Oznamy študentom

Nová Veterinária 2012

Aj tento rok vás srdečne pozývame k účasti na Novej Veterinárii 2012. Akcia sa bude konať 20.-21.10.2012 v priestoroch Agrokomplexu v Nitre. Odborný program pre Vás pripravili SAVLMZ, SHA, ZVLHZ. Hlavné zameranie je urológia malých zvierat, oftalmológia koní a gynekológia. Nezabudli sme ani na vzdelávanie našich sestričiek. Kongresu bolo pridelených 80 kreditov v systéme celoživotného vzdelávania KVL SR.

Stránky