Klinika prežúvavcov

Publikačná činnosť

ABD - Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách

 • KOVÁČ, G., KOVÁČ, M.: Choroby mliečnej žľazy. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.805 do s.834.
 • KOVÁČ, G., KOVÁČ, M.: Choroby tráviaceho aparátu. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.612 do s.747.
 • KOVÁČ, G., KOVÁČ, M.: Metabolické choroby. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.900 do s.924.
 • KOVÁČ, G., NAGY, O.: Individuálne a hromadné podávanie liečiv. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.25 do s.38.
 • KYSEĽOVÁ, J., KOZÁK, M., KOVÁČ, G.: Choroby dýchacieho aparátu. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.584 do s.611.
 • KYSEĽOVÁ, J., KOZÁK, M., KOVÁČ, G.: Choroby kože. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.521 do s.563.
 • KYSEĽOVÁ, J., KOZÁK, M., KOVÁČ, G.: Choroby nervového aparátu. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.877 do s.899.
 • KYSEĽOVÁ, J., KOZÁK, M., KOVÁČ, G.: Choroby srdco-cievneho aparátu, krvi a krvotvorných orgánov. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.564 do s.583.
 • NAGY, O., SEIDEL, H., KOVÁČ, G.: Choroby pohybového aparátu. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.835 do s.876.
 • REICHEL, P., KOVÁČ, G.: Choroby močového aparátu. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.748 do s.768.
 • SEIDEL, H., NAGY, O., KOVÁČ, G.: Choroby pohlavného aparátu. In: Šnirc a kol., Klinická veterinárna farmakológia. Vydavateľstvo Neografie, Martin, 2007, 1182 strán. ISBN 978-80-88892-75-5, EAN 9788088892755. Spracované od s.769 do s.804.

ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

 • KOVÁČ, G., POPELKOVÁ, M., TKÁČIKOVÁ, Ľ., BURDOVÁ, O., IHNÁT, O.: Interrelationship between somatic cell count and acute phase proteins in serum and milk od dairy cows. ACTA VET. BRNO., 76, 2007: 51-57.
 • Link, R., Kováč, G.: Effect of a high dose of probiotic preparation on some blood indices of suckling piglets. Medycyna Wet., 63, (2), 2007, 171 – 174.
 • Link, R., Kováč, G.: Effect of probiotics after inoculation of E. coli in piglets. Indian Vet.J., 84, January 2007, 13 – 16.
 • MUDRON, P., HERZOG, K., HÖLTERSHINKEN, M., REHAGE, J. (2007): Effects of abdominal surgery on Thiobarbituric acid Reactive Substances and Plasma Anti-oxidative Capacity in dairy cows. J. Vet. Med. A, 56, 441 – 444.

ADE - Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

 • Buleca J., Húska M., Reichel P.,Tučková M.,Ondrejková A.,Beličková E., Jr., Szarek, J., Zapletal, P.: Analysis of lipid profile parameters in differentbreeds of cattle. Rocz. Nauk. Zootech., Supl., z. 23 ( Krakov), 2007, 95- 99, PL ISSN 0137-1657, ISBN 83-60127-78-6
 • Buleca J.,Buleca Jr., J., Húska M., Šťastná D., Bugarský A., Beličková E., Ondrejková A.: Examination of selekted parameters of energic metabolism in cattleof different categories. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, Tom 9, No 3(34),Častina 3, LVIV, 2007, 192-195
 • Dudriková E., Pistl J.,Lenhart Ľ.,Sokol J.,Húska M., Szarek, J., Zapletal, P.: Quality of faw cow´s milk as influenced by antibiotics used in mastitis treatment. Rocz. Nauk. Zootech., Supl., z. 23 ( Krakov), 2007,69- 73, PL ISSN 0137-1657, ISBN 83-60127-78-6.
 • Dudriková, E., Húska, M., Bengin-Bérešová, V.: Production and preventive medicine in milk cattle herds and milk quality. Revista Romana de Medicina v tlači
 • Farkašová, Z., Reichel, P., Kovačocyová, K., Hisira, V., Kováč, G.: The effect of oral feeding glycerol on biochemism of rumen and selected metabolic indices in dairy cows. Rev. Rom. Med. Vet., 17, 2007 (2), 297 – 304. ISSN: 1220-3173.
 • KOVÁČ, G., NAGY, O., NOVOTNÝ, J., SEIDEL, H., SIMKO, A., BERNARDY, J., HÄRTEL, CH.: Komplex cystitída a pyelonefritída u prasníc – významná chorobná jednotka. Veterinářství, 57, 2007: 380-386.
 • KOVÁČ, G., NOVOTNÝ, J., LINK, R., PETROVIČ, V.: Diagnostika a prevencia chorôb močového aparátu ošípaných. Veterinářství, 57, 2007: 497-504.
 • Kováč, G., Seidel, H., Reichel, P., Nagy, O., Novotný, J.: Preventive diagnosis and health kontrol in dairy cows. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 23 (2007), 15 – 20.
 • KOVÁČ, G., TÓTHOVÁ, CS., NAGY, O., SEIDEL, H., FARKAŠOVÁ, Z., NOVOTNÝ, J.: Acute phase proteins and variables of energetic profile in dairy cows. Rev. Rom. Med. Vet., 17. 2007: 55-64.
 • Link, R., Kováč, G., Foltys, V., Kirchnerová, K.: Composition of sow´ms milk and selected metabolic indices after administration of probiotic. Research in Pig Breeding. 1, (1), 2007, 40 – 42. ISSN 1802-7547.
 • M. Húska, E. Dudriková, A. Maďari, V. Popovič : Heavy metals monitoring in blood serumof sheep from enviroment of factory for copper production after entering Slovakia to EU. Revista romana de medicina veterinara, fondata in anul 1888, serie noua,vol. 17. Nr. 2/ 2007, 52-54, ISSN: 1220-3173
 • Nagy, O – Seidel, H.- Paulíková, I. – Kováč, G.: Laryngeal diseases in cattle – clinical and pathological findings. Rev. Rom. Med. Vet., 17, (2), 2007, 408-413.
 • Reichel, P., Húska, M., Farkašová, Z., Buleca, Jr. J., Szarek, J., Zapletal, P.:Wplyw dodatkow paszowych w okresie okoloporodowym na profil enegetyczny, metabolity krwi i užytkowošč mliczna krów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., Krakow, 23. s. 81 – 84, 2007, ISBN 83-60127-78-6.
 • Seidel, H., Kováč, G., Paulikova, I., Nagy, O. (2007): Preliminary report on haematological and biochemical indices in sheep with different genetical predisposition to scrapie. Revista Romana de medicina veterinara, 17 (2): 210—217.
 • Tóthová, Cs., Kováč, G., Nagy, O., Seidel, H., Farkašová, Z., Novotný, J., 2007: Acute phase proteins and variables of protein metabolism in dairy cows. Rev. Rom. Med. Vet., 17(2): 65-73.

ADF - Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisech

 • BHIDE, M., MUCHA, R., MIKULA, I. jr., ŠVICKÝ, E., KOVÁČ, G., FERENČÍK, M., NOVÁK, M., MIKULA, I.: Johneova choroba – prenosná na človeka. Slovenský CHOV, XII., 2007 (2) :35-37.
 • KOVÁČ, G., NOVOTNÝ, J., BENÍŠEK, Z., PAULÍKOVÁ, I., NAGY, O.: Dermatofytóza u ošípanej. Infovet, XIV, 2007 (3), 118-119.
 • KOVÁČ, G., NOVOTNÝ, J., LINK, R., PETROVIČ, V.: Choroby močového aparátu ošípaných – diagnóza a prevencia. Infovet, XIV, 2007 (2) : 85 – 88.
 • KOVÁČ, G., WATSON, CH., NAGY, O., SEIDEL, H.: Syndróm pohmoždenia koreňa chvosta u kráv. Infovet, XIV, 2007 (1) : 24-25.
 • MIKULA, I., BHIDE, M., MIKULA, I. jr., MUCHA, R., KOVÁČ, G., ŠVÍCKY, E., ŠOLTYS, K.: Interakcia génov s prostredím z pohľadu farmakológie. Infovet, XIV, 2007 (1) :33-36.
 • KOVÁČ, G., PETROVIČ, V., TOTHOVÁ, C.: Súčasnosť a perspektívy zdravia a produkcie dojníc. Infovet, XIV, 2007, (5): 208 – 214.

AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (nekonferenčných)

 • MUDROŇ, P. (2007): Diagnostika a rýchle chirurgické riešenie dislokácie slezu na farme u chovateľa. Zborník zo VII. Kongresu KVL SR, Demänovská dolina, 19. – 20. mája 2007, 44 – 47.

AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

 • Farkašová, Z., Reichel, P., Fabini, M., Bobuš, A., Kováč, G.: The effects of per oral administration of different form of glycerol additives on selected metabolic parameters and milk production of dairy cows. Proceedings from 13th International Conference „ Production Diseases In Farm Animals“, Leipzig, July 29th – August 4th 2007, 169. ISBN 978-3-934178-90-8.
 • KOVAC, G., TÓTHOVÁ, CS., NAGY, O., SEIDEL, H., FARKASOVÁ, Z., NOVOTNÝ, J.: Energetical profile and acute phase proteins in dairy cows. 13th International conference“ Production diseases in farm animals“. Proceedings, July 29th – August 4th 2007, Leipzig, p.235. ISBN 978-3-934178-90-8.
 • Link, R., Kováč, G.: The efficacy of probiotic administration to sows for the benefits in suckling piglets. Proceedings from the conference „Production Diseases in Farm Animals“. July 29th – August 4th 2007, Leipzig, Germany, 581. ISBN 978-3-934178-90-8.
 • Link, R., Kováč, G.: The influence of probiotic administration on selected metabolic parameters and growth of weaned pigs. . Proceedings from the conference „Production Diseases in Farm Animals“. July 29th – August 4th 2007, Leipzig, Germany, 588. ISBN 978-3-934178-90-8.
 • Novotný, J., Kováč, G. Skúsenosti s použitím paracetamolu u ošípaných. Onemocnění urogenitálního aparátu prasat. 13. apríla 2007, Hradec Králové, 13 – 17.
 • Tóthová, Cs., Kováč, G., Nagy, O., Seidel, H., Farkašová, Z., Novotný, J., 2007: Protein profile and acute phase proteins in dairy cows. In: Fürll, M.: Production Diseases In Farm Animals. 13th International Conference, Leipzig: p 236.

AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

 • Bíreš, J., Dubinský, P., Rajský, D.: Riziká poľovníckeho turizmu z pohľadu zdravia zvierat a človeka. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie „Svetové poľovníctvo a turizmus. Levice, 2007, s.93-96. ISBN 978-80-888872-62-7.
 • Bíreš. J.: Skúsenosti s uplatňovaním veterinárnej legislatívy v európskom priestore z farmy na stôl pri produkcii zdravotne bezpečných mliečnych potravín. Monografia- Zborník prednášok a posterov- Hygiena alimentorum XXVIII- „Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov“. Štrbské Pleso, 2007, s. 22-28.ISBN 978-80-8077-055-6.
 • Buleca j., Bulec Jr., J., Tučková m., Húska M., Reichel P., Ondrejková A., Beličková E.: Analýza komponentov lipidového profilu v krvnom sére kôz v rôznych enviromentálnych podmienkach. 2 medzinárodná konferencia, AGROENVIROMENT A ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT, Nitra,2007, V TLAČI
 • Burdová, O., Pilipčinec, E., Bíreš, J., Maté, D.: História hygieny a technológie mlieka na UVL – životné jubileum Doc. MVDr. Celestína Griegera, CSc. Monografia- Zborník prednášok a posterov – Hygiena alimentorum XXVIII- „Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov“. Štrbské Pleso, 2007, 29-31. ISBN 978-80-8077-055-6.
 • Dudríková E., Húska M., Maľa P.: Komplexný prístup k zdraviu ľudí a zdraviu zvierat v smere využitia alternatívnych postupov liečby. III. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou, BEZPEČNOSŤ A KONTROLA POTRAVÍN, Nitra, 2007,
 • Dudriková, E., Húska, M., Kočišová, A., Fiľko, J.: produkčná a preventívna veterinárna medicína v chovoch mliečnych oviec. In.: Zb. Hygiena Alimentorum XXVIII, Štrbské Peso, 2.-4. mája 2007, 116-120. ISBN 978-80-8077-055-6.
 • Farkašová, Z., Reichel, P., Kováč, G.: Porovnanie vplyvu rôznych foriem glycerolu na vybrané metabolické ukazovatele u dojníc. Vedecké práce doktorandov. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice, 2007, 31 – 35.
 • Hisira, V., Kováč, G., Lešník, F., Novotný, J. Petrovová, J., Farkašová, Z., Link, R..: Odchýlky hematologických a biochemických parametrov pri sérologicky pozitívnych prasniciach na E. intestinalis. VII. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov. 23 – 24. máj 2007, Nitra, 96 – 100. ISBN 978-80-8069-886-7
 • Húska M., Bíreš J., Reichel P., Buleca J.: Vplyv emisií na zdravie oviec v spišskom regióne. 2 medzinárodná konferencia, AGROENVIROMENT A ŽIVOTNÉ PODMIENKY ZVIERAT, Nitra,2007, V TLAČI
 • Húska M., Dudríková E., Buleca J.: Aplikácia homeopatík ako prevencia diarhoického syndrómu u odstavčiat. VII Rizikové faktory potravinového reťazca, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 2007, 87-90, ISBN 978-80-8069-948-2
 • Húska M., Dudríková E.: Dudriková E., Húska M., Maľa, P.: Komplexný prístup k zdraviu ľudí a zvierat v smere využitia alternatívnych postupov liečby. In: Zb. Bezpečnosť a kontrola potravín. Nitra, 28.-29. marec, 2007,
 • Húska M.,Bíreš J.,Dudríková E., Buleca J.: Porovnávacia štúdia vplyvu emisií na zdravie oviec v Spišskom regióne. O EKOLÓGII VO VYBRANÝCH AGLOMERÁCIÁCH JELŠAVY- LUBENÍKA A STREDNÉHO SPIŠA XVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Hrádok, 2007, 214-217, ISBN 978-80-8077-079-9
 • Húska M., Bíreš J., Dudríková E., Buleca J.: Vplyv emisií na zdravie oviec v Spišskom regióne. VII Rizikové faktory potravinového reťazca, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 2007, 91-93, ISBN 978-80-8069-948-2
 • Húska M., Bíreš J., Dudríková E., Buleca J.: Využitie homeopatík v prevencii diarhoického syndrómu u ošípaných. O EKOLÓGII VO VYBRANÝCH AGLOMERÁCIÁCH JELŠAVY- LUBENÍKA A STREDNÉHO SPIŠA XVI. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou, Hrádok, 2007, 218-221, ISBN 978-80-8077-079-9
 • Húska M., Link R., Buleca J., Dudríková E.: Overenie účinku homeopatík na niektoré fyziologické ukazovatele u odstavčiat. Zborník z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou, VII: CELOSLOVENSKÝ SEMINÁR Z FYZIOLÓGIE ŽIVOČÍCHOV, Topolčianky, Nitra, 2007,104-108, ISBN 978-80-8069-886-7
 • Húska, M., Dudríková, E: Izolácia laktobacilového kmeňa získaného zo žinčice ako probiotika za účelom prevencie a terapie. Hyg. Alimentorum XXVIII, 2 – 4 máj 2007, Štrbské Pleso, 292 – 295. ISBN 978-80-8077-055-6.
 • Kováč, G., Nagy, O., Petrovič, V., Pisarčíková, J., Farkašová, Z., Rothová, C.: Komparácia koncentrácie vybraných makro a mikroprvkov v krvnom sére a v mlieku dojníc. Zborník vedeckých prác z konferencie „ Hygiena Alimentorum XXVIII“, 2. – 4. máj, 2007, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, SR, 311 – 313. ISBN 978-80-8077-055-6.
 • Kováč, G., Petrovič, V., Farkašová, Z., Pisarčíková, J., Novotný, J., Hisira, V.: The concentration of Al, As, Pb, Cd and Cu in biological materiál of dairy cos. „Industrial toxikology“, Bratislava, 30. máj – 1. jún 2007, 363 - 366. ISBN 978-80-227-2654-2.
 • Link, R., Kováč, G., Húska, M., Novotný, J., Hisira, V.: Metabolické parametre a zloženie mlieka prasníc po podávaní probiotík na báze Bacillus. Zborník vedeckých prác z konferencie “VII. Celoslovenský seminár z fyziológie živočíchov“. 23. - 24. máj, 2007, Topolčianky, Nitra, SR, 159 – 164. ISBN 978-80-8069-886-7.
 • Link, R., Kováč, G.: Performance of weaned pigs after administration of BioPlus 2B. Zborník vedeckých prác z konferencie „Rizikové faktory potravového reťazca VII“. 11. október, 2007, Nitra, , SR, 115 – 118. ISBN 978-80-8069-948-2.
 • Link, R., Kováč, G.: Selected metabolic indices in sow´s blood after probiotic administration. Zborník vedeckých prác z konferencie „Rizikové faktory potravového reťazca VII“. 11. október, 2007, Nitra, , SR, 113 – 115. ISBN 978-80-8069-948-2.
 • Link, R., Kováč, G.: Zloženie mlieka prasníc po podávaní probiotického preparátu pred a po oprasení. Zborník vedeckých prác z konferencie „ Hygiena Alimentorum XXVIII“, 2. – 4. máj, 2007, Štrbské Pleso – Vysoké Tatry, SR, 357 – 359. ISBN 978-80-8077-055-6.
 • MUDROŇ, P. (2007): Homeopatia z pohľadu Európskej rady pre veterinárnu špecializáciu (EBVS). Zborník z konferencie „Nová Veterinária 2007“ , Banská Bystrica, 13. – 14. októbra 2007, 85 – 86.
 • Novotný, J., Kováč, G., Link, R., Hisira, V.: Použitie paracetamolu v terapii respiračných ochorení ošípaných. VII.celosvetový seminár z fyziológie živočíchov. 23.- 24. mája 2007, Topolčianky, Nitra, 230 – 236.
 • Paulíková, I., Seidel, H., Nagy, O., Kováč, G., Reichel, P., Konvičná, J. (2007): Obsah jódu v surovom kravskom mlieku v niektorých regiónoch Slovenska. Risk factors of food chain, Proceeding Book of 7th International Scientific Conference October 11th, 2007, Nitra: 159 – 162.
 • Petrovič, V., Kováč, G., Pisarčíková, J., Farkašová, Z., Tóthová, Cs., Leng., Ľ.: Effect of sodium selenite suppelmentation to the diet for sheep on selenium and antioxidant status. In Proceedings of 7th International Seminar of Animal Physiology, Nitra, SR, 2007, 270-275.
 • Tóthová, Cs., Nagy, O., Konvičná, J., Petrovič, V., Pisarčíková, J., Kováč, G., 2007: Proteíny akútnej fázy vo vzťahu k vybraným ukazovateľom vnútorného prostredia dojníc. Zborník zo VII. Celoslovenského seminára z fyziológie živočíchov, Nitra: 335-341.
 • Tóthová, Cs., Nagy, O., Kováč, G., 2007 : Sérové proteíny a proteíny akútnej fázy u teliat postihnutých respiračným syndrómom. Zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, Košice: 108-111.

AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

 • Dudriková, E., Húska, M., Bengin-Bérešová, V.: Production and preventive medicine in milk cattle herds and milk quality. Revista Romana de Medicina Veterinara. Suppl. 17, 2, 2007, p.17.
 • Reichel, P., Farkašová, Z., Fabini, M., Bobuš, A., Húska, M., Seidel, H., Kováč, G.: Effects of long-term glycerol feeding on health and production of dairy cows during peri-partal period. Zborník abstraktov. Middle European Buiatrics congres, Rumunsko, 5. – 8. Jún, 2007. s. 44.

AFL - Postery z domácich konferencií

 • Reichel, P., Farkašová, Z., Fabini, M., Bobuš, A., Húska, M., Seidel, H., Kováč, G.: Vplyv dlhodobého skrmovania glycerolu na zdravie a produkciu u vysokoúžitkových dojníc v peripartálnom období. Poster. Agrokompex Nitra, 2007
 • Reichel, P., Farkašová, Z., Fabini, M., Bobuš, A., Kováč, G.: Vplyv skrmovania glycerolu v peripartálnom období na bachorový obsah, krvné metabolity a úžitkovosť dojníc. Poster. Agrokompex Nitra, 2007.

BDF - Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

 • Bíreš, J.: Ekonomické a sociálne aspekty vynakladania investícií do zdravia zvierat a zoonóz. Slovenský veterinársky časopis. 32, 4, 2007, s.230- 235. ISSN 1335-0099.
 • Bíreš, J.: Kvalitnejšia odborná príprava pre zdravšie zvieratá a bezpečnejšie potraviny v štátoch EÚ. Slovenský veterinársky časopis. 32, 2, 2007, s.74-76. ISSN 1335-0099.
 • Bíreš, J.: Náročnosť na kvalitu a zodpovednosť pri plnení úloh ŠVPS SR v európskom priestore. Slovenský veterinársky časopis.32, 1,2007, s.6-8. ISSN 1335-0099.
 • Bíreš, J.: Nová stratégia zdravia zvierat v Európskej únii na roky 2007- 2013. Slovenský veterinársky časopis. 32, 3, 2007, s. 161-163. ISSN1335-0099.
 • Bíreš, J.: Pre zdravie a bezpečnosť potravín. Slovenský výber. 11, 4, 2007,s.3.
 • Bíreš, J.: Sú naše potraviny bezpečné ? Slovenský výber. 11, 6,2007,s.12-13.
 • Bíreš, J.: Veterinárne služby, technika, liečivá, nástroje, pomôcky. Agroalmanach – ročenka slovenského poľnohospodárstva, potravinárstva a lesníctva. 11, 2006/2007, s 70-80.
 • Lešník,F., Hisira,V.: Molekulovo-biologické metódy vo verejnom a súdnom veterinárskom lekárstve. Slovenský veterinársky časopis. 4 (32), 2007, 218 – 219.
 • MUDROŇ, P. (2007): Diferenciálna diagnostika a laparotomická liečba dislokácie slezu u dojníc. Status veterinarius, 5 (3 – 4), 2 – 6.
 • Reichel, P., Farkašová, Z., Fabini, M., Bobuš, A.: Vplyv dlhodobého skrmovania prípravku na báze glycerolu (KETOGLYC Powder) na zdravie a produkciu u dojníc v peripartálnom období. Slov. chov, v tlači. 2007.
 • Reichel, P., Zavadová, Z., Fabini, M., Bobuš, A., Kováč, G.: Vplyv skrmovania glycerolu v peripartálnom období na bachorový obsah, krvné metabolity a úžitkovosť dojníc. Slov. chov, v tlači. 2007.
 • Reichel, P.: Glycerol alebo prípravky na jeho báze ? Slovenský chov č. 10, s. 29 – 30, 2007.

BEC - Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch

 • Kováč, G., Novotný, J.: Diagnostika a prevencia chorôb močového aparátu u ošípaných. Zborník prednášok „Ochorenia urogenitálního aparátu prasiat“. Hradec Králové 2007, 13. apríl 2007, 9 – 12. ISBN 978-80-7305-004-7.

BEE - Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch

 • Rajský, D., Dubinský, P., Bíreš, J., Juriš, P., Rajský, M.: Rozšírenie fascioloidózy (Fascioloides magna Bassi , 1875) a CERVIDOV V Podunajskej oblasti – riziko pre stredoeurópsky región. Zborník referátú k semináři – 100 let kamzíka na Českokamenicku a veterinární problematika spárkaté zvěře. Děčín, 2007, s. 59- 67.

BEF - Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch

 • Bíreš, J.: Aviárna influenza- pohotovostný plán pre prípad podozrenia a výskytu aviárnej influenzy u hydiny a voľne žijúceho vtáctva na území Slovenskej republiky. Košice . Seminár z Pandemickej komisie vlády SR „ Zádiel 2007“. 2007 (CD).
 • Bíreš, J.: Integrovaná bezpečnosť potravín a veterinárske verejné zdravie. Zborník z odborného seminára s medzinárodnou účasťou - IX. Manažment bezpečnosti a kvality potravinárskych výrobkov. Stará Lesná,2007, ISBN 978-80-232-0284-7 (CD).
 • Bíreš, J.: Skúsenosti s uplatňovaním potravinového dozoru v SR a jeho výsledky za rok 2006. Zborník- 2. Európsky seminár – Bezpečnosť potravín a politika kvality v podmienkach platnej legislatívy EÚ. Tatranská Lomnica, 2007, ISBN 978-80-232-0280-9 (CD).
 • Bíreš, J.: Výsledky a vyhodnotenie potravinového dozoru a hygieny potravín v roku 2006. Zborník- VIII. Potravinárska konferencia-otvorené fórum o stave bezpečnosti, kvality a kontroly potravín. Bratislava, 2007, s.4-5.

DAI - Dizertačné a habilitačné práce

 • MVDr. Oskar Nagy, PhD.: Využitie analýzy krvných plynov a acidobázickej rovnováhy v laboratórnej diagnostike u hovädzieho dobytka. Habilitačná práca, 2007, 126 s.
 • Petrovič, V.: Metabolizmus selénu a jeho antioxidačné vlastnosti. Dizertačná práca, UVL Košice, 2007, 94 s.

EDJ - Prehľadové práce, odborné preklady, práce k jubileám

 • KOVÁČ, G. a kol: Prof. MVDr. Leopold Vrzgula, DrSc. – 80 ročný. Veterinársky spravodajca. XXXV, 2007 (7) : 3.
 • KOVÁČ, G., BÍREŠ, J., JURIŠ, P., HLINKA, D., KANTÍKOVÁ, M., PLIEŠOVSKÝ, J.: Pozdravný list Prof. MVDr. Leopoldovi Vrzgulovi, DrSc., pri príležitosti jeho 80-ročného životného jubilea. Infovet, XIV, 2007 (1) :37-38.
 • KOVÁČ, G., BÍREŠ, J., JURIŠ, P., HLINKA, D., KANTÍKOVÁ, M., PLIEŠOVSKÝ, J.: Pozdravný list Prof. MVDr. Leopoldovi Vrzgulovi, DrSc., pri príležitosti jeho 80-ročného životného jubilea. Slovenský CHOV, XII, 2007 (2) :38.
 • KOVÁČ, G.: Medzinárodné sympózium – „Infekcie močového aparátu u prasníc“. Lisabon 2006. Infovet, XIV, 2007 (1) : 48.
 • KOVÁČ, G.: VIII. Stredoeurópsky buiatrický kongres – 8th Middle European Buiatrics Congress. Infovet, XIV, 2007 (3) : 131-133.
 • KOVÁČ, G.: Za Prof. Ing. Alexandrom Sommerom,DrSc.Infovet,XIV, 2007(1):46-47

GHG - Práce zverejnené na Internete

 • Bíreš, J.: Animal disease situation in Slovak Republic. II.nd International symposium OIE –Animal Diseasa Control in the 21 st Century.. April 2007. Friedrich-Loefler –Institut, Greifsvald-Insel Riems. (www: fli.bun.de) .
 • Bíreš, J.: Classical swine fever in the Slovak Republic- update situation. Europe Commission- Standing commity for animal health and protection. January,2007,Brusel. (www:europa.eu.int/comm/dgs/health consumer/index en.htm).
 • Bíreš, J.: Classical swine fever in the Slovak republic – update situation. Europe Commission- Standing commity for animal health and protection. May, 2007, Brusel. (www:europa. eu. int./comm/dgs/helth consumer/index en.htm).
 • Bíreš, J.: Aujezsky disease – information on eradication programme – Slovak republic. Europe Commission- Standing commity for animal health and protection.June, 2007, Brusel. (www:europa.eu.int/comm/dgs/helth consumer/index en.htm).
 • Bíreš, J.: Výročná správa- verejný odpočet ŠVPS SR rok 2006. Máj 2007, Bratislava. (www: svssr.sk).