Oznámenie o habilitačnom konaní MVDr. Anny Jackovej, PhD.