Klinika prežúvavcov

Študijné predmety

Študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo

Povinný predmet:

 • Choroby prežúvavcov
 • Andrológia a umelá inseminácia

Povinne voliteľný predmet:

 • Diagnostika porúch vnútorného prostredia
 • Manažment zdravia hovädzieho dobytka

Študijný program Hygiena potravín

Povinný predmet:

 • Choroby prežúvavcov
 • Klinická diagnostika

Povinne voliteľný predmet:

 • Diagnostika porúch vnútorného prostredia
 • Manažment zdravia hovädzieho dobytka

Štúdium v anglickom jazyku

 • Diseases of ruminants
 • Clinical diagnostics
 • Andrology and artificial insemination
 • Diagnostics of metabolic disorders
 • Bovine herd health management

Študijné materiály
Dislokácia slezu dojníc
Hnačkový syndróm teliat