Oznamy Kliniky malých zvierat

Dňa 6.7.2016 Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie nebude vykonávať ambulantnú ani pohotovostnú službu. V tomto čase kontaktujte súkromné veterinárne ambulancie a nemocnice, v čase pohotovosti kontaktujte Súkromnú veterinárnu pohotovosť mesta Košice na telefónnom čísle 0908 332 012. Ambulantná aj pohotovostná služba bude obnovená dňa 7.7.2016 o 8.00 hod.

Dňa 6.7.2016 Oddelenie vnútorných chorôb nebude vykonávať ambulantnú ani pohotovostnú službu. V tomto čase kontaktujte súkromné veterinárne ambulancie a nemocnice, v čase pohotovosti kontaktujte Súkromnú veterinárnu pohotovosť mesta Košice na telefónnom čísle 0908 332 012. Ambulantná aj pohotovostná služba bude obnovená dňa 7.7.2016 o 8.00 hod.

Zmena ordinačných hodín

Oddelenie chirurgie, ortopédie, röntgenológie a reprodukcie oznamuje, že klinická činnosť bude v termíne od 18.7. – 26.8.2016 vykonávaná v útlmovom režime len v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod.

Oddelenie vnútorných chorôb oznamuje, že klinická činnosť bude v termíne od 18.7. – 26.8.2016 vykonávaná v útlmovom režime len v pracovných dňoch v čase od 8.00 – 15.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie.

Archív: 
0