ZMENA - IV. zraz podkúvačov a veterinárnych lekárov venovaný pamiatke Doc. MVDr. Andreja Orsága, CSc.