Oznamy študentom

Pozvánka na seminár pre študentov VVL, HP, Farmácia

Dňa 10.04.2013 o 15.00 hod. sa uskutoční v študovni ÚVIK UVLF (2. poschodie)

informačný seminár študentov študijných programov VVL, HP a Farmácie, ktorí boli schválení Komisiou pre mobilitu učiteľov a študentov na výmenný program ERASMUS v akademickom roku 2013/2014.

Zároveň pozývame náhradníkov, záujemcov o výmenné pobyty programu Celoživotného vzdelávania ERASMUS.

Letné brigády Nemecko 2013

Letné brigády do Nemecka sú určené pre študentov denného štúdia vysokých škôl, ktorí ovládajú nemecký jazyk a sú ochotní pracovať v Nemecku počas letných prázdnin po dobu minimálne dvoch mesiacov. Letné brigády sú v rôznych sektoroch, väčšina zamestnávateľov je však z poľnohospodárskeho sektoru, popr. reštauračných a hotelových služieb.

V prípade záujmu je študent povinný vyplniť, potvrdiť, podpísať a odoslať nasledovné dokumenty:

Stránky