978-80-87735-08-4, s. 144.

 

AFG54           FLACHBARTOVÁ, Zuzana - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - ČOMOR, Ľuboš - BHIDE, Mangesh Ramesh. New potential antimicrobial peptides binding to outer membrane proteins of Trypanosoma brucei brucei. In COST Action CM1307/CaPF. Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites, October 27-29, 2014, Calvi, France : Book of Abstracts, 1rst COST CM 1307 Annual Meeting. 1. vyd. - Brussels : COST, 2014. ISBN 978-83-9287-841-6, s. 66.

 

AFG55           BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁČ, Andrej - DOLINSKÁ, Saskia - BENCÚROVÁ, Elena - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - PULZOVÁ, Lucia. Identification host factors intercalating with Trypanosoma brucei brucei. In COST Action CM1307/CaPF. Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites, October 27-29, 2014, Calvi, France : Book of Abstracts, 1rst COST CM 1307 Annual Meeting. 1. vyd. - Brussels : COST, 2014. ISBN 978-83-9287-841-6, s. 62-63.

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum,  maltodextrínov a fructooligosacharidov na produkciu organických kyselín v tráviacom trakte odstavčiat. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie. 22.- 24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 55.

                   

AFH02           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Ján, jr. - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Vplyv kombinácie laktobacilovej kultúry a  polynenasýtených kyselín (PNKM) na produkciu organických kyselín v trakte u odstavčiat. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie. 22.- 24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 56.

                   

AFH03           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Vplyv Lactobacillus gasseri a Escherichia coli na morfologické zmeny a produkciu organických kyselín. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie. 22.- 24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 58.

 

AFH04           HREŠKO, Stanislav. Vzájomný výskyt polymorfizmu v počte oktapeptidových repetícií a polymorfizmu v jednom nukleotide v kodóne 192 v PRNP géne hovädzieho dobytka. In UVL. Zborník abstraktov referátov 51. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou ŠVOČ. - Košice, 2008 : UVL, 51. ročník.

 

AFH05           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria - KOČIŠOVÁ, Alica - MITERPÁKOVÁ, Martina. Epizootologický prieskum výskytu Dirofilaria spp. u psov na území Slovenska. In Slovenská parazitologická spoločnosť. Prírodné ohniskové nákazy. Zborník abstraktov, Košice, 3.-5. novembra 2008. - 2008, s. 26.

 

AFH06           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Analýza výskytu polymorfizmov v géne pre priónový proteín u vybraných plemien hovädzieho dobytka. In UVL. Zborník abstraktov referátov 52. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 28. apríl 2009. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-123-2, s. 26.

 

AFH07           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Mutation detection in the toll like receptors (TLR1, TLR2 and TLR4) in autochthonous central European cattle. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. I, s. 86.

 

AFH08           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. Vplyv šalvie a Enterococcus faecium EF 55 na špecifickú imunitu po aplikácii salmonelovej infekcii u kurčiat. In UVL. Zborník abstraktov referátov 52. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 28. apríl 2009. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-123-2, s. 27-28.

 

AFH09           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MÁTÉOVÁ, Silvia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - BULECA, Viktor - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Effect of herb essential oils and probiotic strain on microbiological parameters and organic acid production in broiler chickens. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 77.

                   

AFH10           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. The influence of combination of probiotic culture and PUFA on morphometric parameters in conventional piglets. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 91-92.

                   

AFH11           NEMCOVÁ, Radomíra - GUBA, Peter - HAJDUČKOVÁ, Vanda - STROMPFOVÁ, Viola - LOVAYOVÁ, Viera. Vability of probiotic cultures in Cheddar cheese. In International Journal of Probiotics & Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 153.

 

AFH12           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Antimicrobial activity of essential oils and probiotic straing against an experimental challenge with Salmonella enterica. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 141-141.

 

AFH13           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - ŽITŇAN, Rudolf - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Impact of Enterococcus faecium on morphological development of the dogestive tract in gnotobiotic piglets. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 133.

 

AFH14           HAJDUČKOVÁ, Vanda - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČERTÍK, Milan - KAŠTEĽ, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. The influence on lipid metabolism in piglets of administration of Lactobacilli and falx-seed with increased content of ? - 3 PUFA. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 69-70.

                   

AFH15           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Influence of Lactobacillus plantarum, maltodextrins and fructooligosaccharides on production of short-chain fatty acids in digestive tract of weaned piglets. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 61-62.

 

AFH16           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. The influence of combination of Lactobacilli culture and polyunsaturated fatty acids (PUFA) on production of organic acids in the digestive tract of weaned piglets. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 68.

                   

AFH17           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BOMBA, Alojz - GYÖRYOVÁ, Katarína. Influence of Zn2+ and Lactobacillus plantarum CCM 7102 on the composition of intestinal microflora in laboratory mice. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 152.

                   

AFH18           LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš - HERICH, Róbert - STROMPFOVÁ, Viola - PISTL, Juraj - SZABÓOVÁ, Renáta - REVAJOVÁ, Viera - SIMONOVÁ, V. - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Probiotic and bacteriocinogennic strain Enterococcus faecium EF55, its inhibitory and immunostimulatory activity. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, roč. 4, č. 2, s. 145.

 

AFH19           BELICOVÁ, Martina. Dirofilarióza líšok (Vulpes Vulpes). In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 18.

 

AFH20           LECOVÁ, Lenka. Prevalencia Dirofilaria spp. u domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na východnom Slovensku. In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 26.

 

AFH21           HREŠKO, Stanislav. Štandardizácia metódy DGGE na analýzu polymorfizmov v géne pre priónový proteín u hovädzieho dobytka. In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 30.

 

AFH22           SUPUKA, Peter. Nové postupy pri prevalencii a terapii a tráviacich porúch králikov pomocou probiotických kultúr Lactobacillus  a Enterococcus. In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 33.

 

AFH23           MUDROŇOVÁ, Dagmar - REVAJOVÁ, Viera - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Immune response of pigs after application of probiotics and flaxseed. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 91.

 

AFH24           KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Influence of the various growth substrates in the medium on the growth of Lactobacilli and pathogenic bacteria in vitro. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 173-174.

                   

AFH25           LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - SZABÓOVÁ, Renáta. Lactobacillus fermentum and Enterococcus faecium as potential canine probiotics. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 87-88.

 

AFH26           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv Lactobacillus plantarum - Biocenol TM, Lactobacillus fermentum - Biocenol TM LF99 a ľanového semena na črevnú mikroflóru a produkciu organických kyselín u odstavčiat. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 294.

 

AFH27           STROMPFOVÁ, Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia - FARBÁKOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea - NEMCOVÁ, Radomíra. Testing of lyophilized form of probiotic strain Lactobacillus fermentum AD1-CCM 7421 in dogs. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 296.

 

AFH28           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv aplikácie rastlinných aditív na klinický stav, črevnú mikroflóru a imunitnú odpoveď prasiat v období odstavu. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 106.

                   

AFH29           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Influencing the intestinal microbial activity in weaned pigs by administration of lactobacili and flaxseed. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 177.

 

AFH30           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SUPUKA, Peter. The influence of combination of lactobacilli culture and flax-seed on selected biochemical parameters of weaned piglets. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 142.

 

AFH31           NEMCOVÁ, Radomíra - BOMBA, Alojz - DRIBIN, L.B. - MARIÁSSY, A.T. Expression of the duodenal carbohydrates in piglets treated with probiotics. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 141.

 

AFH32           BOMBA, Alojz - STROJNÝ, Ladislav - CHMELÁROVÁ, Anna - HIJOVÁ, Emília - BERTKOVÁ, Izabela - NEMCOVÁ, Radomíra. Synbiotics and potentiated probiotics in modulation of the  gastrointestinal ecosystem. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 18.

                   

AFH33           BOMBA, Alojz - STROJNÝ, Ladislav - CHMELÁROVÁ, Anna - NEMCOVÁ, Radomíra. The use of gnotobiotic animals in the development and study of probiotics. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 82.

 

AFH34           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - SUPUKA, Peter. Vplyv kombinácie Laktobacilovej kultúry a PUFA na morfologické parametre u odstavčiat. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX. 3. september 2010, Košice. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-194-2, s. 48-49.

 

AFH35           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MOJŽIŠ, Martin. Genotypizácia génu pre priónový proteín u hovädzieho dobytka. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 284.

 

AFH36           CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - VLASÁKOVÁ, Michaela - JACKOVÁ, Anna - LEVKUT, Mikuláš - VILČEK, Štefan. Výskyt prasacieho cirkovírusu typu 2 (PCV 2) u odstavčiat s príznakmi PMWS na Slovensku. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 280.

 

AFH37           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - HAJDUČKOVÁ, Vanda - BOROVSKÁ, Dana - BOMBA, Alojz. Vplyv kombinácie oreganového esenciálneho oleja a laktobacilového kmeňa na mikrobiologické parametre a hmotnostné prírastky u odstavčiat. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 289.

 

AFH38           LECOVÁ, Lenka - GIOIA, Gloria - MORTARINO, Michele - LETKOVÁ, Valéria. Vysoko citlivá duplex PCR pre súčasnú detekciu a diferenciáciu Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens v periférnej krvi psov. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, Liptovký Ján 24.-28. máj 2010. - Bratislava : Slovenská parazitologická spoločnosť, 2010. ISBN 978-80-968473-6-5, s. 50.

 

AFH39           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. Vulpes vulpes ako potencionálny rezervoár Dirofilaria spp. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia. Bratislava, 27. - 29. 10 2009. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2010, s. 1-2.

 

AFH40           PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Neuroinvazívna Borrelia garinii interaguje s povrchovými proteínmi mozgových mikrovaskulárnych endoteliálnych buniek. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 273.

 

AFH41           PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Adhézia neuroinvazívnej Borrelia garinii ku BMEC pri prechode HEB je sprostredkovaná OspA proteínom. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 100.

 

AFH42           MAĎAR, Marián - KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia proteínov Borrelia burgdorferi spp. viažucich C4BP. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 269.

 

AFH43           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - GYURANECZ, Miklós - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia a genotypizácia izolátov Francisella tularensis subsp. holarctica z mozgu Lepus europaeus. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 105.

 

AFH44           LOVAYOVÁ, Viera - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - GUBA, Peter. Selected viability of probiotic cultures in Low-cooked cheese during ripening. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 175.

 

AFH45           FECSKEOVÁ, Lívia - PRISTAŠ, Peter - HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - JAVORSKÝ, Peter - SELIGA, Róbert. Nový typ ColV plazmidu nesúci rezistenciu voči ortuti a distribúcia jeho vybraných vlastností v populácii Escherichia coli tráviaceho traktu ošípaných. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010. - Bratislava : OZ Preveda, 2010. ISBN 978-80-970421-8-9, s. 4.

 

AFH46           LEGÁTH, Jaroslav - BÁRD, Alexander - PILIPČINEC, Emil - KOSTECKÁ, Zuzana - MARAČEK, Imrich. Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov. In 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Bratislava, 28. - 29. júna 2012. - Bratislava : LFUK, 2012, s. 1.

 

AFH47           FAIXOVÁ, Zita - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - LAUKOVÁ, Andrea - FAIX, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Mucin dynamics in chicken intestine are chenged by dietary probiotic and plant extract suppllementation. In Book of Abstracts from 25th Days of Animal Physiology, 17 - 19th October 2012, Košice, Slovakia. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-8-0, s. 19.

 

AFH48           TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KŠONŽEKOVÁ, Petra - PORÁČOVÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan - ELIAŠOVÁ, Adriana. Antimicrobial properties of anthocyanin extract prepared from berries by ethanol and acetone extraction. In New Trends in the Biological and Ecological Research, November 8 – 10, 2012, Grand Hotel Kempinski High Tatras, Slovak Republic. - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. ISBN 978-80-89561-09-4, s. 48.

 

AFH49           MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomic analysis of adhesion of neuroinvasive Francisella to brain microvascular endothelial cells. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH50           BHIDE, Katarína - BHIDE, Mangesh Ramesh - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - HREŠKO, Stanislav - MUCHA, Rastislav. Varriable regions in the sushi domains 6-7 and 19-20 of factor H in animals and human lead change in the affinity to factor H binding protein of Borrelia. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH51           BHIDE, Mangesh Ramesh - MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav. Multiple strains of Borrelia and Francisella uses complement regulatory protein C4BP to block activation of classical complement pathway. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH52           BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - CEPKOVÁ, Martina - MUCHA, Rastislav - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Pillus-facilitated adherence of francisella tularensis subsp. holarctica LVS to the brain microvascular endothelial cells. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH53           HECKO, Miroslav. Vplyv aplikácie probiotických lactobacilov a zinočnatých zlúčenín na črevnú mikroflóru u myší. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 15.

 

AFH54           FIRMENTOVÁ, Simona. Vplyv aplikácie probiotického syra a ľanového semena na imunitnú odpoveď u prasiat. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 16.

 

AFH55           NAGYOVÁ, Veronika. Vplyv aplikácie orechovca jaseňolistého na adherenciu a počty E. Coli v čreve prasiat. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 21-22.

 

AFH56           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Vývoj aplikačnej formy probiotického prípravku pre včely. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 40-41.

 

AFH57           CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana. Vplyv ľanového oleja a kmeňa Lactobacillus plantarum na zmeny v génovej expresii vybraných cytokínov u GERM-FREE prasiatok infikovaných prostredníctvom ETEC. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 46-47.

 

AFH58           BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Protein immobilization in practice: Rapid protein-protein interaction using reverse line blot array. In The 1st International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, October 03-06, 2012, Štrbské Pleso, Slovak Republic. - Bratislava : NFA, 2012. ISBN 978-80-7097-970-9, s. 88.

 

AFH59           BHIDE, Mangesh Ramesh - NATARAJAN, Satheesh - CEPKOVÁ, Martina. Rapid in-vitro protein synthesis pipeline: A promising tool for cost-effective nano-scale protein array development. In The 1st International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, October 03-06, 2012, Štrbské Pleso, Slovak Republic. - Bratislava : NFA, 2012. ISBN 978-80-7097-970-9, s. 89.

 

AFH60           STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAUKOVÁ, Andrea. Stability of Lactobacillus fermentum CCM 7421 and its influence on biochemical parameters in dogs. In Book of Abstracts from 25th Days of Animal Physiology, 17 - 19th October 2012, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-8-0, s. 61.

 

AFH61           BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Molecular analysis of possible ligands and receptors responsible for interaction between Francisella and brain microvascular endothelial cells. In KUBOVÁ, Jana. European Symposium on Atomic Spectometry 2012: Book of Abstracts, October 7 - 12, 2012, Tatranská Lomnica, Slovakia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-223-3292-7, s. 114.

 

AFH62           BHIDE, Mangesh Ramesh - MLYNÁRČIK, Patrik. Development of simple and rapid elution methods for proteins from various affinity beas for their direct MALDI-TOF downstream application. In KUBOVÁ, Jana. European Symposium on Atomic Spectometry 2012: Book of Abstracts, October 7 - 12, 2012, Tatranská Lomnica, Slovakia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-223-3292-7, s. 115.

 

AFH63           PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - BHIDE, Mangesh Ramesh. Neuroinvasive Borrelia activates downstream signaling pathway in BMECS. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 23.

 

AFH64           MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Study of adhesion proteins involed in crossing of blood-brain barrier by neuroinvasive Francisella tularensis subbsp. holarica strain. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 51.

 

AFH65           BHIDE, Mangesh Ramesh. Protein synthesis pipelines for study of protein-protein interactions. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 15.

 

AFH66           HREŠKO, Stanislav - NATARAJAN, Satheesh - BHIDE, Mangesh Ramesh. Rapid pipeline for protein production in Leishmania cell free expression system. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 39.

 

AFH67           CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - WALLACE, Sarah. The effect of vaccination on PCV-2 neutralizing antibodies and viremia after natural infection. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia : 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 10.

 

AFH68           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - CHYTILOVÁ, Mária - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - LAZAR, Gabriel. Lactobacillus plantarum BiocenolTM LP96 and n-3 PUFAs and their immunomodulatory action. In SOMED. 36th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease, Kosice, 24th-26th September 2013 : SOMED2013. 1. vyd. - Košice : PAMIDA, 2013. ISBN 978-80-89589-07-4, s. 36-37. Dostupné na internete: <http://www.somed2013.org/uploads/fck/file/Final%20Programme%20SOMED2013_docx(1).pdf>.

 

AFH69           ŠTYRIAK, Igor - NEMCOVÁ, Radomíra. Binding of extracellular matrix molecules by probiotic bacteria. In SOMED. 36th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease, Kosice, 24th-26th September 2013 : SOMED2013. 1. vyd. - Košice : PAMIDA, 2013. ISBN 978-80-89589-07-4, s. 42-43. Dostupné na internete: <http://www.somed2013.org/uploads/fck/file/Final%20Programme%20SOMED2013_docx(1).pdf>.

 

AFH70           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - CHYTILOVÁ, Mária - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - LAZAR, Gabriel. Immunomodulatory effect of probiotic lactobacilli and flaxseed oil in gnotobiotic pigs infected by enterotoxigenic Escherichia coli. In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 35-36.

 

AFH71           NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HÁDRYOVÁ, Jana. The role of envitonmental factors in biofilm forming by lactobacilli. In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 59-60.

 

AFH72           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh - KORYTÁR, Ľuboš - PROKEŠ, Marián - PŘIKRYL, Miroslav - PISTL, Juraj. Emergence of West Nile virus in Slovakia. In Zoonoses. Zoonoses - common protection of human and animal health, Bratislava, 16th - 18th of October 2013 : Proceedings of the 4th scientific congress with international participation. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2013. ISBN 978-80-970552-7-1, s. 31.

 

AFH73           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŽITŇAN, Rudolf. Effect of application of probiotic microorganisms and flax seed on selected morphological parameters and intestinal metabolism of the digestive tract in gnotobiotic pigs after infection by E.coli08: K88ab: H9. In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 51.

 

AFH74           KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SABO, Rastislav - MOLNÁR, Ladislav. Intoxikácia včiel. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-357-1, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH75           KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra. Isolation of potential probiotic bacteria from intestinal content of rainbow trouts (Oncoorhynchus Mykiss). In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 55.

 

AFH76           PILIPČINEC, Emil. The role and position of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice in education, scientific research and international cooperation. In HYGIENA ALIMENTORUM. Folia veterinaria. - 2013. ISSN 0015-5748, 2013, roč. 57, suppl. 1, s. 11.

 

AFH77           DOBROVOLSKÁ, Silvia. Testovanie prežívateľnosti prospešných baktérií pomocou prietokovej cytometrie. In PROKEŠ, Marián. Zborník abstraktov 56. ročníka, 17. apríl 2013, Košice. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-333-5, s. 40-41.

 

AFH78           KOKARDOVÁ, Lenka - HUDYMAČ, Michal. Čo prinášajú vakcíny proti chrípke. In PROKEŠ, Marián. Zborník abstraktov 56. ročníka, 17. apríl 2013, Košice. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-333-5, s. 41.

 

AFH79           MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - HRČKOVÁ, Gabriela - NEMCOVÁ, Radomíra. Štandardizácia metodiky fluorescenčnej in situ hybridizácie na histologických rezoch HISTO-FISH, určenej pre štúdium tvorby biofilmov v gastrointestinálnom trakte zvierat. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 25.

 

AFH80           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. Štandardizácia metódy mnohofarebnej fluorescenčnej in situ hybridizácie pre detekciu prítomnosti zástupcov rodov Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus a Eubacterium vo vzorkách črevného obsahu. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 37.

 

AFH81           ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie kyslomliečnych baktérií a ľanového semena v chove infikovaných prasiat. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : Zborník abstraktov zo VII. vedeckej konferencie. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2014. ISBN 978-80-89738-01-4, s. 19.

 

AFH82           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - DOLINSKÁ, Saskia - BENCÚROVÁ, Elena - PŘIKRYL, Miroslav - KRÁLIKOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj - BHIDE, Mangesh Ramesh. Expresia domény III obalového vírusu západonílskej horúčky (West Nile virus) pomocou pQE-30 UA-mCherry-GFP vektora a jej využitie v detekcii WNV protilátok. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014,  Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 7.

 

AFH83           HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - SLÍŽOVÁ, Magdaléna. Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu biofilmov a laktobacilov. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 12.

 

AFH84           DORKO, Erik - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. West Nile Vírus - nové riziko infekcie na Slovensku? In Červenkove dni preventívnej medicíny. Konferencia. XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Tále, 23.-25. apríla 2014 : Zborník abstraktov: program. 1. vyd. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. ISBN 978-80-971096-3-9, s. 27-28.

 

AFH85           BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomics of human zoonoses. In National Program for Combating Alzheimer´s Diseases. National Program for Combating Alzheimer´s Diseases, March 20 - 22, 2014, Smolenice Castle, Slovakia : Annual Meeting of Slovak National JPND Consortium: Programme and Abstract Book. 1. vyd. - Dunajská Lužná : AHO4, 2014. ISBN 978-80-971608-0-7, s. 22.

 

AFH86           PŘIKRYL, Miroslav. Prevalencia špecifických protilátok voči západonílskemu vírusu (West Nile virus) v populácii koní a vtákov na Slovensku. In Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 9. apríl 2014, Košice : Zborník abstraktov 57. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-390-8, s. 14.

 

AFH87           ŠTECOVÁ, Michaela. Vplyv aplikácie gaštana jedlého na imunitnú odpoveď prasiat v období odstavu. In Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 9. apríl 2014, Košice : Zborník abstraktov 57. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-390-8, s. 48-49.

 

AFH88           KUBAŠOVÁ, Ivana. Vplyv probiotických laktobacilov a ľanu na imunitnú odozvu u odstavčiat infikovaných enterotoxigénnymi E. coli. In Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 9. apríl 2014, Košice : Zborník abstraktov 57. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-390-8, s. 49-50.

 

AFL Postery z domácich konferencií

AFL01   KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Zdravotné riziko insekticídu deltametrínu. In Životné podmienky a zdravie. Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014, s. 1.

 

AFL02   DORKO, Erik - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Infekcia West Nile vírusom na Slovensku. In Životné podmienky a zdravie. Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014, s. 1.

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01           FERENČÍK, Igor - BALÁTOVÁ, Z. - BENCKO, M. - DAGALIER, B. - FARKAŠOVÁ, M. - HOLODA, Emil - HOLUBOVÁ, D. - KOMEN, J. - KULICHOVÁ, Z. - MEER, P. - MENYHARTOVÁ, L. - MOGELSKÁ, N. - PEŠKO, M. Národný rámec regulácie používania geneticky modifikovaných organizmov a výrobkov z nich. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2009. 60 s. ISBN 978-80-224-1089-2.

 

BAB02           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor. Probiotiká a naturálne látky v chove hospodárskych zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2010. 62 s. ISBN 978-80-8077-185-0.

 

BAB03           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga. Porovnanie kvality vzdelávania na UVLF v AR 2010/2011 a v AR 2011/2012. Rec. Jozef Nagy, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 282 s. ISBN 978-80-8077-312-0.

 

BAB04           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MUDROŇ, Pavol - NAGY, Oskar - HERICH, Róbert. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v ŠO 6.3.4 Vnútorné choroby zvierat. Rec. Igor Valocký, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 97 s. ISBN 978-80-8077-308-3.

 

BAB05           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - LEGÁTH, Jaroslav - NAGY, Jozef. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať študijný program farmácia. Rec. Juraj Pistl, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 252 s. ISBN 978-80-8077-311-3.

 

BAB06           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - LEVKUTOVÁ, Mária - GOLDOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Alica. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program parazitárne choroby zvierat. Rec. Ľudovít Lenhardt, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 141 s. ISBN 978-80-8077-310-6.

 

BAB07           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - TUREK, Peter - NAGY, Jozef - MAĽA, Pavel. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program hygiena potravín. Rec. Igor Valocký, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 285s. ISBN 978-80-8077-309-0.

 

BAB08           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - GOLDOVÁ, Mária - LEVKUTOVÁ, Mária. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v ŠO 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Rec. Juraj Pistl, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 126 s. ISBN 978-80-8077-307-6.

 

BAB09           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - TUREK, Peter - NAGY, Jozef - MAĽA, Pavel. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v ŠO 6.3.2 Hygiena potravín. Rec. Igor Valocký, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 135 s. ISBN 978-80-8077-306-9.

 

BAB10           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ROLFOVÁ, Silvia - KUNDRÍKOVÁ, Ľudmila. Implementácia modelu CAF na UVLF v Košiciach. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 115 s. ISBN 978-80-8077-313-7.

 

BAB11           DANKO, Ján - ŠIMON, František - BÁLENT, Pavol - BÍREŠ, Jozef - CIBEREJ, Juraj - CIGÁNEK, Jozef - CIGÁNKOVÁ, Viera - ČONKOVÁ, Eva - DANKOVÁ, Marianna - DEMETEROVÁ, Mária - DIANOVSKÝ, Ján - FAIXOVÁ, Zita - FALIS, Marcel - FLEŠÁROVÁ, Slávka - GOLDOVÁ, Mária - HOLODA, Emil - JAUTOVÁ, Jagienka - JENČA, Andrej - JENČOVÁ, Jana - KOČIŠOVÁ, Alica - KOPPEL, Juraj - KOSTECKÁ, Zuzana - KOŠUTH, Peter - KOTTFEROVÁ, Jana - KOVÁČ, Gabriel - KOZÁK, Marián - LAZAR, Peter - LENHARDT, Ľudovít - LETKOVÁ, Valéria - MACÁK, Vladimír - MAĽA, Pavel - MARAČEK, Imrich - MASSANYI, Peter - MÁTÉ, Dionýz - MIHÁLY, Martin - MOJŽIŠOVÁ, Jana - NAGY, Jozef - NIŠTIAR, František - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ORSÁG, Andrej - PILIPČINEC, Emil - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj - PIVKO, Juraj - ROSOCHA, Ján - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - ŠÁLY, Ján - ŠEVČÍK, Anton - ŠIVIKOVÁ, Katarína - ŠUTIAK, Václav - ŠVICKÁ, Soňa - ŠVICKÝ, Emil - TAKÁČOVÁ, Daniela - TOPORČÁK, Juraj - TUREK, Peter - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VASIĽ, Milan - VAŠKO, Ladislav - VAŠKOVÁ, Marta - VILČEK, Štefan - WEISSOVÁ, Tatiana - ZIBRÍN, Martin - ŽIVČÁK, Jozef. Veterinársky slovník. Rec. Pavol Dubinský, Katarína Šiviková, Emil Švický. 1. vyd. Bratislava : IKAR, 2012. 416 s. ISBN 978-80-551-2944-0.

 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BBB01           BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Prínos konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. In KERESTEŠ, Ján. Biotechnológie, výživa a zdravie. - Považská Bystrica : Eminent, 2009. ISBN 978-80-970205-9-0, s. 98-132.

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   PISTL, Juraj - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil. Microbiology: Special Bacteriology : Part1: Gram Negative Bacteria: A Study Outline. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 112 s.

 

BCI02   HOLOVSKÁ, Katarína - SOBEKOVÁ, Anna - LENÁRTOVÁ, Viera. Laboratórne cvičenia z chémie. Rec.Jaroslav Legáth, Emil Holoda. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 195 s. ISBN 978-80-8077-058-7.

 

BCI03   HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil. Microbiology : Part 1: General Microbiology and Bacterial Genetic: A Study Outline. 1. vyd. Košice : UNIV.VETERINARY MEDICINE, 2007 ; Košice : UVL. 100 s.

 

BCI04   PISTL, Juraj - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil. Microbiology : Part 2: Special Bacteriology: Gram Positive Bacteria: Obligatory Intracellular Bacteria. 1. vyd. Košice : UVLF, 2007. 89 s.

 

BCI05   LENÁRTOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - SOBEKOVÁ, Anna. Chemical Laboratory Exercises. Rec. Emil Holoda, Jozef Sokol. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 104 s. ISBN 978-80-8077-059-4.

 

BCI06   HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil. Microbiology : Part 2: General Microbiology and Bacterial Genetic: A Study Outline. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 83 s.

 

BCI07   TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Immunology : Laboratory techniques. E. Kontseková, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. 121 s. ISBN 978-80-8077-152-2.

 

BCI08   TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Základné vyšetrovacie metódy vo veterinárskej imunolódií. Rec. Eva Kontseková, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010. 191 s. ISBN 978-80-8077-206-2.

 

BCI09   LETKOVÁ, Valéria - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - HALÁNOVÁ, Monika - HURNÍKOVÁ, Zuzana - GOLDOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Alica - LECOVÁ, Lenka - MAJOR, Peter - VÁRADY, Marián. Laboratórne diagnostické metódy vo veterinárnej parazitológii. Rec. Pavol Dubinský, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010. 110 s. ISBN 978-80-8077-221-5.

                   

BCI10   TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Veterinárska imunológia. Rec. Jana Mojžišová, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 267 s. ISBN 978-80-8077-392-2.

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE01           DEMETEROVÁ, Mária - MASKAĽOVÁ, Iveta - PISTL, Juraj. Produkcia a zdravie brojlerových kurčiat kŕmených diétou suplementovanou probiotikom. In Veterinářství. ISSN 0506-8231, 2008, roč. 58, č. 6, s. 391-394.

                   

BDE02           PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - HOLOVSKÁ, Vanda - LEGÁTH, Jaroslav. Preukaz toxického a imunotoxického potenciálu pesticídov in vitro. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 141.

 

BDE03           PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Mikuláš - MARCIN, Andrej - HERICH, Róbert - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Supplementation of diet with oregano in relation to blood immunoconpetent cells in chickens. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 141.

 

BDE04           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁČ, Gabriel. Mutácie v génoch imunitného systému a predispozícia k chorobám. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 75.

 

BDE05           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan. Study of polymorphism in ovine toll like receptors - TLR7, TLR8 and TLR9. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 143.

 

BDE06           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - CEPKOVÁ, Martina - MIKULA, Ivan. Novel mutations in toll like receptor 1-GLY150 and MET220 cause hyporesponsiveness to mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 143.

 

BDE07           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan. Differential gene expression of factor H binding encoding proteins in Borrelia genospecies. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 144.

 

BDE08           SUPUKA, Peter - SUPUKOVÁ, Anna - MAĎAR, Marián. Pasteurelóza králikú - infekční rýma králikú. In Chovatel. ISSN 0323-1534, 2010, roč. 49, č. 5, s. 14-15.

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01            MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MUCHA, Rastislav - KOVÁČ, Gabriel - ŠVICKÝ, Emil - ŠOLTYS, K. Interakcia génov s prosredím z pohľadu farmakológie. In Infovet, 2007, roč. 14, č. 1, s. 33-36.

 

BDF02            DORKO, Erik - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Mechanizmy patogenity Candida species a ich význam pri šírení infekcie. In DERMA, 2007, roč. 7, č. 3, s. 30.

 

BDF03            HRIČÍNOVÁ, Monika - CHOMOVÁ, Zuzana - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš. Actinobacillus pleuropneumoniae; Rtx toxíny. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2008, roč. 33, č. 3, s. 153-156.

 

BDF04            MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - ŠOLTYS, K. Poznatky Maedi-Visna vírusu - review. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2007, roč. 14, č. 6, s. 255-257.

                   

BDF05            KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Borrelia burgdorferi komplex - ideálny model pre štúdium vzťahu medzi hostiteľmi a patogénom. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2007, roč. 14, č. 6, s. 253-255.

 

BDF06            MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - ŽILKA, Norbert - MIKULA, Ivan. Johnova choroba je infekčným (paratuberkulózou) alebo autoimunitným ochorením? In Infovet. ISSN 1335-1907, 2008, roč. 15, č. 1, s. 33-36.

 

BDF07            MARCIN, Andrej - LEVKUT, Mikuláš - PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera. Účinok rastlinných extraktov na zdravotné a imunologické parametre u hospodárskych zvierat. In Slovenský veterinársky časopis, 2008, roč. 33, č. 4, s. 242-245.

 

BDF08            ČISLÁKOVÁ, Lýdia - KOVÁČOVÁ, Daniela - HALÁNOVÁ, Monika - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - KALINOVÁ, Jana. Ornitóza - psitakóza a cicavčie chlamydiózy na Slovensku v roku 2006. In Slovensky veterinarsky casopis, 2007, roč. 32, č. 3, s. 175-176.

 

BDF09            CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - HRIČÍNOVÁ, Monika. Charakteristika vlastností pôvodcu poodstavového multysystémového  syndrómu chradnutia odstavčiat. In Slovenský veterinársky časopis, 2008, roč. 33, č. 5, s. 322-325.

 

BDF10            HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - HÚSKA, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Možnosti diagnostiky transmisívnych špongioformných encefalopátií. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 1, s. 16-21.

 

BDF11            NEMCOVÁ, Radomíra. Baktérie mliečneho kvasenia z hľadiska rizika prenosu rezistencie na antibiotiká. In Slovensky veterinarsky casopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č. 1, s. 16-20.

 

BDF12            LECOVÁ, Lenka. Vektormi prenášané ochorenia - borelióza psov. In Spravodajca. Bioveta SK, 2009, roč., č. 5, s.

 

BDF13            LECOVÁ, Lenka. Babezióza psov. In Spravodajca. Bioveta SK, 2009, roč., č. 5, s. 7.

 

BDF14            NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - SCHVALB, P. - FECKANINOVÁ, I. Biotechnologické a naturálne látky v prevencii a liečbe chorôb zvierat – nové probiotické prípravky vyvinuté na UVL v Košiciach. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č. 5, s. 298.

 

BDF15            REICHEL, Peter - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - PISTL, Juraj - KOVÁČ, Gabriel - SOROČINOVÁ, Jana - DOBOLYOVÁ, S. Štúdium imunomodulačného účinku beta-glukánu u prasníc a ciciakov. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č. 5, s.  314-316.

 

BDF16            JACKOVÁ, Anna - VLASÁKOVÁ, Michaela - KOLESÁROVÁ, Mariana - PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan. Zmiešané vírusové infekcie v chovoch ošípaných. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č.  6, s.  378-380.

 

BDF17            HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil. Diagnostika Actinobacillus pleuropneumoniae. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č.  6, s. 381-384.

 

BDF18            CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Imunopatológia a prevencia chorôb vyvolaných prasačím cirkovírusom 2 (PCV2). In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 1, s. 36-38.

 

BDF19            BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Patogenéza tularémie: kliešťami prenášanej zoonózy. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 203-206.

 

BDF20            MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - KIŠOVÁ, Lucia - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - MIKULA, Ivan. Vplyv mutácií funkčných oblastí TLR (TLR1, TLR2, TLR4) na vnímavosť voči paratuberkulóze. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 207-211.

 

BDF21            PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Patogenéza lymskej neuroboreliózy: od infekcie k zápalu. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 212-215.

 

BDF22            MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Tularémia: stále aktuálna zooantroponóza. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 2, s. 74-76.

 

BDF23            MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Ľanové semeno a jeho zdravotné a nutričné účinky. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 2, s. 79-82.

 

BDF24            PILIPČINEC, Emil. Nový názov a nové logo univerzity. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 3, s. 168-169.

 

BDF25            PISTL, Juraj. Ozdravenie BVD a IBR: kľúč k úspešnej stratégii riadenia chovu. In Slovenský chov. ISSN 1335-1990, 2010, roč. 15, č. 7, s. 44-45.

 

BDF26            MLYNÁRČIK, Patrik - CHMELOVÁ, Martina - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Spôsoby prechodu patogénnych mikroorganizmov cez hematoencefalickú bariéru. In Slovenský lekár. ISSN 1335-0234, 34, roč. 20, č. 3-4 (2010.

 

BDF27            MAĎAR, Marián - KIŠOVÁ, Lucia - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Komplementovaný systém - dvojsečná zbraň. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 3, s. 110-114.

 

BDF28            PILIPČINEC, Emil. Promócie na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 4, s. 230-231.

 

BDF29            BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Prečo je pre nás mlieko dôležité? In Quark. ISSN 1335-4000, 2010, roč. 16, č. 3, s. 20-21.

 

BDF30            LECOVÁ, Lenka. Vektormi prenášané ochorenia - Babezióza psov a jej patogenéza. In Spravodajca Bioveta SK. ISSN 1337-6691, 2010, roč., č. 5, s. 6-7.

 

BDF31            LECOVÁ, Lenka. Vektormi prenášané ochorenia - Dilofilarióza psov. In Spravodajca Bioveta SK. ISSN 1337-6691, 2010, roč., č. 2, s. 4-5.

 

BDF32            KIŠ, Ondrej - CSANK, Tomáš - CIBEREJ, Juraj - PISTL, Juraj. Vírusové ochorenia diviačej zveri. In Poľovníctvo a rybárstvo. ISSN 0231-8768, 2010, roč. 62, č. 7, s. 28-30.

 

BDF33            BENCÚROVÁ, Elena - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - BHIDE, Mangesh Ramesh. Tularémia u psov a mačiek. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 4, s. 140-142.

 

BDF34            RUMANOVSKÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu 1. časť Probiotiká. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 5, s. 248-250.

 

BDF35            BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj. Exopolysacharidy baktérií mliečneho kvasenia a ich funkčné vlastnosti. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 5, s. 253-255.

 

BDF36            RUMANOVSKÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj. Alternatívne metódy prevencie včelieho plodu - II. časť: rastlinné silice. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 6, s. 315-317.

 

BDF37            CSANK, Tomáš - KIŠ, Ondrej - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - CIBEREJ, Juraj. Diviak lesný ako možný rezervoár vírusových infekcií. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 5-6, s. 222-227.

 

BDF38            POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Charakteristika vlastností pôvodcu reprodukčného a respiračného syndrómu svíň. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 5-6, s. 228-232.

 

BDF39            SUPUKA, Peter - SUPUKOVÁ, Anna - MAĎAR, Marián. Prevencia ochorení v chove králikov. In Chovateľ. ISSN 0862-5573, 2010, roč. 46, č. 5, s. 6-7.

 

BDF40            BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŠUMICHRASTOVÁ, Jana. Využitie exopolysacharidov z hľadiska zvyšovania funkčnosti probiotických baktérií. In Slovenský veterinársky časopis. - 2012. ISSN 1335-0099, 2012, roč. 37, č. 6, s. 344-346.

 

BDF41            KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy prevencie (prípadne terapie) moru včelieho plodu. I. časť: Probiotiká. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2013, roč. 87, č. 8, s. 158-159.

 

BDF42            KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne spôsoby prevencie (prípadne terapie) moru včelieho plodu. II. časť: Rastlinné silice. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2013, roč. 87, č. 9, s. 176-177.

 

BDF43            MIKULA, Ivan, jr. - ŠOLTYSOVÁ, Katarína - MIKULA, Ivan. Úloha autofágie pri homeostáze a chorobe. In Infovet. - 2013. ISSN 1335-1907, 2013, roč. 20, č. 3, s. 133-134.

 

BDF44            HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - RYZNEROVÁ, Dana. Mikrobiálne biofilmy a ich význam pri stabilizácii účinku probiotík. In Slovenský veterinársky časopis. - 2013. ISSN 1335-0099, 2013, roč. 38, č. 3-4, s. 116-119.

 

BDF45            SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra - MAĎAR, Marián. Mikrobiocenóza gastrointestinálneho traktu a jej úloha v ochrane hostiteľa voči črevným infekciám. In Slovenský veterinársky časopis. - 2013. ISSN 1335-0099, 2013, roč. 38, č. 3-4, s. 121-124.

 

BDF46            KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne spôsoby prevencie (prípadne terapie) moru včelieho plodu. III. časť: Mastné kyseliny. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2013, roč. 87, č. 11, s. 216-217.

 

BDF47            MLYNÁRČIK, Patrik - CHMELOVÁ, Martina - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Borrelia a hematoencefalická bariéra. In Slovenský lekár. ISSN 1335-0234, 2010, roč. 20, č. 11-12, s. 223-227.

 

BDF48            SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Charakteristika a identifikácia kvasiniek rodu Malassezia. In Infovet. - 2013. ISSN 1335-1907, 2013, roč. 20, č. 5-6, s. 242-246.

 

BDF49            MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra. Metóda fluorescenčnej in situ hybridizácie a jej vzužitie pri štúdiu mikroflóry gastrointestinálneho traktu. In Infovet. - 2013. ISSN 1335-1907, 2013, roč. 20, č. 5-6, s. 247-250.

 

BDF50            SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Výskyt kvasiniek rodu Malassezia u psov. In Infovet. - 2014. ISSN 1335-1907, 2014, roč. 21, č. 1, s. 14-17.

 

BDF51            KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Potenciálne využitie probiotických baktérií v akvakultúre. In Slovenský veterinársky časopis. - 2014. ISSN 1335-0099, 2014, roč. 39, č. 1-2, s. 24-26.

 

BDF52            PILIPČINEC, Emil - DUBINSKÝ, Pavol - PEŤKO, Branislav. Storočnica prvého rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. In Slovenský veterinársky časopis. - 2014. ISSN 1335-0099, 2014, roč. 39, č. 1-2, s. 50-51.

 

BDF53            VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DANIŠOVÁ, Oľga - HASAJOVÁ, Antónia - KALINOVÁ, Jana. Blastocystis spp. - nové poznatky v biológii a patogenéze. In Slovenský lekár. ISSN 1335-0234, 2014, roč. 24, č. 5-6, s. 85-91.

 

BDF54            POPPER, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vplyv aplikácie probiotík a prítomnosti komenzálnych baktérií na vývin a moduláciu prirodzenej imunitnej odpovede. In Slovenský veterinársky časopis. - 2014. ISSN 1335-0099, 2014, roč. 39, č. 3-4, s. 147-150.

 

BDF55            FEDOROVÁ, Monika - PISTL, Juraj. Probiotiká, prebiotiká, fekálna mikrobiálna terapia a nešpecifické črevné zápaly. In Praktické lekárnictvo. ISSN 1338-3132, 2014, roč. 4, č. 4, s. 103-105.

 

BDF56            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Ostatné zložky potravy. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 4, s. 78.

 

BDF57            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Kvalita peľov najviac využívaných kultúrnych plodín. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 3, s. 54 – 56.

 

BDF58            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Bielkoviny (proteíny). In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 2, s. 38 – 39.

 

BDF59            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Cukry. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 1, s. 14 – 15.

 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01   FEČKANINOVÁ, Adriana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - JAVORSKÝ, Peter. Identifikácia probiotických baktérií izolovaných zo pstruha dúhového. In Konference mladých vědeckých pracovníků. XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků [elektronický zdoj]. 1. vyd. - Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, S. 38-40. Dostupné na internete: <http://fvhe.vfu.cz/konference/sborniky/index.html>.

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných)

BEF01   SARVAŠOVÁ, Adela - KOČIŠOVÁ, Alica - CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - SOPOLIGA, Igor. Abundancia a sezónna dynamika potenciálnych vektorov EHDV na východnom Slovensku. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2013, VIII. ročník, 10. - 11. september 2013, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2013. ISBN 978-80-971428-0-3, s. 107-108.

 

BEF02   SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BADLÍK, Marián. Diagnostika a výskyt kvasiniek rodu Malassezia spp. u psov. In Vedecké práce doktorandov. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. Vedecké práce doktorandov 2013, VIII. ročník, 10. - 11. september 2013, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2013. ISBN 978-80-971428-0-3, s. 109-111.

 

BEF03   KŠONŽEKOVÁ, Petra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CSANK, Tomáš - MARYICHUK, Ruslan - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. In vitro štúdium biologickej aktivity extraktu bohatého na antokyány na normálnych a nádorových bunkách. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2013, VIII. ročník, 10. - 11. september 2013, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2013. ISBN 978-80-971428-0-3, s. 74-76.

 

BEF04   FEČKANINOVÁ, Adriana - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výskyt patogénov rýb rodu Aeromonas a podmienky vodného prostredia vo farmovom chove pstruha dúhového (Oncorhynchus mykkis). In Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod - služby), 29.-31. október 2014, Štrbské Pleso : Zborník publikácií zo XVI. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. - Košice : ELSEWA, 2014. ISBN 978-80-89385-31-7, s. 72-85.

 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

BFA01            BHIDE, Mangesh Ramesh - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej. Adhesion of predicted binding site of OspA (Borrelia garinii) to CD40 of brain microvascular endothelial cells. In CEEPC. 7th Central and Eastern European Proteomics Conference (CEEPC) on Proteomics Driven Discovery and Applications, October 13-16 2013, Jena [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Gesellschaft : Max Planck Institute, 2013, online, S. 48. Dostupné na internete: <http://www.ice.mpg.de/ext/fileadmin/extranet/common/news/CEEPC/CEEPC2013_abstract_book_web.pdf>.

 

BFA02            BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. PilE4/OmpA:ICAM:1 − The potential candidates for Francisella adhesion to brain endothelium. In CEEPC. 7th Central and Eastern European Proteomics Conference (CEEPC) on Proteomics Driven Discovery and Applications, October 13-16 2013, Jena [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Gesellschaft : Max Planck Institute, 2013, online, S. 47. Dostupné na internete: <http://www.ice.mpg.de/ext/fileadmin/extranet/common/news/CEEPC/CEEPC2013_abstract_book_web.pdf>.

 

BFA03            BHIDE, Mangesh Ramesh - CEPKOVÁ, Martina. Mutations in TLR-1 and TLR-2 genes cause hyporesponsiveness to Listeria infection. In ISOPOL. XVIII International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XVIII),  September 19-22, 2013, Goa, India : Conference Proceedings: Abstracts [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Belgaum : Impressions, 2013, online, S. 120. Dostupné na internete: <http://www.researchgate.net/publication/259373901_ISOPOL_XVIII_Sep_19-22_2013_North_Goa_India>.

 

BFA04            BHIDE, Mangesh Ramesh. Molecular and proteomic aspects of complement evasion mechanisms by the model pathogens. In COST. Proteomics in Farm Animal Immunology, 28th August, Milano : European Cooperation in Science and technology (COST). 1. vyd. - Milano : ItPA, 2013, s. 1.

 

BFA05            REICHEL, Peter - SOROČINOVÁ, Jana - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SEIDEL, Herbert - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír. Immune response against proliferative enteropathy in vavvinated and nonvaccinated pigs after feeding beta-glucan. In IPVS. Proceedings of the 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, June 8 – 11, 2014, Cancun, Quintana Roo, Mexico : Volume 2 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - León : IPVS, 2014, online, S. 379.

 

BFA06            DORKO, Erik - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - KIZEK, Peter. West Nile Vírus - nová infekcia na Slovensku? In Pečenkovy epidemiologické dny. 26. Pečenkovy epidemiologické dny,  16. - 18.9.2014, Luhačovice. 1. vyd. - Zlín : Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, 2014. ISBN 978-80-904667-2-2, s. 84.

 

BFA07            SOLÁR, Peter - HRČKOVÁ, Gabriela - KASSAYOVÁ, Monika - BOJKOVÁ, Bianka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - DEMEČKOVÁ, Vlasta - ORENDÁŠ, Peter - FEDOROČKO, Peter. Effect of paclitaxel and Immodin chemo-immunotherapy in treating established primary mammary tumors in mice. In WGC. BIT’s 5th Annual World Gene Convention-2014, November 13-16, Haikou, China : BIT´s 4th Annual Congress of Molecular Medicine. 1. vyd. - Haikou : HICEC, 2014, s. 343.

 

BFA08            HRČKOVÁ, Gabriela - VELEBNÝ, Samuel - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VENDEĽOVÁ, Emília. Potential of immunomodulatory product Immodin to modulate the key molecular mechanisms during chronic liver diseases. The pre-clinical study. In WGC. BIT’s 5th Annual World Gene Convention-2014, BIT’s 5th Annual World Gene Convention-2014, November 13-16, Haikou, China : BIT´s 4th Annual Congress of Molecular Medicine. 1. vyd. - Haikou : HICEC, 2014, s. 310.

 

BFA09            STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Application of Bifidobacterium animalis B/12 to healthy dogs. In Gut microbiology. Gut Microbiology: from sequence to function. Rowett-INRA 2014, 16 - 19 June 2014, Scotland, UK : 9th Joint Symposium: Aberdeen Exhibition and Conference Centre (AECC). 1. vyd. - Aberdeen : Rowett Institute of Nutrition and Health, 2014, s. 130.

 

BFA10            TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Polymorphism in the Prnp gene encoding prion protein. In Badania molekularne w naukach o zwierzętach. Badania molekularne w naukach o zwierzętach, 9-10 czerwca 2014, Kraków : Międzynarodowa konferencja naukowa. 1. vyd. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 24-25.

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

BFB01   KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria - LECOVÁ, Lenka - GOLDOVÁ, Mária. Výskyt článkonožcov - vektorov zoonóz parazitujúcich na psoch a mačkách na Slovensku. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Program a zborník abstraktov z odbornej konferencie Bratislava, 11. - 12. 9. 2008. - Bratislava, 2008 : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, s. 103.

 

BFB02   TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - KORIM, Peter - RUMANOVSKÁ, Katarína. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Program a zborník abstraktov z odbornej konferencie Bratislava, 11. - 12. 9. 2008. - Bratislava, 2008 : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, s. 108.

 

BFB03   TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - PISTL, Juraj - KORIM, Peter. Čmele a mor včelieho plodu. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Program a zborník abstraktov z odbornej konferencie Bratislava, 11. - 12. 9. 2008. - Bratislava, 2008 : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, s. 109.

 

BFB04   BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Testovanie vlastností laktobacilov určených na rekolonizáciu biocenózy tráviaceho traktu. In Čo je nového v mikrobiológii 22. - 25. marec 2012, Nový Smokovec, Vysoké Tatry : Zborník abstraktov: Odborný seminár pre mladých mikrobiológov. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 3.

 

BFB05   BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - CEPKOVÁ, Martina - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Využitie proteomiky pri identifikácii ligandov a receptorov zoodpovedných za prechod Francisella cez hematoencefalickú bariéru. In Čo je nového v mikrobiológii 22. - 25. marec 2012, Nový Smokovec, Vysoké Tatry : Zborník abstraktov: Odborný seminár pre mladých mikrobiológov. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 2.

 

BFB06   CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana. Priebeh virémie a protilátkovej odpovede voči prasaciemu cirkovírusu 2 (PCV-2) po priridzenej infekcii prasiat v konvenčnom chove. In Čo je nového v mikrobiológii 22. - 25. marec 2012, Nový Smokovec, Vysoké Tatry : Zborník abstraktov: Odborný seminár pre mladých mikrobiológov. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 4.

 

BFB07   HALÁNOVÁ, Monika - POHORENCOVÁ, Antónia - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KALINOVÁ, Jana - JARČUŠKA, Pavol - JURIŠ, Peter. Predstavujú mikrosporídiové infekcie skutočne najvyššie riziko len pre imunodeficientných pacientov? In Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. XVII. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách, 13. - 15.6.2013, Aquacity Poprad. 1. vyd. - Bratislava : SSI SLS, 2013, [CD-ROM], S. 18-19.

 

BFB08   KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena. Incidencia akútnych otráv pesticídmi u ľudí a zvierat. In Životné podmienky a zdravie. Životné podmienky a zdravie, 23. - 25. septembra 2013 : XXI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, 2013, online, S. 1. Dostupné na internete: <http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ustavy/hygiena/Program__ZPaZ-2013_1.pdf>.

 

BFB09   TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel a jej podobnosť s výživou človeka. In Fyto-apiterapeutické dni. XIV. Fyto-apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, 26. a 27. október 2013, Košice : Zborník súhrnov a prednášok. 1. vyd. - Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2013, s. 10.

 

BFB10   OSOVÁ, Adriana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján - MUDROŇ, Pavol. Význam Dichelobacter nodosus a Fusobacterium necrophorum pri chorobách paznechtov. In Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. - Bratislava : SAVLMZ, 2014, s. 99.

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01   POLLÁKOVÁ, Jana. In vitro a in vivo štúdium  biologických vlastností vírusu bovinnej vírusovej hnačky (BVDV). Košice, 2008. 137 s.

 

DAI02   BAJOVÁ, Hilda. The effects of chemokines and cytokines on the central nervous system. Košice, 2008. 81 s.

 

DAI03   CHOMOVÁ, Zuzana. Faktory virulencie a antimikrobiálna rezistencia kmeňov Escherichia coli izolovaných od hnačkujúcich prasiat. Košice, 2008 ; Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 135 s.

 

DAI04   FIGENSCHAU, Tina. DNA analysis of  microorganisms. Emil Holoda, Eva Čonková. Košice, 2007 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 50 s.

 

DAI05   CSANK, Tomáš. Sérologická diagnostika lymskej boreliózy u domácich a hospodárskych zvierat vo vybraných lokalitách Slovenska. Košice, 2007 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 64 s.

 

DAI06   BADLÍK, Marián. Nádorové choroby psov. Košice, 2007 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 64 s.

 

DAI07   ČAPKOVIČOVÁ, Adriana. Vplyv pesticídov na biologické vlastnosti eukaryotických a prokaryotických buniek. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 51 s.

 

DAI08   MAĎAR, Marián. Chov kôz na Slovensku a návrh ustajňovacieho objektu pre chov v podmienkach drobnochovu. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 27 s.

 

DAI09   PULZOVÁ, Lucia. Cytogenetický účinok tolylfluanidu v periférnych lymfocytoch hovädzieho dobytka. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 50 s.

 

DAI10   BOROVSKÁ, Dana. Sledovanie účinnosti čistenia komunálnych odpadových vôd v malých prevádzkach. Naďa Sasáková. Košice, 2009 : UVL. 48 s.

 

DAI11   SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. Fenotypová a molekulovo-genetická charakterizácia koaguláza negatívnych stafylokokov ako pôvodcov mastitíd u oviec na Slovensku. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 110 s.

 

DAI12   SIHELSKÁ, Zuzana. Vznik a výskyt otitis externa u psov. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 54 s.

 

DAI13   DRASKÓCZYOVÁ, Zuzana. Využitie metód izolácie vírusu besnosty. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 32 s., 1 tab., 8 obr., 31 lit.

 

DAI14   JESSEN, Daniela. Site-specific recombination in mammalian cells mediated by mutant of phage lambda integrase with a broadened specificity. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 31 s., 6 obr., 3 tab., 34 ref.

 

DAI15   KURUCOVÁ, Barbora. DNA metódy v mikrobiológii. Emil Holoda. Košice, 2010 : Edičné stredisko UVLF.

 

DAI16   NERIAH, Ofer. Detection of fungal pathogens. Monika Hričinová, Eva Čonková. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 37 s.

 

DAI17   RUMANOVSKÁ, Katarína. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. Košice, 2010 : Edičné stredisko UVLF.

 

DAI18   ŠLLING, Pavol. Genotypizácia bakteriálnych kmeňov E.coli F4+. Emil Holoda. Košice, 2010 : Edičné stredisko UVLF.

 

DAI19   WEITZER, Ohad. Diagnostic procedures i detection of autoimmune hypothyroidism in dogs. 2010. 45 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvm.sk/weitzer_ohad.pdf>.

 

DAI20   KOŠČOVÁ, Jana. Vplyv rastlinných extraktov na intestinálnu mikroflóru hydiny a prasiat. Škol. Imrich Maraček. Košice : UVLF, 2010. 165 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvlf.sk/dizpracold/koscova_jana.pdf>.

           

DAI21   HOLOVSKÁ, Vanda. Vplyv xenobiotík na eukaryotické a prokaryotické bunky a nebunkové organizmy. Škol. Juraj Pistl, Natália Kovalkovičová. 2010 ; Košice : UVLF. 159 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvlf.sk/dizpracold/holovska_vanda.pdf>.

 

DAI22   HREŠKO, Stanislav. Štúdium polymorfizmov v PrP géne hovädzieho dobytka. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2010. 103 l.

 

DAI23   HRIČÍNOVÁ, Monika. Monitoring respiratórnych bakteriálnych patogénov v chovoch ošípaných v Slovenskej republike. Škol. Emil Holoda. 2010 ; Košice : UVLF. 137 l.

 

DAI24   HAJDUČKOVÁ, Vanda. Modulácia mikrobiálne ekosystému čreva prasiat probiotickými baktériami a látkami prirodzeného pôvodu. Škol. Emil Pilipčinec. Košice, 2010 : UVLF. 128 l.

 

DAI25   BULECA, Viktor. Optimalizácia odstavu a jej vplyv na črevný metabolizmus prasiatok z hľadiska prevencie poodstavového syndrómu. Škol. Imrich Maraček. 2010. 182 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvlf.sk/dizpracold/buleca_viktor.pdf>.

 

DAI26   OLŠAVSKÁ, Ľudmila. Niektoré aspekty testovania mikrobiologickej účinnosti Nystatinu. Juraj Pistl, Dagmar Picková. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, 2009 ; Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča.

 

DAI27   DZURJAKOVÁ, Anna. Laboratórna diagnostika Helicobacter pylori na Oddelení klinickej mikrobiológie Nemocnice A. Leňa n.o. v Humennom. Juraj Pistl, M. KMEŤOVÁ. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2009.

 

DAI28   PRIBIŠOVÁ, Jana. Mikrobiologická kvalita kúpalísk v prešovskom kraji za roky 2006-2008. Juraj Pistl, Július Zbyňovský. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2009.

 

DAI29   BODNÁROVÁ, Katarína. Helicobacter pylori a ním spôsobené ochorenia žalúdka a duodena. Miroslav Fedurco, Juraj Pistl. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2010.

 

DAI30   KALINOVÁ, Jana. Kraniometrické rozdiely v sánke srnčej a jelenej zveri v závislosti od veku a pohlavia. Juraj Ciberej. 2011. 90 l.

 

DAI31   POPPER, Miroslav. Vplyv aplikácie polynenasýtených mastných kyselín a probiotických laktobacilov na metabolické parametre a črevný metabolizmus gnotiobiotických prasiatok po infekcii Escherichia.coli K 88. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2011. 100 l.

 

DAI32   O´BRIEN, Aisling. Prevalence ofBbovine Viral Diarrhoea Virus in Selected Farms in Slovakia. Juraj Pistl. 2012. 75 l.

 

DAI33   WALLACE, Sarah. The Effect of Vaccination on Dynamics of the Neutralizing Antibody Response against Porcine Circovirus 2 (PCV-2) after Natural Infection. Juraj Pistl. 2012. 63 l.

 

DAI34   RÁCOVÁ, Denisa. Využitie rastlinných extraktov vo veterinárnej medicíne so zameraním na ich antibakteriálne účinky. Jana Koščová, Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 66 l.

 

DAI35   JANEČKOVÁ, Mária. Vplyv aplikácie látok naturálneho pôvodu na vybrané biochemické parametre u gnotobiotických prasiat po infekcii E.coli K88. Rudolf Žitňan, Soňa Gancarčíková. Košice : UVLF, 2012. 96 l.

 

DAI36   HAVIAROVÁ, Katarína. Vplyv aplikácie probiotických mikroorganizmov a ľanového semena na vybrané morfologické parametre tráviaceho traktu u gnotobiotických prasiat po infekcii E.coli K88. Rudolf Žitňan, Soňa Gancarčíková. Košice : UVLF, 2012. 67 l.

 

DAI37   PETÁK, Matúš. Obsahové látky Eucalyptus globulus I.. Karel Šmejkal, Juraj Pistl. Košice : UVLF, 2012. 94 l.

 

DAI38   SPIŠÁKOVÁ, Valéria. Vplyv ß-glukánu na imunitnú odpoveď prasiat. Dagmar Mudroňová, Jana Koščová. Košice : UVLF, 2012. 68 l.

 

DAI39   HECKO, Miroslav. Vplyv aplikácie probiotických lactobacilov a zinočnatých zlúčenín na črevnú mikroflóru u myší. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 54 l.

 

DAI40   PITEROVÁ, Katarína. Exopolysacharidy produkujúce laktobacily a ich vlastnosti. Radomíra Nemcová. Košice : UVLF, 2012. 74 l.

 

DAI41   FIRMENTOVÁ, Simona. Vplyv aplikácie probiotického syra a ľanového semena na imunitnú odpoveď u prasiat. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 75 l.

 

DAI42   MAĎAR, Marián. Immunoproteomic aspects of selected tick-borne diseases. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2012. 139 l.

 

DAI43   PULZOVÁ, Lucia. Interactions between Borrelia burgdorferi. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2012. 126 l.

 

DAI44   NEMCOVÁ, Radomíra. Harmonizácia mikrobiocenózy čreva prasiat probiotickými baktériami a látkami naturálneho pôvodu. Košice : UVLF, 2012. 222 l.

 

DAI45   DOBROVODSKÁ, Silvia. Využitie prietokovej cytometrie pri sledovaní vybraných vlastností prospešných baktérií. Dagmar Mudroňová. 1. vydanie. Košice : UVLF, 2013. 75 l.

 

DAI46   ĎUREJOVÁ, Diana. Sledovanie vzájomných interakcií laktobacilov, éterických olejov a prebiotík voči vybraným patogénom. Jana Koščová. 1. vydanie. Košice : UVLF, 2013. 72 l.

 

DAI47   LUDHA, Peter. Antibakteriálny účinok vybraných rastlín slovenskej ľudovej medicíny. Karel Šmejkal, Juraj Pistl. Košice : UVLF, 2013. 61 l.

 

DAI48   TERIFAJOVÁ, Veronika. Využitie imunosupresívnych liekov na potlačenie imunitnej odpovede. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 88 l.

 

DAI49   TODÁKOVÁ, Lenka. Vplyv rastlín na imunitný systém ľudí. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2013. 73 l.

 

DAI50   URBANOVÁ, Bernadeta. Autoimunitné ochorenia tráviaceho traktu ľudí. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 81 l.

 

DAI51   ŠUMICHRASTOVÁ, Jana. Vplyv ochranných látok naturálneho pôvodu na prežívanie prospešných baktérií v gastroinstestinálnom trakte. Radomíra Nemcová. Košice : UVLF, 2013. 61 l.

 

DAI52   BALÁSZ, Júlia. Diagnostika znakov virulencie etec. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2013. 61 l.

 

DAI53   MIKLUŠIČÁK, Jozef. Detekcia mutácií v TLR7 u hovädzieho dobytka. Mangesh R. Bhide. Košice : UVLF, 2013. 42 l.

 

DAI54   SIROTIAKOVÁ, Valéria. Vlastnosti probiotických baktérií a ich využitie v potravinárstve. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2013. 47 l.

 

DAI55   KAVUĽOVÁ, Alica. Vplyv novosyntetizovaných zinočnatých salicylátov na rast patogénnych a probiotických baktérií. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 60 l.

 

DAI56   NAGYOVÁ, Veronika. Vplyv aplikácie orechovca jaseňolistého na črevnú mikroflóru prasiat. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 65 l.

 

DAI57   CHYTILOVÁ, Mária. Modulácia imunitnej odpovede prasiat pomocou probiotických laktobacilov a naturálnych látok. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 116 l.

 

DAI58   MLYNÁRČIK, Patrik. Proteomic characterization of the protein-ligand interactions that allow Borrelia to traverse across blood-brain barrier. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2013. 145 l.

 

DAI59   BENCÚROVÁ, Elena. Proteomic analysis of protein-ligand interactions responsible for translocation of Francisella across blood brain barrier. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2013. 152 l.

 

DAI60   SMOLEK, Tomáš. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum L81 na vybrané metabolické prametre a črevný metabolizmus gnotobiotických prasiatok po infekcii Esterichia coli 08:K88ab:H9. Soňa Gancarčíková. Košice : UVLF, 2012. 85 l.

 

DAI61   FORBES, Eleanor. Comparison of available methods to test phagocytic cell function. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 64 l.

 

DAI62   THORNTON, Caitrióna. Factors of virulence in ETEC strains isolated from pigs. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2013. 72 l.

 

DAI63   KUBAŠOVÁ, Ivana. Vplyv probiotických laktobacilov a ľanu na imunitnú odozvu u odstavčiat infikovaných enterotoxigénnymi E. coli. Škol. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 71 l.

 

DAI64   ČILLÍKOVÁ, Beáta. Štúdium interakcie komplementových proteínov a/alebo HEB a patogénov. Škol. Saskia Dolinská. Košice : UVLF, 2014. 59 l.

 

DAI65   GALGAŇÁKOVÁ, Miroslava. Príprava expresnej kazety pomocou OE-PCR pre transláciu rekombinantných proteínov in vitro. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2014. 60 l.

 

DAI66   JANČANSKÝ, Michal. Mechanizmy rezistencie baktérií spôsobujúcich nozokomiálne infekcie človeka voči antibiotikám. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 68 l.

 

DAI67   KAČURÁKOVÁ, Lenka. Využitie imunosupresívnych liekov na potlačenie imunitnej odpovedi pri systémovom lupus erythematodes. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2014. 60 l.

 

DAI68   MANÍKOVÁ, Mária. Rizika použitia imunosupresív v liečbe autoimunitných ochorení a alergických reakcíí. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2014. 59 l.

 

DAI69   MATEJOVIČ, Adam. Štúdium možnej hepatotoxicity vybraných doplnkov výživy pre športovcov. Škol. Jaroslav Legáth, Tomáš Csank. Košice : UVLF, 2014. 76 l.

 

DAI70   ŠTECOVÁ, Michaela. Vplyv aplikácie gaštana jedlého na imunitnú odpoveď prasiat v období odstavu. Škol. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 73 l.

 

DAI71    BERENTEOVÁ, Dominika. Rezistentné kmene stafylokokov a nozokomiálne infekcie. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 62 l.

 

DAI72   HAFIŇÁKOVÁ, Lucia. Patogenita a patogenéza E. coli infekcií človeka a zvierat. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 39 l.

 

DAI73   DEMJANOVÁ, Soňa. Salmonely ako pôvodcovia alimentárnych infekcií a ich diagnostika. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 53 l.

 

DAI74   VODAL, Marianne. Testing of allergen-specific IgE in dogs. Škol. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 70 l.

 

DAI75   RYZNEROVÁ, Dana. Štúdium vlastností probiotických baktérií z hľadiska ich biologického efektu a aplikácie. Škol. Radomíra Nemcová. Košice : UVLF, 2013. 146 l.

 

DAI76   BADLÍK, Marián. Diagnostika kampylobakterióz u zvierat. Škol. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2014. 95 l.

 

DAI77   BHIDE, Katarína. Molekulovo  biologické metódy pri detekcii a charakterizácii vlastností významných vírusov. Škol. Juraj Pistl. Košice : UVLF, 2014. 117 l.

 

DAI78   KUZYŠINOVÁ, Katarína. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. Škol. Juraj Toporčák, Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 140 l.

 

DAI79   BHIDE, Mangesh Ramesh. Host pathogen interactions: From blood to the brain. Košice : UVLF, 2013. 231 l.

 

DAI80   SIHELSKÁ, Zuzana. Diferenciálna diagnostika druhov rodu Malassezia molekulovo biologickými metódami. Škol. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2014. 106 l.

 

EAJ Odborné preklady publikácií

EAJ01   TÓTH, Gábor. Naše choré potraviny : Problémy potravín živočíšného pôvodu. Prekl. Judit Süli, Anna Ondrejková, Anna Sobeková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 262 s. ISBN 978-80-8077-406-6.

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01   Štátna veterinárna a potravinová správa SR. HYGIENA ALIMENTORUM XXVIII, Vysoké Tatry, 2. - 4. mája 2007 : Zborník prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov.. Zost. Jozef Bíreš, Oľga Burdová, Mária Baranová, Eva Dudríková, Pavel Maľa, Dionýz Máté, Emil Pilipčinec ; rec. Gabriela Virgulová, Lenka Vorlová. 1.vyd. Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2007. 370 s. ISBN 978-80-8077-055-6.

 

FAI02   Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová, Eva Styková, Peter Guba ; rec. Jaroslav Legáth, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8077-138-6.

 

FAI03   Aktuálne infekčné choroby zvierat : Súbor prác z oblasti výskumu Centra excelentnosti INFEKTZOON. Ed. Mikuláš Levkut, Juraj Pistl ; zost.. Emil Holoda. 1. vyd. Košice : UVLF, 2010. 103 s. ISBN 978-80-8077-222-2.

 

FAI04   Veterinary Pathology in Research and Practice. Konferencia. Veterinary Pathology in Research and Practice, Košice, 6 - 8th June 2012 : Proceedings. Ed. Róbert Herich ; rec. Ján Danko, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 60 s. ISBN 978-80-8077-280-2.

 

FAI05   AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín: AGROKOMPLEX  2012, Nitra  23. - 26.08.2012 : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2012 [elektronický zdroj]. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Jaroslav Legáth, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. [CD-ROM], 107 s. ISBN 978-80-8077-283-3.

 

FAI06   Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. Ed. Emil Pilipčinec, André M. Almeida, David Eckersall, Elena Bencúrová, Saskia Dolinská, Patrik Mlynarčík, Miroslava Vincová, Mangesh R. Bhide, Juraj Pistl ; rec. Jilian Bryce, Pedro Rodrigues. 1. vyd. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. 304 s. ISBN 978-90-8686-222-1.

 

FAI07   AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Jaroslav Legáth, Anna Ondrejková, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. [CD-ROM], 101 s. ISBN 978-80-8077-357-1.

 

FAI08   AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Peter Lazar, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. CD ROM, 116 s. ISBN 978-80-8077-422-6.

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01     PILIPČINEC, Emil. Promócia absolventov študijného programu všeobecné veterinárne lekárstvo a hygiena potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v akademickom roku 2007/2008. In Slovensky veterinarsky casopis, 2008, roč. 33, č. 4, s. 263-265.

 

GII02     PILIPČINEC, Emil. The role and mission of the University of veterinary medicine in Košice in education, research and international collaboration. In Folia veterinaria, 2007, roč. 51, č. 2, s. 69-70.

 

GII03     PILIPČINEC, Emil. Promócia absolventov študijného programu všeobecné veterinárne lekárstvo a hygiena potravín. In Slovenský veterinársky časopis, 2008, roč. 33, č. 5, s. 263-264.

 

GII04     PILIPČINEC, Emil. Život a dielo prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc. In Seminár na počesť prof . MVDr. Jozef a Arendarčíka, DrSc. Slávnostné spomienky a prezentované práce v rámci odhalenia pamätnej tabule pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. MVDr. Jozefa Arendarčíka, DrSc., 28. novembra 2012 : Zborník prác. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-336-6, s. 6-7.

 

XXX Nezaradené

XXX01           HALAGOVEC, Alexander - KRAUS, Vladimír - BOBÁK, Ladislav - ANDRAŠKO, Juraj Vladimirovič - MARTINÁSKOVÁ, Klára. Urogenitálna chlamýdiová infekcia. Rec. Michal Šak, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : Orbis Medicinae, 2008. 82 s. ISBN 978-80-969873-6-8.

 

XXX02           Book of Abstracts from 25th Days of Animal Physiology, 17 - 19th October 2012, Košice, Slovakia. 1. vyd. Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. 82 s. ISBN 978-80-968618-8-0.

 

 

 

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

10

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

8

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

3

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

16

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

61

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

4

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

19

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

38

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS

4

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

11

AEF

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

10

AEG

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

10

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

16

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

107

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

1

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

55

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

88

AFL

Postery z domácich konferencií

2

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

11

BBB

Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCI

Skriptá a učebné texty

10

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

8

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

59

BEE

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

1

BEF

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných)

4

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

10

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

10

DAI

Dizertačné a habilitačné práce

80

EAJ

Odborné preklady publikácií

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

8

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

4

XXX

Nezaradené

2

Súčet

 

672

 

Štatistika: kategória ohlasov

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

395

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

16

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

40

Súčet

 

451

 


 

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01           ŠNIRC, Július - SOKOL, Jozef - SEGINKO, Jozef - HERA, Alfred - KOVÁČ, Gabriel - KOTTFEROVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - KOZÁK, Marián - KOŽÁROVÁ, Ivona - KYSEĽOVÁ, Jana - LEGÁTH, Jaroslav - NAGY, Oskar - PILIPČINEC, Emil - PISTL, Juraj - REICHEL, Peter - SEIDEL, Herbert - ŠUTIAK, Václav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VASIĽ, Milan. Klinická veterinárna farmakológia. Rec. Augustín Buš, Rudolf Cabadaj, Ján Kyselovič. 1. vyd. Martin : Neografia, 2007. 1182 s. ISBN 978-80-88892-75-5.

AAB02           LEVKUT, Mikuláš - OMRAN, Emhmad Abduslam - AL-DAWEK, Ahmed M. - AL-GARIB, S.O. - ALGRIANY, O.A. - FAIX, Štefan - FAIXOVÁ, Zita - HERICH, Róbert - HAMID, M.A. - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUTOVÁ, Mária - MARCIN, Andrej - MICHLOVIČOVÁ, G. - PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - STROMPFOVÁ, Viola - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Prevention and Control of Salmonellosis. Rec. Eva Dudríková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 142 s. ISBN 978-80-8077-097-6.

AAB03           LEVKUT, Mikuláš - PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - FAIXOVÁ, Zita - ALBRECHT, Elke - ALMÁŠIOVÁ, Viera - BOŘUTOVÁ, Radka - CIGÁNKOVÁ, Viera - CSANK, Tomáš - ČOBANOVÁ, Klaudia - DANIELOVIČ, Igor - DEMETEROVÁ, Mária - FAIX, Štefan - CHRASTINOVÁ, Ľubica - SOROČINOVÁ, Jana - HECL, Ján - HOLOVSKÁ, Katarína - HRABOVSKÝ, Marián - HÚSKA, Miroslav - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - LAUKOVÁ, Andrea - LENG, Ľubomír - LENHARDT, Ľudovít - LEVKUT, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - MAKOVÁ, Zuzana - MARCIN, Andrej - MICHLOVIČOVÁ, Gabriela - PIEŠOVÁ, Elena - PLACHÁ, Iveta - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - POLLÁKOVÁ, Jana - PORVAZ, Pavol - REICHEL, Peter - SCHWEIGEL, Monika - SLAMINKOVÁ, Zuzana - KARAFFOVÁ, Viera - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, Renáta - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - ŠOLTYSOVÁ, Božena - TAKÁČOVÁ, Jana - ŽITŇAN, Rudolf. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. Rec. Eva Dudríková, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. 85 s. ISBN 978-80-8077-129-4.

AAB04           PISTL, Juraj - NOVÁK, Michal - PILIPČINEC, Emil - KONTSEKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BHIDE, Mangesh Ramesh - NEMCOVÁ, Radomíra - PRČINA, M. - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KIŠOVÁ, Lucia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - POLLÁKOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - CSANK, Tomáš - HAJDUČKOVÁ, Vanda - HRIČÍNOVÁ, Monika - KOVÁČECH, Branislav - ŽILKA, Norbert. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat : Prenos poznatkov z oblasti výskumu zoonóz do výchovno-vzdelávacieho procesu humánnych a veterinárnych lekárov a farmaceutov. Rec. Lýdia Čisláková, Jana Mojžišová. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. 207 s. ISBN 978-80-8077-144-7.

AAB05           LEVKUTOVÁ, Mária. Patogenéza vírusových nádorových chorôb hovädzieho dobytka. Rec. Juraj Pistl, Pavol Dubinský, Lýdia Čisláková. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. 66 s. ISBN 978-80-8077-130-0.

AAB06           BLAHOVEC, Ján - KOSTECKÁ, Zuzana. Proteázy a ich inhibítory v larvách múch. Možnosti terapeutického využitia. Rec. Juraj Pistl, Juraj Guzy. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 84 s. ISBN 978-80-89271-28-3.

AAB07           ŠIMKO, Štefan. Sneť slezinová na Slovensku včera a dnes. Rec. Emil Pilipčinec, Peter Korim. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2009. 136 s. ISBN 978-80-8083-739-4.

AAB08           BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh - DOLINSKÁ, Saskia - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia. Nové trendy vo využívaní bioinformatických analýz v genomike a proteomike. Rec. Ľudmila Tkáčiková, Erik Dorko, Branislav Kováčech. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 175 s. ISBN 978-80-8077-321-2.

AAB09           KOČIŠOVÁ, Alica. Dvojkrídly hmyz (Diptera) a choroby ním prenášané v 21. storočí v meniacom sa ekosystéme Európy. Rec. Juraj Pistl, Jozef Bíreš. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 78 s. ISBN 978-80-8077-403-5.

AAB10           TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VELČICKÁ, Gertrúda. Hodnotenie rizika najzávažnejších chorôb včiel a možnosti ich prevencie. Rec. Radomíra Nemcová, Peter Košuth. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 88 s. ISBN 978-80-8077-437-0.

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABC01           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - LEGÁTH, Jaroslav - ŠUTIAK, Václav. Health and environmental risks of the fungicide and biocide dichlofluanid /A Review/. In DE COSTA, Paul - BEZERRA, Peter. Fungicides: Chemistry, Environmental Impact and Health Effects. - New York : Nova Science Pub Inc, 2009. ISBN 978-1606-926-31-4, s. 121-146.

ABC02           BOMBA, Alojz - NEMCOVÁ, Radomíra - STROJNÝ, Ladislav - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Probiotics for Farm Animals. In LAHTINEN, Sampo et al. Lactic Acid Bacteria. 4. vyd. - Boca Raton : CRC PRESS, 2012. ISBN 978-14398-3677-4, s. 633-670.

 

ABC03           MAŽENSKÝ, Dávid - DANKO, Ján - PILIPČINEC, Emil - PETROVOVÁ, Eva - LUPTÁKOVÁ, Lenka. Variations in Origin of Arteries Supplying the Brain in Rabbit and their Impact on Total Cerebral Ischemia. In BALESTRINO, Maurizio. Advances in the Preclinical Study of Ischemic Stroke. 1. vyd. - Rijeka : InTech, 2012. ISBN 978-953-51-0290-8, online, S. 65-82 [1,20 AH].

 

ABC04           GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Differences in the development of the small intestine between gnotobiotic and conventionally bred piglets. In BRZOZOWSKI, Thomas. New Advances in the Basic and Clinical Gastroenterology. 1. vyd. - Rijeka, 2012 : InTech. ISBN 978-953-51-0521-3, online, S. 375-414.

 

ABC05           PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. It Takes Two to Tango: Protein-Protein Interactions in the Translocation of Pathogens Across. In MONTENEGRO, Pedro A. - JUÁREZ, Stefanee M. The Blood-Brain Barrier: New Research. 1. vyd. - New York : Nova Science Publisher, 2012. ISBN 978-1-62100-766-1, s. 79-116. Dostupné na internete: <https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=29667>.

 

ABC06           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PETROVOVÁ, Eva - BINKOWSKI, Lukasz J. Pesticide risks and benefits. In PETROVOVÁ, Eva - STAWARZ, Robert - GREŃ, Agnieszka. Bendiocarb : Pesticide exposure and toxicity in animals. 1. vyd. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2013. ISBN 978-83-7271-840-7, s. 7-36.

 

ABC07           PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PETROVOVÁ, Eva. Carbamate insecticide bendiocarb. In PETROVOVÁ, Eva - STAWARZ, Robert - GREŃ, Agnieszka. Bendiocarb : Pesticide exposure and toxicity in animals. 1. vyd. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe UP, 2013. ISBN 978-83-7271-840-7, s. 37-55 [1,14AH].

 

ABC08           VLACHAKIS, Dimitrios - BENCÚROVÁ, Elena - PAPANGELOPOULOS, Nikitas - KOSSIDA, Sophia. Current state-of-the-art molecular dynamics methods and applications. In DONEV, Rossen. Advances in Protein Chemistry and Structural Biology : Volume 94. 1. vyd. - New York : Elsevier, 2014. ISBN 978-0-12-800168-4. ISSN 1876-1623, s. 269-313.

 

ABC09            KOVALKOVIČOVÁ, Natália – PISTL, Juraj – POLLÁKOVÁ, Jana – CSANK,  Tomáš – LEGÁTH, Jaroslav. Effect of chlorpyrifos on proliferative activity of various cell cultures. In MAYES Caitlin. Chlorpyrifos: Toxicological properties, uses and effects on human health and the environment. - New York : Nova Science Pub Inc, 2015. ISBN 978-1-63482-111-7, s39-86.

 

ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

ABD01           BHIDE, Mangesh Ramesh. Lymská borelióza. In PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 1-36.

 

ABD02           HOLODA, Emil - HRIČÍNOVÁ, Monika - PILIPČINEC, Emil - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Diagnostika znakov virulencie patogénnych mikroorganizmov : Genetická modifikácia mikroorganizmov. In PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 1-60.

 

ABD03           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Probiotiká a naturálne látky v prevencii a liečbe infekčných ochorení zvierat. In PISTL, Juraj et al. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-144-7, s. 3-77.

 

ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

ACB01           LEVKUTOVÁ, Mária - PAULÍK, Štefan - BAJOVÁ, Viera - BENÍŠEK, Zdenek - BUGARSKÝ, Andrej - ČÍŽEK, Milan - DEMETEROVÁ, Mária - ĎUREČKO, Rastislav - HERICH, Róbert - KOKINČÁKOVÁ, Tatiana - KORIM, Peter - LEVKUT, Mikuláš - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ONDREJKA, Róbert - ONDREJKOVÁ, Anna - PILIPČINEC, Emil - SALADIOVÁ, Danka - SMRČO, Peter - ŠVICKÝ, Emil - ŠVRČEK, Štefan. Infekčné choroby hydiny a ich diferenciálna diagnostika. Rec. Ján Pleva, Zuzana Ševčíková. 1. vyd. Prešov : M&M vydavateľstvo, 2007. 283 s. ISBN 978-80-88950-20-2.

 

ACB02           MOJŽIŠOVÁ, Jana - DORKO, Erik. Testové otázky z epizootológie a epidemiológie. 2. časť. Rec. Emil Pilipčinec, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 89 s. ISBN 978-80-8077-086-0.

 

ACB03           MOJŽIŠOVÁ, Jana - DORKO, Erik. Testové otázky z epizootológie a epidemiológie. 1. časť. Rec. Emil Pilipčinec, Ľudmila Tkáčiková. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 100 s. ISBN 978-80-8077-085-3.

 

ACB04           ŠKARDOVÁ, Ildikó - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ŠKARDA, Jozef - VRABEC, Vladimír - SESZTÁKOVÁ, Edina. A Clinical Approach to Diseases in Selected Exotics and Fur Animals : Part 1: Selected Small Mammals. Rec. Juraj Pistl, Peter Reichel. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 192 s. ISBN 978-80-8077-118-8.

 

ACB05           DORKO, Erik - BARANOVÁ, Zuzana - DUBINSKÝ, Pavol - PISTL, Juraj - ANTOLOVÁ, Daniela - BETÁKOVÁ, V. - DVOROŽŇÁKOVÁ, Emília - HANZELOVÁ, V. - HROMADOVÁ, Ivica - HURNÍKOVÁ, Zuzana - KINČEKOVÁ, J. - LEVKUTOVÁ, Mária - MAJLÁTHOVÁ, Viktória - MITERPÁKOVÁ, Martina - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDREJKOVÁ, Anna - ONDRISKA, František - REITEROVÁ, Katarína - ŠPAKULOVÁ, Marta - ŠTEFANČÍKOVÁ, M. - TURČEKOVÁ, Daniela - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VÁRADY, Marián. Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy : Vírusové a parazitárne zoonózy. Gustáv Čatár, Marián Kozák, Peter Kabát, Kvetoslava Rimarová. 1. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2009. 367 s. ISBN 978-80-89284-32-0.

 

ACB06           DORKO, Erik - BARANOVÁ, Zuzana - DUBINSKÝ, Pavol - PISTL, Juraj - BHIDE, Mangesh Ramesh - BOROŠ, Erich - LEVKUTOVÁ, Mária - PARALIČOVÁ, Zuzana - PILIPČINEC, Emil - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - SCHRÉTER, I. - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - TRÁVNIČEK, Milan. Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy : Bakteriálne a mykotické zoonózy. Rec. Gustáv Čatár, Marián Kozák, Peter Kabát, Kvetoslava Rimarová. 1. vyd. Košice : EQUILIBRIA, 2009. 370 s. ISBN 978-80-89284-31-3.

 

ACB07           PISTL, Juraj - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil. Špeciálna virológia. Rec. J. Pastorek, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. 108 s. ISBN 978-80-8077-163-8.

 

ACB08           HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil. Všeobecná mikrobiológia. Rec. Erik Dorko, Andrej Godány. 1. vyd. Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. 126 s. ISBN 978-80-8077-164-5.

 

ACB09           LETKOVÁ, Valéria - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - HALÁNOVÁ, Monika - HURNÍKOVÁ, Zuzana - GOLDOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Alica - LECOVÁ, Lenka - MAJOR, Peter - VÁRADY, Marián. Základy parazitológie III : Laboratórna diagnostika [elektronický zdroj]. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010. 110 s. ISBN 978-80-8077-205-5.

 

ACB10           SOKOLOVÁ, Júlia - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil - HOLODA, Emil - HORVÁTH, Alexander - SOKOL, Jozef. Laboratórna technika II.. Rec. Peter Reichel, Dionýz Máté, Eva Dudriková. 1. vyd. Bratislava : PROXIMA PRESS, 2007. 255 s. ISBN 80-89248-11-X.

 

ACB11           ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - VARGOVÁ, Milada - SASÁKOVÁ, Naďa - VESZELITS LAKTIČOVÁ, Katarína - GREGOVÁ, Gabriela. Basics of Ecology : Textbook. Rec. Emil Holoda, Katarína Beňová. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2012. 65 s. ISBN 978-80-8077-154-6.

 

ACB12           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - KOŠČOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil - KULICH, Pavel. Veterinárna virológia. Rec. Mária Levkutová, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 273 s. ISBN 978-80-8077-327-4.

 

ACB13           LEVKUTOVÁ, Mária - GOLDOVÁ, Mária - ČÍŽEK, Milan - HURNÍKOVÁ, Zuzana - JACKOVÁ, Anna - KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria - MANDELÍK, René - MOJŽIŠOVÁ, Jana - MOJŽIŠ, Martin - ONDREJKA, Róbert - ONDREJKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj - PROKEŠ, Marián - SMRČO, Peter - VOJTEK, Boris. Infekčné a parazitárne choroby nervového systému zvierat a človeka : I. diel: Bakteriálne, mykotické a parazitárne choroby. Rec. Lýdia Čisláková, Katarína Reiterová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 175 s. ISBN 978-80-8077-339-7.

 

ACB14           LEVKUTOVÁ, Mária - GOLDOVÁ, Mária - ČÍŽEK, Milan - HURNÍKOVÁ, Zuzana - JACKOVÁ, Anna - KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria - MANDELÍK, René - MOJŽIŠOVÁ, Jana - MOJŽIŠ, Martin - ONDREJKA, Róbert - ONDREJKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj - PROKEŠ, Marián - SMRČO, Peter - VOJTEK, Boris. Infekčné a parazitárne choroby nervového systému zvierat a človeka : II. diel: Vírusové a priónové choroby. Rec. Lýdia Čisláková, Katarína Reiterová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 251 s. ISBN 978-80-8077-340-3.

 

ACB15           TOPORČÁK, Juraj - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Honey Bee Pathology : Handbook for students of General veterinarymedicine study branch graduate. Rec. Peter Popelka, Lenka Košuthová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. 72 s. ISBN 978-80-8077-341-0.

 

ACB16           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - KOŠČOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil - KULICH, Pavel. Veterinary virology. Rec. Mária Levkutová, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 276 s. ISBN 978-80-8077-441-7.

 

ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

ADC01           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - VALOCKÝ, Igor. The development of microflora and production of short-chain fatty acids in the digestive tract of suckled piglets and replacer-fed piglets. In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0005-9366, 2008, roč. 121, č. 3-4, s. 121-131. (0.812 - IF2008).

 

ADC02           DORKO, Erik - KALINOVÁ, Zuzana - WEISSOVÁ, Tatiana - PILIPČINEC, Emil. Seroprevalence of antibodies to Coxiella burnetii among employees of the Veterinary University in Kosice, eastern Slovakia. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2008, roč. 15, č. 1, s. 119-124. (1.443 - IF2008).

 

ADC03           BHIDE, Mangesh Ramesh - YILMAZ, Zeki - GOLCU, Esin - TORUN, Serkan - MIKULA, Ivan. Seroprevalence of anti-Borrelia burgdorferi antibodies in dogs and horses in Turkey. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2008, roč. 15, č. 1, s. 85-90. (1.443 - IF2008).

 

ADC04           GARCIA-ESTEBAN, Coral - GIL, Horacio - RODRÍGUEZ-VARGAS, Manuela - GERRIKAGOITIA, Xeider - BARANDIKA, Jesse - ESCUDERO, Raquel - JADO, Isabel - GARCÍA-AMIL, Cristina - BARRAL, Marta - GARCÍA-PÉREZ, Ana L. - BHIDE, Mangesh Ramesh - ANDA, Pedro. Molecular method for Bartonella species identification in clinical and environmental samples. In Journal of clinical microbiology. ISSN 0095-1137, 2008, vol. 46, č. 2, s. 776-779. (3.945 - IF2008).

 

ADC05           ESCUDERO, Raquel - TOLEDO, Álvaro M. - GIL, Horacio - KOVÁCSOVÁ, Katarina - RODRÍGUEZ-VARGAS, Manuela - JADO, Isabel - GARCÍA-AMIL, Cristina - LOBO, Bruno - BHIDE, Mangesh Ramesh - ANDA, Pedro. Molecular method for discrimination between Francisella tularensis and Francisella-like endosymbionts. In Journal of clinical microbiology. ISSN 0095-1137, 2008, vol. 46, č. 9, s. 3139-3143. (3.945 - IF2008).

 

ADC06           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rastislav - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Novel mutations in the toll like receptor genes cause hyporesponsiveness to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection. In BMC Genetics. ISSN 1471-2156, 2009, vol. 10, article number 21. (2.230 - IF2009).

 

ADC07           DORKO, Erik - KALINOVÁ, Zuzana - PILIPČINEC, Emil. Seroprevalence of Coxiella burnetti antibodies among students of the Faculty of Medicine in Košice (Slovakia). In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2008, vol. 53, č. 6, s. 563-568. (1.172 - IF2008).

 

ADC08           PISTL, Juraj - VLASÁKOVÁ, Michaela - JACKOVÁ, Anna - POLLÁKOVÁ, Jana - LEVKUT, Mikuláš - VILČEK, Štefan. First evidence of Porcine Circovirus 2 (PCV2) in Slovakia. In Deutsche Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0314-6593, 2009, vol. 116, č. 1, s. 19-23. (0.523 - IF2009).

 

ADC09           LEVKUT, Mikuláš - PISTL, Juraj - LAUKOVÁ, Andrea - REVAJOVÁ, Viera - HERICH, Róbert - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, Renáta - KOKINČÁKOVÁ, Tatiana. Antimicrobial activity of Enterococcus faecium EF 55 against Salmonella enteritidis in chicks. In Acta Veterinaria Hungarica. ISSN 0236-6290, 2009, vol. 57, č. 1, s. 13-24. (0.642 - IF2009).

 

ADC10           MAŠLANKOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Pheno- and genotyping of Staphylococcus aureus isolates of sheep origin. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2009, vol. 78, č. 2, s. 345-352. (0.403 - IF2009).

                   

ADC11           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - ŽITŇAN, Rudolf - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HLUCHÝ, Marián - HÚSKA, Miroslav. Postnatal morphological development and production of short-chain fatty acids in the digestive tract of gnotobiotic piglets. In Veterinární medicína. ISSN 0375-8427, 2009, vol. 54, č. 4, s. 156–168. (0.644 - IF2009).

                   

ADC12           NAĎ, Pavel - PISTL, Juraj - SKALICKÁ, Magdaléna - KORÉNEKOVÁ, Beáta - DEMETEROVÁ, Mária - BINDAS, Ľubor - MAĽA, Pavel. Effect of oral cadmium and zinc application on leukocytes biological activity in Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0005-9366, 2009, vol. 122, č. 9-10, s. 364-369. (0.972 - IF2009).

                   

ADC13           DEMETEROVÁ, Mária - MARIŠČÁKOVÁ, Renáta - PISTL, Juraj - NAĎ, Pavel - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena. The effect of the probiotic strain Enterococcus faecium DSM 7134 in combination with natural humic substances on performance and health of broiler chickens. In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. ISSN 0005-9366, 2009, vol. 122, č. 9/10, s. 370-377. (0.972 - IF2009).

                   

ADC14           BUGOŠ, Ondrej - BHIDE, Mangesh Ramesh - ŽILKA, Norbert. Beyond the Rat Models of Human Neurodegenerative Disorders. In Cellular and Molecular Neurobiology. ISSN 0272-4340, 2009, vol. 29, č. 6-7, s. 859-869. (2.107 - IF2009).

                   

ADC15           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - CHAKURKAR, Eaknath - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Toll-like receptors TLR1, TLR2 and TLR4 gene mutations and natural resistance to Mycobacterium avium subsp paratuberculosis infection in cattle. In Veterinary Immunology and Immunopathology. ISSN 0165-2427, 2009, vol. 128, č. 4, s.  381-388. (1.963 - IF2009).

                   

ADC16           ŽILKA, Norbert - STOŽICKÁ, Zuzana - KOVÁČ, Andrej - PILIPČINEC, Emil - BUGOŠ, Ondrej - NOVÁK, Michal. Human misfolded truncated tau protein promotes activation of microglia and leukocyte infiltration in the transgenic rat model of tauopathy. In Journal of Neuroimmunology. ISSN 0165-5728, 2009, vol. 209, č. 1-2, s. 16-25. (2.841 - IF2009).

                   

ADC17           PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁČ, Andrej. Pathogen translocation across the blood-brain barrier. In FEMS immunology and medical microbiology. ISSN 0928-8244, 2009, vol. 57, č. 3, s. 203-213. (2.335 - IF2009).

                   

ADC18           HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Prion protein gene polymorphism in healthy and BSE-affected Slovak cattle. In Journal of Applied Genetics. ISSN 1234-1983, 2009, vol. 50, č. 4, s. 371-374. (1.324 - IF2009).

                   

ADC19           LEVKUT, Mikuláš - MARCIN, Andrej - LENHARDT, Ľudovít - PORVAZ, Pavol - REVAJOVÁ, Viera - ŠOLTYSOVÁ, Božena - BLANÁR, Ján - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - PISTL, Juraj. Effect of Sage Extract on Alkaline Phosphatase, Enterocyte Proliferative Activity and Growth Performance in Chickens. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2010, vol. 79, č. 2, s. 177-183. (0.534 - IF2010).

                   

ADC20           SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - BHIDE, Mangesh Ramesh - DUDRIKOVÁ, Eva - TRÁVNIČEK, Milan. Genotypic Characterization of Coagulase-negative Staphylococci Isolated from Sheep Milk in Slovakia. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2010, vol. 79, č. 2, s. 269-276. (0.534 - IF2010).

                   

ADC21           GIOIA, Gloria - LECOVÁ, Lenka - GENCHI, Marco - FERRI, Emanuele - GENCHI, Claudio - MORTARINO, Michele. Highly sensitive multiplex PCR for simultaneous detection and discrimination of Dirofilaria immitis and Dirofilaria repens in canine peripheral blood. In Veterinary parasitology. ISSN 0304-4017, 2010, vol. 172, č. 1-2, s. 160-163. (2.331 - IF2010).

                   

ADC22           HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Multiplex PCR assay for detection of Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida and Haemophilus parasuis in lungs of pigs from a slaughterhouse pigs. In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2010, vol. 55, č. 6, s. 635-640. (0.977 - IF2010).

                   

ADC23           REVAJOVÁ, Viera - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš - MARCIN, Andrej - LEVKUTOVÁ, Mária. Influence of oregano and salvia extracts on lymphocyte subpopulation and functional activity of blood phagocytes and lymphocytes in chickens. In Food and Agricultural Immunology. ISSN 0954-0105, 2010, vol. 21, č. 4, s. 307-316. (0.633 - IF2010).

                   

ADC24           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - PASTOREKOVÁ, Silvia - MIKULA, Ivan, jr. Characterization of ovine TLR7 and TLR8 protein coding regions, detection of mutations and Maedi Visna virus infection. In Veterinary Immunology and Immunopathology. ISSN 0165-2427, 2010, vol. 138, č. 1-2, s. 51-59. (2.176 - IF2010).

 

ADC25           LEVKUT, Martin - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - KARAFFOVÁ, Viera - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUTOVÁ, Mária - STROMPFOVÁ, Viola - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. Leukocytic responses and intestinal mucin dynamics of broilers protected with Enterococcus faecium EF55 and challenged with Salmonella Enteritidis. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2012, vol. 93, č. 1, s. 195-201. (1.774 - IF2012).

                   

ADC26           NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - PISTL, Juraj. The effect of supplementation of flax-seed oil on interaction of Lactobacillus plantarum - Biocenol™ LP96 and Escherichia coli O8:K88ab:H9 in the gut of germ-free piglets. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2012, vol. 93, č. 1, s. 39-41. (1.774 - IF2012).

                   

ADC27           BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. An insight into the ligand-receptor interactions involved in the translocation of pathogens across blood-brain barrier. In FEMS immunology and medical microbiology. ISSN 0928-8244, 2011, vol. 63, č. 3, s. 297-318. (2.441 - IF2011).

                   

ADC28           DORKO, Erik - RIMAROVÁ, Kvetoslava - PILIPČINEC, Emil - TRÁVNIČEK, Milan. Prevalence of Coxiella burnetii antibodies in wild ruminants in Kavečany zoo, Košice, Eastern Slovakia. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2009, vol. 16, č. 2, s. 321-324. (1.538 - IF2009).

                   

ADC29           DORKO, Erik - PILIPČINEC, Emil - RIMAROVÁ, Kvetoslava - KOSTOVČIKOVÁ, Jana. Serological study of Q fever in sheep in the territory of Eastern Slovakia. In Annals of agricultural and environmental medicine. ISSN 1232-1966, 2010, vol. 17, č. 2, s. 323-325. (1.062 - IF2010).

                   

ADC30           BUJDOŠOVÁ, Zuzana - GYÖRYOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HUDECOVÁ, Daniela - KOVÁŘOVÁ, Jana. Thermoanalytical investigation and biological properties of zinc(II) 4-chloro- and 5-chlorosalicylates with N-donor ligands. In Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry. ISSN 1388-6150, 2012, vol. 110, č. 1, s. 167-176. (1.982 - IF2012).

                   

ADC31           PIKNOVÁ - FINDORÁKOVÁ, Lenka - GYÖRYOVÁ, Katarína - HUDECOVÁ, Daniela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOVÁŘOVÁ, Jana - HOMZOVÁ, Katarína - NOUR EL-DIEN, Faten A. Thermal decomposition study and biological characterization of zinc(II) 2-chlorobenzoate complexes with bioactive ligands. In Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry. ISSN 1388-6150, 2013, vol. 111, č. 3, s. 1771-1781. (2.206 - IF2013).

                   

ADC32           KIŠOVÁ, Lucia - ČERŇANSKÁ, Dana - BHIDE, Mangesh Ramesh. Comparative study of binding of ovine complement factor H with different Borrelia genospecies. In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2012, vol. 57, č. 2, s. 123-128. (0.791 - IF2012).

 

ADC33           MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Development of simple and rapid elution methods for proteins from various affinity beads for their direct MALDI-TOF downstream application. In Journal of Proteomics. ISSN 1874-3919, 2012, vol. 75, č. 14, s. 4529-4535. (4.088 - IF2012).

                   

ADC34           STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAUKOVÁ, Andrea. Experimental addition of Eleutherococcus senticosus and probiotic to the canine diet. In Central European Journal of Biology. ISSN 1895-104X, 2012, vol. 7, č. 3, s. 436-447. (0.818 - IF2012).

 

ADC35           POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - KOČIŠOVÁ, Alica - LEGÁTH, Jaroslav. Evaluation of bendiocarb cytotoxicity in mammalian and insect cell cultures. In Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. ISSN 0360-1234, 2012, vol. 47, č. 6, s. 538-543. (1.211 - IF2012).

                   

ADC36           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Effectivity of freeze-dried form of Lactobacillus fermentum AD1-CCM7421 in dogs. In Folia microbiologica. ISSN 0015-5632, 2012, vol. 57, č. 4, s. 347-350. (0.791 - IF2012).

                   

ADC37           BHIDE, Mangesh Ramesh - BHIDE, Katarína - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - HREŠKO, Stanislav - MUCHA, Rastislav. Variable regions in the sushi domains 6-7 and 19-20 of factor H in animals and human lead to change in the affinity to factor H binding protein of Borrelia. In Journal of Proteomics. ISSN 1874-3919, 2012, vol. 75, č. 14, s. 4520-4528. (4.088 - IF2012).

 

ADC38           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Variation in the coding region of the prion protein gene in Slovak cattle. In Acta Veterinaria Hungarica. ISSN 0236-6290, 2012, vol. 60, č. 2, s. 233-243. (1.173 - IF2012).

 

ADC39           ŽILKA, Norbert - KÁŽMÉROVÁ, Zuzana - SANTOSH, Jadhav R. - NERADIL, Peter - MAĎARI, Aladár - OBETKOVÁ, Dominika - BUGOŠ, Ondrej - NOVÁK, Michal. Who fans the flames of Alzheimer's disease brains? Misfolded tau on the crossroad of neurodegenerative and inflammatory pathways. In Journal of Neuroinflammation. ISSN 1742-2094, 2012, vol. 9, č. 1, s. 47-56. (4.351 - IF2012).

                   

ADC40           POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - KOČIŠOVÁ, Alica - LEGÁTH, Jaroslav. Use of Cultured Cells of Mammal and Insect Origin to Assess Cytotoxic Effects of the Pesticide Chlorpyrifos. In Polish Journal Of Environmental Studies. ISSN 1230-1485, 2012, vol. 21, č. 4, s. 1001-1006. (0.462 - IF2012).

                   

ADC41           GYURANECZ, Miklós - DÉNES, Béla - HORNOK, Sándor - KOVÁCS, Peter - HORVÁTH, Gabriel - JURKOVICH, Viktor - VARGA, Tamás - HAJTÓS, István - SZABÓ, Réka - MAGYAR, Tibor - VASS, Nóra - HOFMANN-LEHMANN, Regina - ERDÉLYI, Károly - BHIDE, Mangesh Ramesh - DÁN, Ádám. Prevalence of Coxiella burnetii in Hungary: Screening of dairy cows, sheep, commercial milk samples, and ticks. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases. ISSN 1530-3667, 2012, vol. 12, č. 8, s. 650-653. (2.277 - IF2012).

                   

ADC42           ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - PIPOVÁ, Monika - DVOŘÁK, Petr - HRIČÍNOVÁ, Monika - HROMADA, Rudolf - KREMEŇ, Jozef. Passive and active immunity of broiler chickens against Campylobacter jejuni and ways of disease transmission. In Acta veterinaria Brno. ISSN 0001-7213, 2012, vol. 81, č. 2, s. 103-106. (0.393 - IF2012).

 

ADC43           GYURANECZ, Miklós - REICZIGEL, Jenö - KRISZTALOVICS, Katalin - MONSE, László - SZABÓNÉ, Gabriella Kükedi - SZILÁGYI, Andrásné - SZÉPE, Bálint - MAKRAI, László - MAGYAR, Tibor - BHIDE, Mangesh Ramesh - ERDÉLYI, Károly. Factors influencing emergence of tularemia, Hungary, 1984-2010. In Emerging Infectious Diseases. ISSN 1080-6059, 2012, vol. 18, č. 8, s. 1379-1381. (5.993 - IF2012).

                   

ADC44           PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Martin - FAIXOVÁ, Zita - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej - LEVKUT, Mikuláš. The effects of sage extract feed supplementation on biochemical parameters, weight of internal organs and Salmonella counts in chickens. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2012, vol. 93, č. 3, s. 1307-1308. (1.774 - IF2012).

 

ADC45           DORKO, Erik - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - PILIPČINEC, Emil. Influence of the environment and occupational exposure on the occurrence of Q fever. In Central European Journal of Public Health. ISSN 1210-7778, 2012, vol. 20, č. 3, s. 208-214.

                   

ADC46           HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - KARAFFOVÁ, Viera - DEMETEROVÁ, Mária - HREŠKO, Stanislav. The influence of fungal β-glucan on nonspecific immunity in broiler chickS. In Acta Veterinaria Beograd. ISSN 0567-8315, 2012, vol. 62, č. 5-6, s. 511-519. (0.258 - IF2012).

 

ADC47           WARD, Thomas A. - DUDÁŠOVÁ, Zuzana - SARKAR, Sovan - BHIDE, Mangesh Ramesh - VLASÁKOVÁ, Danuša - CHOVANEC, Miroslav - MCHUGH, Peter J. Components of a Fanconi-Like Pathway Control Pso2-Independent DNA Interstrand Crosslink Repair in Yeast. In PLoS Genetics. ISSN 1553-7404, 2012, vol. 8, č. 8, s. 2884-2884. (8.517 - IF2012).

                   

 

ADC48           CHYTILOVÁ, Mária - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Anti-inflammatory and immunoregulatory effects of flax-seed oil and Lactobacillus plantarum - Biocenol™ LP96 in gnotobiotic pigs challenged with enterotoxigenic Escherichia coli. In Research in Veterinary Science. ISSN 0034-5288, 2013, vol. 95, č. 1, s. 103-109. (1.511 - IF2013).

 

ADC49           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Martin - STROMPFOVÁ, Viola - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. Leukocytic response and composition of enteral microbiota in chickens fed a sage extract supplemented diet and infected with Salmonella Enteritidis PT4. In Food and Agricultural Immunology. ISSN 0954-0105, 2013, vol. 24, č. 1, s. 33-45. (0.984 - IF2013).

 

ADC50           KREIZINGER, Zsuzsa - HORNOK, Sándor - DÁN, Ádám - HREŠKO, Stanislav - MAKRAI, László - MAGYAR, Tibor - BHIDE, Mangesh Ramesh - ERDÉLYI, Károly - HOFMANN-LEHMANN, Regina - GYURANECZ, Miklós. Prevalence of Francisella tularensis and Francisella-Like Endosymbionts in the Tick Population of Hungary and the Genetic Variability of Francisella-Like Agents. In Vector-Borne and Zoonotic Diseases. ISSN 1530-3667, 2013, vol. 13, č. 3, s. 160-163. (2.531 - IF2013).

                   

ADC51           GYURANECZ, Miklós - KREIZINGER, Zsuzsa - HORVÁTH, Gabriel - RÓNAI, Zsuzsanna - DÁN, Ádám - NAGY, Beáta - SZEREDI, Levente - MAKRAI, László - JÁNOSI, Szilárd - HAJTÓS, István - MAGYAR, Tibor - BHIDE, Mangesh Ramesh - ERDÉLYI, Károly - DÉNES, Béla. Natural IS711 insertion causing omp31 gene inactivation in Brucella ovis. In Journal of Veterinary Diagnostic Investigation. ISSN 1040-6387, 2013, vol. 25, č. 2, s. 234-238. (1.232 - IF2013).

 

ADC52           SOROČINOVÁ, Jana - REICHEL, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - LEŠKOVÁ, Lenka - SMARŽÍK, Michal - SEIDEL, Herbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír - DOBOLYOVÁ, S. - KOVAČOCYOVÁ, Katarína. Beta-glucan feeding effect on biochemical and immune responses in vaccinated and non-vaccinated piglets against proliferative enteropathy. In Acta veterinaria Brno. - 2013. ISSN 0001-7213, 2013, vol. 82, č. 2, s. 153-159. (0.448 - IF2013).

                   

ADC53           STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - VALOCKÝ, Igor - NOVOTNÝ, František - GUBA, Peter. Adherence of bacteria to mucus collected from different parts of the reproductive tract of heifers and cows. In Canadian Journal Of Microbiology. ISSN 0008-4166, 2013, vol. 59, č. 11, s. 720-725. (1.182 - IF2013).

 

ADC54           HLINKA, Daniel - KAĽATOVÁ, Beata - UHRINOVÁ, Ivana - DOLINSKÁ, Saskia - RUTAROVÁ, J. - ŘEZÁČOVÁ, Jitka - LAZAROVSKÁ, Sonja - DUDÁŠ, Marek. Time-lapse cleavage rating predicts human embryo viability. In Physiological Research. - 2012. ISSN 0862-8408, 2012, roč. 61, č. 5, s. 513-525. (1.531 - IF2012).

                   

ADC55           PÖYKKÖ, Heikki - BAČKOR, Martin - BENCÚROVÁ, Elena - MOLCANOVÁ, Viktória - BAČKOROVÁ, Miriam - HYVÄRINEN, Marko. Host use of a specialist lichen-feeder: dealing with lichen secondary metabolites. In Oecologia. ISSN 1432-1939, 2010, vol. 164, č. 2, s. 423-430. (3.517 - IF2010).

                   

ADC56           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - NEMCOVÁ, Radomíra - MOLNÁR, Ladislav - MAĎARI, Aladár - VANÍKOVÁ, Slavomíra - KOŽÁR, Martin. Testing of inhibition activity of essential oils against Paenibacillus larvae – the causative agent of American foulbrood. In Acta veterinaria Brno. - 2014. ISSN 0001-7213, 2014, vol. 83, č. 1, s. 9-12. (0.448 - IF2014).

 

ADC57           BHIDE, Mangesh Ramesh - NATARAJAN, Satheesh - HREŠKO, Stanislav - AGUILAR-JURADO, Carmen - BENCÚROVÁ, Elena. Rapid in vitro protein synthesis pipeline: a promising tool for cost-effective protein array design. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-206X, 2014, vol. 10, č. 6, s. 1236 - 1245. (3.183 - IF2014).

                   

ADC58           STROMPFOVÁ, Viola - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of Bifidobacterium animalis B/12 administration in healthy dogs. In Anaerobe. ISSN 1075-9964, 2014, vol. 28, č., s. 37-43. (2.364 - IF2014).

                   

ADC59           MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŽÁR, Martin - MOLNÁR, Ladislav - TRBOLOVÁ, Alexandra. Viability and discrimination of avian peripheral blood mononuclear cells and thrombocytes intended for improvement of wound healing in birds. In Acta Veterinaria Hungarica. - 2014. ISSN 0236-6290, 2014, vol. 62, č. 3, s. 334-339. (0.802 - IF2014).

 

ADC60           CHYTILOVÁ, Mária - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Flax-seed oil and Lactobacillus plantarum supplementation modulate TLR and NF-kappa B gene expression in enterotoxigenic Escherichia coli challenged gnotobiotic pigs. In Acta Veterinaria Hungarica. - 2014. ISSN 0236-6290, 2014, vol. 62, č. 4, s. 463-472. (0.802 - IF2014).

 

ADC61           BADLÍK, Marián - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - SIHELSKÁ, Zuzana. Prevalence of zoonotic Campylobacter spp. in rectal swabs from dogs in Slovakia: special reference to C. jejuni and C. coli. In Berliner und Munchener Tierarztliche Wochenschrift. - 2014. ISSN 0005-9366, 2014, vol. 127, č. 3-4, s. 144-148. (0.931 - IF2014).

ADC62           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - DOMINGUEZ, Miguel A. - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Deciphering the interface between a CD40 receptor and borrelial ligand OspA. In Microbiological Research. ISSN 0944-5013, 2015, vol. 170, č., s. 51-60.

 

ADC63           ALMEIDA, André M. - BASSOLS, A. - BENDIXEN, Emöke - BHIDE, Mangesh Ramesh - CECILIANI, Fabrizio - CRISTOBAL, S. - ECKERSALL, David - HOLLUNG, K. - LISACEK, F. - MAZZUCCHELLI, G. - MCLAUGHLIN, Mark - MILLER, I. - NALLY, J.E. - PLOWMAN, J. - RENAUT, Jenny - RODRIGUES, Pedro - RONCADA, Paola - STARIC, J. - TURK, Romana. Animal board invited review: Advances in proteomics for animal and food sciences. In Animal. ISSN 1751-7311, 2015, vol. 9, č. 1, s. 1-17.

 

ADC64           TÓTH, Štefan - JONECOVÁ, Zuzana - KRUŽLIAK, Peter - CICCOCIOPPO, Rachele - NEMCOVÁ, Radomíra. Influence of dietary supplementation with flaxseed and lactobacilli on the cells of local innate immunity response in the jejunal mucosa in piglets after weaning. In Acta Histochemica. ISSN 0065-1281, 2015, vol. 117, č. 2, s. 188 - 195.

 

ADC65           SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BADLÍK, Marián - PISTL, Juraj. Metabolism of Malassezia spp yeasts. In Chemické listy. ISSN 0009-2770, 2015, vol. 109, č. 1, s. 41 - 44.

 

ADC66           BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - GYURANECZ, Miklós - MLYNARČÍK, Patrik - MUCHA, Rastislav - VLACHAKIS, Dimitrios - KOSSIDA, Sophia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. Deciphering the protein interaction in adhesion of Francisella tularensis subsp. holarctica to the endothelial cells. In Microbial Pathogenesis. ISSN 0882-4010, 2015, vol. 81, č., s. 6-15.

 

ADC67           KŠONŽEKOVÁ, Petra - MARIYCHUK, Ruslan - ELIAŠOVÁ, Adriana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - MARCINČÁKOVÁ, Dana - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. In vitro study of biological activities of anthocyanin-rich berry extracts on porcine intestinal epithelial cells. In Journal of the Science of Food and Agriculture. ISSN 0022-5142, 2015, vol., č., s.

 

ADC68           MUDROŇOVÁ, Dagmar. Flow cytometry as an auxiliary tool for the selection of probiotic bacteria. In Beneficial Microbes. ISSN 1876-2883, 2015, vol., č., s.

 

ADC69           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - PISTL, Juraj. Analysis of biofilm formation by intestinal lactobacilli. In Canadian Journal Of Microbiology. ISSN 0008-4166, 2015, vol. 61, č. 6, s. 437-446.

 

ADC70           BENCÚROVÁ, Elena - PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - BHIDE, Mangesh Ramesh. A rapid and simple pipeline for synthesis of mRNA-ribosome-VHH complexes used in single-domain antibody ribosome display. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-206X, 2015, vol. 11, č. 6, s. 1515-1524.

 

ADC71           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - ALMEIDA, André M. - SOARES, Renata - BHIDE, Katarína - PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - COELHO, Ana V. - BHIDE, Mangesh Ramesh. Exploitation of complement regulatory proteins by Borrelia and Francisella. In Molecular BioSystems. ISSN 1742-206X, 2015, vol. 11, č. 6, s. 1684-1695.

 

ADC72           STROMPFOVÁ, Viola - KUBAŠOVÁ, Ivana - FARBÁKOVÁ, Jana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎARI, Aladár - LAUKOVÁ, Andrea. Experimental application of Lactobacillus fermentum CCM 7421 in combination with chlorophyllin in dogs. In Applied Microbiology and Biotechnology. ISSN 0175-7598, 2015, vol., č., s.

 

ADC73           JONECOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - CICCOCIOPPO, Rachele - RODRIGO, Luis - KRUŽLIAK, Peter - NEMCOVÁ, Radomíra. Influence of dietary supplementation with flaxseed and lactobacilli on the mucosal morphology and proliferative cell rate in the jejunal mucosa of piglets after weaning. In International Journal of Experimental Pathology. ISSN 0959-9673, 2015, vol. 96, č.3, s. 163-171. (2.168 - IF2015).

 

ADD Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

ADD01           PISTL, Juraj - KRUPICER, Ivan - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - LEGÁTH, Jaroslav - FALIS, Marcel - POLLÁKOVÁ, Jana - BEŇOVÁ, Katarína - SABO, Rastislav. The effect of chronic lead acetate trihydrate intoxication in Wistar rats on experimental Ascaris suum infestation and immunity. In Helminthologia. ISSN 0440-6605, 2008, roč. 45, č. 2, s.  69-75. (0.443 - IF2008).

                   

ADD02           POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj. Comparative study of various cell lines susceptibility to cytopathic and non-cytopathic strains of Bovine viral diarrhea virus 1 and 2. In Acta Virologica. ISSN 0001-723X, 2009, vol. 53, č. 4, s. 287-289. (0.746 - IF2009).

                   

ADD03           BHIDE, Katarína - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - CIBEREJ, Juraj. Prevalence of porcine circovirus 2 and virus-specific antibodies in wild boars (Sus scrofa) in Slovakia. In Acta Virologica. ISSN 0001-723X, 2014, vol. 58, č. 4, s. 386-388. (1.037 - IF2014).

 

ADD04           FLACHBARTOVÁ, Zuzana - KOVACECH, Branislav. Mortalin – a multipotent chaperone regulating cellular processes ranging from viral infection to neurodegeneration. In Acta Virologica. ISSN 0001-723X, 2013, vol. 57, č. 1, s. 3-15. (1.037 - IF2013).

                   

ADE Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

ADE01           MÁTÉOVÁ, Silvia - ŠÁLY, Ján - TUČKOVÁ, Marta - KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GAÁLOVÁ, Monika - BARANOVÁ, Darina. Effect of probiotics, prebiotics and herbs oil on performance and metabolic parameters of broiler chickens. In Medycyna Weterynaryjna, 2008, vol. 64, č. 3, s. 294-297.

                   

ADE02           TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - HREŠKO, Stanislav. Genotypization of the prp gene of the ruminants. In Journal of Agrobiology. ISSN 1803-4403, 2008, roč. 25, č. 1, s. 109-111.

 

ADE03           ALGHAZAL, Mohamed Ali - ŠUTIAKOVÁ, Irena - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - LEGÁTH, Jaroslav - FALIS, Marcel - PISTL, Juraj - SABO, Rastislav - BEŇOVÁ, Katarína - SABOVÁ, Lucia - VÁCZI, Peter. Induction of micronuclei in rat bone marrow after chronic exposure to lead acetate trihydrate. In Toxicology and Industrial Health. ISSN 0748-2337, 2008, vol. 24, č. 9, s. 587-593. (0.700 - IF2008).

                   

ADE04           BHIDE, Mangesh Ramesh - ŠWIDEREK, Wiesław P. - GRUSZCZYŃSKA, Joanna - MIKULA, Ivan, jr. - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - ŠOLTYS, K. - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Novel marker for ovine mastitis resistance:TLR1, TLR2 and TLR4. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 140.

 

ADE05           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Study of ovine toll like receptor 7 gene. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 165.

 

ADE06           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh. Genetic mutation in organism and microbial infection. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 166.

 

ADE07           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MUCHA, Rastislav - FILIPČÍK, Peter - MIKULA, Ivan. Role of complement factor H in the pathogenesis of Lyme borreliosis. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2008, roč. 65, č., s. 157.

 

ADE08           MARCINČÁK, Slavomír - NEMCOVÁ, Radomíra - SOKOL, Jozef - POPELKA, Peter - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ŠVEDOVÁ, Martina. Impact of feeding of flaxseed and probiotics on meat quality and lipid oxidation process in pork during storage. In Slovenian Veterinary Research. ISSN 1580-4003, 2009, vol. 46, č. 1, s. 13-18.

                   

ADE09           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - ŠKRABANA, Rastislav - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Novel mutations in TLR genes cause hyporesponsiveness to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection. In BMC Genetics. ISSN 1471-2156, 2009, vol. 10, č. 1, s. 1-11. (2.230 - IF2009).

                   

ADE10           BHIDE, Mangesh Ramesh - ESCUDERO, Raquel - CAMAFEITA, Emilio - GIL, Horacio - JADO, Isabel - ANDA, Pedro. Complement factor H binding by different Lyme disease and relapsing fever Borrelia in animals and human. In BMC Research Notes. ISSN 1756-0500, 2009, vol. 2, č. 134, s. 1-8.

                   

ADE11           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - KOVÁČ, Gabriel. Predisposition to diseases and mutations in the genes of imunity system. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 67, č., s. 216.

 

ADE12           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - KIŠOVÁ, Lucia - MIKULA, Ivan. Mutation detection in TLRs associated with viral infection in sheep - TLR7, TLR8 and TLR9. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 37, č., s. 215.

 

ADE13           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - CEPKOVÁ, Martina - MIKULA, Ivan. Mutations in TLR1 - cause hyporesponsiveness to Mycobacterium Avium subsp. Paratuberculosis. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 67, č., s. 215-216.

 

ADE14           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MIKULA, Ivan. Differential gene expression of factor H binding encoding proteins BbCRASP - 1, BgCRASP - 1 and 19 KDA protein in Borrelia. In Prace i Materialy Zootechniczne. ISSN 0137-1649, 2009, roč. 67, č., s. 214.

 

ADE15           SIMONOVÁ, Monika - MARCIŇÁKOVÁ, Miroslava - STROMPFOVÁ, Viola - COBANOVÁ, Klaudia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VASILKOVÁ, Zuzana - LAUKOVÁ, Andrea. Effect of Probiotics Lactobacillus Rhamnosus Gg And New Isolate Enterococcus Faecium Ef2019 (Ccm 7420) On Growth, Blood Parameters, Microbiota And Coccidia Oocysts Excretion In Rabbits. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2008, vol. 3, č. 1, s. 7-14.

                   

ADE16           FIALKOVIČOVÁ, Mária - PISTL, Juraj - MARDZINOVÁ, Silvia - BENKOVÁ, Marta - MOJŽIŠOVÁ, Jana. Thyroglobulin auto antibody in hypothyroid, euthyroid and healthy dogs. In Indian Veterinary Journal. ISSN 0019-6479, 2010, vol.  87, č. 9, s. 922-923.

 

ADE17           BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana. The Synbiotic Effect of Lactobacilli and Flaxseed on Selected Intestinal Microflora and Organic Acid Levels in Weaned Piglets. In Global Research Analysis. ISSN 2277-8160, 2013, vol. 2, č. 10, s. 1-5.

 

ADE18           STYKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VALOCKÝ, Igor - LAUKOVÁ, Andrea. Bovine vaginal lactobacilli and their adherence to mucus in different phases of the estrous cycle. In African Journal of Microbiology Research. ISSN 1996-0808, 2014, vol. 8, č. 32, s. 3017-3024.

 

ADE19           FILNTISI, Arianna - PAPANGELOPOULOS, Nikitas - BENCÚROVÁ, Elena - KASAMPALIDIS, Ioannis - MATSOPOULOS, George - VLACHAKIS, Dimitrios - KOSSIDA, Sophia. State-of-the-Art Neural Networks Applications in Biology. In International Journal of Systems Biology and Biomedical Technologies. ISSN 2160-9586, 2013, vol. 2, č. 4, s. 63-85.

 

ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

ADF01           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj. Fungicide Tolylfluanid as a source of fluoride exposure. In Slovak Journal of Animal Science. ISSN 1337-9984, 2008, vol. 41, č. 1, s. 46-56.

 

ADF02           PULZOVÁ, Lucia - ŠIVIKOVÁ, Katarína. DETECTION OF CHROMOSOMAL DAMAGE AFTER EXPOSURE TO TOLYLFLUANID IN BOVINE PERIPHERAL LYMPHOCYTES in vitro. In Folia veterinaria, 2008, roč. 52, č. 1, s. 10-11.

 

ADF03           NERIAH, Ofer - HRIČÍNOVÁ, Monika - CHOMOVÁ, Zuzana. DETECTION OF FUNGAL PATHOGENS. In Folia veterinaria, 2008, roč. 52, č. 1, s. 7-9.

 

ADF04           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MIKULA, Ivan. Borrelia burgdorferi sensu lato complex and cattla. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. II, s. 230.

 

ADF05           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - MIKULA, Ivan. Mutations in nonspecific immunity receptors -toll-like receptors 7,8 and 9 - associated with maedi visna infection. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. II, s. 236.

 

ADF06           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Impact of mutations in TLR1, TLR2 and TLR4 immunity receptors on susceptibility to Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis infection in cattle. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. II, s. 236-237.

 

ADF07           ŠUTIAKOVÁ, Irena - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - LEGÁTH, Jaroslav - PISTL, Juraj - KOVÁČ, Gabriel - ŠUTIAK, Václav - NOVOTNÝ, Jaroslav - VÁCZI, Peter. Effect of subchronic exposure to tolylfluanid on the lactate dehydrogenase activity and its isoenzymes in sheep. In Slovak Journal of Animal Science. ISSN 1335-3683, 2009, roč. 42, suppl 1, s. 104-109.

 

ADF08           ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - NEMCOVÁ, Radomíra - MARCINČÁK, Slavomír. The effect of dietary supplementation of piglets with  polyunsaturated fatty acids and lactobacilli on oxidative stability of pork. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 1, s. 35-36.

 

ADF09           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Analysis of Polymorphisms of Prion Protein Gene in Selected Cattle Breeds. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 1, s. 40-42.

 

ADF10           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. The effect of sage extract and bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF55 on non-specific immunity  of chickens infected with Salmonella enteritidis PT4. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 1, s. 47-49.

 

ADF11           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. THE PREVALENCE OF DIROFILARIA SPP. IN DOMESTICATED AND WILD CARNIVORES IN SLOVAKIA. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 3, s. 160-161.

 

ADF12           MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. The effect of S. enteritidis PT4 and E. Faecium EF55 on chicken intestine mucus production and some haematological parameters. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, č. 3, s. 162-164.

 

ADF13           STACHUROVÁ, Erika - ČERTÍK, Milan - BULECA, Viktor - MARCINČÁK, Slavomír. QUALITY OF PORK MEAT AFTER FEDING LINSEED AND VITAMIN E. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, č. 2, s. 82-84.

 

ADF14           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. PREVALENCE OF DIROFILARIA SPP.  IN DOMESTIC AND FREE LIVING CARNIVORES IN EASTERN SLOVAKIA. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, č. 2, s. 94-95.

 

ADF15           HREŠKO, Stanislav - PISTL, Juraj - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. STANDARDISATION OF THE DGGE METHOD FOR PRION PROTEIN GENE POLYMORPHISM ANALYSIS IN CATTLE. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, č. 2, s. 105-106.

 

ADF16           PILIPČINEC, Emil. Role and position of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice in education , scientific research and international coperation. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 5.

 

ADF17           BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. RELEVANT HYGIENE AND TECHNOLOGICAL RISKS (HAZARDS) RELATED TO MILK COMMODITY. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 9.

 

ADF18           DUDRIKOVÁ, Eva - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MAŠLANKOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. EWE’S MILK AS A RAW MATERIAL FOR THE FURTHER PROCESSING FOR HUMAN NUTRITION. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 18.

 

ADF19           LOVAYOVÁ, Viera - BURDOVÁ, Oľga - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. GROWTH OF SELECTED LACTOBACILLI IN CHEESES DURING THEIR RIPENING. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2010, roč. 54, suppl., s. 19.

 

ADF20           LOVAYOVÁ, Viera - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. INFLUENCE OF THE RIPENING ONTO THE GROWTH OF SELECTED  PROBIOTIC CULTURES IN LOW – COOKED CHEESE. In Potravinárstvo. ISSN 1337-0960, 2010, roč. 4, č. 3, s. 40-45.

 

ADF21           FIRMENTOVÁ, Simona - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. The influence of supplementation of probiotic cheese and flax-seed on immune response of piglets. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 2, s. 10-12.

 

ADF22           NAGYOVÁ, Veronika - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Influence of Pterocarya fraxinifolia on adhesion and counts of E. coli in piglet gut. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 2, s. 18-20.

 

ADF23           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Development of application form of probiotic preparation for bees. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 2, s. 51-53.

 

ADF24           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia a charakterizácia C4BP viažúcich proteínov u Borellia burgdorferi. In Klinická imunológia a alergológia. ISSN 1335-0013, 2012, roč. 22, č. 1, s. 33-34.

 

ADF25           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identifikácia domény OspA zodpovednej za väzbu na CD40 pri prechode Borellia do CNS:into the immune-privileged site. In Klinická imunológia a alergológia. ISSN 1335-0013, 2012, roč. 22, č. 1, s. 34.

 

ADF26           MILEK, Michal - LEGÁTH, Jaroslav - PISTL, Juraj. Effects of chemical compounds on cells (A Review). In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 3, s. 26-34.

 

ADF27           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj. IN VIVO TESTING OF THE EFFICACY  OF BEE PROBIOTIC LACTOBACILLI. In Folia veterinaria. - 2012. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 4, s. 14-16.

 

ADF28           KOVAČOCYOVÁ, Katarína - SOROČINOVÁ, Jana - REICHEL, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - LEŠKOVÁ, Lenka - SMARŽÍK, Michal - SEIDEL, Herbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír - DOBOLYOVÁ, S. FEEDING  A FOOD ADDITIVE CONTAINING BETA-GLUCAN AND ITS EFFECTS ON SELECTED IMMUNE  AND ENERGY INDICES IN SOWS AND PIGLETS IN A FIELD EXPERIMENT. In Folia veterinaria. - 2012. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, č. 4, s. 25-30.

 

ADF29           POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef. Izolácia kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií z tráviaceho traktu pstruha dúhového. In Potravinárstvo. ISSN 1337-0960, 2013, vol. 7, special Issue, online, s. 12-16. Dostupné na internete: <http://www.potravinarstvo.com/casopis/>.

 

ADF30           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - ŠUTIAK, Václav. Some food toxic for pets. In Interdisciplinary Toxicology. ISSN 1337-6853, 2009, vol. 2, č. 3, s. 169-176.

                   

ADF31           DOLINSKÁ, Saskia - KUDLÁČKOVÁ, Marica - GINTER, Emil. The prevalence of female obesity in the world and in the Slovak Gypsy women. In Bratislavské lekárske listy. ISSN 0006-9248, 2007, roč. 108, č. 4-5, s. 207-211.

                   

ADF32           GINTER, Emil - ŠIMKO, Vlado - DOLINSKÁ, Saskia. Paradoxes in medicine: An access to new knowledge? In Bratislavské lekárske listy. ISSN 0006-9248, 2009, roč. 110, č. 2, s. 112-115. (0.317 - IF2009).

                   

ADF33           SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - BADLÍK, Marián. LABORATORY DIAGNOSTIC METHODS FOR THE IDENTIFICATION OF MALASSEZIA SPECIES A REVIEW. In Folia veterinaria. - 2013. ISSN 0015-5748, 2013, roč. 57, č. 3-4, s. 135-141.

 

ADF34           BAČA, Martin - MARCINČÁK, Slavomír - ČERTÍK, Milan - ADAMECHOVÁ, Zuzana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPELKA, Peter - MARCINČÁKOVÁ, Dana. Profile of fatty acids and lipid oxidation in pork after feeding linseed and vitamin E. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 1, s. 31-36.

 

ADF35           VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - MÁRTONOVÁ, Mária - SIHELSKÁ, Zuzana. Efficacy of antiseptics against the yeast Malassezia pachydermatis. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 1, s. 47-52.

 

ADF36           KUBAŠOVÁ, Ivana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. THE INFLUENCE OF PROBIOTIC LACTOBACILLI AND FLAXSEED ON THE IMMUNE RESPONSE OF WEANED PIGLETS EXPERIMENTALLY INFECTED WITH ENTEROTOXIGENIC E. COLI. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 2, s. 122-126.

 

ADF37           MATEJOVIČ, Adam - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš. HEPATOTOXIC EFFECT OF SELECTED NUTRITIONAL SUBSTANCES AND ANABOLICS USED TO ENHANCE SPORTS PERFORMANCES. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 2, s. 139-142.

 

ADF38           VALENČÁKOVÁ, Alexandra - RAVASZOVÁ, Petra - KALINOVÁ, Jana - DANIŠOVÁ, Oľga - HASAJOVÁ, Antónia. DETECTION OF BLASTOCYSTIS HOMINIS SUBTYPE 3 IN THE BROWN BEAR IN THE SLOVAK REPUBLIC. In Folia veterinaria. - 2014. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, č. 3, s. 175-178.

 

ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS

ADM01          KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - DZIADCZYK, Piotr - LEGÁTH, Jaroslav. Proliferation and LDH Leakage in Cell Cultures of Animal and Insect Origin Exposed to Insecticide Endosulfan. In Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. ISSN 1309-2251, 2013, vol. 19, č. 3, s. 433-437. (0.287 - IF2013).

 

ADM02          CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - BHIDE, Katarína - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš. Dynamics of antibody response and viraemia following natural infection of porcine circovirus 2 (PCV-2) in a conventional pig herd. In Acta Pathologica et Microbiologica Scandinavica. ISSN 0903-4641, 2013, vol. 121, č. 12, online, s. 1207-1213. (1.922 - IF2013).

 

ADM03          PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Outer surface proteins of borrelia: Peerless immune evasion tools. In Current Protein and Peptide Science. ISSN 1389-2037, 2014, vol. 15, č. 1, s. 75-88. (2.328 - IF2014).

                   

ADM04          KENJI, Dohi - KRAEMER, Brian C. - ERICKSON, Michelle A. - MCMILLAN, Pamela J. - KOVAC, Andrej - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - HANSEN, Kim M. - SHAH, Gul N. - SHEIBANI, Nader - SALAMEH, Therese - BANKS, William A. Molecular Hydrogen in Drinking Water Protects against Neurodegenerative Changes Induced by Traumatic Brain Injury. In PLoS One. ISSN 1932-6203, 2014, online Vol. 9, č. 9, article number e108034. (3.534 - IF2014).

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01           MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. S. enteritidis PT4 a probiotický a bakteriocín - produkujúci kmeň E. faecium EF55 a ich vplyv na tvorbu hlienu v čreve kurčiat. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 35-39.

 

AED02           PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Vplyv salmonelovej infekcie (Salmonella Enteritidis PT4) a extraktu šalvie lekárskej (Salvia Officinalis L.) na tvorbu hlienu v čreve kurčiat. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 40-44.

 

AED03           PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - POLLÁKOVÁ, Jana - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš - CSANK, Tomáš. Ovplyvnenie salmonelovej infekcie kurčiat salmonela - špecifickým (SŠP) a salmonela nešpecifickým (SNŠP) leukocytárnym dialyzátom (LCD). In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 45-50.

 

AED04           REICHEL, Peter - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - PISTL, Juraj - SOROČINOVÁ, Jana - HRABOVSKÝ, Marián - HÚSKA, Miroslav. Štúdium účinku beta-glukánu ako modifikátora biologickej odpovede u ciciakov. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 51-56.

 

AED05           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. Ovplyvnenie nešpecifickej imunity extraktom šalvie a bakteriocín produkujúcim kmeňom Enterococcus Faecium EF55 u kurčiat infikovaných kmeňom Salmonella Enteritidis PT4. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 65-69.

 

AED06           MARCIN, Andrej - LEVKUT, Mikuláš - DANIELOVIČ, Igor - ŠOLTYSOVÁ, Božena - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - PORVAZ, Pavol - HECL, Ján. Water - soluble polysaccharides from Salvia officinalis L. and Enterococcus faecium EF55 possessing modulatory activity on digestive enzymatic activity in the small intestine of layer chickens in the challange trial with Salmonella enteritidis PT4. In LEVKUT, Mikuláš et al. Črevná bariéra zvierat a alternatívne metódy jej ovplyvnenia : Veda pre prax. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-129-4, s. 79-83.

 

AED07           TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KŠONŽEKOVÁ, Petra - PORÁČOVÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan - ELIAŠOVÁ, Adriana. Antimicrobial properties of anthocyanin extracts prepared from berries by ethanol and acetone extraction. In GRUĽOVÁ, Daniela. Natural Science, vol. XLII : Biology - Ecology. 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. ISBN 978-80-89561-10-0, s. 81-89.

 

AED08           PORÁČOVÁ, Janka - SEDLÁK, Vincent - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - BLAŠČÁKOVÁ, Marta - KOTOSOVÁ, Jana. Antioxidant propertie of extract and juice of Vaccinium corymbosum L. In GRUĽOVÁ, Daniela. Natural Science, vol. XLII : Biology - Ecology. 1. vyd. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. ISBN 978-80-89561-10-0, s. 90-97.

 

AED09           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena. Incidencia akútnych otráv pesticídmi u ľudí a zvierat. In Životné podmienky a zdravie : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014. ISBN 978-80-7159-216-7, s. 369-374.

 

AED10           BOBÍKOVÁ, Katarína - HUSÁKOVÁ, Eva - STAŠOVÁ, Dominika - VOČKOVÁ, Ľubomíra. Enterococci in the prevention of salmonellosis. In Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 4-9.

 

AED11           VOČKOVÁ, Ľubomíra. Črevná mikroflóra kurčiat - perpektívy. In Molekulovo-biologické metódy pri modulácií imunitnej odpovede u zvierat. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-421-9, s. 78-84.

 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEF01   CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - HREŠKO, Stanislav - PISTL, Juraj - REICHEL, Peter. Beta-glukány ako významné imunomodulačné látky imunitného systému prasiat. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 1-5.

 

AEF02   MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Effect of applications of plant material on the clinical status and immune response in weaning pigs. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 6-11.

 

AEF03   CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Vybrané vírusové choroby diviaka lesného. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 22-25.

 

AEF04   HREŠKO, Stanislav - CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MOJŽIŠ, Martin - PISTL, Juraj. The PrP gene polymorphisms analysis in healthy cattle and BSE cases found in Slovakia. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 38-42.

 

AEF05   HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - SIHELSKÁ, Zuzana - BADLÍK, Marián - PISTL, Juraj. Záchvat Pasteurella multocida vo vzorkách pľúcneho tkaniva u odporážaných ošípaných. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 43-47.

 

AEF06    NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - REIFFOVÁ, Katarína - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BOROVSKÁ, Dana - PISTL, Juraj. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum, maltodextrínu a fruktooligosacharidov na adherenciu E. coli 08:K88ab:H9 na črevnú mukózu a obsah organických kyselín v črevnom obsahu prasiat. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 70-74.

 

AEF07   PIEŠOVÁ, Elena - LEVKUT, Mikuláš - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Účinok diéty s prídavkom šalviového extraktu na množstvo črevného hlienu u kurčiat infikovaných S. enteritidis PT4. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 75-78.

 

AEF08   POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - ANTOŽIOVÁ, Vladimíra. Comparation study of cell cultures sensitivity to bovine viral diarrhea virus 1 and BVDV 2. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 79-82.

 

AEF09   SIHELSKÁ, Zuzana - HOLODA, Emil - HRIČÍNOVÁ, Monika - PISTL, Juraj - BADLÍK, Marián - ČONKOVÁ, Eva - VÁCZI, Peter. Malassezia spp. In Aktuálne infekčné choroby zvierat. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-222-2, s. 83-86.

 

AEF10   MIKULA, Ivan - PILIPČINEC, Emil - KOVÁČ, Gabriel - MARAČEK, Imrich - LEGÁTH, Jaroslav. Geneticky modifikované organizmy v medicíne. In Riziká a prínosy genetickej modifikácie organizmov. - Nitra : SAPV, 2010, s. 56-66.

 

AEG Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

AEG01           BÍREŠ, Jozef - PILIPČINEC, Emil - VASIĽ, Milan - PLIEŠOVSKÝ, Ján. Realization of the Integrated Veterinary Medicine in the Herd Health and Food Animal Production of the Cattle in Slovakia. In Magyar Allatorvosok Lapja. ISSN 0025-004X, 2008, vol. 130, suppl. II, s. 168. (0.088 - IF2008).

 

AEG02           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Ovine toll like receptor7: the whole protein coding region analysis. In Magyar Allatorvosok Lapja. ISSN 0025-004X, 2008, vol. 130, suppl. II, s. 132-133. (0.088 - IF2008).

 

AEG03           ROZHDESTVENSKAYA, Anastasia - ILYASOV, Yu. - MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - TOTOLIAN, Artem A. - DMITRIEV, Alexander V. Inactivation of DNA-binding response regulator SAK189 abrogates beta-antigen expression and affects virulence of Streptococcus agalactiae. In Clinical Microbiology and Infection. ISSN 1198-743X, 2009, roč. 15, suppl. 4, s. P1843. (4.014 - IF2009).

 

AEG04           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan, jr. Single nucleotide polymorphisms (SNP) analysis of bacterial  PAMPs associated with toll-like receptors (TLR1,TLR2 and TLR4) in autochtonous Central European cattle. In Magyar Allatorvosok Lapja. ISSN 0025-004X, 2008, vol. 130, suppl. II, s. 250. (0.088 - IF2008).

 

AEG05           BHIDE, Mangesh Ramesh - RODRÍGUEZ-VARGAS, Manuela - ESCUDERO, Raquel - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - KIŠOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - ANDA, Pedro. Molecular detection and discrimination of Borrelia detected from Ixodes ricinus from Eastern Slovakia. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A23. (2.069 - IF2010).

 

AEG06           KIŠOVÁ, Lucia - ČERŇANSKÁ, Dana - PULZOVÁ, Lucia - ČURLÍK, Ján - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh. Study of binding of pheasant complement factor H sushi domains 19--20 with different Borrelia genospecies. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A23-A24. (2.069 - IF2010).

 

AEG07           MAĎAR, Marián - GYURANECZ, Miklós - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detection of neuroinvasive Francisella in Lepus europaeus. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A24-A25. (2.069 - IF2010).

 

AEG08           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - CHAKURKAR, Eaknath - MIKULA, Ivan - MIKULA, Ivan, jr. Differential sensitivity and specificity in molecular and serological detection of Mycobaterium avium subsp. paratuberculosis. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A25. (2.069 - IF2010).

 

AEG09           PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Neuroinvasive Borrelia garinii interacts with brain microvascular endothelial cells surface proteins to cross blood brain barrier. In Clinical Chemistry And Laboratory Medicine. ISSN 1434-6621, 2010, vol. 48, č. 5, s. A25-A26. (2.069 - IF2010).

 

AEG10           MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - KIŠOVÁ, Lucia - MIKULA, Ivan, jr. - MIKULA, Ivan. MUTÁCIE FUNKČNÝCH OBLASTÍ TLR1, TLR2 A TLR4: ICH VPLYV NA VNÍMAVOSŤ VOČI PARATUBERKULÓZE U HOVÄDZIEHO DOBYTKA. In Chemické listy. ISSN 0009-2770, 2010, roč. 104, č. 5, s. 377. (0.620 - IF2010).

 

AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

AFC01            BÍREŠ, Jozef - PILIPČINEC, Emil - VASIĽ, Milan - PLIEŠOVSKÝ, Ján - HÚSKA, Miroslav. Execution of integrated veterinary medicine in the herd health and food animal production of the cattle in the Slovakia. In Proceedings of the 9th Middle European Buiatrics Congress, Budapest, 6-11 July 2008 : Within the framework of the XXVth Jubilee World Buiatrics Congress. 1. vyd. - Budapest : Hungarian Assoication for Buiatrics, 2008. ISBN 978-963-87942-0-8, s. 298-300.

 

AFC02            KOČIŠOVÁ, Alica - PISTL, Juraj. Hmyzie bunkové kultúry - nové smery v overovaní toxicity pesticídov. In UVL. VIII. konference DDD 2008 Přívorovy dny. 12. - 14. května 2008. - Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, 2008. ISBN 978-80-02-020022-6, 7 s.

                   

AFC03            MARCINČÁK, Slavomír - SOKOL, Jozef - POPELKA, Peter - NEMCOVÁ, Radomíra - ŠVEDOVÁ, Martina - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Vplyv skrmovania ľanového semena na rozkladné zmeny tukov mäsa ošípaných počas mraziarenského skladovania. In VFU. XXXVIII. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno, 12. a 13. listopad 2008. - Brno : VFU, 2008. ISBN 978-80-7305-049-8, s. 144-146.

 

AFC04            FIALKOVIČOVÁ, Mária - PISTL, Juraj - MARDZINOVÁ, Silvia. Measurement of canine zhyreoglobuline autoantibodies TgAA as early diagnostic method of hypothyroid dogs. In Biotechnology 2008, České Budějovice 13.02. - 14. 02. 2008 : Zborník z mezinárodní konference. 1. vyd. - České Budějovice : Scientific Pedagogical Publishing, 2008. ISBN 80-58645-58-0, s. 47-50.

 

AFC05            KOČIŠOVÁ, Alica - PISTL, Juraj. Nové smery v overovaní toxicity pesticídov. In UVL. VIII. konference DDD 2008 Přívorovy dny. Poďebrady, 12. - 14. května 2008. - Praha : Sdružení pracovníků dezinfekce, dezinsekce, deratizace ČR, 2008, s. 242-248.

                   

AFC06            MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. The effect of infection and probiotic on chicken metabolic parameters. In Animal physiology 2010, Valtice, 27.5. - 28.5.2010 [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-403-7, cD-ROM, S. 214-219.

 

AFC07            PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Effect of sage extract on biochemical and haematological indices in chicken experimentally infected with S. enteritidis PT4. In Animal physiology 2010, Valtice, 27.5. - 28.5.2010 [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-403-7, cD-ROM, S. 317-321.

 

AFC08            HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - KARAFFOVÁ, Viera - DEMETEROVÁ, Mária - LEVKUTOVÁ, Mária - HREŠKO, Stanislav. Effect of beta-glucan from oyster mushroom on some imunology parameters in broiler chicks. In Animal physiology 2010, Valtice, 27.5. - 28.5.2010 [elektronický zdroj]. - Brno : Mendelova zemědělska a lesnicka univerzita, 2010. ISBN 978-80-7375-403-7, cD-ROM, S. 402-408.

 

AFC09            HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - CSANK, Tomáš - MAĎAR, Marián - CEPKOVÁ, Martina - BHIDE, Mangesh Ramesh. Rapid protein production pipeline in advanced inducible Leishmania tarentolae expression system. In Farm Animal Proteomics, 12 - 13 April 2012, Algarve, Portugal. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. ISBN 978-90-8686-195-8, s. 75-79.

 

AFC10            MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Adhesion of Francisella to endothelial cells is also mediated by OmpA:ICAM-1 interaction. In Farm Animal Proteomics, 12 - 13 April 2012, Algarve, Portugal. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. ISBN 978-90-8686-195-8, s. 94-97.

 

AFC11            POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef. Izolácia kyselinu mliečnu produkujúcich baktérií z tráviaceho traktu pstruha dúhového. In Hygiena a technologie potravin - XLII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 17. a 18. října 2012. - Brno : VFU, 2012. ISBN 978-80-7305-632-2, [CD-ROM], S. 213-216.

 

AFC12            BADLÍK, Marián - SIHELSKÁ, Zuzana - KOŠČOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj. Diagnostic of the Campylobacter spp. in animals. In 8th International Conference of PHD students, 6 - 10 August 2012, University of Miskolc, Hungary [elektronický zdroj]. - Miskolc : Visegrad Fund, 2012. ISBN 978-963-661-994-7, [CD ROM], S. 1-4.

 

AFC13            POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriana - JAVORSKÝ, Peter. Identifikácia probiotických baktérií izolovaných zo pstruha dúhového. In Lenfeldovy a Höklovy dny. Hygiena a technologie potravin - XLIII. Lenfeldovy a Höklovy dny, Brno, 2. a 3. října 2013 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Brno : VFU, 2013. ISBN 978-80-7305-664-3, [CD-ROM], S. 235-238.

 

AFC14            BHIDE, Katarína - AGUILAR-JURADO, Carmen - ZALDIVAR-LOPEZ, Sara - LÓPEZ-VILLALBA, Ignacio - SÁNCHEZ-MORENO, Manuel - MORENO, Ángela - GARRIDO, Juan José. Proteomic identification of immunogenic proteins in Leishmania infantum. In Farm animal proteomics. Farm animal proteomics 2014, 17-18 November 2014, Milano, Italy : Proceedings of the 5th Management Committee Meeting and 4rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. ISBN 978-90-8686-262-7, s. 115-118.

 

AFC15            BENCÚROVÁ, Elena - VLACHAKIS, Dimitrios - PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - KOSSIDA, Sophia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Computational study of interaction of borrelial ospa with its receptors. In Farm animal proteomics. Farm animal proteomics 2014, 17-18 November 2014, Milano, Italy : Proceedings of the 5th Management Committee Meeting and 4rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. ISBN 978-90-8686-262-7, s. 265-269.

 

AFC16            BHIDE, Mangesh Ramesh - BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - FLACHBARTOVÁ, Zuzana. PilE4 of Francisella alters expression of proteins on the brain endothelium. In Farm animal proteomics. Farm animal proteomics 2014, 17-18 November 2014, Milano, Italy : Proceedings of the 5th Management Committee Meeting and 4rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2014. ISBN 978-90-8686-262-7, s. 119-122.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

AFD01           PILIPČINEC, Emil. Úloha a poslanie UVL v Košiciach v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a medzinárodnej spolupráce. In Štátna veterinárna a potravinová správa SR. HYGIENA ALIMENTORUM XXVIII, Vysoké Tatry, 2. - 4. mája 2007 : Zborník prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov.. 1.vyd. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2007. ISBN 978-80-8077-055-6, s. 15-18.

 

AFD02           JONECOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - VESELÁ, Jarmila - POMFY, Mikuláš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv infekcie E, coli 0149:K88 na histologickú štruktúru sliznice jejuna u gnotobiotických prasiat. In 11. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ Košice 30. mája 2008. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-090-7, s.  66-67.

 

AFD03           VESELÁ, Jarmila - TÓTH, Štefan - JONECOVÁ, Zuzana - POMFY, Mikuláš - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Zmeny morfológie sliznice ilea u gnotobiotických prasiat po experimentálnej infekcii E. coli 0149:K88. In 11. KOŠICKÝ MORFOLOGICKÝ DEŇ Košice 30. mája 2008. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-090-7, s.  148-149.

 

AFD04           NAĎ, Pavel - SKALICKÁ, Magdaléna - KORÉNEKOVÁ, Beáta - PISTL, Juraj. Eliminácia toxických účinkov kadmia na produkčné zdravie hydiny esenciálnymi chemickými prvkami. In EKOLÓGIA A VETERINÁRNA MEDICÍNA VII. Medzinárodná vedecká konferencia, Košice, UVL, 22.-23. apríl 2008. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-084-6, s.  110-114.

                   

AFD05           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Štandardizácia detekcie mutácií v PRP géne oviec v prístroji DNAlysera. In UVL. Vedecké práce doktorandov. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2007. ISBN 978-80-969788-4-7, s. 36-39.

 

AFD06           NAĎ, Pavel - SKALICKÁ, Magdaléna - DEMETEROVÁ, Mária - PISTL, Juraj. Protektívny účinok zinku a selénu voči rizikovým chemickým prvkom hydiny. In SPU. Dni výživy zvierat. Nitra, 19.-20. jún 2008. - Nitra : SPU, 2008. ISBN 978-80-552-0072-9, s. 156-160.

 

AFD07           PILIPČINEC, Emil. Život a dielo Prof. JÁNA LAZARA ( 1928 – 1993). In MASKAĽOVÁ, Iveta - VAJDA, Vladimír. Dni výživy a veterinárnej dietetiky VIII [elektronický zdroj]. - Košice : UVL, 2008. ISBN 978-80-8077-080-8, [CD-ROM], S. 1-4.

 

AFD08           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - BUGARSKÝ, Andrej. Súdne a verejné veterinárske lekárstvo ako súčasť Sústavy študijných odborov Slovenskej republiky. In UVL. Verejné a súdne veterinárske lekárstvo - história a súčasnosť. 6.11.2008. - Košice, 2008 : UVL. ISBN 978-80-8077-112-6, s. 13-15.

 

AFD09           PISTL, Juraj. Sú cirkovírusy hrozbou pre chov ošípaných? In Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat. Nová Veterinária 2008-11. - 12. 10. 2008. - Košice : Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, 2008, s. 48-49.

 

AFD10           KOVÁČ, Gabriel - PILIPČINEC, Emil - MARAČEK, Imrich. Manažment zdravia hospodárskych zvierat. In Produkčné, zdravotné a ekologické aspekty chovu zvierat. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-35-2, s. 38-43.

 

AFD11           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - KOVÁČ, Gabriel. Predispozícia k chorobám potravových zvierat. In Produkčné, zdravotné a ekologické aspekty chovu zvierat. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-35-2, s. 44-52.

 

AFD12           LEGÁTH, Jaroslav - MARAČEK, Imrich - PILIPČINEC, Emil. Výskum a monitoring chronických vplyvov súčasných a perspektívnych pesticídov na produkciu i zdravie úžitkových zvierat a ich environmentu. In Produkčné, zdravotné a ekologické aspekty chovu zvierat. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-35-2, s. 80-85.

 

AFD13           PILIPČINEC, Emil. 60 rokov výučby na Univerzite veterinárskeho lekárskeho  v Košiciach. In UVL. HYGIENA ALIMENTORUM XXX: Produkcia hydiny, vajec, rýb a zveriny v podmienkach spoločného trhu. 13. - 15. mája 2009, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2009. ISBN 978-80-7148-060-0, s. 13-17.

 

AFD14           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - MARCIN, Andrej - REVAJOVÁ, Viera - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - HERICH, Róbert - PISTL, Juraj - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana - BLANÁR, Ján - LEVKUT, Mikuláš. Comparing stability of a new Bacteriocin-producing and probiotic strain Enterococcus faecium EF55 in chickens after its applying alone with sage and infected with Salmonella. In UVL. HYGIENA ALIMENTORUM XXX: Produkcia hydiny, vajec, rýb a zveriny v podmienkach spoločného trhu. 13. - 15. mája 2009, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2009. ISBN 978-80-7148-060-0, s. 107-110.

 

AFD15           HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Martin - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie výskytu niektorých polymorfizmov v proteín kódujúcej oblasti priónového proteínu medzi zdravým a BSE postihnutým hovädzím dobytkom. In UVL. Vedecké práce doktorandov. IV. ročník, Košice, 9. september 2009. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2009. ISBN 978-80-968618-4-2, s. 29-32.

 

AFD16           MAĎAR, Marián - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia komplement blokujúcich proteínov Francisella spp. In UVL. Vedecké práce doktorandov. IV. ročník, Košice, 9. september 2009. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2009. ISBN 978-80-968618-4-2, s. 63-65.

 

AFD17           PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomická charakterizácia receptor - ligandov, ktoré umožňujú prestup patogénov cez hematoencefalickú bariéru so zameraním na neuroboreliózu. In UVL. Vedecké práce doktorandov. IV. ročník, Košice, 9. september 2009. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2009. ISBN 978-80-968618-4-2, s. 97-100.

 

AFD18           MARAČEK, Imrich - PILIPČINEC, Emil - LEGÁTH, Jaroslav - KOVÁČ, Gabriel - MIKULA, Ivan - KORIM, Peter. Hlavné smery a priority vedy a výskumu vo veterinárnej medicíne. In Prognóza vývoja slovenského pôdohospodárstva – hlavné smery a priority pôdohospodárskych  vied. Zborník referátov zo sympózia s medzinárodnou účasťou, konaného v rámci 25. Ročníka medzinárodného filmového festivalu Agrofilm 2008, Nitra, 1.10.2008. Zborník č. 62.. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-36-9, s. 53-60.

 

AFD19           PILIPČINEC, Emil - LEGÁTH, Jaroslav - KORIM, Peter - KOVÁČ, Gabriel - MARAČEK, Imrich - NAĎ, Pavel. Námety na aplikáciu poznatkov veterinárskej vedy a výskumu pre opatrenia na zmiernenie dosahov krízy na podnikateľský sektor v pôdohospodárstve. In Dosahy finančnej a hospodárskej krízy na pôdohospodárstvo - možnosti riešenia. Zborník z 34. valného zhromaždenia konaného 9. júna 2009 v Nitre. Zborník č. 64. - Nitra : SAPV, 2009. ISBN 978-80-89162-39-0, s. 75-77.

 

AFD20           JACKOVÁ, Anna - VLASÁKOVÁ, Michaela - KOLESÁROVÁ, Mariana - PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan. Výskyt zmiešaných vírusových infekcií v chovoch ošípaných. In ŠVS SR. Škola - veda - prax I. 24.09.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 184-187.

 

AFD21           HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie výskytu 23-bp 12-bp indel polymorfizmu v géne pre priónový proteín u zdravého a BSE-pozitívneho hovädzieho dobytka. In ŠVS SR. Škola - veda - prax I. 24.09.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 193-197.

 

AFD22           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - SCHVALB, P. - FECKANINOVÁ, I. Biotechnologické a naturálne látky v prevencii a liečbe chorôb zvierat - nové probiotické prípravky vyvinuté na UVL v Košiciach. In ŠVS SR. Škola - veda - prax I. 24.09.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 214-218.

 

AFD23           SMRČO, Peter - MOJŽIŠOVÁ, Jana - VOJTEK, Boris - HALADOVÁ, Eva - BEČÁROVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav. Herpesvírusové infekcie a ich vplyv na reprodukciu psov. In Komora veterinárnych lekárov SR. Škola - veda - prax II. 25. - 27. 9. 2009, Kosice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-125-6, s. 175-177.

 

AFD24           PILIPČINEC, Emil - KORIM, Peter - MOJŽIŠOVÁ, Jana - LEGÁTH, Jaroslav - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga. Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach - 60. výročie založenia. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-5.

 

AFD25           NEMCOVÁ, Radomíra - GUBA, Peter - HAJDUČKOVÁ, Vanda - LOVAYOVÁ, Viera. Vývoj aplikacnej formy probiotických prípravkov - tvrdý zrejúci syr. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 19-21.

 

AFD26           HOLODA, Emil - HRIČÍNOVÁ, Monika - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - VU-KHAC, Hung - PILIPČINEC, Emil. PCR diagnostika génov virulencie E. coli izolovaných z hnačkujúcich ošípaných. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-4.

 

AFD27           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Ján, jr. - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Biotechnologické a naturálne produkty pre zdravie ošípaných - kvalitné a bezpečné potraviny. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-3.

 

AFD28           POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. VPLYV ENVIRONMENTÁLNYCH CHEMICKÝCH LÁTOK NA RASTOVÚ  CHARAKTERISTIKU E.COLI. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 85-89.

 

AFD29           CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj. CHARAKTERISTIKA RASTU STAPHYLOCOCCUS AUREUS PO EXPOZÍCII VYBRANÝM PESTICÍDOM. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 13-17.

 

AFD30           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. PREVALENCIA DIROFILARIA SPP. U DOMÁCICH A VOĽNE ŽIJÚCICH MÄSOŽRAVCOV NA SLOVENSKU. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s 307-311.

 

AFD31           MAKOVÁ, Zuzana - PIEŠOVÁ, Elena - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. S.enteritidis pt4 a probiotický, bakteriocín-produkujúci kmeň E.faecium ef55 a ich vplyv na tvorbu hlienu v čreve a vybrané hematologické parametre u kurčiat. In Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 323-329.

 

AFD32           PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - FAIXOVÁ, Zita - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - MARCIN, Andrej. Ovplyvnenie hrúbky črevného hlienu kurčiat infikovaných Salmonella enteritidis pt4 extraktom šalvie lekárskej. In Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice : Zborník referátov z medzinárodnej konferencie pri príležitosti 60. výročia založenia UVL v Košiciach. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 345-349.

 

AFD33           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - REVAJOVÁ, Viera - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj - LEVKUT, Mikuláš. LABORATÓRNA DIAGNOSTIKA UKAZOVATEĽOV NEŠPECIFICKEJ IMUNITY PRI SALMONELÓZE HYDINY PO APLIKÁCII PROBIOTICKÉHO KMEŇA. In Škola - veda - prax I. Škola - veda - prax I. 24.9.2009, Košice, SR. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-143-0, s. 357-362.

 

AFD34           BURDOVÁ, Oľga - BARANOVÁ, Mária - MAĽA, Pavel - PILIPČINEC, Emil. Integrovaný systém veterinárskej starostlivosti pri znižovaní zdravotného rizika z mlieka. In Kľúčové problémy výživy slovenského obyvateľstva a bezpečnosť potravín. - Nitra : SAPV, 2008. ISBN 978-80-89162-37-6, s. 33-38.

 

AFD35           PISTL, Juraj - NOVÁK, Michal - PILIPČINEC, Emil - KONTSEKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BHIDE, Mangesh Ramesh - NEMCOVÁ, Radomíra - PRČINA, M. - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KIŠOVÁ, Lucia - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - POLLÁKOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - CSANK, Tomáš - HAJDUČKOVÁ, Vanda - HRIČÍNOVÁ, Monika - KOVÁČECH, Branislav - ŽILKA, Norbert. Stále aktuálne zoonózy: prionózy, borelióza, salmonelóza a E. coli infekcie u ľudí a zvierat. In Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-138-6, s. 1-2.

 

AFD36           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. Vplyv fixácie krvných náterov na histochemické farbenie Dirofilaria spp. u psov. In Labudove dni 2009. Vedecká konferencia, Bratislava 23.-24. apríl 2009. - Bratislava : SPS, 2009. ISBN 978-80-970140-7-0, s. 115-116.

 

AFD37           KOVAČOCYOVÁ, Katarína - REICHEL, Peter - PISTL, Juraj - KOVÁČ, Gabriel - FARKAŠOVÁ, Zuzana. Štúdium  účinku beta-glukánu   ako  modifikátora  biologickej  odpovede  u  ošípaných. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie, Smolenice, 22.-24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 36-41.

 

AFD38           POLLÁKOVÁ, Jana - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - KOČIŠOVÁ, Alica - LEGÁTH, Jaroslav. Evaluation of cytotoxicity of pesticide bendiocarb in mammalian and insect cell culture models. In MŽP SR. Priemyselná toxikológia 2010. 16. - 18. júna 2010, Svit, SR. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie ZSVTS, Toxikologická sekcia, 2010. ISBN 978-80-969710-6-0, s. 356-363.

 

AFD39           PILIPČINEC, Emil. Úloha a postavenie UVLF v Košiciach v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a medzinárodnej spolupráce. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 12-17.

 

AFD40           BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Aktuálne hygienické a technologické riziká z komodity mlieko. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 71-77.

                   

AFD41           DUDRIKOVÁ, Eva - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MAŠLANKOVÁ, Jana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. Ovčie mlieko ako surovina na ďalšie spracovanie pre výživu ľudí. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 158-162.

 

AFD42           LOVAYOVÁ, Viera - BURDOVÁ, Oľga - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. Rast vybraných Laktobacilov v syroch počas ich zretia. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXI: Bezpečnosť a kvalita mlieka - súčasné problémy. 5. - 7. mája 2010, Štrbské Pleso, Vysoké Tatry. - Bratislava ; Košice : Štátna veterinárna a potravinová správa SR : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-186-7, s. 177-182.

 

AFD43           REICHEL, Peter - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - SOROČINOVÁ, Jana - HÚSKA, Miroslav - SEIDEL, Herbert - PISTL, Juraj. Vplyv skrmovania beta glukánu počas gravidity a dojčenia na imunitné ukazovatele v krvi prasníc a ich ciciakov. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.  Košice, 3. september 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-194-2, s. 123-126.

 

AFD44           BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra. Vplyv ľanového semena na vybrané morfologické parametre tráviaceho traktu odstavčiat. In Zdravie zvierat a kvalita potravín – AGROKOMPLEX  2010. 19.08. - 22.08.2010, Nitra [elektronický zdroj]. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-193-5, s. 15-19.

 

AFD45           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - PLACHÁ, Iveta - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ČOBANOVÁ, Klaudia - FARBÁKOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. Možnosti využitia rastlinného extraktu Eleutherococcus senticosus pre zdravie psov. In Zdravie a pohoda zvierat. Košice: Medzinárodná vedecká konferencia. Košice, 30. 09. - 01. 10. 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-209-3, s. 74-80.

 

AFD46           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - SUPUKA, Peter. Vplyv kombinácie probiotickej kultúry a PNMK na vybrané biochemické parametre u odstavčiat. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX. 3. september 2010, Košice. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-194-2, s. 6-9.

 

AFD47           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - ŠUTIAK, Václav - PISTL, Juraj - MOYA NO SALVAGO, M.R. - MOLINA LÓPEZ, A.M. Incidencia otráv pesticídmi u ľudí a zvierat v rôznych krajinách sveta (prehľad). In MŽP SR. Priemyselná toxikológia 2010. 16. - 18. júna 2010, Svit, SR. - Bratislava : Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie ZSVTS, Toxikologická sekcia, 2010. ISBN 978-80-969710-6-0, s. 342-347.

 

AFD48           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj. Výsledky monitoringu výskytu rezíduí pesticídov v rôznych krajinách sveta (prehľad). In Risk factors of food chain  X., Nitra, 13.-14. September 2010. - Nitra : SPU, 2010. ISBN 978-80-552-0436-9, s. 190-195.

 

AFD49           LOVAYOVÁ, Viera - BURDOVÁ, Oľga - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava. Rast vybraných probiotických kultúr v syroch s nízkodohrievanou syreninou počas zrenia. In Bezpečnosť a kontrola potravín.  24.-25. marca 2010, Nitra. - Nitra : SPU, 2010. ISBN 978-80-552-0350-8, s. 150-153.

 

AFD50           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - SUPUKA, Peter. Vplyv kombinácie probiotickej kultúry a PNMK na morfometrické parametre u odstavčiat.

 

AFD51           POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MARCINČÁK, Slavomír - NAGY, Jozef - KOŠČOVÁ, Jana. Probiotiká v akvakultúre. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII:  Bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rýb a zveriny, 9. - 11. mája 2012, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií  z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2012. ISBN 978-80-7148-063-1, s. 315-318.

 

AFD52           PILIPČINEC, Emil. Smerovanie UVLF v Košiciach pri vzdelávaní a špecializovaní veterinárnej profesie. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X, Košice, 6. september 2012 : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-282-6, s. 8-12.

 

AFD53           STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia - LAUKOVÁ, Andrea. Lactobacillus fermentum AD1 (CCM 7421) - a new probiotic strain and its use in canine nutrition. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X, Košice, 6. september 2012 : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-282-6, s. 233-237.

 

AFD54           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ŽITŇAN, Rudolf - HAVIAROVÁ, Katarína - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Vplyv aplikácie probiotických mikroorganizmov a ľanového demena na vybrané morfologické parametre tráviaceho traktu u gnotobiotických prasiat po infekcii E.coli O8: K88ab: H9. In Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky X, Košice, 6. september 2012 : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-282-6, s. 288-291.

 

AFD55           LAUKOVÁ, Andrea - HÁDRYOVÁ, Jana - IMRICHOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Enterococcus faecium EM 41 isolate from ostriches and its enterocin. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, suppl. 1, s. 34-36.

 

AFD56           FAIXOVÁ, Zita - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - LAUKOVÁ, Andrea - FAIX, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Effect of dietary probiotic and plant extract supplementation on mucin dynamics in the chicken intestine and on performance of chickens. In Days of animal physiology. Conference. Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, suppl. 2, s. 15-17.

 

AFD57           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj. Testovanie účinnosti v čelích probiotických laktobacilov v in vivo podmienkach. In Vedecké práce doktorandov 2012. VII. ročník, Košice, 10. - 11. september 2012 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-9-7, s. 101-104.

 

AFD58           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. In Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín: AGROKOMPLEX  2012, Nitra  23. - 26.08.2012 : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-283-3, [CD-ROM], S. 46-49.

 

AFD59           PILIPČINEC, Emil. THE GOAL OF THE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY IN PROVIDING HIGHER EDUCATION  AND IN SPECIALIZATION OF VETERINARY PROFESSION. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2012, roč. 56, suppl. 3, s. 7-8.

 

AFD60           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - LEGÁTH, Jaroslav. Use of insect Sf21 cells to assess cytotoxic effects of insecticides. In Priemyselná toxikológia 2012 pod záštitou PaeDr. Rudolfa Abraháma primátora mesta SVIT, 20. - 22. júna 2012, Svit, Vysoké Tatry, Slovenská republika : Zborník prednášok z 32. vedeckého sympózia. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2012. ISBN  978-80-227-3722-7, s. 229-230.

 

AFD61           LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - SZABÓOVÁ, Renáta - STROMPFOVÁ, Viola - CHRENKOVÁ, Mária - ČOBANOVÁ, Klaudia - FORMELOVÁ, Zuzana - IMRICHOVÁ, Jana - HÁDRYOVÁ, Jana - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav - ŽITŇAN, Rudolf. Enterococcus faecium EF55, probiotický kmeň s bakteriocínovou aktivitou a jeho efektivita u brojlerových králikov. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII:  Bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rýb a zveriny, 9. - 11. mája 2012, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií  z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2012. ISBN 978-80-7148-063-1, s. 98-101.

 

AFD62           LAUKOVÁ, Andrea - HÁDRYOVÁ, Jana - IMRICHOVÁ, Jana - STROMPFOVÁ, Viola - KANDRIČÁKOVÁ, Anna. Charakteristika baktericín-produkujúceho kmeňa Enterococcus faecium EM 41, izolátu z trusu pštrosa a jeho bakteriocínu. In HYGIENA ALIMENTORUM XXXIII:  Bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rýb a zveriny, 9. - 11. mája 2012, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií  z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2012. ISBN 978-80-7148-063-1, s. 327-330.

 

AFD63           BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - BHIDE, Mangesh Ramesh. PilE4 may contributes in the adhesion of Francisella to brain microvascular endothelial cells. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 99-102.

 

AFD64           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - DOLINSKÁ, Saskia - KOVÁČ, Andrej - DOMINGUEZ, Miguel A. - GARRIDO, Juan José - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification of amino acid residues of OspA of Borrelia involed in binding to CD40 receptor. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 107-111.

 

AFD65           DOLINSKÁ, Saskia - HREŠKO, Stanislav - VINCOVÁ, Miroslava - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - CEPKOVÁ, Martina - BHIDE, Mangesh Ramesh. Trypanosoma brucei brucei binds human complement regulatory protein C4BP. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 132-134.

 

AFD66           PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - CSANK, Tomáš - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. In situ assessment of differential adhesion of neuroinvasive and non-neuroinvasive Borrelia strains to BMECs. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 151-154.

 

AFD67           VINCOVÁ, Miroslava - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - DOLINSKÁ, Saskia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification BMECs receptors interacting with Trypanosoma brucei brucei. In Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013,  25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. 1. vyd. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. ISBN 978-90-8686-222-1, s. 163-166.

 

AFD68           PILIPČINEC, Emil. Úloha a postavenie UVLF v Košiciach v oblasti výchovno-vzdelávacej, vedecko-výskumnej a medzinárodnej spolupráce. In HYGIENA ALIMENTORUM. HYGIENA ALIMENTORUM XXXIV:  Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych produktov, 8. - 10. mája 2013, Štrbské Pleso, SR : Zborník prednášok a posterových prezentácií z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-334-2, s. 12-17.

 

AFD69           NEMCOVÁ, Radomíra - HÁDRYOVÁ, Jana - RYZNEROVÁ, Dana - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - POPPER, Miroslav. Stabilizácia a stimulácia účinku probiotických prípravkov v medicíne a zdravej výžive. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-357-1, [CD-ROM], S. 11-17.

 

AFD70           KŠONŽEKOVÁ, Petra - MARYICHUK, Ruslan - CSANK, Tomáš - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Biologické účinky antokyánov testované v podmienkach in vitro. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-357-1, [CD-ROM], S. 97-101.

 

AFD71           MARCINČÁKOVÁ, Dana - FALIS, Marcel - LEGÁTH, Jaroslav - CSANK, Tomáš - KSONZEKOVÁ, Petra - PISTL, Juraj - MILEK, Michal. Monitoring of selected heavy metals cytotoxicity on xCELLigence real-time cell analyzer. In Industrial Toxicology. Industrial Toxicology 2013, June 19-21, 2013, Svit : Proceedings from 33rd International Symposium. 1. vyd. - Bratislava : STU, 2013. ISBN 978-80-227-3959-7, s. 165-168.

 

AFD72           ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - NEMCOVÁ, Radomíra - MARCINČÁK, Slavomír - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vplyv skrmovania ľanového semena a laktobacilov na kvalitu bravčového mäsa. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca. V. vedecká konferencia: Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca, Nitra, 8. - 9. november 2012 : Zborník abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2012. ISBN 978-80-970552-6-4, [CD-ROM], S. 249-252.

 

AFD73           LEGÁTH, Jaroslav - PILIPČINEC, Emil - KOVÁČ, Gabriel - MARAČEK, Imrich. Vedecká a výskumná činnosť Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach z pohľadu tvorby podmienok pre ochranu a kontrolu zdravia potravinových druhov zvierat. In Vedecká rozprava SAPV. Vytváranie podmienok pre ochranu a kontrolu zdravia potravinových druhov zvierat, inovácia veterinárnej informatiky, Nitra, 4. december 2012 : Zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej rozpravy 41. valného zhromaždenia členov SAPV. 1. vyd. - Nitra : SAPV, 2013. ISBN 978-80-89162-49-9, s. 7-13.

 

AFD74           ŽITŇAN, Rudolf - BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Vplyv účinku probiotických mikroorganizmov a naturálnych látok na moduláciu črevnej sliznice a zdravie mláďat ošípaných. In Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy. Sympózium. Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy, 25. - 26. október 2012, Hrádok : XXI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. - Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZS VTS, 2012. ISBN 978-80-970034-4-9, s. 44-47.

 

AFD75           KŠONŽEKOVÁ, Petra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FORBES, Eleanor - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie metód testovania fagocytárnej aktivity vo veterinárskej imunológii. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2012. VII. ročník, Košice, 10. - 11. september 2012 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-9-7, s. 90-93.

 

AFD76           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PETROVOVÁ, Eva. Benefits and hazards of pesticide use (A review). In Industrial Toxicology. Industrial Toxicology 2013, June 19-21, 2013, Svit : Proceedings from 33rd International Symposium. 1. vyd. - Bratislava : STU, 2013. ISBN 978-80-227-3959-7, s. 203-207.

 

AFD77           JONECOVÁ, Zuzana - TÓTH, Štefan - NEMCOVÁ, Radomíra. Imunohistochemická analýza buniek zápalu v sliznici jejuna po aplikácii laktobacilov a polynenasýtených mastných kyselín u odstavčiat. In Košický morfologický deň. 16. Košický morfologický deň: Mechanizmy vzniku tolerancie vo vybraných orgánoch experimentálnych zvierat, 30. mája 2013, Košice : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-8152-017-4, s. 41-44.

 

AFD78           PILIPČINEC, Emil. Smerovanie UVLF v Košiciach pri vzdelávaní a špecializovaní veterinárnej profesie. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI, 2. - 3. 9. 2014, Košice : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-408-0, s. 8-10.

 

AFD79           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - PLACHÁ, Iveta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia. Potenciálne probiotické mikroorganizmy vo výžive psov. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky. Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky XI, 2. - 3. 9. 2014, Košice : Zborník prednášok: Medzinárodná vedecká konferencia. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-408-0, s. 183-186.

 

AFD80           POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. Dekontaminácia laboratórnych SPF myší a ich využitie v gnotobiotických štúdiách. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 91-94.

 

AFD81           DANIŠOVÁ, Oľga - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - HASAJOVÁ, Antónia - KALINOVÁ, Jana. Cryptossporidium Spp. u suis. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 15-17.

 

AFD82           OSOVÁ, Adriana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján - HISIRA, Vladimír - MUDROŇ, Pavol. Dichelobacter nodosus, Fusobacterium necrophorum a hniloba paznechtov. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 338-341.

 

AFD83           MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - KŠONŽEKOVÁ, Petra - FALIS, Marcel - LEGÁTH, Jaroslav - MILEK, Michal - MARCINČÁK, Slavomír - JAKČIOVÁ, Mária. Hepatoprotektívny účinok extraktu Agrimonia eupatoria v terapii infekčných ochorení. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 322-325.

 

AFD84           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum L81 a ľanového oleja na vybrané parametre črevného metabolizmu gnotobiotických ciciakov po infekcii E.coli 08:K88ab:H9. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 181-184.

 

AFD85           POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - SOPKOVÁ, Drahomíra - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna. Synergický efekt Lactobacillus plantarum L81, Lactobacillus fermentum a ľanového semena v prevencii diarhoického syndrómu odstavčiat. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 83-86.

 

AFD86           MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - KUBAŠOVÁ, Ivana - KOŠČOVÁ, Jana - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - POPPER, Miroslav. Využitie probiotických laktobacilov a ľanového semena v prevencii poodstavovej E.coli hnačky prasiat. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 70-72.

 

AFD87           KOŠČOVÁ, Jana - BADLÍK, Marián - HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - SIHELSKÁ, Zuzana. Výskyt Campylobacter spp. ako pôvodocov zoonóz izolovaných z rektálnych výterov psov. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 262-265.

 

AFD88           HÁDRYOVÁ, Jana - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - POPPER, Miroslav - NEMCOVÁ, Radomíra. Ovplyvňovanie tvorby biofilmov u vybraných laktobacilov v in vitro podmienkach. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 33-35.

 

AFD89           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. Využitie metodiky fluorescenčnej in situ hybridizácie na histologických rezoch (histo-FISH), určenej pre štúdium tvorby biofilmov v gastrointestinálnom trakte u gnotobiotických zvierat. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 95-97.

 

AFD90           KIMÁKOVÁ, Patrícia - FECKOVÁ, Barbora - HURTUKOVÁ, Lenka - BHIDE, Mangesh Ramesh - SOLÁR, Peter. Potvrdenie interakcie erytropoetínu a jeho receptora v nádorových A2780 a normálnych HUVEC bunkách. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2014 : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 9. a 10. september 2014. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2014. ISBN 978-80-971428-1-0, s. 54-56.

 

AFD91           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - BENCÚROVÁ, Elena - DOLINSKÁ, Saskia - KRÁLIKOVÁ, Ivana - MAJOR, Peter - MOLNÁR, Ladislav - KORYTÁR, Ľuboš - PROKEŠ, Marián - PŘIKRYL, Miroslav - BHIDE, Mangesh Ramesh - PISTL, Juraj. Occurence of West Nile virus in birds and horses from Slovakia : Výskyt západonílskeho vírusu u vtákov a koní na Slovensku. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 41-43.

 

AFD92           KŠONŽEKOVÁ, Petra - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MARYICHUK, Ruslan - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - NEMCOVÁ, Radomíra - LEGÁTH, Jaroslav - PISTL, Juraj. Prírodné látky a ich úloha v ochrane pred poškodením črevného epitelu pri enteroinfekcii. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 279-282.

 

AFD93           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - MAJOR, Peter. Organické a mastné kyseliny v prevencii moru včelieho plodu. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 292-295.

 

AFD94           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj. Toxicita paracetamolu (Prehľad). In Priemyselná toxikológia. Priemyselná toxikológia 2014, 18. - 20. jún 2014, Svit : Zborník príspevkov z 34. medzinárodného vedeckého sympózia. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-227-4181-1, s. 208-215.

 

AFD95           POŠIVÁK, Ján - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - POŠIVÁKOVÁ, Terézia - LAZAR, Gabriel - VALOCKÝ, Igor - NOVOTNÝ, František. Bakteriálna kontaminácia vyplavovacieho média Stenotrophomonas maltophilia a následný vplyv na zisk a kvalitu embryí u oviec. In Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Infekčné a parazitárne choroby zvierat, Košice,  4. – 5. september 2014 : 5. medzinárodná vedecká konferencia: Zborník príspevkov a abstraktov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-411-0, cD-ROM, S. 350-352.

 

AFD96           MARCINČÁKOVÁ, Dana - FALIS, Marcel - KŠONŽEKOVÁ, Petra - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - LEGÁTH, Jaroslav - MILEK, Michal. Porovnanie cytotoxických in vitro testov po expozícii buniek ťažkými kovmi. In Priemyselná toxikológia. Priemyselná toxikológia 2014, 18. - 20. jún 2014, Svit : Zborník príspevkov z 34. medzinárodného vedeckého sympózia. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2014. ISBN 978-80-227-4181-1, s. 143-147.

 

AFD97           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj. Štandardizácia metódy mnohofarebnej fluorescenčnej in situ hybridizácie pre detekciu prítomnosti zástupcov rodov Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus a Eubacterium v biologických vzorkách. In Čo nového v mikrobiológii. Čo nového v mikrobiológii, 13.-16.marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník krátkych článkov konferencie mladých mikrobiológov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava, Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-2-3, cD ROM, S. 184-189.

 

AFD98           HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - SLÍŽOVÁ, Magdaléna. Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu biofilmov u laktobacilov. In Čo nového v mikrobiológii. Čo nového v mikrobiológii, 13.-16.marec, Štrbské Pleso : Zborník krátkych článkov konferencie mladých mikrobiológov [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava, Praha : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-2-3, cD ROM, S. 41-47.

 

AFD99           STYKOVÁ, Eva - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra. Produkcia organických kyselín vaginálnymi laktobacilmi. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 93-95.

 

AFD100         KOŠČOVÁ, Jana - HURNÍKOVÁ, Zuzana - HURNÍKOVÁ, Júlia. Slúžia mobilné telefóny len na prenos informácií? In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 36-39.

 

AFD101         NEMCOVÁ, Radomíra - HÁDRYOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - POPPER, Miroslav - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Bakteriálne exopolysacharidy môžu zvyšovať perzistenciu laktobacilov v črevnom trakte. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 67-72.

 

AFD102         PILIPČINEC, Emil. ORIENTATION OF THE UNIVERSITY OF VETERINARY MEDICINE AND PHARMACY (UVMP) IN KOŠICE IN THE EDUCATION AND IN SPECIALIZATION OF VETERINARY PROFESSION. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky. Folia veterinaria. - 2014. ISBN 978-80-8077-408-0. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, suppl. I, s. 7-9.

 

AFD103         ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - KULICHOVÁ, Lucia - SOPKOVÁ, Drahomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VLČKOVÁ, Radoslava - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Vplyv skrmovania kyslomliečnych baktérii a omega-3 mastných kyselín na prebiehajúcu infekciu u prasiat. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 11-15.

 

AFD104         KORÉNEKOVÁ, Beáta - BRENESSELOVÁ, Martina - SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - MAČANGA, Ján - KOŽÁROVÁ, Ivona - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa. EFFECTS OF DIETARY PROBIOTICS AND LINSEED SUPPLEMENTATION ON PERFORMANCE OF PIGLETS FROM PROBLEMATIC HERD. In HYGIENA ALIMENTORUM. Folia veterinaria. - 2014. ISBN 978-80-8077-401-1. ISSN 0015-5748, 2014, roč. 58, suppl. II, s. 19-21.

 

AFD105         ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia. Distribúcia laktátdehydrogenázy v tkanivách ošípaných a aplikácia získaných poznatkov vo veterinárnej medicíne. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 5-10.

 

AFD106         SOPKOVÁ, Drahomíra - ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - ONDRAŠOVIČOVÁ, Silvia - PETRILLA, Vladimír. Vplyv suplementácie krmiva probiotikami a ľanovým semenom na metabolizmus lipidov u odstavčiat v problémovom chove. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-422-6, cD ROM, S. 83-87.

 

AFD107         KIRÁLY, Ján - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj. Adenovírusová infekcia v súvislosti s obezitou u ľudí. In Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k netradičným rizikovým faktorom obezity. Vznik a patogenéza obezity vo vzťahu k netradičným rizikovým faktorom obezity, Košice, 15. decembra 2014 : Zborník prác z prezentácie čiastkových výsledkov projektu. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-436-3, s. 95-98.

 

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

AFE01   STYKOVÁ, Eva - VALOCKÝ, Igor - HÁDRYOVÁ, Jana - BÍLEK, Ján - DUDRIKOVÁ, Katarína - NOVOTNÝ, František. Harmonization of biocenosis in tubular reproductive organs by symbiotic microorganisms. In Current approaches to health and diseases in animals and humans. Current approaches to health and diseases in animals and humans, September 19-20, 2014, Lublin : International conference. 1. vyd. - Lublin : Morpol, 2014. ISBN 978-83-940360-0-3, s. 126.

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01           VILČEK, Štefan - VLASÁKOVÁ, Michaela - JACKOVÁ, Anna - PISTL, Juraj. Genetic analysis of porcine circovirus type 2 (PCV2) isolates originating from central Europe. In XIV. International congress of virology, 10-15 August 2008, Istanbul. - Istanbul, 2008, vP-420.

 

AFG02           TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KORIM, Peter - RUMANOVSKÁ, Katarína. Lactobacilli as potential probiotics for honey bees. In Diagnosis and control of bee diseases. August 26th and 28th, 2008, Freiburg, Germany. - Germany : CVUA-Freiburg,World organisation for animal health, 2008, s.

 

AFG03           TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - PISTL, Juraj - KORIM, Peter - KUCHÁROVÁ, Karolína - RUMANOVSKÁ, Katarína. Confirmation of the possibility to infect the larvae of bumbiebees (Bombus terrestris) with the Paenibacillus larvae. In Diagnosis and control of bee diseases. August 26th and 28th, 2008. - Freiburg, Germany, 2008.

 

AFG04           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria - KOČIŠOVÁ, Alica - MITERPÁKOVÁ, Martina. Dirofilarizácia psov-prevalencia a druhové zastúpenie na Slovensku. In VIII. české a slovenské parazitologické dny. - České Budějovice : Česká parazitologická společnost, 2008. ISBN 80-86778-07-X, s. 55.

 

AFG05           KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - ŠUTIAK, Václav. SOME FOODS TOXIC FOR PETS (A REVIEW). In TOXCON 2009. 14th Interdisciplinary Toxicology Conference Brno June 1-3, 2009. - Brno : SETOX, 2009. ISSN 1337-6853, s. 114.

                   

AFG06           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - VLASÁKOVÁ, Michaela - POLLÁKOVÁ, Jana - JACKOVÁ, Anna - JACKOVÁ, Anna - VILČEK, Štefan. Analysis of occurrence of porcine circovirus type 2 (PCV 2) in PMWS-like pigs from farm in Slovak Republik. In IPVS 2010. 21st International Pig Veterinary Society Congress. Vancouver, Canada July 18-21, 2010. - Vancouver : IPVS - International Pig Veterinary Society, 2010, s. 330.

 

AFG07           FECSKEOVÁ, Lívia - PRISTAŠ, Peter - HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - JAVORSKÝ, Peter - SELIGA, Róbert. A new ColV-type plasmid carrying mercury resistance determinant and its distribution among Escherichia coli swine gut isolates. In Gut Microbiology: New insights into gut microbial ecosystems. June 22 - 25, 2010, Aberdeen. - Paris : INRA, 2010, s. 6.

 

AFG08           MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification of proteins responsible for adhesion of Francisella tulatensis subbsp. holarctica to brain microvascular endothelial cells. In Proteomes, proteomics and biological systems, Prague, 19th - 22nd September 2011. - Praha : Akademie věd, 2011, s. 78.

 

AFG09           PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Adhesion of neuroinvasive Borrelia garinii to brain microvascular endothelial cells is mediated by the interaction between outer surface protein A and CD40. In Proteomes, proteomics and biological systems, Prague, 19th - 22nd September 2011. - Praha : Akademie věd, 2011, s. 80.

 

AFG10           MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomic analysis to reveal molecular basis of adhesion Francisella to endothelial cells. In Farm Animal Proteomics, Glasgow, 31st March - 1st April 2011. - Glasgow : University of Glasgow, 2011. ISBN 978-0-85261-930-8, s. 30.

 

AFG11           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. A differential C4bp binding ability of Borrelia and Francisella strains. In Farm Animal Proteomics, Glasgow, 31st March - 1st April 2011. - Glasgow : University of Glasgow, 2011. ISBN 978-0-85261-930-8, s. 52.

 

AFG12           MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Experimental validation of the predicted binding site of outer surface protein A of neuroinvasive Borrelia garinii (strain SKT-7.1) to CD40 of brain microvascular endothelial cells. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 590. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG13           MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Human vitronectin protects Francisella and Borrelia against complement mediated lysis. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 590. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG14           PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - MUCHA, Rastislav - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. OspA:CD40 dyad mediates borrelial crossing of brain microvascular. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 589. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG15           BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Unfolding a secret: Francisella tularensis LVS protein PilE4 interacts with brain microvascular endothelial cells through ICAM-1 molecule. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 627. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG16           MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Identification of adhesion proteins involved in crossing of blood-brain barrier by Francisella tularensis subsp. holarctica. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID), 31st March - 3rd April, 2012, London [elektronický zdroj]. - ESCMID, 2012, online, S. 585. Spôsob prístupu: http://www.congrex.ch/eccmid2012/online-libraries.html.

 

AFG17           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - HERICH, Róbert - BHIDE, Katarína - LEVKUT, Mikuláš. Natural infection with porcine circovirus 2 (PCV2) in conventional pig herd: dynamics of antibody response and viremia. In IPVS 2012 Korea, June 10 - June 13 2012, Jeju, Korea [elektronický zdroj]. - Jeju : ICC, 2012, online, S. 933.

 

AFG18           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - PISTL, Juraj. Impact of flaxseed and lactobacilli on the gut microflora in weaned pigs. In IPVS 2012 Korea, June 10 - June 13 2012, Jeju, Korea [elektronický zdroj]. - Jeju : ICC, 2012, online, S. 583.

 

AFG19           BHIDE, Mangesh Ramesh. Protein synthesis pipelines for study of protein-protein interactions. In Farm Animal Proteomics, 12 - 13 April 2012, Algarve, Portugal. - Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2012. ISBN 978-90-8686-195-8, s. 21-22.

 

AFG20           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. The influence of application of flax-seed oil and probiotics on biochemical blood parameters in gnotobiotic piglets infected by E.colio8: K88AB: H9. In 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, May 8-12, 2012, Thessaloniki, Greece [elektronický zdroj]. - ESPID, 2012, [CD-ROM], S. 46.

 

AFG21           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. The effect of flax-seed oil and Lactobacillus plant on intestinal metabolism in gnotobiotic piglets after infection by Escherichia coli 08:K88AB:H9. In 30th Annual Meeting of the European Society for Paediatric Infectious Diseases, May 8-12, 2012, Thessaloniki, Greece [elektronický zdroj]. - ESPID, 2012, [CD-ROM], S. 47.

 

AFG22           STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia - SZABÓOVÁ, Renáta - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika. Experiences with the use of a new canine-derived probiotic strain Lactobacillus fermentum AD1 (CCM 7421) in dogs. In Diet and the Gut Microbiota: New Directions, Helsinki, 2nd-4th May 2012 : The 2nd Workshop of the European Network for Gastrointestinal Health Research (ENGIHR). - Helsinki : European Science Foundation, 2012, s. 13.

 

AFG23           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - REVAJOVÁ, Viera - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - BOMBA, Alojz. Plant additives as an alternative to feed antimicrobials in the prevention of postweaning in pigs. In IPVS 2012 Korea, June 10 - June 13 2012, Jeju, Korea [elektronický zdroj]. - Jeju : ICC, 2012, online, S. 86.

 

AFG24           HREŠKO, Stanislav - CEPKOVÁ, Martina - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Advanced method for recombinant protein synthesis in inducible leischmania expression system. In 15th International Congress on Infectious Diseases, June 13 - 16, 2012, Bangkok, Thailand [elektronický zdroj]. - Brookline : ICID, 2012, online, S. 1.

 

AFG25           PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - CSANK, Tomáš - BHIDE, Mangesh Ramesh. A possible role of ICAM-1 in OspA mediated borrelial adhesion to BMEC surface. In 15th International Congress on Infectious Diseases, June 13 - 16, 2012, Bangkok, Thailand [elektronický zdroj]. - Brookline : ICID, 2012, online, S. 1.

 

AFG26           STAROŇ, Martin - KÖNIGOVÁ, Alžbeta - MOLNÁR, Ladislav - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína. Prevalence of Nosema apis and Nosema ceranae in Slovak Republic. In European Multicolloquium of Parasitology, Cluj Napoca, Romania, July 25-29 2012 [elektronický zdroj]. - Cluj-Napoca : RISOPRINT, 2012. ISBN 978-973-53-0831-5, online, S. 507.

 

AFG27           LAUKOVÁ, Andrea - CHRASTINOVÁ, Ľubica - PLACHÁ, Iveta - STROMPFOVÁ, Viola - SZABÓOVÁ, Renáta - ČOBANOVÁ, Klaudia - CHRENKOVÁ, Mária - FORMELOVÁ, Zuzana - IMRICHOVÁ, Jana - HÁDRYOVÁ, Jana - ONDRUŠKA, Ľubomír - JURČÍK, Rastislav - ŽITŇAN, Rudolf. Beneficial effect of bacteriocin-producing strain Enterococcus faecium EF 55 of non rabbit origin in rabbits. In 4th World Lagomorph Conference, July 23-27, 2012, Vienna, Austria : Proceedings [elektronický zdroj]. - Vienna : BOKU-Reports on Wildlife Research & Game Management, 2012, online, S. 77-78.

 

AFG28           MUDROŇOVÁ, Dagmar - KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav - NEMCOVÁ, Radomíra. Využitie probiotických laktobacilov v prevencii moru včelieho plodu. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 86.

 

AFG29           NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HÁDRYOVÁ, Jana. Úloha bakteriálnych exopolysacharidov pri ochrane laktobacilov v podmienkach simulujúcich GIT. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 197.

 

AFG30           CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - KIŠ, Ondrej - CIBEREJ, Juraj. Prevalencia prasacieho cirkovírusu 2 (PCV-2) u diviaka lesného na Slovensku. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstrakty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 179.

                   

AFG31           MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra. Štandardizácia PCR  reakcie pre Lactobacillus fermentum, Lactobacillus plantarum a Lactobacillus reuteri. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 194.

 

AFG32           OSELSKÝ, Milan - OSELSKÁ, Miroslava - HALÁN, Miloš - PILIPČINEC, Emil - LETKOVÁ, Valéria. Comparison of habitats in Podarcis muralis and Lacerta viridis in selected, regularly monitored areas in Slovakia. In Simposium Internacional de Fauna Salvaj e. VIII. Simposium Internacional de Fauna Salvaje, 31.10. - 3.11. 2013, Leon : Book of abstracts. 1. vyd. - Zamora : WAVES, 2013. ISBN 978-84-6920-318-0, s. 105.

 

AFG33           ČURLÍK, Ján - OBERHAUSEROVÁ, Katarína - LETKOVÁ, Valéria - PILIPČINEC, Emil - LAZAR, Peter. European bison (Bison bonasus) - a potencial vector of mycobacteriosis. In Simposium Internacional de Fauna Salvaj e. VIII. Simposium Internacional de Fauna Salvaje, 31.10. - 3.11. 2013, Leon : Book of abstracts. 1. vyd. - Zamora : WAVES, 2013. ISBN 978-84-6920-318-0, s. 131.

 

AFG34           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - RYZNEROVÁ, Dana. The use of flow cytometry in the selection of probiotic bacteria. In V4 International Conference Analytical Cytometry. V4 International Conference Analytical Cytometry VII, September 21 - 24 2013, Mikulov : Program and Book of Abstracts. 1. vyd. - Praha : AMCA, 2013. ISBN 978-80-905449-2-5, s. 143-144.

 

AFG35           DOLINSKÁ, Saskia - VINCOVÁ, Miroslava - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Immune evasion of Trypanosoma brucei brucei by acquisition of human complement regular C4BP but not with C1inhibitor. In ItPA. 8th Annual National Conference: Italian Proteomics Association, June 18th - 21st 2013, Padova : Abstract volume. 1. vyd. - Padova : Italian Proteomics Association, 2013. ISBN 978-88-7959-775-3, s. 59.

 

AFG36           BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - MUCHA, Rastislav - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. PilE4 and OmpA of Francisella tularensis LVS invole in the adhesion to brain microvascular endothelial cells. In ItPA. 8th Annual National Conference: Italian Proteomics Association, June 18th - 21st 2013, Padova : Abstract volume. 1. vyd. - Padova : Italian Proteomics Association, 2013. ISBN 978-88-7959-775-3, s. 58.

 

AFG37           BHIDE, Mangesh Ramesh. Rapid protein synthesis pipelines. In ItPA. 8th Annual National Conference: Italian Proteomics Association, June 18th - 21st 2013, Padova : Abstract volume. 1. vyd. - Padova : Italian Proteomics Association, 2013. ISBN 978-88-7959-775-3, s. 24.

 

AFG38           CHYTILOVÁ, Mária - KŠONŽEKOVÁ, Petra - SOLÁR, Peter - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Štúdium imunomodulačného účinku probiotického kmeňa L. plantarum - Biocenol™ LP96 in vitro. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 181.

 

AFG39           KŠONŽEKOVÁ, Petra - CHYTILOVÁ, Mária - PORÁČOVÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Porovnanie antibakteriálnych účinkov etanolových extraktov z čučoriedky chocholíkatej (Vaccinium corymbosum a čučoriedky obyčajnej (Vaccinium myrtillus). In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 148.

 

AFG40           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - ĎUREJOVÁ, Diana - PISTL, Juraj. Interakcie laktobacilov, éterických olejov a prebiotika voči vybraným patogénom v in vitro podmienkach. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 227.

 

AFG41           PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - HERICH, Róbert - LEVKUT, Mikuláš - HARVAN, Milan. Priebeh virémie a vývoj  protilátkovej odpovede u prasiat pri prirodzenej infekcii prasacím cirkovírusovom 2 (PCV-2). In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 200.

 

AFG42           DORKO, Erik - ZÁKUTNÁ, Ľubica - RIMAROVÁ, Kvetoslava - KIZEK, Peter - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Detekcia protilátok proti vírusu kliešťovej encefalitídy u vybraných skupín populácie. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 136.

 

AFG43           SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - MUDROŇ, Pavol - KIRÁLY, Ján - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Dichelobacter nodosus - jeden z pôvodcov hniloby paznechtov hovädzieho dobytka. In ČSM. 26. kongres československé společnosti mikrobiologické s mezinárodní účastí, 24.6. - 26.6. 2013, Brno : Program a abstarkty. 1. vyd. - Praha-Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2013. ISBN 978-80-260-4507-6, s. 199.

 

AFG44           KISKOVÁ, Terézia - DEMEČKOVÁ, Vlasta - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - MEKKOVÁ, Mária. Nocturnal administration of resveratrol prevents breast cancer initiation in rats. In EACR. European Journal of Cancer. ISSN 0959-8049, 2014, vol. 50, suppl. 5, s. S238. (4.819 - IF2014).

 

AFG45           DEMEČKOVÁ, Vlasta - KISKOVÁ, Terézia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - JENDŽELOVSKÁ, Zuzana - ČULKA, Ľubomír. Prooxidant activity of resveratrol is associated with higher efficacy in breast cancer prevention. In EACR. European Journal of Cancer. ISSN 0959-8049, 2014, vol. 50, suppl., s. S239. (4.819 - IF2014).

 

AFG46           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - DOLINSKÁ, Saskia - BENCÚROVÁ, Elena - PŘIKRYL, Miroslav - KRÁLIKOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj - BHIDE, Mangesh Ramesh. Expression of domain III of protein E of West Nile in pQE-30 UA-mCherry-GFP vector for its in reverse line blot based detection of anti-WNV antibodies. In International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 19 - 19 April 2014, Vienna,Austria : Proceedings. 1. vyd. - Helsinki : ADEO, 2014. ISBN 978-1499240818, s. 133.

 

AFG47           BHIDE, Katarína - MUCHA, Rastislav - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - PULZOVÁ, Lucia - DOLINSKÁ, Saskia - CSANK, Tomáš - BHIDE, Mangesh Ramesh. Red-green screening: Construction of protein expression plasmid for easy recombinant protein production. In International Conference on Biochemistry and Molecular Biology, 19 - 19 April 2014, Vienna,Austria : Proceedings. 1. vyd. - Helsinki : ADEO, 2014. ISBN 978-1499240818, s. 295.

 

AFG48           KŠONŽEKOVÁ, Petra - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MARYICHUK, Ruslan - MARCINČÁKOVÁ, Dana - CSANK, Tomáš - KIRÁLY, Ján - NEMCOVÁ, Radomíra - LEGÁTH, Jaroslav. Protective effect of anthocyanins and lactobacilli on damage of epithelial monolayer induced by enterotoxigenic Escherichia coli. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 114-115.

 

AFG49           POPPER, Miroslav - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - SOPKOVÁ, Drahomíra - NEMCOVÁ, Radomíra. The influence of lactobacilli culture and flax-seed on selected biochemical parameters of weaned piglets from problematic breeding. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 141.

 

AFG50           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - CZERWINSKI, J. - HÁDRYOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - NEMCOVÁ, Radomíra. Application of multi-color fluorescence in situ hybridization (FISH) method to simultaneous identification of Bifidobacterium, Lactobacillus and Enterococcus from animal feces. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 153-154.

 

AFG51           HÁDRYOVÁ, Jana - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - NEMCOVÁ, Radomíra. Factors affecting in vitro biofilm formation by selected lactobacilli. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 98.

 

AFG52           MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - CZERWINSKI, J. - HRČKOVÁ, Gabriela - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. The HISTO-Fish method useful for detection of biofilm in parts of gastrointestinal tract standardized for gnotobiotic animals. In IPC. International scientific conference on probiotocs and prebiotics (IPC 2014), Budapest, 24th-26th June 2014 : Conference proceedings. 1. vyd. - Kysucké Nové Mesto : PAMIDA, 2014. ISBN 978-80-89589-09-8, s. 123-124.

 

AFG53           DORKO, Erik - ZÁKUTNÁ, Ľubica - BARANOVÁ, Zuzana - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Detekcia protilátok proti vírusu kliešťovej encefalitídy. In Kongres klinické mikrobiológie, infekčních nemocí a epidemiologie. Kongres klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, 17.-19.10.2013, Olomouc : XXI. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. 1. vyd. - Zlín : Procházka Bořek - Produkce, 2013. ISBN 978-80-87735-08-4, s. 144.

 

AFG54           FLACHBARTOVÁ, Zuzana - PULZOVÁ, Lucia - BENCÚROVÁ, Elena - POTOČŇÁKOVÁ, Lenka - ČOMOR, Ľuboš - BHIDE, Mangesh Ramesh. New potential antimicrobial peptides binding to outer membrane proteins of Trypanosoma brucei brucei. In COST Action CM1307/CaPF. Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites, October 27-29, 2014, Calvi, France : Book of Abstracts, 1rst COST CM 1307 Annual Meeting. 1. vyd. - Brussels : COST, 2014. ISBN 978-83-9287-841-6, s. 66.

 

AFG55           BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁČ, Andrej - DOLINSKÁ, Saskia - BENCÚROVÁ, Elena - FLACHBARTOVÁ, Zuzana - PULZOVÁ, Lucia. Identification host factors intercalating with Trypanosoma brucei brucei. In COST Action CM1307/CaPF. Targeted chemotherapy towards diseases caused by endoparasites, October 27-29, 2014, Calvi, France : Book of Abstracts, 1rst COST CM 1307 Annual Meeting. 1. vyd. - Brussels : COST, 2014. ISBN 978-83-9287-841-6, s. 62-63.

 

AFH Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

AFH01           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum,  maltodextrínov a fructooligosacharidov na produkciu organických kyselín v tráviacom trakte odstavčiat. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie. 22.- 24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 55.

                   

AFH02           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Ján, jr. - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Vplyv kombinácie laktobacilovej kultúry a  polynenasýtených kyselín (PNKM) na produkciu organických kyselín v trakte u odstavčiat. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie. 22.- 24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 56.

                   

AFH03           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Vplyv Lactobacillus gasseri a Escherichia coli na morfologické zmeny a produkciu organických kyselín. In XXIII. Dni živočíšnej fyziológie. 22.- 24. októbra 2008. - Košice : ÚFHZ SAV, 2009. ISBN 978-80-968618-3-5, s. 58.

 

AFH04           HREŠKO, Stanislav. Vzájomný výskyt polymorfizmu v počte oktapeptidových repetícií a polymorfizmu v jednom nukleotide v kodóne 192 v PRNP géne hovädzieho dobytka. In UVL. Zborník abstraktov referátov 51. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou ŠVOČ. - Košice, 2008 : UVL, 51. ročník.

 

AFH05           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria - KOČIŠOVÁ, Alica - MITERPÁKOVÁ, Martina. Epizootologický prieskum výskytu Dirofilaria spp. u psov na území Slovenska. In Slovenská parazitologická spoločnosť. Prírodné ohniskové nákazy. Zborník abstraktov, Košice, 3.-5. novembra 2008. - 2008, s. 26.

 

AFH06           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Analýza výskytu polymorfizmov v géne pre priónový proteín u vybraných plemien hovädzieho dobytka. In UVL. Zborník abstraktov referátov 52. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 28. apríl 2009. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-123-2, s. 26.

 

AFH07           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - NOVÁK, Michal - MIKULA, Ivan. Mutation detection in the toll like receptors (TLR1, TLR2 and TLR4) in autochthonous central European cattle. In Folia veterinaria. ISSN 0015-5748, 2009, roč. 53, suppl. I, s. 86.

 

AFH08           KARAFFOVÁ, Viera - LEVKUTOVÁ, Mária - LAUKOVÁ, Andrea - PISTL, Juraj. Vplyv šalvie a Enterococcus faecium EF 55 na špecifickú imunitu po aplikácii salmonelovej infekcii u kurčiat. In UVL. Zborník abstraktov referátov 52. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 28. apríl 2009. - Košice : UVL, 2009. ISBN 978-80-8077-123-2, s. 27-28.

 

AFH09           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MÁTÉOVÁ, Silvia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - BULECA, Viktor - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Effect of herb essential oils and probiotic strain on microbiological parameters and organic acid production in broiler chickens. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 77.

                   

AFH10           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. The influence of combination of probiotic culture and PUFA on morphometric parameters in conventional piglets. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 91-92.

                   

AFH11           NEMCOVÁ, Radomíra - GUBA, Peter - HAJDUČKOVÁ, Vanda - STROMPFOVÁ, Viola - LOVAYOVÁ, Viera. Vability of probiotic cultures in Cheddar cheese. In International Journal of Probiotics & Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 153.

 

AFH12           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Antimicrobial activity of essential oils and probiotic straing against an experimental challenge with Salmonella enterica. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 141-141.

 

AFH13           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - ŽITŇAN, Rudolf - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Impact of Enterococcus faecium on morphological development of the dogestive tract in gnotobiotic piglets. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 133.

 

AFH14           HAJDUČKOVÁ, Vanda - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČERTÍK, Milan - KAŠTEĽ, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. The influence on lipid metabolism in piglets of administration of Lactobacilli and falx-seed with increased content of ? - 3 PUFA. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 69-70.

                   

AFH15           BULECA, Viktor - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - KOŠČOVÁ, Jana - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Influence of Lactobacillus plantarum, maltodextrins and fructooligosaccharides on production of short-chain fatty acids in digestive tract of weaned piglets. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 61-62.

 

AFH16           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HAJDUČKOVÁ, Vanda. The influence of combination of Lactobacilli culture and polyunsaturated fatty acids (PUFA) on production of organic acids in the digestive tract of weaned piglets. In Food and Function 2009. 9th - 11th June 2009, Žilina, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2009. ISBN 978-80-970168-1-4, s. 68.

                   

AFH17           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BOMBA, Alojz - GYÖRYOVÁ, Katarína. Influence of Zn2+ and Lactobacillus plantarum CCM 7102 on the composition of intestinal microflora in laboratory mice. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, vol. 4, č. 2, s. 152.

                   

AFH18           LAUKOVÁ, Andrea - LEVKUT, Mikuláš - HERICH, Róbert - STROMPFOVÁ, Viola - PISTL, Juraj - SZABÓOVÁ, Renáta - REVAJOVÁ, Viera - SIMONOVÁ, V. - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Probiotic and bacteriocinogennic strain Enterococcus faecium EF55, its inhibitory and immunostimulatory activity. In International Journal of Probiotics and Prebiotics. ISSN 1555-1431, 2009, roč. 4, č. 2, s. 145.

 

AFH19           BELICOVÁ, Martina. Dirofilarióza líšok (Vulpes Vulpes). In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 18.

 

AFH20           LECOVÁ, Lenka. Prevalencia Dirofilaria spp. u domácich a voľne žijúcich mäsožravcov na východnom Slovensku. In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 26.

 

AFH21           HREŠKO, Stanislav. Štandardizácia metódy DGGE na analýzu polymorfizmov v géne pre priónový proteín u hovädzieho dobytka. In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 30.

 

AFH22           SUPUKA, Peter. Nové postupy pri prevalencii a terapii a tráviacich porúch králikov pomocou probiotických kultúr Lactobacillus  a Enterococcus. In Zborník abstraktov referátov 53. ročníka študentskej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice 15. apríl 2010. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-183-6, s. 33.

 

AFH23           MUDROŇOVÁ, Dagmar - REVAJOVÁ, Viera - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Immune response of pigs after application of probiotics and flaxseed. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 91.

 

AFH24           KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Influence of the various growth substrates in the medium on the growth of Lactobacilli and pathogenic bacteria in vitro. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 173-174.

                   

AFH25           LAUKOVÁ, Andrea - STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POGÁNY - SIMONOVÁ, Monika - SZABÓOVÁ, Renáta. Lactobacillus fermentum and Enterococcus faecium as potential canine probiotics. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 87-88.

 

AFH26           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv Lactobacillus plantarum - Biocenol TM, Lactobacillus fermentum - Biocenol TM LF99 a ľanového semena na črevnú mikroflóru a produkciu organických kyselín u odstavčiat. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 294.

 

AFH27           STROMPFOVÁ, Viola - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PLACHÁ, Iveta - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ČOBANOVÁ, Klaudia - FARBÁKOVÁ, Jana - LAUKOVÁ, Andrea - NEMCOVÁ, Radomíra. Testing of lyophilized form of probiotic strain Lactobacillus fermentum AD1-CCM 7421 in dogs. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 296.

 

AFH28           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - PISTL, Juraj - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Vplyv aplikácie rastlinných aditív na klinický stav, črevnú mikroflóru a imunitnú odpoveď prasiat v období odstavu. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 106.

                   

AFH29           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava. Influencing the intestinal microbial activity in weaned pigs by administration of lactobacili and flaxseed. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 177.

 

AFH30           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SUPUKA, Peter. The influence of combination of lactobacilli culture and flax-seed on selected biochemical parameters of weaned piglets. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 142.

 

AFH31           NEMCOVÁ, Radomíra - BOMBA, Alojz - DRIBIN, L.B. - MARIÁSSY, A.T. Expression of the duodenal carbohydrates in piglets treated with probiotics. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 141.

 

AFH32           BOMBA, Alojz - STROJNÝ, Ladislav - CHMELÁROVÁ, Anna - HIJOVÁ, Emília - BERTKOVÁ, Izabela - NEMCOVÁ, Radomíra. Synbiotics and potentiated probiotics in modulation of the  gastrointestinal ecosystem. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 18.

                   

AFH33           BOMBA, Alojz - STROJNÝ, Ladislav - CHMELÁROVÁ, Anna - NEMCOVÁ, Radomíra. The use of gnotobiotic animals in the development and study of probiotics. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 82.

 

AFH34           SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - ŽITŇAN, Rudolf - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana - SUPUKA, Peter. Vplyv kombinácie Laktobacilovej kultúry a PUFA na morfologické parametre u odstavčiat. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX. 3. september 2010, Košice. - Košice : UVLF, 2010. ISBN 978-80-8077-194-2, s. 48-49.

 

AFH35           HREŠKO, Stanislav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - MOJŽIŠ, Martin. Genotypizácia génu pre priónový proteín u hovädzieho dobytka. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 284.

 

AFH36           CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - VLASÁKOVÁ, Michaela - JACKOVÁ, Anna - LEVKUT, Mikuláš - VILČEK, Štefan. Výskyt prasacieho cirkovírusu typu 2 (PCV 2) u odstavčiat s príznakmi PMWS na Slovensku. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 280.

 

AFH37           KOŠČOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - HAJDUČKOVÁ, Vanda - BOROVSKÁ, Dana - BOMBA, Alojz. Vplyv kombinácie oreganového esenciálneho oleja a laktobacilového kmeňa na mikrobiologické parametre a hmotnostné prírastky u odstavčiat. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 289.

 

AFH38           LECOVÁ, Lenka - GIOIA, Gloria - MORTARINO, Michele - LETKOVÁ, Valéria. Vysoko citlivá duplex PCR pre súčasnú detekciu a diferenciáciu Dirofilaria immitis a Dirofilaria repens v periférnej krvi psov. In IX. Slovenské a české parazitologické dni, Liptovký Ján 24.-28. máj 2010. - Bratislava : Slovenská parazitologická spoločnosť, 2010. ISBN 978-80-968473-6-5, s. 50.

 

AFH39           LECOVÁ, Lenka - LETKOVÁ, Valéria. Vulpes vulpes ako potencionálny rezervoár Dirofilaria spp. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia. Bratislava, 27. - 29. 10 2009. - Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2010, s. 1-2.

 

AFH40           PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Neuroinvazívna Borrelia garinii interaguje s povrchovými proteínmi mozgových mikrovaskulárnych endoteliálnych buniek. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 273.

 

AFH41           PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Adhézia neuroinvazívnej Borrelia garinii ku BMEC pri prechode HEB je sprostredkovaná OspA proteínom. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 100.

 

AFH42           MAĎAR, Marián - KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia proteínov Borrelia burgdorferi spp. viažucich C4BP. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 269.

 

AFH43           MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - GYURANECZ, Miklós - BHIDE, Mangesh Ramesh. Detekcia a genotypizácia izolátov Francisella tularensis subsp. holarctica z mozgu Lepus europaeus. In 25. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej s medzinárodnou účasťou. " Mikroorganizmy a kvalita života". Stará Lesná, 15. - 18. september 2010. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2010. ISBN 978-80-970477-8-8, s. 105.

 

AFH44           LOVAYOVÁ, Viera - DUDRIKOVÁ, Eva - NEMCOVÁ, Radomíra - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - GUBA, Peter. Selected viability of probiotic cultures in Low-cooked cheese during ripening. In Conference proceedings from International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. 15th - 17th June 2010, Košice, Slovakia. - Košice : PAMIDA, 2010. ISBN 978-80-970168-4-5, s. 175.

 

AFH45           FECSKEOVÁ, Lívia - PRISTAŠ, Peter - HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil - JAVORSKÝ, Peter - SELIGA, Róbert. Nový typ ColV plazmidu nesúci rezistenciu voči ortuti a distribúcia jeho vybraných vlastností v populácii Escherichia coli tráviaceho traktu ošípaných. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2010. - Bratislava : OZ Preveda, 2010. ISBN 978-80-970421-8-9, s. 4.

 

AFH46           LEGÁTH, Jaroslav - BÁRD, Alexander - PILIPČINEC, Emil - KOSTECKÁ, Zuzana - MARAČEK, Imrich. Dokumenty o spolupráci Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s klubom filatelistov. In 10. medzinárodné sympózium k dejinám medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, Bratislava, 28. - 29. júna 2012. - Bratislava : LFUK, 2012, s. 1.

 

AFH47           FAIXOVÁ, Zita - PIEŠOVÁ, Elena - MAKOVÁ, Zuzana - LEVKUT, Martin - PISTL, Juraj - LAUKOVÁ, Andrea - FAIX, Štefan - LEVKUT, Mikuláš. Mucin dynamics in chicken intestine are chenged by dietary probiotic and plant extract suppllementation. In Book of Abstracts from 25th Days of Animal Physiology, 17 - 19th October 2012, Košice, Slovakia. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-8-0, s. 19.

 

AFH48           TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - KŠONŽEKOVÁ, Petra - PORÁČOVÁ, Janka - MARIYCHUK, Ruslan - ELIAŠOVÁ, Adriana. Antimicrobial properties of anthocyanin extract prepared from berries by ethanol and acetone extraction. In New Trends in the Biological and Ecological Research, November 8 – 10, 2012, Grand Hotel Kempinski High Tatras, Slovak Republic. - Prešov : Prešovská univerzita, 2012. ISBN 978-80-89561-09-4, s. 48.

 

AFH49           MUCHA, Rastislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomic analysis of adhesion of neuroinvasive Francisella to brain microvascular endothelial cells. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH50           BHIDE, Katarína - BHIDE, Mangesh Ramesh - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - MLYNÁRČIK, Patrik - BENCÚROVÁ, Elena - HREŠKO, Stanislav - MUCHA, Rastislav. Varriable regions in the sushi domains 6-7 and 19-20 of factor H in animals and human lead change in the affinity to factor H binding protein of Borrelia. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH51           BHIDE, Mangesh Ramesh - MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - HREŠKO, Stanislav - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav. Multiple strains of Borrelia and Francisella uses complement regulatory protein C4BP to block activation of classical complement pathway. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH52           BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - CEPKOVÁ, Martina - MUCHA, Rastislav - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Pillus-facilitated adherence of francisella tularensis subsp. holarctica LVS to the brain microvascular endothelial cells. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH53           HECKO, Miroslav. Vplyv aplikácie probiotických lactobacilov a zinočnatých zlúčenín na črevnú mikroflóru u myší. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 15.

 

AFH54           FIRMENTOVÁ, Simona. Vplyv aplikácie probiotického syra a ľanového semena na imunitnú odpoveď u prasiat. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 16.

 

AFH55           NAGYOVÁ, Veronika. Vplyv aplikácie orechovca jaseňolistého na adherenciu a počty E. Coli v čreve prasiat. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 21-22.

 

AFH56           KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj - MOLNÁR, Ladislav. Vývoj aplikačnej formy probiotického prípravku pre včely. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 40-41.

 

AFH57           CHYTILOVÁ, Mária - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - BULECA, Viktor - KOŠČOVÁ, Jana. Vplyv ľanového oleja a kmeňa Lactobacillus plantarum na zmeny v génovej expresii vybraných cytokínov u GERM-FREE prasiatok infikovaných prostredníctvom ETEC. In Zborník abstraktov 55. ročníka,  Košice 25. apríl 2012 : Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ). 1. vyd. - Košice : UVLF, 2012. ISBN 978-80-8077-277-2, s. 46-47.

 

AFH58           BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Protein immobilization in practice: Rapid protein-protein interaction using reverse line blot array. In The 1st International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, October 03-06, 2012, Štrbské Pleso, Slovak Republic. - Bratislava : NFA, 2012. ISBN 978-80-7097-970-9, s. 88.

 

AFH59           BHIDE, Mangesh Ramesh - NATARAJAN, Satheesh - CEPKOVÁ, Martina. Rapid in-vitro protein synthesis pipeline: A promising tool for cost-effective nano-scale protein array development. In The 1st International Conference on Nanomaterials: Fundamentals and Applications, October 03-06, 2012, Štrbské Pleso, Slovak Republic. - Bratislava : NFA, 2012. ISBN 978-80-7097-970-9, s. 89.

 

AFH60           STROMPFOVÁ, Viola - PLACHÁ, Iveta - ČOBANOVÁ, Klaudia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - LAUKOVÁ, Andrea. Stability of Lactobacillus fermentum CCM 7421 and its influence on biochemical parameters in dogs. In Book of Abstracts from 25th Days of Animal Physiology, 17 - 19th October 2012, Košice, Slovakia. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. ISBN 978-80-968618-8-0, s. 61.

 

AFH61           BENCÚROVÁ, Elena - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Molecular analysis of possible ligands and receptors responsible for interaction between Francisella and brain microvascular endothelial cells. In KUBOVÁ, Jana. European Symposium on Atomic Spectometry 2012: Book of Abstracts, October 7 - 12, 2012, Tatranská Lomnica, Slovakia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-223-3292-7, s. 114.

 

AFH62           BHIDE, Mangesh Ramesh - MLYNÁRČIK, Patrik. Development of simple and rapid elution methods for proteins from various affinity beas for their direct MALDI-TOF downstream application. In KUBOVÁ, Jana. European Symposium on Atomic Spectometry 2012: Book of Abstracts, October 7 - 12, 2012, Tatranská Lomnica, Slovakia. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. ISBN 978-80-223-3292-7, s. 115.

 

AFH63           PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej - BHIDE, Mangesh Ramesh. Neuroinvasive Borrelia activates downstream signaling pathway in BMECS. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 23.

 

AFH64           MUCHA, Rastislav - MAĎAR, Marián - PULZOVÁ, Lucia - HREŠKO, Stanislav - BENCÚROVÁ, Elena - CEPKOVÁ, Martina - MLYNÁRČIK, Patrik - BHIDE, Mangesh Ramesh. Study of adhesion proteins involed in crossing of blood-brain barrier by neuroinvasive Francisella tularensis subbsp. holarica strain. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 51.

 

AFH65           BHIDE, Mangesh Ramesh. Protein synthesis pipelines for study of protein-protein interactions. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 15.

 

AFH66           HREŠKO, Stanislav - NATARAJAN, Satheesh - BHIDE, Mangesh Ramesh. Rapid pipeline for protein production in Leishmania cell free expression system. In Annual Meeting of Slovak Society for Neuroscience & Centre of Excellence for Brain Research, Smolenice Castle, Slovakia May 24 - 26, 2012. : Programme and Abstracts Book. - Dunajská Lužná : AHO3, 2012. ISBN 978-80-969931-7-8, s. 39.

 

AFH67           CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - WALLACE, Sarah. The effect of vaccination on PCV-2 neutralizing antibodies and viremia after natural infection. In Molecular Determinants of T Cell Immunity, June 9 - 13, 2012, Štrbské Pleso, Slovakia : 10th EFIS-EJI Tatra Immunology Conference [elektronický zdroj]. - Berlin : EFIS, 2012, [CD-ROM], S. 10.

 

AFH68           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - CHYTILOVÁ, Mária - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - LAZAR, Gabriel. Lactobacillus plantarum BiocenolTM LP96 and n-3 PUFAs and their immunomodulatory action. In SOMED. 36th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease, Kosice, 24th-26th September 2013 : SOMED2013. 1. vyd. - Košice : PAMIDA, 2013. ISBN 978-80-89589-07-4, s. 36-37. Dostupné na internete: <http://www.somed2013.org/uploads/fck/file/Final%20Programme%20SOMED2013_docx(1).pdf>.

 

AFH69           ŠTYRIAK, Igor - NEMCOVÁ, Radomíra. Binding of extracellular matrix molecules by probiotic bacteria. In SOMED. 36th International Congress of the Society for Microbial Ecology and Disease, Kosice, 24th-26th September 2013 : SOMED2013. 1. vyd. - Košice : PAMIDA, 2013. ISBN 978-80-89589-07-4, s. 42-43. Dostupné na internete: <http://www.somed2013.org/uploads/fck/file/Final%20Programme%20SOMED2013_docx(1).pdf>.

 

AFH70           MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - CHYTILOVÁ, Mária - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KOŠČOVÁ, Jana - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - LAZAR, Gabriel. Immunomodulatory effect of probiotic lactobacilli and flaxseed oil in gnotobiotic pigs infected by enterotoxigenic Escherichia coli. In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 35-36.

 

AFH71           NEMCOVÁ, Radomíra - BOROVSKÁ, Dana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - HÁDRYOVÁ, Jana. The role of envitonmental factors in biofilm forming by lactobacilli. In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 59-60.

 

AFH72           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh - KORYTÁR, Ľuboš - PROKEŠ, Marián - PŘIKRYL, Miroslav - PISTL, Juraj. Emergence of West Nile virus in Slovakia. In Zoonoses. Zoonoses - common protection of human and animal health, Bratislava, 16th - 18th of October 2013 : Proceedings of the 4th scientific congress with international participation. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2013. ISBN 978-80-970552-7-1, s. 31.

 

AFH73           GANCARČÍKOVÁ, Soňa - POPPER, Miroslav - NEMCOVÁ, Radomíra - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - BOROVSKÁ, Dana - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŽITŇAN, Rudolf. Effect of application of probiotic microorganisms and flax seed on selected morphological parameters and intestinal metabolism of the digestive tract in gnotobiotic pigs after infection by E.coli08: K88ab: H9. In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 51.

 

AFH74           KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SABO, Rastislav - MOLNÁR, Ladislav. Intoxikácia včiel. In AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-357-1, [CD-ROM], S. 1.

 

AFH75           KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra. Isolation of potential probiotic bacteria from intestinal content of rainbow trouts (Oncoorhynchus Mykiss). In International Scientific Conference Probiotics and Prebiotics. Proceedings of the International scientific conference on probiotocs and prebiotics, Kosice, 11th-13th June 2013 : IPC2013. 1. vyd. - Košice : UPJŠ, 2013. ISBN 978-80-89589-06-7, s. 55.

 

AFH76           PILIPČINEC, Emil. The role and position of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice in education, scientific research and international cooperation. In HYGIENA ALIMENTORUM. Folia veterinaria. - 2013. ISSN 0015-5748, 2013, roč. 57, suppl. 1, s. 11.

 

AFH77           DOBROVOLSKÁ, Silvia. Testovanie prežívateľnosti prospešných baktérií pomocou prietokovej cytometrie. In PROKEŠ, Marián. Zborník abstraktov 56. ročníka, 17. apríl 2013, Košice. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-333-5, s. 40-41.

 

AFH78           KOKARDOVÁ, Lenka - HUDYMAČ, Michal. Čo prinášajú vakcíny proti chrípke. In PROKEŠ, Marián. Zborník abstraktov 56. ročníka, 17. apríl 2013, Košice. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-333-5, s. 41.

 

AFH79           MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - HRČKOVÁ, Gabriela - NEMCOVÁ, Radomíra. Štandardizácia metodiky fluorescenčnej in situ hybridizácie na histologických rezoch HISTO-FISH, určenej pre štúdium tvorby biofilmov v gastrointestinálnom trakte zvierat. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 25.

 

AFH80           SLÍŽOVÁ, Magdaléna - MAĎAR, Marián - HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra. Štandardizácia metódy mnohofarebnej fluorescenčnej in situ hybridizácie pre detekciu prítomnosti zástupcov rodov Bifidobacterium, Lactobacillus, Enterococcus a Eubacterium vo vzorkách črevného obsahu. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 37.

 

AFH81           ANDREJČÁKOVÁ, Zuzana - SOPKOVÁ, Drahomíra - VLČKOVÁ, Radoslava - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - KREŠÁKOVÁ, Lenka. Vplyv aplikácie kyslomliečnych baktérií a ľanového semena v chove infikovaných prasiat. In Mladí vedci - bezpečnosť potravinového reťazca : Zborník abstraktov zo VII. vedeckej konferencie. 1. vyd. - Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, 2014. ISBN 978-80-89738-01-4, s. 19.

 

AFH82           CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - DOLINSKÁ, Saskia - BENCÚROVÁ, Elena - PŘIKRYL, Miroslav - KRÁLIKOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj - BHIDE, Mangesh Ramesh. Expresia domény III obalového vírusu západonílskej horúčky (West Nile virus) pomocou pQE-30 UA-mCherry-GFP vektora a jej využitie v detekcii WNV protilátok. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014,  Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 7.

 

AFH83           HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - SLÍŽOVÁ, Magdaléna. Vplyv kultivačných podmienok na tvorbu biofilmov a laktobacilov. In Čo nového v mikrobiológii. Konferencia. Čo nového v mikrobiológii, 13. - 16. marec 2014, Štrbské Pleso : Zborník abstraktov konferencie mladých mikrobiológov. 1. vyd. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2014. ISBN 978-80-971422-1-6, s. 12.

 

AFH84           DORKO, Erik - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. West Nile Vírus - nové riziko infekcie na Slovensku? In Červenkove dni preventívnej medicíny. Konferencia. XIII. Červenkove dni preventívnej medicíny s medzinárodnou účasťou, Tále, 23.-25. apríla 2014 : Zborník abstraktov: program. 1. vyd. - Banská Bystrica : RÚVZ, 2014. ISBN 978-80-971096-3-9, s. 27-28.

 

AFH85           BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomics of human zoonoses. In National Program for Combating Alzheimer´s Diseases. National Program for Combating Alzheimer´s Diseases, March 20 - 22, 2014, Smolenice Castle, Slovakia : Annual Meeting of Slovak National JPND Consortium: Programme and Abstract Book. 1. vyd. - Dunajská Lužná : AHO4, 2014. ISBN 978-80-971608-0-7, s. 22.

 

AFH86           PŘIKRYL, Miroslav. Prevalencia špecifických protilátok voči západonílskemu vírusu (West Nile virus) v populácii koní a vtákov na Slovensku. In Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 9. apríl 2014, Košice : Zborník abstraktov 57. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-390-8, s. 14.

 

AFH87           ŠTECOVÁ, Michaela. Vplyv aplikácie gaštana jedlého na imunitnú odpoveď prasiat v období odstavu. In Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 9. apríl 2014, Košice : Zborník abstraktov 57. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-390-8, s. 48-49.

 

AFH88           KUBAŠOVÁ, Ivana. Vplyv probiotických laktobacilov a ľanu na imunitnú odozvu u odstavčiat infikovaných enterotoxigénnymi E. coli. In Študentská vedecká a odborná činnosť - ŠVOČ, 9. apríl 2014, Košice : Zborník abstraktov 57. ročníka. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2014. ISBN 978-80-8077-390-8, s. 49-50.

 

AFL Postery z domácich konferencií

AFL01   KOVALKOVIČOVÁ, Natália - ŠUTIAKOVÁ, Irena - PISTL, Juraj - HRUŠKOVÁ, Tatiana. Zdravotné riziko insekticídu deltametrínu. In Životné podmienky a zdravie. Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014, s. 1.

 

AFL02   DORKO, Erik - RIMÁROVÁ, Kvetoslava - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš. Infekcia West Nile vírusom na Slovensku. In Životné podmienky a zdravie. Životné podmienky a zdravie : XXII. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou, 22. - 24. septembra 2014, Nový Smokovec. 1. vyd. - Bratislava : Úrad verejného zdravotníctva SR, 2014, s. 1.

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01           FERENČÍK, Igor - BALÁTOVÁ, Z. - BENCKO, M. - DAGALIER, B. - FARKAŠOVÁ, M. - HOLODA, Emil - HOLUBOVÁ, D. - KOMEN, J. - KULICHOVÁ, Z. - MEER, P. - MENYHARTOVÁ, L. - MOGELSKÁ, N. - PEŠKO, M. Národný rámec regulácie používania geneticky modifikovaných organizmov a výrobkov z nich. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2009. 60 s. ISBN 978-80-224-1089-2.

 

BAB02           NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor. Probiotiká a naturálne látky v chove hospodárskych zvierat. 1. vyd. Košice : UVLF, 2010. 62 s. ISBN 978-80-8077-185-0.

 

BAB03           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga. Porovnanie kvality vzdelávania na UVLF v AR 2010/2011 a v AR 2011/2012. Rec. Jozef Nagy, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 282 s. ISBN 978-80-8077-312-0.

 

BAB04           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MUDROŇ, Pavol - NAGY, Oskar - HERICH, Róbert. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v ŠO 6.3.4 Vnútorné choroby zvierat. Rec. Igor Valocký, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 97 s. ISBN 978-80-8077-308-3.

 

BAB05           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - LEGÁTH, Jaroslav - NAGY, Jozef. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať študijný program farmácia. Rec. Juraj Pistl, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 252 s. ISBN 978-80-8077-311-3.

 

BAB06           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - LEVKUTOVÁ, Mária - GOLDOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Alica. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program parazitárne choroby zvierat. Rec. Ľudovít Lenhardt, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 141 s. ISBN 978-80-8077-310-6.

 

BAB07           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - TUREK, Peter - NAGY, Jozef - MAĽA, Pavel. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať doktorandský študijný program hygiena potravín. Rec. Igor Valocký, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 285s. ISBN 978-80-8077-309-0.

 

BAB08           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - GOLDOVÁ, Mária - LEVKUTOVÁ, Mária. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v ŠO 6.3.7 Infekčné a parazitárne choroby zvierat. Rec. Juraj Pistl, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 126 s. ISBN 978-80-8077-307-6.

 

BAB09           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - TUREK, Peter - NAGY, Jozef - MAĽA, Pavel. Proces akreditácie spôsobilosti uskutočňovať habilitačné konania a konania na vymenúvanie profesorov v ŠO 6.3.2 Hygiena potravín. Rec. Igor Valocký, Peter Lazar. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 135 s. ISBN 978-80-8077-306-9.

 

BAB10           KORIM, Peter - PILIPČINEC, Emil - MOJŽIŠOVÁ, Jana - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ROLFOVÁ, Silvia - KUNDRÍKOVÁ, Ľudmila. Implementácia modelu CAF na UVLF v Košiciach. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 115 s. ISBN 978-80-8077-313-7.

 

BAB11           DANKO, Ján - ŠIMON, František - BÁLENT, Pavol - BÍREŠ, Jozef - CIBEREJ, Juraj - CIGÁNEK, Jozef - CIGÁNKOVÁ, Viera - ČONKOVÁ, Eva - DANKOVÁ, Marianna - DEMETEROVÁ, Mária - DIANOVSKÝ, Ján - FAIXOVÁ, Zita - FALIS, Marcel - FLEŠÁROVÁ, Slávka - GOLDOVÁ, Mária - HOLODA, Emil - JAUTOVÁ, Jagienka - JENČA, Andrej - JENČOVÁ, Jana - KOČIŠOVÁ, Alica - KOPPEL, Juraj - KOSTECKÁ, Zuzana - KOŠUTH, Peter - KOTTFEROVÁ, Jana - KOVÁČ, Gabriel - KOZÁK, Marián - LAZAR, Peter - LENHARDT, Ľudovít - LETKOVÁ, Valéria - MACÁK, Vladimír - MAĽA, Pavel - MARAČEK, Imrich - MASSANYI, Peter - MÁTÉ, Dionýz - MIHÁLY, Martin - MOJŽIŠOVÁ, Jana - NAGY, Jozef - NIŠTIAR, František - ONDRAŠOVIČ, Miloslav - ONDRAŠOVIČOVÁ, Oľga - ORSÁG, Andrej - PILIPČINEC, Emil - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - PISTL, Juraj - PIVKO, Juraj - ROSOCHA, Ján - SCHUSTEROVÁ, Ingrid - ŠÁLY, Ján - ŠEVČÍK, Anton - ŠIVIKOVÁ, Katarína - ŠUTIAK, Václav - ŠVICKÁ, Soňa - ŠVICKÝ, Emil - TAKÁČOVÁ, Daniela - TOPORČÁK, Juraj - TUREK, Peter - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - VASIĽ, Milan - VAŠKO, Ladislav - VAŠKOVÁ, Marta - VILČEK, Štefan - WEISSOVÁ, Tatiana - ZIBRÍN, Martin - ŽIVČÁK, Jozef. Veterinársky slovník. Rec. Pavol Dubinský, Katarína Šiviková, Emil Švický. 1. vyd. Bratislava : IKAR, 2012. 416 s. ISBN 978-80-551-2944-0.

 

BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

BBB01           BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Prínos konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov. In KERESTEŠ, Ján. Biotechnológie, výživa a zdravie. - Považská Bystrica : Eminent, 2009. ISBN 978-80-970205-9-0, s. 98-132.

 

BCI Skriptá a učebné texty

BCI01   PISTL, Juraj - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil. Microbiology: Special Bacteriology : Part1: Gram Negative Bacteria: A Study Outline. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 112 s.

 

BCI02   HOLOVSKÁ, Katarína - SOBEKOVÁ, Anna - LENÁRTOVÁ, Viera. Laboratórne cvičenia z chémie. Rec.Jaroslav Legáth, Emil Holoda. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 195 s. ISBN 978-80-8077-058-7.

 

BCI03   HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil. Microbiology : Part 1: General Microbiology and Bacterial Genetic: A Study Outline. 1. vyd. Košice : UNIV.VETERINARY MEDICINE, 2007 ; Košice : UVL. 100 s.

 

BCI04   PISTL, Juraj - HOLODA, Emil - PILIPČINEC, Emil. Microbiology : Part 2: Special Bacteriology: Gram Positive Bacteria: Obligatory Intracellular Bacteria. 1. vyd. Košice : UVLF, 2007. 89 s.

 

BCI05   LENÁRTOVÁ, Viera - HOLOVSKÁ, Katarína - SOBEKOVÁ, Anna. Chemical Laboratory Exercises. Rec. Emil Holoda, Jozef Sokol. 1. vyd. Košice : UVL, 2007. 104 s. ISBN 978-80-8077-059-4.

 

BCI06   HOLODA, Emil - PISTL, Juraj - PILIPČINEC, Emil. Microbiology : Part 2: General Microbiology and Bacterial Genetic: A Study Outline. 1. vyd. Košice : UVL, 2008. 83 s.

 

BCI07   TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Immunology : Laboratory techniques. E. Kontseková, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : Edičné stredisko UVL, 2009. 121 s. ISBN 978-80-8077-152-2.

 

BCI08   TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Základné vyšetrovacie metódy vo veterinárskej imunolódií. Rec. Eva Kontseková, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010. 191 s. ISBN 978-80-8077-206-2.

 

BCI09   LETKOVÁ, Valéria - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - HALÁNOVÁ, Monika - HURNÍKOVÁ, Zuzana - GOLDOVÁ, Mária - KOČIŠOVÁ, Alica - LECOVÁ, Lenka - MAJOR, Peter - VÁRADY, Marián. Laboratórne diagnostické metódy vo veterinárnej parazitológii. Rec. Pavol Dubinský, Anna Ondrejková. 1. vyd. Košice : ESAP UVLF, 2010. 110 s. ISBN 978-80-8077-221-5.

                   

BCI10   TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Veterinárska imunológia. Rec. Jana Mojžišová, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 267 s. ISBN 978-80-8077-392-2.

 

BDE Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

BDE01           DEMETEROVÁ, Mária - MASKAĽOVÁ, Iveta - PISTL, Juraj. Produkcia a zdravie brojlerových kurčiat kŕmených diétou suplementovanou probiotikom. In Veterinářství. ISSN 0506-8231, 2008, roč. 58, č. 6, s. 391-394.

                   

BDE02           PISTL, Juraj - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - HOLOVSKÁ, Vanda - LEGÁTH, Jaroslav. Preukaz toxického a imunotoxického potenciálu pesticídov in vitro. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 141.

 

BDE03           PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera - LEVKUT, Mikuláš - MARCIN, Andrej - HERICH, Róbert - ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana. Supplementation of diet with oregano in relation to blood immunoconpetent cells in chickens. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 141.

 

BDE04           MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - KOVÁČ, Gabriel. Mutácie v génoch imunitného systému a predispozícia k chorobám. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 75.

 

BDE05           MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan. Study of polymorphism in ovine toll like receptors - TLR7, TLR8 and TLR9. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 143.

 

BDE06           BHIDE, Mangesh Ramesh - MUCHA, Rastislav - MIKULA, Ivan, jr. - KIŠOVÁ, Lucia - CEPKOVÁ, Martina - MIKULA, Ivan. Novel mutations in toll like receptor 1-GLY150 and MET220 cause hyporesponsiveness to mycobacterium avium subsp. paratuberculosis. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 143.

 

BDE07           KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan. Differential gene expression of factor H binding encoding proteins in Borrelia genospecies. In Alergie. ISSN 1212-3536, 2008, roč. 10, suppl. 2, s. 144.

 

BDE08           SUPUKA, Peter - SUPUKOVÁ, Anna - MAĎAR, Marián. Pasteurelóza králikú - infekční rýma králikú. In Chovatel. ISSN 0323-1534, 2010, roč. 49, č. 5, s. 14-15.

 

BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

BDF01            MIKULA, Ivan - BHIDE, Mangesh Ramesh - MIKULA, Ivan, jr. - MUCHA, Rastislav - KOVÁČ, Gabriel - ŠVICKÝ, Emil - ŠOLTYS, K. Interakcia génov s prosredím z pohľadu farmakológie. In Infovet, 2007, roč. 14, č. 1, s. 33-36.

 

BDF02            DORKO, Erik - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Mechanizmy patogenity Candida species a ich význam pri šírení infekcie. In DERMA, 2007, roč. 7, č. 3, s. 30.

 

BDF03            HRIČÍNOVÁ, Monika - CHOMOVÁ, Zuzana - POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš. Actinobacillus pleuropneumoniae; Rtx toxíny. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2008, roč. 33, č. 3, s. 153-156.

 

BDF04            MIKULA, Ivan, jr. - BHIDE, Mangesh Ramesh - ŠOLTYS, K. Poznatky Maedi-Visna vírusu - review. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2007, roč. 14, č. 6, s. 255-257.

                   

BDF05            KIŠOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Borrelia burgdorferi komplex - ideálny model pre štúdium vzťahu medzi hostiteľmi a patogénom. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2007, roč. 14, č. 6, s. 253-255.

 

BDF06            MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - ŽILKA, Norbert - MIKULA, Ivan. Johnova choroba je infekčným (paratuberkulózou) alebo autoimunitným ochorením? In Infovet. ISSN 1335-1907, 2008, roč. 15, č. 1, s. 33-36.

 

BDF07            MARCIN, Andrej - LEVKUT, Mikuláš - PISTL, Juraj - REVAJOVÁ, Viera. Účinok rastlinných extraktov na zdravotné a imunologické parametre u hospodárskych zvierat. In Slovenský veterinársky časopis, 2008, roč. 33, č. 4, s. 242-245.

 

BDF08            ČISLÁKOVÁ, Lýdia - KOVÁČOVÁ, Daniela - HALÁNOVÁ, Monika - ŠTEFANČÍKOVÁ, Astéria - KALINOVÁ, Jana. Ornitóza - psitakóza a cicavčie chlamydiózy na Slovensku v roku 2006. In Slovensky veterinarsky casopis, 2007, roč. 32, č. 3, s. 175-176.

 

BDF09            CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana - HRIČÍNOVÁ, Monika. Charakteristika vlastností pôvodcu poodstavového multysystémového  syndrómu chradnutia odstavčiat. In Slovenský veterinársky časopis, 2008, roč. 33, č. 5, s. 322-325.

 

BDF10            HREŠKO, Stanislav - MOJŽIŠ, Martin - LEVKUTOVÁ, Mária - HÚSKA, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Možnosti diagnostiky transmisívnych špongioformných encefalopátií. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 1, s. 16-21.

 

BDF11            NEMCOVÁ, Radomíra. Baktérie mliečneho kvasenia z hľadiska rizika prenosu rezistencie na antibiotiká. In Slovensky veterinarsky casopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č. 1, s. 16-20.

 

BDF12            LECOVÁ, Lenka. Vektormi prenášané ochorenia - borelióza psov. In Spravodajca. Bioveta SK, 2009, roč., č. 5, s.

 

BDF13            LECOVÁ, Lenka. Babezióza psov. In Spravodajca. Bioveta SK, 2009, roč., č. 5, s. 7.

 

BDF14            NEMCOVÁ, Radomíra - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - BULECA, Viktor - SCIRANKOVÁ, Ľuboslava - SCHVALB, P. - FECKANINOVÁ, I. Biotechnologické a naturálne látky v prevencii a liečbe chorôb zvierat – nové probiotické prípravky vyvinuté na UVL v Košiciach. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č. 5, s. 298.

 

BDF15            REICHEL, Peter - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - PISTL, Juraj - KOVÁČ, Gabriel - SOROČINOVÁ, Jana - DOBOLYOVÁ, S. Štúdium imunomodulačného účinku beta-glukánu u prasníc a ciciakov. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č. 5, s.  314-316.

 

BDF16            JACKOVÁ, Anna - VLASÁKOVÁ, Michaela - KOLESÁROVÁ, Mariana - PISTL, Juraj - VILČEK, Štefan. Zmiešané vírusové infekcie v chovoch ošípaných. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č.  6, s.  378-380.

 

BDF17            HRIČÍNOVÁ, Monika - HOLODA, Emil. Diagnostika Actinobacillus pleuropneumoniae. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2009, roč. 34, č.  6, s. 381-384.

 

BDF18            CSANK, Tomáš - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj. Imunopatológia a prevencia chorôb vyvolaných prasačím cirkovírusom 2 (PCV2). In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 1, s. 36-38.

 

BDF19            BENCÚROVÁ, Elena - MAĎAR, Marián - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Patogenéza tularémie: kliešťami prenášanej zoonózy. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 203-206.

 

BDF20            MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh - KIŠOVÁ, Lucia - PULZOVÁ, Lucia - MAĎAR, Marián - MIKULA, Ivan. Vplyv mutácií funkčných oblastí TLR (TLR1, TLR2, TLR4) na vnímavosť voči paratuberkulóze. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 207-211.

 

BDF21            PULZOVÁ, Lucia - KIŠOVÁ, Lucia - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Patogenéza lymskej neuroboreliózy: od infekcie k zápalu. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2009, roč. 16, č. 5-6, s. 212-215.

 

BDF22            MAĎAR, Marián - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Tularémia: stále aktuálna zooantroponóza. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 2, s. 74-76.

 

BDF23            MUDROŇOVÁ, Dagmar - NEMCOVÁ, Radomíra - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Ľanové semeno a jeho zdravotné a nutričné účinky. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 2, s. 79-82.

 

BDF24            PILIPČINEC, Emil. Nový názov a nové logo univerzity. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 3, s. 168-169.

 

BDF25            PISTL, Juraj. Ozdravenie BVD a IBR: kľúč k úspešnej stratégii riadenia chovu. In Slovenský chov. ISSN 1335-1990, 2010, roč. 15, č. 7, s. 44-45.

 

BDF26            MLYNÁRČIK, Patrik - CHMELOVÁ, Martina - MUCHA, Rastislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Spôsoby prechodu patogénnych mikroorganizmov cez hematoencefalickú bariéru. In Slovenský lekár. ISSN 1335-0234, 34, roč. 20, č. 3-4 (2010.

 

BDF27            MAĎAR, Marián - KIŠOVÁ, Lucia - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. Komplementovaný systém - dvojsečná zbraň. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 3, s. 110-114.

 

BDF28            PILIPČINEC, Emil. Promócie na Univerzite veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 4, s. 230-231.

 

BDF29            BURDOVÁ, Oľga - PILIPČINEC, Emil. Prečo je pre nás mlieko dôležité? In Quark. ISSN 1335-4000, 2010, roč. 16, č. 3, s. 20-21.

 

BDF30            LECOVÁ, Lenka. Vektormi prenášané ochorenia - Babezióza psov a jej patogenéza. In Spravodajca Bioveta SK. ISSN 1337-6691, 2010, roč., č. 5, s. 6-7.

 

BDF31            LECOVÁ, Lenka. Vektormi prenášané ochorenia - Dilofilarióza psov. In Spravodajca Bioveta SK. ISSN 1337-6691, 2010, roč., č. 2, s. 4-5.

 

BDF32            KIŠ, Ondrej - CSANK, Tomáš - CIBEREJ, Juraj - PISTL, Juraj. Vírusové ochorenia diviačej zveri. In Poľovníctvo a rybárstvo. ISSN 0231-8768, 2010, roč. 62, č. 7, s. 28-30.

 

BDF33            BENCÚROVÁ, Elena - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - MAĎAR, Marián - BHIDE, Mangesh Ramesh. Tularémia u psov a mačiek. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 4, s. 140-142.

 

BDF34            RUMANOVSKÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu 1. časť Probiotiká. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 5, s. 248-250.

 

BDF35            BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - PISTL, Juraj. Exopolysacharidy baktérií mliečneho kvasenia a ich funkčné vlastnosti. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 5, s. 253-255.

 

BDF36            RUMANOVSKÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TOPORČÁK, Juraj. Alternatívne metódy prevencie včelieho plodu - II. časť: rastlinné silice. In Slovenský veterinársky časopis. ISSN 1335-0099, 2010, roč. 35, č. 6, s. 315-317.

 

BDF37            CSANK, Tomáš - KIŠ, Ondrej - POLLÁKOVÁ, Jana - PISTL, Juraj - CIBEREJ, Juraj. Diviak lesný ako možný rezervoár vírusových infekcií. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 5-6, s. 222-227.

 

BDF38            POLLÁKOVÁ, Jana - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Charakteristika vlastností pôvodcu reprodukčného a respiračného syndrómu svíň. In Infovet. ISSN 1335-1907, 2010, roč. 17, č. 5-6, s. 228-232.

 

BDF39            SUPUKA, Peter - SUPUKOVÁ, Anna - MAĎAR, Marián. Prevencia ochorení v chove králikov. In Chovateľ. ISSN 0862-5573, 2010, roč. 46, č. 5, s. 6-7.

 

BDF40            BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - ŠUMICHRASTOVÁ, Jana. Využitie exopolysacharidov z hľadiska zvyšovania funkčnosti probiotických baktérií. In Slovenský veterinársky časopis. - 2012. ISSN 1335-0099, 2012, roč. 37, č. 6, s. 344-346.

 

BDF41            KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne metódy prevencie (prípadne terapie) moru včelieho plodu. I. časť: Probiotiká. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2013, roč. 87, č. 8, s. 158-159.

 

BDF42            KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne spôsoby prevencie (prípadne terapie) moru včelieho plodu. II. časť: Rastlinné silice. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2013, roč. 87, č. 9, s. 176-177.

 

BDF43            MIKULA, Ivan, jr. - ŠOLTYSOVÁ, Katarína - MIKULA, Ivan. Úloha autofágie pri homeostáze a chorobe. In Infovet. - 2013. ISSN 1335-1907, 2013, roč. 20, č. 3, s. 133-134.

 

BDF44            HÁDRYOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Radomíra - RYZNEROVÁ, Dana. Mikrobiálne biofilmy a ich význam pri stabilizácii účinku probiotík. In Slovenský veterinársky časopis. - 2013. ISSN 1335-0099, 2013, roč. 38, č. 3-4, s. 116-119.

 

BDF45            SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra - MAĎAR, Marián. Mikrobiocenóza gastrointestinálneho traktu a jej úloha v ochrane hostiteľa voči črevným infekciám. In Slovenský veterinársky časopis. - 2013. ISSN 1335-0099, 2013, roč. 38, č. 3-4, s. 121-124.

 

BDF46            KUZYŠINOVÁ, Katarína - TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - MOLNÁR, Ladislav. Alternatívne spôsoby prevencie (prípadne terapie) moru včelieho plodu. III. časť: Mastné kyseliny. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2013, roč. 87, č. 11, s. 216-217.

 

BDF47            MLYNÁRČIK, Patrik - CHMELOVÁ, Martina - BENCÚROVÁ, Elena - BHIDE, Mangesh Ramesh. Borrelia a hematoencefalická bariéra. In Slovenský lekár. ISSN 1335-0234, 2010, roč. 20, č. 11-12, s. 223-227.

 

BDF48            SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Charakteristika a identifikácia kvasiniek rodu Malassezia. In Infovet. - 2013. ISSN 1335-1907, 2013, roč. 20, č. 5-6, s. 242-246.

 

BDF49            MAĎAR, Marián - SLÍŽOVÁ, Magdaléna - NEMCOVÁ, Radomíra. Metóda fluorescenčnej in situ hybridizácie a jej vzužitie pri štúdiu mikroflóry gastrointestinálneho traktu. In Infovet. - 2013. ISSN 1335-1907, 2013, roč. 20, č. 5-6, s. 247-250.

 

BDF50            SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj. Výskyt kvasiniek rodu Malassezia u psov. In Infovet. - 2014. ISSN 1335-1907, 2014, roč. 21, č. 1, s. 14-17.

 

BDF51            KOŠČOVÁ, Jana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Potenciálne využitie probiotických baktérií v akvakultúre. In Slovenský veterinársky časopis. - 2014. ISSN 1335-0099, 2014, roč. 39, č. 1-2, s. 24-26.

 

BDF52            PILIPČINEC, Emil - DUBINSKÝ, Pavol - PEŤKO, Branislav. Storočnica prvého rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. In Slovenský veterinársky časopis. - 2014. ISSN 1335-0099, 2014, roč. 39, č. 1-2, s. 50-51.

 

BDF53            VALENČÁKOVÁ, Alexandra - DANIŠOVÁ, Oľga - HASAJOVÁ, Antónia - KALINOVÁ, Jana. Blastocystis spp. - nové poznatky v biológii a patogenéze. In Slovenský lekár. ISSN 1335-0234, 2014, roč. 24, č. 5-6, s. 85-91.

 

BDF54            POPPER, Miroslav - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - NEMCOVÁ, Radomíra - SOPKOVÁ, Drahomíra. Vplyv aplikácie probiotík a prítomnosti komenzálnych baktérií na vývin a moduláciu prirodzenej imunitnej odpovede. In Slovenský veterinársky časopis. - 2014. ISSN 1335-0099, 2014, roč. 39, č. 3-4, s. 147-150.

 

BDF55            FEDOROVÁ, Monika - PISTL, Juraj. Probiotiká, prebiotiká, fekálna mikrobiálna terapia a nešpecifické črevné zápaly. In Praktické lekárnictvo. ISSN 1338-3132, 2014, roč. 4, č. 4, s. 103-105.

 

BDF56            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Ostatné zložky potravy. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 4, s. 78.

 

BDF57            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Kvalita peľov najviac využívaných kultúrnych plodín. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 3, s. 54 – 56.

 

BDF58            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Bielkoviny (proteíny). In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 2, s. 38 – 39.

 

BDF59            TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel – Cukry. In Včelár. ISSN 0139-6064, 2014, roč. 88, č. 1, s. 14 – 15.

 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01   FEČKANINOVÁ, Adriana - POPELKA, Peter - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - JAVORSKÝ, Peter. Identifikácia probiotických baktérií izolovaných zo pstruha dúhového. In Konference mladých vědeckých pracovníků. XVI. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí, Brno, 28.5.2014 : Sborník příspěvků [elektronický zdoj]. 1. vyd. - Brno : VFU, 2014. ISBN 978-80-7305-670-4, online, S. 38-40. Dostupné na internete: <http://fvhe.vfu.cz/konference/sborniky/index.html>.

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných)

BEF01   SARVAŠOVÁ, Adela - KOČIŠOVÁ, Alica - CSANK, Tomáš - BHIDE, Katarína - SOPOLIGA, Igor. Abundancia a sezónna dynamika potenciálnych vektorov EHDV na východnom Slovensku. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2013, VIII. ročník, 10. - 11. september 2013, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2013. ISBN 978-80-971428-0-3, s. 107-108.

 

BEF02   SIHELSKÁ, Zuzana - VÁCZI, Peter - ČONKOVÁ, Eva - HOLODA, Emil - BADLÍK, Marián. Diagnostika a výskyt kvasiniek rodu Malassezia spp. u psov. In Vedecké práce doktorandov. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. Vedecké práce doktorandov 2013, VIII. ročník, 10. - 11. september 2013, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2013. ISBN 978-80-971428-0-3, s. 109-111.

 

BEF03   KŠONŽEKOVÁ, Petra - MUDROŇOVÁ, Dagmar - CSANK, Tomáš - MARYICHUK, Ruslan - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. In vitro štúdium biologickej aktivity extraktu bohatého na antokyány na normálnych a nádorových bunkách. In Vedecké práce doktorandov. Vedecké práce doktorandov 2013, VIII. ročník, 10. - 11. september 2013, Košice : Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. - Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2013. ISBN 978-80-971428-0-3, s. 74-76.

 

BEF04   FEČKANINOVÁ, Adriana - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výskyt patogénov rýb rodu Aeromonas a podmienky vodného prostredia vo farmovom chove pstruha dúhového (Oncorhynchus mykkis). In Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov (poľnohospodárstvo - obchod - služby), 29.-31. október 2014, Štrbské Pleso : Zborník publikácií zo XVI. ročníka odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. - Košice : ELSEWA, 2014. ISBN 978-80-89385-31-7, s. 72-85.

 

BFA Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

BFA01            BHIDE, Mangesh Ramesh - MLYNÁRČIK, Patrik - PULZOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Andrej. Adhesion of predicted binding site of OspA (Borrelia garinii) to CD40 of brain microvascular endothelial cells. In CEEPC. 7th Central and Eastern European Proteomics Conference (CEEPC) on Proteomics Driven Discovery and Applications, October 13-16 2013, Jena [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Gesellschaft : Max Planck Institute, 2013, online, S. 48. Dostupné na internete: <http://www.ice.mpg.de/ext/fileadmin/extranet/common/news/CEEPC/CEEPC2013_abstract_book_web.pdf>.

 

BFA02            BENCÚROVÁ, Elena - KOVÁČ, Andrej - PULZOVÁ, Lucia - BHIDE, Mangesh Ramesh. PilE4/OmpA:ICAM:1 − The potential candidates for Francisella adhesion to brain endothelium. In CEEPC. 7th Central and Eastern European Proteomics Conference (CEEPC) on Proteomics Driven Discovery and Applications, October 13-16 2013, Jena [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Gesellschaft : Max Planck Institute, 2013, online, S. 47. Dostupné na internete: <http://www.ice.mpg.de/ext/fileadmin/extranet/common/news/CEEPC/CEEPC2013_abstract_book_web.pdf>.

 

BFA03            BHIDE, Mangesh Ramesh - CEPKOVÁ, Martina. Mutations in TLR-1 and TLR-2 genes cause hyporesponsiveness to Listeria infection. In ISOPOL. XVIII International Symposium on Problems of Listeriosis (ISOPOL XVIII),  September 19-22, 2013, Goa, India : Conference Proceedings: Abstracts [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Belgaum : Impressions, 2013, online, S. 120. Dostupné na internete: <http://www.researchgate.net/publication/259373901_ISOPOL_XVIII_Sep_19-22_2013_North_Goa_India>.

 

BFA04            BHIDE, Mangesh Ramesh. Molecular and proteomic aspects of complement evasion mechanisms by the model pathogens. In COST. Proteomics in Farm Animal Immunology, 28th August, Milano : European Cooperation in Science and technology (COST). 1. vyd. - Milano : ItPA, 2013, s. 1.

 

BFA05            REICHEL, Peter - SOROČINOVÁ, Jana - KOVAČOCYOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar - SEIDEL, Herbert - NOVOTNÝ, Jaroslav - LINK, Róbert - HÚSKA, Miroslav - MACÁK, Vladimír. Immune response against proliferative enteropathy in vavvinated and nonvaccinated pigs after feeding beta-glucan. In IPVS. Proceedings of the 23rd International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, June 8 – 11, 2014, Cancun, Quintana Roo, Mexico : Volume 2 [elektronický zdroj]. 1. vyd. - León : IPVS, 2014, online, S. 379.

 

BFA06            DORKO, Erik - PISTL, Juraj - CSANK, Tomáš - KIZEK, Peter. West Nile Vírus - nová infekcia na Slovensku? In Pečenkovy epidemiologické dny. 26. Pečenkovy epidemiologické dny,  16. - 18.9.2014, Luhačovice. 1. vyd. - Zlín : Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP, 2014. ISBN 978-80-904667-2-2, s. 84.

 

BFA07            SOLÁR, Peter - HRČKOVÁ, Gabriela - KASSAYOVÁ, Monika - BOJKOVÁ, Bianka - MUDROŇOVÁ, Dagmar - DEMEČKOVÁ, Vlasta - ORENDÁŠ, Peter - FEDOROČKO, Peter. Effect of paclitaxel and Immodin chemo-immunotherapy in treating established primary mammary tumors in mice. In WGC. BIT’s 5th Annual World Gene Convention-2014, November 13-16, Haikou, China : BIT´s 4th Annual Congress of Molecular Medicine. 1. vyd. - Haikou : HICEC, 2014, s. 343.

 

BFA08            HRČKOVÁ, Gabriela - VELEBNÝ, Samuel - MUDROŇOVÁ, Dagmar - VENDEĽOVÁ, Emília. Potential of immunomodulatory product Immodin to modulate the key molecular mechanisms during chronic liver diseases. The pre-clinical study. In WGC. BIT’s 5th Annual World Gene Convention-2014, BIT’s 5th Annual World Gene Convention-2014, November 13-16, Haikou, China : BIT´s 4th Annual Congress of Molecular Medicine. 1. vyd. - Haikou : HICEC, 2014, s. 310.

 

BFA09            STROMPFOVÁ, Viola - LAUKOVÁ, Andrea - FARBÁKOVÁ, Jana - MAĎARI, Aladár - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Application of Bifidobacterium animalis B/12 to healthy dogs. In Gut microbiology. Gut Microbiology: from sequence to function. Rowett-INRA 2014, 16 - 19 June 2014, Scotland, UK : 9th Joint Symposium: Aberdeen Exhibition and Conference Centre (AECC). 1. vyd. - Aberdeen : Rowett Institute of Nutrition and Health, 2014, s. 130.

 

BFA10            TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Polymorphism in the Prnp gene encoding prion protein. In Badania molekularne w naukach o zwierzętach. Badania molekularne w naukach o zwierzętach, 9-10 czerwca 2014, Kraków : Międzynarodowa konferencja naukowa. 1. vyd. - Kraków : Uniwersytet Rolniczy, 2014, s. 24-25.

 

BFB Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

BFB01   KOČIŠOVÁ, Alica - LETKOVÁ, Valéria - LECOVÁ, Lenka - GOLDOVÁ, Mária. Výskyt článkonožcov - vektorov zoonóz parazitujúcich na psoch a mačkách na Slovensku. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Program a zborník abstraktov z odbornej konferencie Bratislava, 11. - 12. 9. 2008. - Bratislava, 2008 : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, s. 103.

 

BFB02   TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - NAGY, Jozef - KORIM, Peter - RUMANOVSKÁ, Katarína. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Program a zborník abstraktov z odbornej konferencie Bratislava, 11. - 12. 9. 2008. - Bratislava, 2008 : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, s. 108.

 

BFB03   TOPORČÁK, Juraj - MUDROŇOVÁ, Dagmar - PISTL, Juraj - KORIM, Peter. Čmele a mor včelieho plodu. In Zoonózy - spoločná ochrana zdravia ľudí a zdravia zvierat, Program a zborník abstraktov z odbornej konferencie Bratislava, 11. - 12. 9. 2008. - Bratislava, 2008 : Ministerstvo pôdohospodárstva SR, s. 109.

 

BFB04   BOROVSKÁ, Dana - NEMCOVÁ, Radomíra - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Testovanie vlastností laktobacilov určených na rekolonizáciu biocenózy tráviaceho traktu. In Čo je nového v mikrobiológii 22. - 25. marec 2012, Nový Smokovec, Vysoké Tatry : Zborník abstraktov: Odborný seminár pre mladých mikrobiológov. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 3.

 

BFB05   BENCÚROVÁ, Elena - MUCHA, Rastislav - PULZOVÁ, Lucia - MLYNÁRČIK, Patrik - CEPKOVÁ, Martina - MAĎAR, Marián - HREŠKO, Stanislav - BHIDE, Mangesh Ramesh. Využitie proteomiky pri identifikácii ligandov a receptorov zoodpovedných za prechod Francisella cez hematoencefalickú bariéru. In Čo je nového v mikrobiológii 22. - 25. marec 2012, Nový Smokovec, Vysoké Tatry : Zborník abstraktov: Odborný seminár pre mladých mikrobiológov. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 2.

 

BFB06   CSANK, Tomáš - PISTL, Juraj - POLLÁKOVÁ, Jana. Priebeh virémie a protilátkovej odpovede voči prasaciemu cirkovírusu 2 (PCV-2) po priridzenej infekcii prasiat v konvenčnom chove. In Čo je nového v mikrobiológii 22. - 25. marec 2012, Nový Smokovec, Vysoké Tatry : Zborník abstraktov: Odborný seminár pre mladých mikrobiológov. - Bratislava : Československá spoločnosť mikrobiologická, 2012, s. 4.

 

BFB07   HALÁNOVÁ, Monika - POHORENCOVÁ, Antónia - ČISLÁKOVÁ, Lýdia - VALENČÁKOVÁ, Alexandra - KALINOVÁ, Jana - JARČUŠKA, Pavol - JURIŠ, Peter. Predstavujú mikrosporídiové infekcie skutočne najvyššie riziko len pre imunodeficientných pacientov? In Slovensko-český kongres o infekčných chorobách. XVII. Slovensko-český kongres o infekčných chorobách, 13. - 15.6.2013, Aquacity Poprad. 1. vyd. - Bratislava : SSI SLS, 2013, [CD-ROM], S. 18-19.

 

BFB08   KOVALKOVIČOVÁ, Natália - PISTL, Juraj - ŠUTIAKOVÁ, Irena. Incidencia akútnych otráv pesticídmi u ľudí a zvierat. In Životné podmienky a zdravie. Životné podmienky a zdravie, 23. - 25. septembra 2013 : XXI. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou [elektronický zdroj]. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská spoločnosť hygienikov SLS, 2013, online, S. 1. Dostupné na internete: <http://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/ustavy/hygiena/Program__ZPaZ-2013_1.pdf>.

 

BFB09   TOPORČÁK, Juraj - DEMETEROVÁ, Mária - KUZYŠINOVÁ, Katarína - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Výživa včiel a jej podobnosť s výživou človeka. In Fyto-apiterapeutické dni. XIV. Fyto-apiterapeutické dni s medzinárodnou účasťou, 26. a 27. október 2013, Košice : Zborník súhrnov a prednášok. 1. vyd. - Košice : Univerzitná nemocnica L. Pasteura, 2013, s. 10.

 

BFB10   OSOVÁ, Adriana - SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana - KIRÁLY, Ján - MUDROŇ, Pavol. Význam Dichelobacter nodosus a Fusobacterium necrophorum pri chorobách paznechtov. In Nová Veterinária 2014, 25. a 26. október 2014, Nitra : Zborník prednášok. 1. vyd. - Bratislava : SAVLMZ, 2014, s. 99.

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01   POLLÁKOVÁ, Jana. In vitro a in vivo štúdium  biologických vlastností vírusu bovinnej vírusovej hnačky (BVDV). Košice, 2008. 137 s.

 

DAI02   BAJOVÁ, Hilda. The effects of chemokines and cytokines on the central nervous system. Košice, 2008. 81 s.

 

DAI03   CHOMOVÁ, Zuzana. Faktory virulencie a antimikrobiálna rezistencia kmeňov Escherichia coli izolovaných od hnačkujúcich prasiat. Košice, 2008 ; Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 135 s.

 

DAI04   FIGENSCHAU, Tina. DNA analysis of  microorganisms. Emil Holoda, Eva Čonková. Košice, 2007 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 50 s.

 

DAI05   CSANK, Tomáš. Sérologická diagnostika lymskej boreliózy u domácich a hospodárskych zvierat vo vybraných lokalitách Slovenska. Košice, 2007 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 64 s.

 

DAI06   BADLÍK, Marián. Nádorové choroby psov. Košice, 2007 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 64 s.

 

DAI07   ČAPKOVIČOVÁ, Adriana. Vplyv pesticídov na biologické vlastnosti eukaryotických a prokaryotických buniek. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 51 s.

 

DAI08   MAĎAR, Marián. Chov kôz na Slovensku a návrh ustajňovacieho objektu pre chov v podmienkach drobnochovu. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 27 s.

 

DAI09   PULZOVÁ, Lucia. Cytogenetický účinok tolylfluanidu v periférnych lymfocytoch hovädzieho dobytka. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 50 s.

 

DAI10   BOROVSKÁ, Dana. Sledovanie účinnosti čistenia komunálnych odpadových vôd v malých prevádzkach. Naďa Sasáková. Košice, 2009 : UVL. 48 s.

 

DAI11   SEGURADO BENITO PILIPČINCOVÁ, Ivana. Fenotypová a molekulovo-genetická charakterizácia koaguláza negatívnych stafylokokov ako pôvodcov mastitíd u oviec na Slovensku. Košice, 2008 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 110 s.

 

DAI12   SIHELSKÁ, Zuzana. Vznik a výskyt otitis externa u psov. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 54 s.

 

DAI13   DRASKÓCZYOVÁ, Zuzana. Využitie metód izolácie vírusu besnosty. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 32 s., 1 tab., 8 obr., 31 lit.

 

DAI14   JESSEN, Daniela. Site-specific recombination in mammalian cells mediated by mutant of phage lambda integrase with a broadened specificity. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 31 s., 6 obr., 3 tab., 34 ref.

 

DAI15   KURUCOVÁ, Barbora. DNA metódy v mikrobiológii. Emil Holoda. Košice, 2010 : Edičné stredisko UVLF.

 

DAI16   NERIAH, Ofer. Detection of fungal pathogens. Monika Hričinová, Eva Čonková. Košice, 2009 : Univerzita veterinárskeho lekárstva. 37 s.

 

DAI17   RUMANOVSKÁ, Katarína. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. Košice, 2010 : Edičné stredisko UVLF.

 

DAI18   ŠLLING, Pavol. Genotypizácia bakteriálnych kmeňov E.coli F4+. Emil Holoda. Košice, 2010 : Edičné stredisko UVLF.

 

DAI19   WEITZER, Ohad. Diagnostic procedures i detection of autoimmune hypothyroidism in dogs. 2010. 45 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvm.sk/weitzer_ohad.pdf>.

 

DAI20   KOŠČOVÁ, Jana. Vplyv rastlinných extraktov na intestinálnu mikroflóru hydiny a prasiat. Škol. Imrich Maraček. Košice : UVLF, 2010. 165 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvlf.sk/dizpracold/koscova_jana.pdf>.

           

DAI21   HOLOVSKÁ, Vanda. Vplyv xenobiotík na eukaryotické a prokaryotické bunky a nebunkové organizmy. Škol. Juraj Pistl, Natália Kovalkovičová. 2010 ; Košice : UVLF. 159 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvlf.sk/dizpracold/holovska_vanda.pdf>.

 

DAI22   HREŠKO, Stanislav. Štúdium polymorfizmov v PrP géne hovädzieho dobytka. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2010. 103 l.

 

DAI23   HRIČÍNOVÁ, Monika. Monitoring respiratórnych bakteriálnych patogénov v chovoch ošípaných v Slovenskej republike. Škol. Emil Holoda. 2010 ; Košice : UVLF. 137 l.

 

DAI24   HAJDUČKOVÁ, Vanda. Modulácia mikrobiálne ekosystému čreva prasiat probiotickými baktériami a látkami prirodzeného pôvodu. Škol. Emil Pilipčinec. Košice, 2010 : UVLF. 128 l.

 

DAI25   BULECA, Viktor. Optimalizácia odstavu a jej vplyv na črevný metabolizmus prasiatok z hľadiska prevencie poodstavového syndrómu. Škol. Imrich Maraček. 2010. 182 l. Dostupné na internete: <http://ezpzas.uvlf.sk/dizpracold/buleca_viktor.pdf>.

 

DAI26   OLŠAVSKÁ, Ľudmila. Niektoré aspekty testovania mikrobiologickej účinnosti Nystatinu. Juraj Pistl, Dagmar Picková. Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv.Alžbety, 2009 ; Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča.

 

DAI27   DZURJAKOVÁ, Anna. Laboratórna diagnostika Helicobacter pylori na Oddelení klinickej mikrobiológie Nemocnice A. Leňa n.o. v Humennom. Juraj Pistl, M. KMEŤOVÁ. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2009.

 

DAI28   PRIBIŠOVÁ, Jana. Mikrobiologická kvalita kúpalísk v prešovskom kraji za roky 2006-2008. Juraj Pistl, Július Zbyňovský. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2009.

 

DAI29   BODNÁROVÁ, Katarína. Helicobacter pylori a ním spôsobené ochorenia žalúdka a duodena. Miroslav Fedurco, Juraj Pistl. Prešov : Ústav sociálnych vied a zdravotníctva bl. P.P. Gojdiča, 2010.

 

DAI30   KALINOVÁ, Jana. Kraniometrické rozdiely v sánke srnčej a jelenej zveri v závislosti od veku a pohlavia. Juraj Ciberej. 2011. 90 l.

 

DAI31   POPPER, Miroslav. Vplyv aplikácie polynenasýtených mastných kyselín a probiotických laktobacilov na metabolické parametre a črevný metabolizmus gnotiobiotických prasiatok po infekcii Escherichia.coli K 88. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2011. 100 l.

 

DAI32   O´BRIEN, Aisling. Prevalence ofBbovine Viral Diarrhoea Virus in Selected Farms in Slovakia. Juraj Pistl. 2012. 75 l.

 

DAI33   WALLACE, Sarah. The Effect of Vaccination on Dynamics of the Neutralizing Antibody Response against Porcine Circovirus 2 (PCV-2) after Natural Infection. Juraj Pistl. 2012. 63 l.

 

DAI34   RÁCOVÁ, Denisa. Využitie rastlinných extraktov vo veterinárnej medicíne so zameraním na ich antibakteriálne účinky. Jana Koščová, Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 66 l.

 

DAI35   JANEČKOVÁ, Mária. Vplyv aplikácie látok naturálneho pôvodu na vybrané biochemické parametre u gnotobiotických prasiat po infekcii E.coli K88. Rudolf Žitňan, Soňa Gancarčíková. Košice : UVLF, 2012. 96 l.

 

DAI36   HAVIAROVÁ, Katarína. Vplyv aplikácie probiotických mikroorganizmov a ľanového semena na vybrané morfologické parametre tráviaceho traktu u gnotobiotických prasiat po infekcii E.coli K88. Rudolf Žitňan, Soňa Gancarčíková. Košice : UVLF, 2012. 67 l.

 

DAI37   PETÁK, Matúš. Obsahové látky Eucalyptus globulus I.. Karel Šmejkal, Juraj Pistl. Košice : UVLF, 2012. 94 l.

 

DAI38   SPIŠÁKOVÁ, Valéria. Vplyv ß-glukánu na imunitnú odpoveď prasiat. Dagmar Mudroňová, Jana Koščová. Košice : UVLF, 2012. 68 l.

 

DAI39   HECKO, Miroslav. Vplyv aplikácie probiotických lactobacilov a zinočnatých zlúčenín na črevnú mikroflóru u myší. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 54 l.

 

DAI40   PITEROVÁ, Katarína. Exopolysacharidy produkujúce laktobacily a ich vlastnosti. Radomíra Nemcová. Košice : UVLF, 2012. 74 l.

 

DAI41   FIRMENTOVÁ, Simona. Vplyv aplikácie probiotického syra a ľanového semena na imunitnú odpoveď u prasiat. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 75 l.

 

DAI42   MAĎAR, Marián. Immunoproteomic aspects of selected tick-borne diseases. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2012. 139 l.

 

DAI43   PULZOVÁ, Lucia. Interactions between Borrelia burgdorferi. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2012. 126 l.

 

DAI44   NEMCOVÁ, Radomíra. Harmonizácia mikrobiocenózy čreva prasiat probiotickými baktériami a látkami naturálneho pôvodu. Košice : UVLF, 2012. 222 l.

 

DAI45   DOBROVODSKÁ, Silvia. Využitie prietokovej cytometrie pri sledovaní vybraných vlastností prospešných baktérií. Dagmar Mudroňová. 1. vydanie. Košice : UVLF, 2013. 75 l.

 

DAI46   ĎUREJOVÁ, Diana. Sledovanie vzájomných interakcií laktobacilov, éterických olejov a prebiotík voči vybraným patogénom. Jana Koščová. 1. vydanie. Košice : UVLF, 2013. 72 l.

 

DAI47   LUDHA, Peter. Antibakteriálny účinok vybraných rastlín slovenskej ľudovej medicíny. Karel Šmejkal, Juraj Pistl. Košice : UVLF, 2013. 61 l.

 

DAI48   TERIFAJOVÁ, Veronika. Využitie imunosupresívnych liekov na potlačenie imunitnej odpovede. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 88 l.

 

DAI49   TODÁKOVÁ, Lenka. Vplyv rastlín na imunitný systém ľudí. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2013. 73 l.

 

DAI50   URBANOVÁ, Bernadeta. Autoimunitné ochorenia tráviaceho traktu ľudí. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 81 l.

 

DAI51   ŠUMICHRASTOVÁ, Jana. Vplyv ochranných látok naturálneho pôvodu na prežívanie prospešných baktérií v gastroinstestinálnom trakte. Radomíra Nemcová. Košice : UVLF, 2013. 61 l.

 

DAI52   BALÁSZ, Júlia. Diagnostika znakov virulencie etec. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2013. 61 l.

 

DAI53   MIKLUŠIČÁK, Jozef. Detekcia mutácií v TLR7 u hovädzieho dobytka. Mangesh R. Bhide. Košice : UVLF, 2013. 42 l.

 

DAI54   SIROTIAKOVÁ, Valéria. Vlastnosti probiotických baktérií a ich využitie v potravinárstve. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2013. 47 l.

 

DAI55   KAVUĽOVÁ, Alica. Vplyv novosyntetizovaných zinočnatých salicylátov na rast patogénnych a probiotických baktérií. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 60 l.

 

DAI56   NAGYOVÁ, Veronika. Vplyv aplikácie orechovca jaseňolistého na črevnú mikroflóru prasiat. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2012. 65 l.

 

DAI57   CHYTILOVÁ, Mária. Modulácia imunitnej odpovede prasiat pomocou probiotických laktobacilov a naturálnych látok. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 116 l.

 

DAI58   MLYNÁRČIK, Patrik. Proteomic characterization of the protein-ligand interactions that allow Borrelia to traverse across blood-brain barrier. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2013. 145 l.

 

DAI59   BENCÚROVÁ, Elena. Proteomic analysis of protein-ligand interactions responsible for translocation of Francisella across blood brain barrier. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2013. 152 l.

 

DAI60   SMOLEK, Tomáš. Vplyv aplikácie Lactobacillus plantarum L81 na vybrané metabolické prametre a črevný metabolizmus gnotobiotických prasiatok po infekcii Esterichia coli 08:K88ab:H9. Soňa Gancarčíková. Košice : UVLF, 2012. 85 l.

 

DAI61   FORBES, Eleanor. Comparison of available methods to test phagocytic cell function. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2013. 64 l.

 

DAI62   THORNTON, Caitrióna. Factors of virulence in ETEC strains isolated from pigs. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2013. 72 l.

 

DAI63   KUBAŠOVÁ, Ivana. Vplyv probiotických laktobacilov a ľanu na imunitnú odozvu u odstavčiat infikovaných enterotoxigénnymi E. coli. Škol. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 71 l.

 

DAI64   ČILLÍKOVÁ, Beáta. Štúdium interakcie komplementových proteínov a/alebo HEB a patogénov. Škol. Saskia Dolinská. Košice : UVLF, 2014. 59 l.

 

DAI65   GALGAŇÁKOVÁ, Miroslava. Príprava expresnej kazety pomocou OE-PCR pre transláciu rekombinantných proteínov in vitro. Škol. Mangesh Ramesh Bhide. Košice : UVLF, 2014. 60 l.

 

DAI66   JANČANSKÝ, Michal. Mechanizmy rezistencie baktérií spôsobujúcich nozokomiálne infekcie človeka voči antibiotikám. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 68 l.

 

DAI67   KAČURÁKOVÁ, Lenka. Využitie imunosupresívnych liekov na potlačenie imunitnej odpovedi pri systémovom lupus erythematodes. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2014. 60 l.

 

DAI68   MANÍKOVÁ, Mária. Rizika použitia imunosupresív v liečbe autoimunitných ochorení a alergických reakcíí. Škol. Ľudmila Tkáčiková. Košice : UVLF, 2014. 59 l.

 

DAI69   MATEJOVIČ, Adam. Štúdium možnej hepatotoxicity vybraných doplnkov výživy pre športovcov. Škol. Jaroslav Legáth, Tomáš Csank. Košice : UVLF, 2014. 76 l.

 

DAI70   ŠTECOVÁ, Michaela. Vplyv aplikácie gaštana jedlého na imunitnú odpoveď prasiat v období odstavu. Škol. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 73 l.

 

DAI71    BERENTEOVÁ, Dominika. Rezistentné kmene stafylokokov a nozokomiálne infekcie. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 62 l.

 

DAI72   HAFIŇÁKOVÁ, Lucia. Patogenita a patogenéza E. coli infekcií človeka a zvierat. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 39 l.

 

DAI73   DEMJANOVÁ, Soňa. Salmonely ako pôvodcovia alimentárnych infekcií a ich diagnostika. Škol. Jana Koščová. Košice : UVLF, 2014. 53 l.

 

DAI74   VODAL, Marianne. Testing of allergen-specific IgE in dogs. Škol. Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 70 l.

 

DAI75   RYZNEROVÁ, Dana. Štúdium vlastností probiotických baktérií z hľadiska ich biologického efektu a aplikácie. Škol. Radomíra Nemcová. Košice : UVLF, 2013. 146 l.

 

DAI76   BADLÍK, Marián. Diagnostika kampylobakterióz u zvierat. Škol. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2014. 95 l.

 

DAI77   BHIDE, Katarína. Molekulovo  biologické metódy pri detekcii a charakterizácii vlastností významných vírusov. Škol. Juraj Pistl. Košice : UVLF, 2014. 117 l.

 

DAI78   KUZYŠINOVÁ, Katarína. Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu. Škol. Juraj Toporčák, Dagmar Mudroňová. Košice : UVLF, 2014. 140 l.

 

DAI79   BHIDE, Mangesh Ramesh. Host pathogen interactions: From blood to the brain. Košice : UVLF, 2013. 231 l.

 

DAI80   SIHELSKÁ, Zuzana. Diferenciálna diagnostika druhov rodu Malassezia molekulovo biologickými metódami. Škol. Emil Holoda. Košice : UVLF, 2014. 106 l.

 

EAJ Odborné preklady publikácií

EAJ01   TÓTH, Gábor. Naše choré potraviny : Problémy potravín živočíšného pôvodu. Prekl. Judit Süli, Anna Ondrejková, Anna Sobeková. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. 262 s. ISBN 978-80-8077-406-6.

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01   Štátna veterinárna a potravinová správa SR. HYGIENA ALIMENTORUM XXVIII, Vysoké Tatry, 2. - 4. mája 2007 : Zborník prednášok a posterov z medzinárodnej vedeckej konferencie: Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov.. Zost. Jozef Bíreš, Oľga Burdová, Mária Baranová, Eva Dudríková, Pavel Maľa, Dionýz Máté, Emil Pilipčinec ; rec. Gabriela Virgulová, Lenka Vorlová. 1.vyd. Bratislava : Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2007. 370 s. ISBN 978-80-8077-055-6.

 

FAI02   Kvalita a bezpečnosť potravín - AGROKOMPLEX 2009. 20. - 23. august 2009, Nitra : Zborník príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2009 [elektronický zdroj]. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová, Eva Styková, Peter Guba ; rec. Jaroslav Legáth, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVL, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-8077-138-6.

 

FAI03   Aktuálne infekčné choroby zvierat : Súbor prác z oblasti výskumu Centra excelentnosti INFEKTZOON. Ed. Mikuláš Levkut, Juraj Pistl ; zost.. Emil Holoda. 1. vyd. Košice : UVLF, 2010. 103 s. ISBN 978-80-8077-222-2.

 

FAI04   Veterinary Pathology in Research and Practice. Konferencia. Veterinary Pathology in Research and Practice, Košice, 6 - 8th June 2012 : Proceedings. Ed. Róbert Herich ; rec. Ján Danko, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. 60 s. ISBN 978-80-8077-280-2.

 

FAI05   AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín: AGROKOMPLEX  2012, Nitra  23. - 26.08.2012 : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy Agrokomplex 2012 [elektronický zdroj]. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Jaroslav Legáth, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2012. [CD-ROM], 107 s. ISBN 978-80-8077-283-3.

 

FAI06   Farm Animal Proteomics. Farm Animal Proteomics 2013, 25-26 April 2013, Košice, Slovakia : Proceedings of the 4th Management Committee Meeting and 3rd Meeting of Working Groups 1, 2 & 3 of COST Action FA 1002. Ed. Emil Pilipčinec, André M. Almeida, David Eckersall, Elena Bencúrová, Saskia Dolinská, Patrik Mlynarčík, Miroslava Vincová, Mangesh R. Bhide, Juraj Pistl ; rec. Jilian Bryce, Pedro Rodrigues. 1. vyd. Wageningen : Wageningen Academic Publishers, 2013. 304 s. ISBN 978-90-8686-222-1.

 

FAI07   AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2013, 22.-25. august 2013, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy [elektronický zdroj]. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Jaroslav Legáth, Anna Ondrejková, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2013. [CD-ROM], 101 s. ISBN 978-80-8077-357-1.

 

FAI08   AGROKOMPLEX. Zdravie zvierat, kvalita krmív a potravín - AGROKOMPLEX 2014, 21.-24. august 2014, Nitra : Zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej poľnohospodárskej výstavy. Zost. Pavel Naď, Radomíra Nemcová ; rec. Peter Lazar, Peter Popelka. 1. vyd. Košice : UVLF, 2014. CD ROM, 116 s. ISBN 978-80-8077-422-6.

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01     PILIPČINEC, Emil. Promócia absolventov študijného programu všeobecné veterinárne lekárstvo a hygiena potravín Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach v akademickom roku 2007/2008. In Slovensky veterinarsky casopis, 2008, roč. 33, č. 4, s. 263-265.

 

GII02     PILIPČINEC, Emil. The role and mission of the University of veterinary medicine in Košice in education, research and international collaboration. In Folia veterinaria, 2007, roč. 51, č. 2, s. 69-70.

 

GII03     PILIPČINEC, Emil. Promócia absolventov študijného programu všeobecné veterinárne lekárstvo a hygiena potravín. In Slovenský veterinársky časopis, 2008, roč. 33, č. 5, s. 263-264.

 

GII04     PILIPČINEC, Emil. Život a dielo prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc. In Seminár na počesť prof . MVDr. Jozef a Arendarčíka, DrSc. Slávnostné spomienky a prezentované práce v rámci odhalenia pamätnej tabule pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. MVDr. Jozefa Arendarčíka, DrSc., 28. novembra 2012 : Zborník prác. 1. vyd. - Košice : UVLF, 2013. ISBN 978-80-8077-336-6, s. 6-7.

 

XXX Nezaradené

XXX01           HALAGOVEC, Alexander - KRAUS, Vladimír - BOBÁK, Ladislav - ANDRAŠKO, Juraj Vladimirovič - MARTINÁSKOVÁ, Klára. Urogenitálna chlamýdiová infekcia. Rec. Michal Šak, Juraj Pistl. 1. vyd. Košice : Orbis Medicinae, 2008. 82 s. ISBN 978-80-969873-6-8.

 

XXX02           Book of Abstracts from 25th Days of Animal Physiology, 17 - 19th October 2012, Košice, Slovakia. 1. vyd. Košice : SAV Ústav fyziológie zvierat, 2012. 82 s. ISBN 978-80-968618-8-0.

 

 

 

 

Štatistika: kategória publikačnej činnosti

AAB

Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

10

ABC

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

8

ABD

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

3

ACB

Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách

16

ADC

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

61

ADD

Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch

4

ADE

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

19

ADF

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

38

ADM

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS

4

AED

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

11

AEF

Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

10

AEG

Abstrakty vedeckých prác v zahraničných karentovaných časopisoch

10

AFC

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

16

AFD

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

107

AFE

Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

1

AFG

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

55

AFH

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

88

AFL

Postery z domácich konferencií

2

BAB

Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

11

BBB

Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

1

BCI

Skriptá a učebné texty

10

BDE

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

8

BDF

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

59

BEE

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

1

BEF

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných)

4

BFA

Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)

10

BFB

Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)

10

DAI

Dizertačné a habilitačné práce

80

EAJ

Odborné preklady publikácií

1

FAI

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

8

GII

Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

4

XXX

Nezaradené

2

Súčet

 

672

 

Štatistika: kategória ohlasov

1

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

395

3

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

16

4

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

40

Súčet

 

451