Právne a personálne oddelenie

Personálne obsadenie

Vedúca: JUDr. Viera Jančíková

Árvaiová Anna, JUDr.
Tatiana Szitásová
Natália Slivková
Zuzana Kováčiková

Referát personálny

Ing. Stanislav Matta
JUDr. Jana Szepesiová
Dana Kúššová