Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Diplomové práce

Ústav patologickej anatómie

  • Histochémia čreva pri patologických procesoch
  • Nádory mliečnej žľazy u súk
  • Epiteliálne nádory kože
  • Kokcidióza moriek
  • Salmonelóza hydiny – využitie imunohistochémie pri detekcii T a B bunkovej odpovede
  • Možnosti uplatnenia PCR v diagnostike infekčných ochorení zvierat
  • Melanómy psov
  • Mastocytómy
  • Kožné zmeny – nádory u psov

Ústav patologickej fyziológie

Diplomové  práce
- Horúčka
- Urinary tract diseases in cats
- Význam selénu pre zdravie ľudí
- Prírodné inhibítory acetylcholínesterázy
- Využitie éterických olejov v aromaterapii
- Podstata antibakteriálneho účinku éterických olejov
- Vplyv prírodných látok na metabolizmus kostí
- Zmierňovanie následkov diabetes mellitus prírodnými látkami
- Ovplyvňovanie karcinogenézy prírodnými látkami
- Vplyv prídavku rastlinného extraktu k diéte na tvorbu črevného hlienu a biochemické parametre u kurčiat
- Effect of natural feed additives on plasma biochemical indices and intestinal mucin adherent layer
-  Plasma chemistry changes and intestinal mucin dynamics after probiotic feed supplementation and Salmonella challenge in chickens
-  Effect of feeding maize contaminated with Fusarium mycotoxins with and without Mycosorb on plasma biochemistry of broiler chickens
- Effect of age on thickness of the adherent gut mucus layer in poultry
- Exocrine pancreas disorders in dogs
- Effect of feed additive on the thickness of the adherent gut mucus barrier and metabolism in chickens
-  Liver dysfunction in cats
- Kidney dysfunction in dogs
- Účinok probiotickej kultúry na tvorbu hlienu v čreve kurčiat
-  Súhrn poznatkov o účinkoch liečivých rastlín na fyziologické funkcie
- Vplyv rastlinných toxínov na fyziologické funkcie
- Účinky korenín na organizmus
- Zápalové ochorenia močového systému a ich medikamentózna liečba
- Produkcia hlienu v čreve kurčiat po infekcii S. Enteritidis PT4 a po podaní extraktu šalvie lekárskej (S. officinalis L.)
- Hodnotenie oxidačného stresu u ľudí
- Hlien a jeho význam v organizme
- Oxidačný stres v etiopatogenéze vybraných ochorení
- Prírodné antioxidanty a ich účinky
- Syntetické antioxidanty a ich účinky
- Chronické zlyhanie obličiek u psov a mačiek
- Rizikové faktory v patogenéze primárnej hypertenzie
- Hypertenzia a rastlinné lieky
- Biologické účinky resveratrolu

Bakalárske práce
- Comparison of the mammalian and avian renal functions
- Water balance in various species
- Function of cardiovascular system in mammals
- Control of thermoregulation in species
- Digestion in ruminants and carnivores