Oddelenie informačných a komunikačných technológií

Personálne obsadenie

Vedúci oddelenia: Ing. Igor Michalov

Ing. Zuzana Balajtyová (AIS, SAP Sofia, DC)
Ing. Štefan Grančák (hardware, software, Webmaster, DC)
Ing. Martina Moňoková (administrácia, HVPS, monitoring DC)
Ing. Róbert Schréter (DC, security)
Bc. Katarína Výrosková (WebKredit, ISIC/ITIC, DC)
Richard Barát (CCTV, prístupový systém, LAN, hardware, software, DC)
Marek Macko (Wifi, LAN, hardware, software, DC)
Lukáš Rudňanský (Wifi, LAN, hardware, software, DC)