Klinika ošípaných

Vedecko-výskumná činnosť

Grant VEGA

Názov: „Overenie účinku homeopatických prípravkov pri prevencii a liečbe cystitíd u prasníc s potrahovanými pôrodmi so zameraním na sledovanie zdravotného stavu ich potomstva, prevenicu a terapiu maldigestívneho syndrómu prasiat
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miroslav Húska, PhD.
Doba riešenia: 2006 – 2008

Kolektív Kliniky ošípaných participuje vo všetkých grantových projektoch (5) riešených aj na Klinike prežúvavcov.