Študentské domovy

Personálne obsadenie

 • Recepcia - vrátnica ŠD 1 Blok ”A”
  E mail: vratnica.sd1@uvlf.sk
  Košice, ul. Cesta pod Hradovou č. 11
  tel. číslo: +421 915 986 909
 • Recepcia - vrátnica ŠD 2 Blok ”B”
  E mail: vratnica.sd2@uvlf.sk
  Košice, ul. Cesta pod Hradovou č. 13
  tel. číslo: +421 915 986 910

Na oboch ŠD je nepretržitý výkon služby.

 • Riaditeľ ŠDaJ UVL: Mgr. Jaroslav Hochmann
  E mail: jaroslav.hochmann@uvlf.sk
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 917 763 106
  Fax: 055/632 11 26
 • Sekretariát ŠDaJ UVL: Jacková Daniela
  E mail: daniela.jackova@uvlf.sk
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 918 967 936
  Fax: 055/632 11 26
 • Domovníčka ŠD 1: Bučková Anna
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 918 967 939
 • Domovníčka ŠD 2: Kašperová Emília
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 13
  Telefón: +421 915 991 457
 • Študentská jedáleň: Objekt je v ekonomickom prenájme
  Prevádzkuje firma ALNEX spol.s r.o.
  Konateľka firmy: Bačová Alena
  E mail: alenabacova@centrum.sk
  Adresa: Košice
  Ulica: Cesta pod Hradovou č. 11
  Telefón: +421 903 408 179
  FAX: +421 55 799 4966