Katedra mikrobiológie a imunológie

Študijné predmety

Ústav mikrobiológie a gnotobiológie

Študijný program Všeobecné veterinárke lekárstvo:
Mikrobiológia (PP)
Klinická mikrobiológia a imunológia (PVP)
Aplikovaná virológia (PVP)
Základy génového inžinierstva (PVP)

Študijný program Hygiena potravín:
Mikrobiológia (PP)
Základy génového inžinierstva (PVP)

Študijný program Farmácia:
Mikrobiológia (PP)
Virológia (PVP)
Farmaceutická biotechnológia (PVP)

Študijný program Bezpečnosť krmív a potravín:
Mikrobiológia (PP)

Štúdium v anglickom jazyku:
Microbiology (PP)
Microbiology and Immunology (PP)
Applied virology (PVP)
Clinical microbiology and immunology (PVP)
Basic of genetics engineering (PVP)

Ústav imunológie

Študijný program Všeobecné veterinárke lekárstvo:
Imunológia (PP)
Klinická mikrobiológia a imunológia (PVP)

Študijný program Hygiena potravín:
Imunológia (PP)
Molekulová mikrobiológia v potravinách (PVP)

Študijný program Farmácia:
Imunológia (PP)
Imunotoxikológia (PVP)

Štúdium v anglickom jazyku:
Immunology (PP)
Microbiology and Immunology (PP)
Clinical microbiology and immunology (PVP)