Praxe a stáže

Študijný program - vzťah - človek a zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Akceptačný list a potvrdenie študenta (ky) odbornej stáže/praxe Nové 24.01.2018

Študijný program kynológia - denná forma, externá forma

Organizácia klinickej stáže na Klinike malých zvierat pre študentov 2. a 3. roč. Kynológia DF - EF
Organizácia kynologických stáží pre študentov 1 - 3. roc. študijného programu kynológia DF-EF
Akceptačný list a potvrdenie študenta (ky) odbornej stáže/praxe Nové 24.01.2018
Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta
Postup pri odovzdávaní tlačív o vykonaní odbornej praxe/stáže Nové 20.09.2016
Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní

Študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo
Študijný program hygiena potravín

Akceptačný list a potvrdenie študenta (ky) odbornej stáže/praxe Nové 24.01.2018
Zmluva o výkone odbornej stáže/praxe študenta
Zoznam veterinárnych lekárov
Postup pri odovzdávaní tlačív o vykonaní odbornej praxe/stáž - súkromný vet. lekári Nové 20.09.2016
Potvrdenie o praxi stáži a jej vykonaní 
Pokyny pre absolvovanie odbornej praxe na RVPS SR v ak. roku 2014/2015

Výrobná prax študentov prvých ročníkov ŠP VVL a HP

Povinná výrobná praxe študentov prvých ročníkov študijných programov VVL HP

Študijný program farmácia

Postup pri odovzdádaní tlačív o vykonaní odbornej 1-mesačnej a 5-mesačnej praxe Nové 20.09.2016
Rámcová zmluva UVLF a SLK
Rámcová zmluva SLK a Rakúskou LK

Podmienky pre udelenie  zápočtov za prax : 1-mesačná a 5-mesačná prax

1-mesačná prax

Zmluva o odbornej praxi
Akceptačný list - farmácia - 1-mesačná prax Nové 24.01.2018
Potvrdenie o odbornej 1-mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní Nové 24.9.2015
Podmienky – pokyny pre vykonanie 1-mesačnej praxe   Nové 04.9.2017

5-mesačná prax

Zmluva o odbornej praxi
Akceptačný list - farmácia - 5-mesačná prax Nové 24.01.2018
Potvrdenie o odbornej 5-mesačnej lekárenskej praxi a jej vykonaní Nové 24.9.2015
Pokyny pre 4. ročník Nové 04.09.2017
Pokyny pre 5. ročník Nové 04.09.2017
Vyučbové lekárne - zoznam